Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yritykset
Globaalit suuryritykset aiheuttavat tuhoa – jos eivät Gazassa, niin jossain muualla
Kolumni

Glo­baa­lit suur­yri­tyk­set ai­heut­ta­vat tuhoa – jos eivät Ga­zas­sa, niin jossain muualla

25.11.2023 06:00 11
Tilaajille
Oululaisesta autokaupasta tehdään eniten valituksia kaikista Suomen firmoista – Katso, mitkä yritykset saavat asiakkaiden päreet palamaan

Ou­lu­lai­ses­ta au­to­kau­pas­ta tehdään eniten va­li­tuk­sia kai­kis­ta Suomen fir­mois­ta – Katso, mitkä yri­tyk­set saavat asiak­kai­den päreet pa­la­maan

20.11.2023 05:00 62
Tilaajille
Oululaisen älylukitusyhtiö iLOQin perustaja ja toimitusjohtaja voittivat vuoden kasvuyrittäjäkisan pääpalkinnon

Ou­lu­lai­sen äly­lu­ki­tu­syh­tiö iLOQin pe­rus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja voit­ti­vat vuoden kas­vu­yrit­tä­jä­ki­san pää­pal­kin­non

29.10.2023 10:53 4
Tilaajille
Oululaisen Wetterin kolmas yrityskauppa tälle vuodelle – ostaa Osuuskauppa Suur-Savon autokauppatoiminnan

Ou­lu­lai­sen Wet­te­rin kolmas yri­tys­kaup­pa tälle vuo­del­le – ostaa Osuus­kaup­pa Suur-Sa­von au­to­kaup­pa­toi­min­nan

27.10.2023 10:42 11
Voimala 1889:n uudella yrittäjällä Heikki Haapalalla on suuria suunnitelmia Kasarmintien ravintolakorttelille

Voimala 1889:n uudella yrit­tä­jäl­lä Heikki Haa­pa­lal­la on suuria suun­ni­tel­mia Ka­sar­min­tien ra­vin­to­la­kort­te­lil­le

21.10.2023 05:00 17
Tilaajille
Ukrainasta kotoisin oleva Lena Grygorenko aloitti ompelemisen jo lapsena nukenvaatteilla – Pudasjärvellä hänen liikkeestään kysellään eniten korjausompelua

Uk­rai­nas­ta ko­toi­sin oleva Lena Gry­go­ren­ko aloitti om­pe­le­mi­sen jo lapsena nu­ken­vaat­teil­la – Pu­das­jär­vel­lä hänen liik­kees­tään ky­sel­lään eniten kor­jaus­om­pe­lua

15.10.2023 10:00
Tilaajille
Oulu menetti huippuravintolan tilaongelmien vuoksi – Miksi ravintoloiden saaminen kaupunkiin on niin hidasta ja vaikeaa?

Oulu menetti huip­pu­ra­vin­to­lan ti­laon­gel­mien vuoksi – Miksi ra­vin­to­loi­den saa­mi­nen kau­pun­kiin on niin hidasta ja vai­keaa?

14.10.2023 05:00 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton In­no­vaa­tio­kes­kus auttaa yri­tyk­siä koh­taa­maan tut­ki­joi­ta ja opis­ke­li­joi­ta – tut­ki­mus­yh­teis­työ tuottaa kek­sin­tö­jä, pa­tent­te­ja ja tek­no­lo­gioi­ta

07.10.2023 06:00 4
Seksille pyhitetyn vuokramökin suosio yllätti haukiputaalaisen Jonna Kurvisen – Yrittäjäpariskunta aikoo laajentaa bisnestä Virpiniemestä muuallekin

Sek­sil­le py­hi­te­tyn vuok­ra­mö­kin suosio yllätti hau­ki­pu­taa­lai­sen Jonna Kur­vi­sen – Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta aikoo laa­jen­taa bis­nes­tä Vir­pi­nie­mes­tä muual­le­kin

07.10.2023 06:00 84
Tilaajille
Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan ja nyt rakennusala on ahdingossa – luottamus yritykseen on silti vahva

Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan ja nyt ra­ken­nu­sa­la on ah­din­gos­sa – luot­ta­mus yri­tyk­seen on silti vahva

18.09.2023 18:00 11
Tilaajille
Vaatekauppa Rotuaarilla on nyt myös baari ja lounge, sillä ajassa on pysyttävä mukana – Selvitimme, mitä Oulun paraatipaikalle tapahtuu

Vaa­te­kaup­pa Ro­tuaa­ril­la on nyt myös baari ja lounge, sillä ajassa on py­syt­tä­vä mukana – Sel­vi­tim­me, mitä Oulun pa­raa­ti­pai­kal­le ta­pah­tuu

02.09.2023 06:00 46
Tilaajille
Hannu ja Sanna Korpela perustivat Hailuotoon ensin yhden kahvilan – 8 vuotta myöhemmin heillä on hallussaan Marjaniemen majoituspaikat ja ravintolat

Hannu ja Sanna Korpela pe­rus­ti­vat Hai­luo­toon ensin yhden kah­vi­lan – 8 vuotta myö­hem­min heillä on hal­lus­saan Mar­ja­nie­men ma­joi­tus­pai­kat ja ra­vin­to­lat

28.08.2023 09:45 7
Tilaajille
Rasismikeskustelu vaikuttaa haitallisesti Suomen maakuvaan, arvioi puolet yrityksistä kyselyssä

Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu vai­kut­taa hai­tal­li­ses­ti Suomen maa­ku­vaan, arvioi puolet yri­tyk­sis­tä ky­se­lys­sä

26.08.2023 09:35 21
Petri Pyörnilä on 20 vuotta todistanut skeittikaupan nousuja ja laskuja Oulussa – Unelmien täyttymistä seurasi pian yrittäjän hirvein tilanne

Petri Pyör­ni­lä on 20 vuotta to­dis­ta­nut skeit­ti­kau­pan nousuja ja laskuja Oulussa – Unel­mien täyt­ty­mis­tä seurasi pian yrit­tä­jän hirvein tilanne

25.08.2023 17:30 3
Tilaajille
Suomalainen Lygg kaavailee lentoja Oulusta Tukholmaan – "Meillä on alusta, teknologia ja koneet, kunhan yritykset ovat valmiita"

Suo­ma­lai­nen Lygg kaa­vai­lee lentoja Oulusta Tuk­hol­maan – "Meillä on alusta, tek­no­lo­gia ja koneet, kunhan yri­tyk­set ovat val­mii­ta"

24.08.2023 20:47 15
Tilaajille
Työntekijät pisteytettiin ja tuloksia hyödynnettiin potkuja jaettaessa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syrjintäkiista

Työn­te­ki­jät pis­tey­tet­tiin ja tu­lok­sia hyö­dyn­net­tiin potkuja jaet­taes­sa – ou­lu­lai­sen sa­ta­mao­pe­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syr­jin­tä­kiis­ta

22.08.2023 19:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vyn eduksi on rohkeus ja kyky miettiä työyh­tei­söä ri­kas­tut­ta­via rat­kai­su­ja

21.08.2023 08:00
Tilaajille
Tupoksen Ankkurilahdessa oli aluksi vain yksinäinen iso ABC-asema – Nyt sinne on noussut valtava yrityskylä

Tu­pok­sen Ank­ku­ri­lah­des­sa oli aluksi vain yk­si­näi­nen iso ABC-ase­ma – Nyt sinne on noussut valtava yri­tys­ky­lä

07.08.2023 06:00 17
Tilaajille
Oulunsalon lauttarannassa kalahallia pitänyt Riuttu Fisk hakeutui konkurssiin

Ou­lun­sa­lon laut­ta­ran­nas­sa ka­la­hal­lia pitänyt Riuttu Fisk ha­keu­tui kon­kurs­siin

11.07.2023 09:25 5
Tilaajille
Ouluun ei ole luvassa uusia lentoyhteyksiä – Finnairin toimitusjohtaja: "Huippuhalpojen Helsingin lentojen aika on ohi"

Ouluun ei ole luvassa uusia len­to­yh­teyk­siä – ­Fin­nai­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Huip­pu­hal­po­jen Hel­sin­gin len­to­jen aika on ohi"

22.06.2023 06:00 96
Tilaajille