Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Hinnat
Suomessa lääkkeet selvästi kalliimpia kuin Ruotsissa – Kaupan liiton selvityksen mukaan hintaeroa kymmeniä prosentteja

Suo­mes­sa lääk­keet sel­väs­ti kal­liim­pia kuin Ruot­sis­sa – Kaupan liiton sel­vi­tyk­sen mukaan hin­ta­eroa kym­me­niä pro­sent­te­ja

09.01.2024 20:17 32
Arjen raha-asioissa maltti on jälleen valttia
Pääkirjoitus

Arjen ra­ha-asiois­sa maltti on jälleen valttia

23.07.2023 20:00 7
Tilaajille
Kommentti: Matkasta joutuu maksamaan roimasti enemmän kuin ennen, eikä äkkilähdölläkään enää säästä

Kom­ment­ti: Mat­kas­ta joutuu mak­sa­maan roi­mas­ti enemmän kuin ennen, eikä äk­ki­läh­döl­lä­kään enää säästä

16.07.2023 06:00 7
Tilaajille
Ouluun ei ole luvassa uusia lentoyhteyksiä – Finnairin toimitusjohtaja: "Huippuhalpojen Helsingin lentojen aika on ohi"

Ouluun ei ole luvassa uusia len­to­yh­teyk­siä – ­Fin­nai­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Huip­pu­hal­po­jen Hel­sin­gin len­to­jen aika on ohi"

22.06.2023 06:00 96
Tilaajille
Junalippu voi maksaa moninkertaisen hinnan, jos matkan varaa viime tingassa – Kysyimme Oulun asemalta lähteviltä, miten he hinnoitteluun suhtautuvat

Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa – Ky­syim­me Oulun ase­mal­ta läh­te­vil­tä, miten he hin­noit­te­luun suh­tau­tu­vat

07.06.2023 17:00 34
Tilaajille
Yle: Prismojen skannerit näyttäneet pitkään vääriä hintoja, ongelma korjattu maanantaina – "Kyse ollut kuluttajansuojalain rikkomisesta"

Yle: Pris­mo­jen skan­ne­rit näyt­tä­neet pitkään vääriä hin­to­ja, ongelma kor­jat­tu maa­nan­tai­na – "Kyse ollut ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain rik­ko­mi­ses­ta"

18.04.2023 09:55 23
Ale-tuotteiden ilmoituksissa on nyt vertailuhinta – edellinen halvin hinta auttaa kuluttajaa arvioimaan tarjouksen hyvyyttä

Ale-tuot­tei­den il­moi­tuk­sis­sa on nyt ver­tai­lu­hin­ta – edel­li­nen halvin hinta auttaa ku­lut­ta­jaa ar­vioi­maan tar­jouk­sen hy­vyyt­tä

30.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Alkoholin hinnan kehitys yllättää – Kympin viinipullo maksaa nyt hiivapaketin verran enemmän kuin viime vuonna

Al­ko­ho­lin hinnan kehitys yl­lät­tää – Kympin vii­ni­pul­lo maksaa nyt hii­va­pa­ke­tin verran enemmän kuin viime vuonna

25.11.2022 12:00 1
Tilaajille
Pelkästään lemmikkien rokotuksissa voi säästää kymmeniä ja vuosien kuluessa jopa satoja euroja – eläinlääkäriasemien hintavertailussa mukana kaksi oululaista toimijaa

Pel­käs­tään lem­mik­kien ro­ko­tuk­sis­sa voi säästää kym­me­niä ja vuosien ku­lues­sa jopa satoja euroja – eläin­lää­kä­ri­ase­mien hin­ta­ver­tai­lus­sa mukana kaksi ou­lu­lais­ta toi­mi­jaa

11.05.2022 12:46 4
Tilaajille
Hallitus on päättänyt keinoista, joilla pyritään kompensoimaan energian hinnannousua

Hal­li­tus on päät­tä­nyt kei­nois­ta, joilla py­ri­tään kom­pen­soi­maan ener­gian hin­nan­nou­sua

17.02.2022 15:45 43
Näkökulma: Autolla ajaminen kallistuu taas – polttoainevero nousee ensi lauantaina keskimäärin 6,6 senttiä litralta

Nä­kö­kul­ma: Autolla aja­mi­nen kal­lis­tuu taas – polt­to­ai­ne­ve­ro nousee ensi lauan­tai­na kes­ki­mää­rin 6,6 senttiä lit­ral­ta

27.07.2020 06:05 12
Tilaajille

Nyt alkaa olla halpaa – ben­sii­nin ja sähkön hinta alim­mil­laan vuo­si­kym­me­neen

16.05.2020 09:27 3
Tilaajille