Yritykset: Kemp­pai­sen ken­kä­kaup­pa Oulun kes­kus­tas­sa täyttää 100 vuotta

Kulttuuri: Ou­lu­lai­nen Emilia Laa­ti­kai­nen kisaa Sar­ja­ku­va-Fin­lan­dias­ta

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Valtiontalous
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­ve­ro on mah­dol­li­nen ja tar­peel­li­nen – sillä on vä­lit­tö­miä po­si­tii­vi­sia ta­lous­vai­ku­tuk­sia ve­ro­poh­jan laa­jen­tu­mi­sen myötä

09.02.2024 06:00 9
Numerohuutokauppa valtiontalouden sopeutustarpeesta nostaa esiin yhä vain karumpia lukemia
Pääkirjoitus

Nu­me­ro­huu­to­kaup­pa val­tion­ta­lou­den so­peu­tus­tar­pees­ta nostaa esiin yhä vain ka­rum­pia lukemia

05.02.2024 17:00 67
Pohjoisen kansanedustajat valmiita veronkorotuksiin – Verotettavia kohteita löytyy yllättävän helposti

Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat val­mii­ta ve­ron­ko­ro­tuk­siin – Ve­ro­tet­ta­via koh­tei­ta löytyy yl­lät­tä­vän hel­pos­ti

05.02.2024 06:00 147
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työl­lis­tä­vien työn­an­ta­jien määrä laskee

26.01.2024 05:00 2
Purra: Tarvitaan noin miljardin menoleikkaukset, jotta valtiontalouden kehyksissä pysytään

Purra: Tar­vi­taan noin mil­jar­din me­no­leik­kauk­set, jotta val­tion­ta­lou­den ke­hyk­sis­sä py­sy­tään

24.01.2024 22:35 34
Kuinka käännetään Suomen kurssi?
Kolumni

Kuinka kään­ne­tään Suomen kurssi?

23.01.2024 16:00 77
Suomi selviytyy viisaalla politiikalla
Kolumni

Suomi sel­viy­tyy vii­saal­la po­li­tii­kal­la

09.01.2024 16:00 117
Autoliikenteen verotukseen on pakko tehdä isoja muutoksia, eikä se tarkoita lypsylehmän roolin muuttumista
Pääkirjoitus

Au­to­lii­ken­teen ve­ro­tuk­seen on pakko tehdä isoja muu­tok­sia, eikä se tar­koi­ta lyp­sy­leh­män roolin muut­tu­mis­ta

28.12.2023 17:00 29
Muutosten vuosi 2023
Kolumni

Muu­tos­ten vuosi 2023

26.12.2023 16:00 43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten elämä muut­tuu, jos Suomi saa vel­kan­sa mak­set­tua?

24.10.2023 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jien so­peu­tu­mis­ra­ha ei kan­nus­ta työl­lis­ty­mään – palkkaa pitäisi maksaa vain teh­dys­tä työstä, ei siitä, että työtä on joskus tehty

16.10.2023 06:00 40
Sota Israelissa voi kääntää Suomen puolipositiiviset talousnäkymät taas alamäkeen – VM:n Spolander: "Pitää katsoa, mitä tämä tekee energian hinnoille"

Sota Is­rae­lis­sa voi kääntää Suomen puo­li­po­si­tii­vi­set ta­lous­nä­ky­mät taas ala­mä­keen – VM:n Spo­lan­der: "Pitää katsoa, mitä tämä tekee ener­gian hin­noil­le"

09.10.2023 17:10 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­sil­ta pois ja toi­sil­le lisää

09.10.2023 05:00 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­nen­lai­sia sei­lo­rei­ta val­tio­lai­vas­sa

06.10.2023 05:00 2
Velalla ei ole väliä, he sanoivat
Kolumni

Velalla ei ole väliä, he sa­noi­vat

03.10.2023 16:00 40
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 8
Tilaajille
Suomalaisten ostovoimaa vahvistuu
Kolumni

Suo­ma­lais­ten os­to­voi­maa vah­vis­tuu

19.09.2023 16:00 21
Hallituspuolueiden jäykät dogmit kuten kiristyvä maahanmuuttopolitiikka jarruttavat tarpeellisia talousaskelia
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­puo­luei­den jäykät dogmit kuten ki­ris­ty­vä maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka jar­rut­ta­vat tar­peel­li­sia ta­lous­as­ke­lia

30.08.2023 20:00 23
Tilaajille
Kesän aikana synkistyneet talousluvut laittavat leikkaustarpeen uuteen valoon – Eturivin taloustieteilijät varoittavat hallitusta leikkausvimmasta

Kesän aikana syn­kis­ty­neet ta­lous­lu­vut lait­ta­vat leik­kaus­tar­peen uuteen valoon – Etu­ri­vin ta­lous­tie­tei­li­jät va­roit­ta­vat hal­li­tus­ta leik­kaus­vim­mas­ta

15.08.2023 12:26 21
Tilaajille
Näkökulma: Hymyt hyytyivät Säätytalolla, kun puuttuvat sotemiljardit lyötiin pöytiin – Orpon mukaan tilanne on vakavampi kuin on ymmärrettykään, mutta tuskin yllätys

Nä­kö­kul­ma: Hymyt hyy­tyi­vät Sää­ty­ta­lol­la, kun puut­tu­vat so­te­mil­jar­dit lyötiin pöytiin – Orpon mukaan tilanne on va­ka­vam­pi kuin on ym­mär­ret­ty­kään, mutta tuskin yllätys

11.05.2023 17:10 37
Tilaajille