Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun seudun joukkoliikenne
Kuukausi
Professori kommentoi Oubusin y-tunnuksellisia tuuraajia: Työehtosopimusta ei tarvitse soveltaa, jos kuljettajat ovat yrittäjän asemassa

Pro­fes­so­ri kom­men­toi Oubusin y-tun­nuk­sel­li­sia tuu­raa­jia: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

22.02.2024 15:03 46
Tilaajille
Oubus käyttää y-tunnuksellisia tuuraajia, jotka tekevät vuoroja ilman työsopimusta – AKT: "Keikan ajaksi pitäisi tehdä työsopimus"

Oubus käyttää y-tun­nuk­sel­li­sia tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta – AKT: "Keikan ajaksi pitäisi tehdä työ­so­pi­mus"

22.02.2024 06:00 88
Tilaajille
Oulun perussuomalaiset halusivat viittaukset ratikkaan pois liikenteen kehityspaperista – kaupunginhallitus äänesti tilalle toisen sanan

Oulun pe­rus­suo­ma­lai­set ha­lu­si­vat viit­tauk­set ra­tik­kaan pois lii­ken­teen ke­hi­tys­pa­pe­ris­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti tilalle toisen sanan

07.02.2024 16:17 119
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­nik­ka­kus­kin hätä

06.02.2024 05:00 2
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­ja-au­tot luis­te­li­vat Oulussa kuin pulkat jäällä

27.01.2024 05:30 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bio­kaa­su­bus­sit jäivät Oulussa Mopen osille

27.10.2023 05:00 3
Moni kuljettaa kotoa kaupunkiin tyhjää sohvaa ja nojatuolia eikä nouse joukkoliikenteeseen – sen kehittämisessä on Oulun seudulla isoja mahdollisuuksia
Pääkirjoitus

Moni kul­jet­taa kotoa kau­pun­kiin tyhjää sohvaa ja no­ja­tuo­lia eikä nouse jouk­ko­lii­ken­tee­seen – sen ke­hit­tä­mi­ses­sä on Oulun seu­dul­la isoja mah­dol­li­suuk­sia

05.10.2023 17:00 63
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lät­tä­ha­tut taas liik­keel­le? – vanha lät­tä­hat­tu­lii­ken­ne oli lä­hi­ju­na­lii­ken­net­tä laa­jem­paa

09.09.2023 06:00 4
Tilaajille
Ouluun tulee kertarysäyksellä monta sähköbussia: Auto on hiirenhiljainen, mutta varoittaa jalankulkijoita kellonsoitolla ­– Kävimme testaamassa menopelin kyydin

Ouluun tulee ker­ta­ry­säyk­sel­lä monta säh­kö­bus­sia: Auto on hii­ren­hil­jai­nen, mutta va­roit­taa ja­lan­kul­ki­joi­ta kel­lon­soi­tol­la – Kävimme tes­taa­mas­sa me­no­pe­lin kyydin

24.05.2023 17:00 36
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen palvelutasoksi valittiin sittenkin vaihtoehto kaksi – osa kaupunginhallituksen jäsenistä jätti eriävän mielipiteen

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sok­si va­lit­tiin sit­ten­kin vaih­to­eh­to kaksi – osa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä jätti eriävän mie­li­pi­teen

16.05.2023 06:14 50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne luo elin­voi­maa Oululle ja Oulun seu­dul­le

27.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jouk­ko­lii­ken­teen kus­tan­nus­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mi­nen on myös ke­hit­tä­mis­tä

25.04.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­set tar­vit­se­vat ke­hit­ty­vän jouk­ko­lii­ken­teen – jos pal­ve­lu­ta­soa ei pa­ran­ne­ta, myös­kään mat­kus­ta­ja­mää­rien kasvu ei ole to­den­nä­köis­tä

23.04.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­lu­taan­ko Oulussa ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä?

22.04.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan linja on ke­hit­tää Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä

21.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Bussikuskien vessat odottavat ensi vuonna alkavaa sopimuskautta, juuri nyt kukaan ei ota vastuuta – liikennöitsijät ja Oulun kaupunki pallottelevat asiaa toisilleen

Bus­si­kus­kien vessat odot­ta­vat ensi vuonna alkavaa so­pi­mus­kaut­ta, juuri nyt kukaan ei ota vas­tuu­ta – lii­ken­nöit­si­jät ja Oulun kau­pun­ki pal­lot­te­le­vat asiaa toi­sil­leen

23.02.2023 18:30 29
Tilaajille
Oulun seudun liikenteen matkakortin arvolipusta poistettiin arvonlisävero maanantaina

Oulun seudun lii­ken­teen mat­ka­kor­tin ar­vo­li­pus­ta pois­tet­tiin ar­von­li­sä­ve­ro maa­nan­tai­na

23.01.2023 15:36 7
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen matkalippujen hintoja halutaan puolittaa, jotta matkustajia tulisi linja-autoihin enemmän

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen mat­ka­lip­pu­jen hintoja ha­lu­taan puo­lit­taa, jotta mat­kus­ta­jia tulisi lin­ja-au­toi­hin enemmän

08.09.2022 07:00 41
Tilaajille
Tietyt bussivuorot lakkaavat Oulu-Utajärvi-Kajaani -vuoroilla ensi viikosta alkaen – Syynä Oulun Taksipalvelut Oy:n konkurssi

Tietyt bus­si­vuo­rot lak­kaa­vat Ou­lu-Uta­jär­vi-Ka­jaa­ni -vuo­roil­la ensi vii­kos­ta alkaen – Syynä Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy:n kon­kurs­si

01.07.2022 16:00 10
Tilaajille
OTP:n linja-autonkuljettajat ovat toiveikkaita, että töitä riittää uusien yrittäjien leivistä – he ovat kuitenkin menettämässä etunsa, jos joutuvat siirtymään uuteen firmaan uusina työntekijöinä

OTP:n lin­ja-au­ton­kul­jet­ta­jat ovat toi­veik­kai­ta, että töitä riittää uusien yrit­tä­jien lei­vis­tä – he ovat kui­ten­kin me­net­tä­mäs­sä etunsa, jos jou­tu­vat siir­ty­mään uuteen firmaan uusina työn­te­ki­jöi­nä

22.06.2022 17:00 36
Tilaajille