Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Kirjat
Kuukausi
Menestyskirjailija Satu Rämö muutti Äkäslompoloon ja tuo sinne pian myös kirjojensa päähenkilöt – vuoden myydyimmän dekkarin myyntituotoilla elää noin vuoden

Me­nes­tys­kir­jai­li­ja Satu Rämö muutti Äkäs­lom­po­loon ja tuo sinne pian myös kir­jo­jen­sa pää­hen­ki­löt – vuoden myy­dyim­män dek­ka­rin myyn­ti­tuo­toil­la elää noin vuoden

20.03.2023 15:05
Tilaajille
Mikko Within jännitystä ja huumoria yhdisteleviin nuortenkirjoihin tarttuvat vähän lukevat pojat – Saakelin satasesta tutun Uuno Turhasen seikkailut jatkuvat uudessa nuortenromaanissa

Mikko Within jän­ni­tys­tä ja huu­mo­ria yh­dis­te­le­viin nuor­ten­kir­joi­hin tart­tu­vat vähän lukevat pojat – Saa­ke­lin sa­ta­ses­ta tutun Uuno Tur­ha­sen seik­kai­lut jat­ku­vat uudessa nuor­ten­ro­maa­nis­sa

20.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Mari Valonmeri kirjoitti kirjan erityisherkistä johtajista, sillä hänen mielestään esihenkilöiden herkkyys on edelleen Suomessa tabu

Mari Va­lon­me­ri kir­joit­ti kirjan eri­tyis­her­kis­tä joh­ta­jis­ta, sillä hänen mie­les­tään esi­hen­ki­löi­den herk­kyys on edel­leen Suo­mes­sa tabu

15.03.2023 10:00
Tilaajille
Ouluun palannut kustannustoimittaja ja kirjoittamisen ohjaaja Stella Vuoma auttaa kirjailijuudesta haaveilevia eteenpäin – "On tärkeää, ettei jää tekstinsä kanssa yksin"

Ouluun pa­lan­nut kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen ohjaaja Stella Vuoma auttaa kir­jai­li­juu­des­ta haa­vei­le­via eteen­päin – "On tär­keää, ettei jää teks­tin­sä kanssa yksin"

11.03.2023 14:00
Tilaajille
Pienen hauen pyydystys alkaa isolla Oulussa – Lapin ohella ohjaajalla on mielessä David Lynchin Twin Peaks

Pienen hauen pyy­dys­tys alkaa isolla Oulussa – Lapin ohella oh­jaa­jal­la on mie­les­sä David Lynchin Twin Peaks

10.03.2023 13:00
Tilaajille
Kirjailija Johanna Hulkko palasi koulutytöksi 1970-luvun Ouluun – Raksila oli värikäs paikka kasvaa, mutta kodin ulkopuolella vaani ainainen uhka

Kir­jai­li­ja Johanna Hulkko palasi kou­lu­ty­tök­si 1970-lu­vun Ouluun – Raksila oli värikäs paikka kasvaa, mutta kodin ul­ko­puo­lel­la vaani ai­nai­nen uhka

28.02.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirjat ovat kir­jas­ton si­sään­heit­to­tuo­te – mo­der­nin kir­jas­ton teh­tä­vä­nä on tukea ihmisiä heidän ha­lus­saan auttaa ja ke­hit­tää itseään

27.02.2023 05:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kirja-arvio: Suolanraikasta kerrontaa Pohjois-Norjan saarilta suomalaiskirjailijan esikoisessa

Kir­ja-ar­vio: Suo­lan­rai­kas­ta ker­ron­taa Poh­jois-Nor­jan saa­ril­ta suo­ma­lais­kir­jai­li­jan esi­koi­ses­sa

19.02.2023 15:10 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Vain ratikka pysyy raiteillaan Laura Finskan hurjassa esikoisessa

Kir­ja-ar­vio: Vain ratikka pysyy rai­teil­laan Laura Finskan hur­jas­sa esi­koi­ses­sa

17.02.2023 16:20
Tilaajille
Kirja-arvio: Nobelistin novelleja julkaistaan viimein suomeksi – Olga Tokarczuk kartoittaa teksteissään kiehtovia pienoismaailmoja

Kir­ja-ar­vio: No­be­lis­tin no­vel­le­ja jul­kais­taan viimein suo­mek­si – Olga To­karc­zuk kar­toit­taa teks­teis­sään kieh­to­via pie­nois­maail­mo­ja

05.02.2023 15:15
Tilaajille
Kun inho muuttuu rakkaudeksi: alakoulun ”käsityötrauma” ei estänyt Annika Konttaniemeä toteuttamasta upeaa neulontakirjaa

Kun inho muuttuu rak­kau­dek­si: ala­kou­lun ”kä­si­työt­rau­ma” ei estänyt Annika Kont­ta­nie­meä to­teut­ta­mas­ta upeaa neu­lon­ta­kir­jaa

04.02.2023 17:08
Tilaajille
Näyttelijä Kirsi Kuosmanen koki kutsumuksen intialaisessa temppelissä – Nyt hän voimaannuttaa naisia kukoistamaan, mutta miksi?

Näyt­te­li­jä Kirsi Kuos­ma­nen koki kut­su­muk­sen in­tia­lai­ses­sa temp­pe­lis­sä – Nyt hän voi­maan­nut­taa naisia ku­kois­ta­maan, mutta miksi?

14.01.2023 18:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Jeva kirjoitti itsensä ulos sodan raunioista – päiväkirjateksteistä koottu kirja on 12-vuotiaan lapsen järkyttävä kertomus Ukrainan sodan kauhuista

Kir­ja-ar­vio: Jeva kir­joit­ti itsensä ulos sodan rau­niois­ta – päi­vä­kir­ja­teks­teis­tä koottu kirja on 12-vuo­tiaan lapsen jär­kyt­tä­vä ker­to­mus Uk­rai­nan sodan kau­huis­ta

01.01.2023 14:05
Tilaajille
Uhrin osasta Herra Suden rooliin – Tapani Mononen kohtaa itsensä Poikana, joka oli Herra-sedän seksuaalisen hyväksikäytön uhri

Uhrin osasta Herra Suden rooliin – Tapani Mononen kohtaa itsensä Poi­ka­na, joka oli Her­ra-se­dän sek­suaa­li­sen hy­väk­si­käy­tön uhri

09.12.2022 14:30 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Ville Eerola kertoo Tove Janssonin ja Eva Konikoffin kirjeenvaihtosuhteesta

Kir­ja-ar­vio: Ville Eerola kertoo Tove Jans­so­nin ja Eva Ko­ni­kof­fin kir­jeen­vaih­to­suh­tees­ta

04.12.2022 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Ulla-Lena Lundbergin jännittävässä ja viehättävässä tarinassa kerrotaan kansanopiston tulosta Suomeen

Kir­ja-ar­vio: Ul­la-Le­na Lund­ber­gin jän­nit­tä­väs­sä ja vie­hät­tä­väs­sä ta­ri­nas­sa ker­ro­taan kan­san­opis­ton tulosta Suomeen

04.12.2022 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Itsensä kadottaneen kotiäidin matka Pariisin kuningattareksi Édouard Louisin kertomana

Kir­ja-ar­vio: Itsensä ka­dot­ta­neen ko­ti­äi­din matka Pa­rii­sin ku­nin­gat­ta­rek­si Édouard Louisin ker­to­ma­na

27.11.2022 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Marisha Rasi-Koskisen lasten ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaassa todellisuus vertautuu peliin

Kir­ja-ar­vio: Marisha Ra­si-Kos­ki­sen lasten ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kaas­sa to­del­li­suus ver­tau­tuu peliin

24.11.2022 10:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Unelmat murskautuvat karuksi totuudeksi Marja Kyllösen runollisen rujossa Finlandia-ehdokkaassa

Kir­ja-ar­vio: Unelmat murs­kau­tu­vat karuksi to­tuu­dek­si Marja Kyl­lö­sen ru­nol­li­sen rujossa Fin­lan­dia-eh­dok­kaas­sa

20.11.2022 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Lordi-yhtyeen ja Tomi Putaansuun tarina Lordiary on hirviömäisen järkälemäinen opus – mielenkiintoinen teos imaisee mukaansa, mutta pieni tiivistäminen olisi ollut paikallaan

Kir­ja-ar­vio: Lor­di-yh­tyeen ja Tomi Pu­taan­suun tarina Lor­dia­ry on hir­viö­mäi­sen jär­kä­le­mäi­nen opus – mie­len­kiin­toi­nen teos imaisee mu­kaan­sa, mutta pieni tii­vis­tä­mi­nen olisi ollut pai­kal­laan

16.11.2022 10:15
Tilaajille