Uintikielto: Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää, mistä Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­den heik­ke­ne­mi­nen johtuu

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kirjat
Oululaisen Jaana Skytän esikoiskirja kertoo Yläneen pahamaineisesta tyttökodista, jonne hänen isosiskonsakin ajautui 70-luvulla – "Itkin ja kirjoitin, se meni niin syvälle"

Ou­lu­lai­sen Jaana Skytän esi­kois­kir­ja kertoo Yläneen pa­ha­mai­nei­ses­ta tyt­tö­ko­dis­ta, jonne hänen iso­sis­kon­sa­kin ajautui 70-lu­vul­la – "Itkin ja kir­joi­tin, se meni niin sy­väl­le"

18.06.2022 06:07 3
Arvio: Oululaisopettaja ei kaunistele kouluväkivaltaa kipeänkutkuttavassa nuortenromaanissa

Arvio: Ou­lu­lais­opet­ta­ja ei kau­nis­te­le kou­lu­vä­ki­val­taa ki­peän­kut­kut­ta­vas­sa nuor­ten­ro­maa­nis­sa

10.06.2022 16:05
Tilaajille
Tiesitkö, että osa muurahaisistakin teeskentelee ahkeraa? Minttu Heimovirta kirjoitti erilaisen luontokirjan, jossa koukkuna ovat seksijuorut ja murhamysteerit

Tie­sit­kö, että osa muu­ra­hai­sis­ta­kin tees­ken­te­lee ah­ke­raa? Minttu Hei­mo­vir­ta kir­joit­ti eri­lai­sen luon­to­kir­jan, jossa kouk­ku­na ovat sek­si­juo­rut ja mur­ha­mys­tee­rit

28.05.2022 14:00 2
Tilaajille
Kirjat veivät miehen mennessään: oululaisen kirjansitojan Jorma Niemitalon työhuone pursuilee, sillä "Kirjat tulevat luokseni pyytämättä"

Kirjat veivät miehen men­nes­sään: ou­lu­lai­sen kir­jan­si­to­jan Jorma Nie­mi­ta­lon työ­huo­ne pur­sui­lee, sillä "Kirjat tulevat luok­se­ni pyy­tä­mät­tä"

13.05.2022 15:00 3
Tilaajille
Äitien ja sisarten sukkapuikkoarmeija – "Korpisisar" Impi Aronaho oli tärkeä sodalle poikansa menettäneen äidin tunteiden tulkki

Äitien ja si­sar­ten suk­ka­puik­ko­ar­mei­ja – "Kor­pi­si­sar" Impi Aronaho oli tärkeä sodalle poi­kan­sa me­net­tä­neen äidin tun­tei­den tulkki

08.05.2022 08:00
Tilaajille
Väärää kastia – Joonas Berghäll tuo esikoiskirjassaan esiin elokuva-alalla kohtaamansa epätasa-arvon

Väärää kastia – Joonas Berg­häll tuo esi­kois­kir­jas­saan esiin elo­ku­va-alal­la koh­taa­man­sa epä­ta­sa-ar­von

25.04.2022 07:16
Tilaajille
Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja vakuuttaa vilpittömyydellään

Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja va­kuut­taa vil­pit­tö­myy­del­lään

17.04.2022 17:45
Tilaajille
Pyysimme Pohjois-Norjan retkikohteet kiertänyttä Harri Ahosta listaamaan 9 kokemisen arvoista päiväretkeä – uudessa kirjassaan hän esittelee 160 luontopaikkaa Finnmarkista

Pyy­sim­me Poh­jois-Nor­jan ret­ki­koh­teet kier­tä­nyt­tä Harri Ahosta lis­taa­maan 9 ko­ke­mi­sen ar­vois­ta päi­vä­ret­keä – uudessa kir­jas­saan hän esit­te­lee 160 luon­to­paik­kaa Finn­mar­kis­ta

16.04.2022 11:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä kasvanut kirjailija Paula Havaste huomasi että lapsena ja nuorena koetut tavallisuudet vaativat nykyisin valtavasti hyvää tuuria

Ro­va­nie­mel­lä kas­va­nut kir­jai­li­ja Paula Havaste huomasi että lapsena ja nuorena koetut ta­val­li­suu­det vaa­ti­vat ny­kyi­sin val­ta­vas­ti hyvää tuuria

13.04.2022 10:30
Tilaajille
Arvio: Palkitun toimittaja-tietokirjailijan pitkä matka luonnonsuojelijaksi

Arvio: Pal­ki­tun toi­mit­ta­ja-tie­to­kir­jai­li­jan pitkä matka luon­non­suo­je­li­jak­si

10.04.2022 14:10
Tilaajille
Arvio: Käärme luikertelee Lauttasaaren idylliin Eeva Loukon esikoisdekkarissa

Arvio: Käärme lui­ker­te­lee Laut­ta­saa­ren idyl­liin Eeva Loukon esi­kois­dek­ka­ris­sa

20.03.2022 16:25
Tilaajille
Arvio: Sortokausi ja suurlakko raamittavat Turun Puuvillatehtaan innoittaman Ann-Christin Antellin romaanisarjan toista osaa.

Arvio: Sor­to­kau­si ja suur­lak­ko raa­mit­ta­vat Turun Puu­vil­la­teh­taan in­noit­ta­man Ann-Chris­tin An­tel­lin ro­maa­ni­sar­jan toista osaa.

20.03.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Historiallinen trilleri karnevalisoi sodanjälkeistä Suomea

Arvio: His­to­rial­li­nen tril­le­ri kar­ne­va­li­soi so­dan­jäl­keis­tä Suomea

17.03.2022 17:40
Tilaajille
Opas antaa lasten sanoille jalat – Tittamari Marttisen mielestä pienetkin voivat olla kirjailijoita

Opas antaa lasten sa­noil­le jalat – Tit­ta­ma­ri Mart­ti­sen mie­les­tä pie­net­kin voivat olla kir­jai­li­joi­ta

23.02.2022 08:35
Tilaajille
Arvio: Jussi Sudenlehti kuvaa romaanissaan oivaltavasti tilanteita, joissa taide on ainoa kommunikaatio

Arvio: Jussi Su­den­leh­ti kuvaa ro­maa­nis­saan oi­val­ta­vas­ti ti­lan­tei­ta, joissa taide on ainoa kom­mu­ni­kaa­tio

20.02.2022 16:20
Tilaajille
Arvio: Eihän meistä kukaan usko, että pahoja asioita voisi sattua juuri meille tai rakkaimmillemme

Arvio: Eihän meistä kukaan usko, että pahoja asioita voisi sattua juuri meille tai rak­kaim­mil­lem­me

13.02.2022 16:25
Tilaajille
Arvio: Maailma loppuu kun ruutu pimenee ja kaikki ovat odottamassa Super Bowlin alkua

Arvio: Maailma loppuu kun ruutu pimenee ja kaikki ovat odot­ta­mas­sa Super Bowlin alkua

13.02.2022 15:15
Tilaajille
Kiehtova kierros maailmalla – Päivi Ahonen on nähnyt kehitys­yhteistyötehtävissä monien mielenkiintoisten maiden arkea

Kieh­to­va kierros maail­mal­la – Päivi Ahonen on nähnyt ke­hi­tys­yh­teis­työ­teh­tä­vis­sä monien mie­len­kiin­tois­ten maiden arkea

30.01.2022 06:02 4
Ollaan vaan ihan tavallisia ihmisiä toisillemme
Kolumni

Ollaan vaan ihan ta­val­li­sia ihmisiä toi­sil­lem­me

30.12.2021 18:00
Tilaajille
Oulun kirjailijaseuran Black Hole -tapahtuma järjestetään toistamiseen helmikuussa – tapahtumassa rakennetaan mahdollisuuksia kirjaviennille

Oulun kir­jai­li­ja­seu­ran Black Hole -ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tois­ta­mi­seen hel­mi­kuus­sa – ­ta­pah­tu­mas­sa ra­ken­ne­taan mah­dol­li­suuk­sia kir­ja­vien­nil­le

21.12.2021 11:47
Tilaajille