Kirjat
Onko kanttori muusikko vai hengellinen työntekijä? Uudessa kirjassa etsitään vastauksia tähän ikuisuuskysymykseen

Onko kant­to­ri muu­sik­ko vai hen­gel­li­nen työn­te­ki­jä? Uudessa kir­jas­sa et­si­tään vas­tauk­sia tähän ikui­suus­ky­sy­myk­seen

21.11.2020 12:20
Tilaajille
Äidistä kuoriutui naissoturi: "Jos joku minut yöllä herättää, minä olen heti valmis taistoon" – Oululainen perushoitaja Ullamaija Pyykkönen kirjoitti äidin ja tyttären tarinan

Äidistä kuo­riu­tui nais­so­tu­ri: "Jos joku minut yöllä he­rät­tää, minä olen heti valmis tais­toon" – Ou­lu­lai­nen pe­rus­hoi­ta­ja Ul­la­mai­ja Pyyk­kö­nen kir­joit­ti äidin ja tyt­tä­ren tarinan

03.10.2020 20:22 1
Tilaajille
Eikö ihminen koskaan opi, mietti Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikoski – julkaisee nyt eettisen version Adolf Hitlerin Taisteluni-teoksesta

Eikö ihminen koskaan opi, mietti Li­min­gan kirk­ko­her­ra Pekka Tuo­mi­kos­ki – jul­kai­see nyt eet­ti­sen version Adolf Hit­le­rin Tais­te­lu­ni-teok­ses­ta

09.09.2020 17:00 5
Tilaajille
Ajatuspaja Suomen Perusta joutuu maksamaan valtionapua takaisin – syynä yhdenvertaisuutta rikkova Jukka Hankamäen Totuus kiihottaa -teos

Aja­tus­pa­ja Suomen Perusta joutuu mak­sa­maan val­tion­apua ta­kai­sin – syynä yh­den­ver­tai­suut­ta rikkova Jukka Han­ka­mäen Totuus kii­hot­taa -teos

08.09.2020 17:48 7
Uutuuskirjan mukaan perinteinen media ei ole kertonut turvapaikanhakijoista puolueettomasti – saivatko maahanmuuttajat uutisista turvapaikan?

Uu­tuus­kir­jan mukaan pe­rin­tei­nen media ei ole ker­to­nut tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta puo­lueet­to­mas­ti – sai­vat­ko maa­han­muut­ta­jat uu­ti­sis­ta tur­va­pai­kan?

06.09.2020 07:00 9
Tilaajille
Koronaviruspandemia pakotti Kjell Westön muokkaamaan jo valmista romaaniaan Tritonusta: "Tulkintani lähitulevaisuuden tilanteesta on paremminkin utopiaa kuin dystopiaa"

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia pakotti Kjell Westön muok­kaa­maan jo val­mis­ta ro­maa­niaan Tri­to­nus­ta: "Tul­kin­ta­ni lä­hi­tu­le­vai­suu­den ti­lan­tees­ta on pa­rem­min­kin utopiaa kuin dys­to­piaa"

14.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Oulun pääkirjaston aukioloajat pitenevät ja lisää kirjastoja avataan koulujen alkaessa

Oulun pää­kir­jas­ton au­ki­olo­ajat pi­te­ne­vät ja lisää kir­jas­to­ja avataan kou­lu­jen al­kaes­sa

07.08.2020 10:14 0
Trumpin veljentytär vertaa paljastuskirjassaan Donald Trumpia kolmevuotiaaseen – tulos laiminlyönnistä kotona

Trumpin vel­jen­ty­tär vertaa pal­jas­tus­kir­jas­saan Donald Trumpia kol­me­vuo­tiaa­seen – tulos lai­min­lyön­nis­tä kotona

08.07.2020 16:00 3
Halla-aho kiisti tarkoituksellisen provokaation: "Uskokaa tai älkää, mekin pystymme ihan vain mokaamaan"

Hal­la-aho kiisti tar­koi­tuk­sel­li­sen pro­vo­kaa­tion: "Us­ko­kaa tai älkää, mekin pys­tym­me ihan vain mo­kaa­maan"

13.06.2020 10:29 6

Taajuus Z -kir­joi­tus­kil­pai­lu etsii uusia ääniä nuor­ten­kir­joi­hin – voit­ta­jal­le luvassa 5 000 euron pal­kin­to ja kus­tan­nus­so­pi­mus

04.06.2020 09:10 0
Pornoaiheinen gradu vei seksibloggariksi ja kirjailijaksi: Kirjailija Henriikka Rönkkönen ammentaa tarinoita häpeästä ja huonosta olosta

Por­no­ai­hei­nen gradu vei sek­si­blog­ga­rik­si ja kir­jai­li­jak­si: Kir­jai­li­ja Hen­riik­ka Rönk­kö­nen am­men­taa ta­ri­noi­ta hä­peäs­tä ja huo­nos­ta olosta

03.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Melodraama ruostuneilla raiteilla – Linda Olssonin uutuus on koskettava mutta yllätyksetön

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Me­lo­draa­ma ruos­tu­neil­la rai­teil­la – Linda Ols­so­nin uutuus on kos­ket­ta­va mutta yl­lä­tyk­se­tön

19.05.2020 07:00 0
Tilaajille