Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Kirjat
Kuukausi
Kirja-arvio: Ville Eerola kertoo Tove Janssonin ja Eva Konikoffin kirjeenvaihtosuhteesta

Kir­ja-ar­vio: Ville Eerola kertoo Tove Jans­so­nin ja Eva Ko­ni­kof­fin kir­jeen­vaih­to­suh­tees­ta

04.12.2022 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Ulla-Lena Lundbergin jännittävässä ja viehättävässä tarinassa kerrotaan kansanopiston tulosta Suomeen

Kir­ja-ar­vio: Ul­la-Le­na Lund­ber­gin jän­nit­tä­väs­sä ja vie­hät­tä­väs­sä ta­ri­nas­sa ker­ro­taan kan­san­opis­ton tulosta Suomeen

04.12.2022 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Itsensä kadottaneen kotiäidin matka Pariisin kuningattareksi Édouard Louisin kertomana

Kir­ja-ar­vio: Itsensä ka­dot­ta­neen ko­ti­äi­din matka Pa­rii­sin ku­nin­gat­ta­rek­si Édouard Louisin ker­to­ma­na

27.11.2022 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Marisha Rasi-Koskisen lasten ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaassa todellisuus vertautuu peliin

Kir­ja-ar­vio: Marisha Ra­si-Kos­ki­sen lasten ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kaas­sa to­del­li­suus ver­tau­tuu peliin

24.11.2022 10:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Unelmat murskautuvat karuksi totuudeksi Marja Kyllösen runollisen rujossa Finlandia-ehdokkaassa

Kir­ja-ar­vio: Unelmat murs­kau­tu­vat karuksi to­tuu­dek­si Marja Kyl­lö­sen ru­nol­li­sen rujossa Fin­lan­dia-eh­dok­kaas­sa

20.11.2022 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Lordi-yhtyeen ja Tomi Putaansuun tarina Lordiary on hirviömäisen järkälemäinen opus – mielenkiintoinen teos imaisee mukaansa, mutta pieni tiivistäminen olisi ollut paikallaan

Kir­ja-ar­vio: Lor­di-yh­tyeen ja Tomi Pu­taan­suun tarina Lor­dia­ry on hir­viö­mäi­sen jär­kä­le­mäi­nen opus – mie­len­kiin­toi­nen teos imaisee mu­kaan­sa, mutta pieni tii­vis­tä­mi­nen olisi ollut pai­kal­laan

16.11.2022 10:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Pekka Hako kirjoitti uutuuskirjan, joka avaa maallikollekin Kaija Saariahon vaikeana pidettyä musiikkia

Kir­ja-ar­vio: Pekka Hako kir­joit­ti uu­tuus­kir­jan, joka avaa maal­li­kol­le­kin Kaija Saa­ri­ahon vai­kea­na pi­det­tyä mu­siik­kia

13.11.2022 14:05
Tilaajille
Kempeleessä kasvanut Toni Kamula on Kalle Päätalon ääni – Millaista on lukea 16 994 sivua Iijoki-sarjaa äänikirjoiksi?

Kem­pe­lees­sä kas­va­nut Toni Kamula on Kalle Pää­ta­lon ääni – Mil­lais­ta on lukea 16 994 sivua Ii­jo­ki-sar­jaa ää­ni­kir­joik­si?

12.11.2022 10:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Oululainen Panu Hyppönen käytti kuusi vuotta visaisen antiikin klassikon suomentamiseen – Vitruviuksen opit näkyvät Oulun kauppahallissa, ja niistä riittäisi ammennettavaa myös nykyarkkitehtuuriin

Ou­lu­lai­nen Panu Hyp­pö­nen käytti kuusi vuotta vi­sai­sen an­tii­kin klas­si­kon suo­men­ta­mi­seen – Vit­ru­viuk­sen opit näkyvät Oulun kaup­pa­hal­lis­sa, ja niistä riit­täi­si am­men­net­ta­vaa myös ny­ky­ark­ki­teh­tuu­riin

26.10.2022 08:00 5
Tilaajille
Kirja-arvio: Martta Kaukosen romaanissa aktivistiryhmä ottaa oikeuden omiin käsiinsä, kun #metoo ei auta

Kir­ja-ar­vio: Martta Kau­ko­sen ro­maa­nis­sa ak­ti­vis­ti­ryh­mä ottaa oi­keu­den omiin kä­siin­sä, kun #metoo ei auta

16.10.2022 16:15
Tilaajille
Lukemalla oppii kirjoittamaan

Lu­ke­mal­la oppii kir­joit­ta­maan

07.10.2022 15:10 2
Opiskelijakämpän ovessa luki Lordi Putaansuu – nuorena saatu lempinimi vakiintui osaksi identiteettiä, nyt Lordin tarina on koottu kirjaksi

Opis­ke­li­ja­käm­pän ovessa luki Lordi Pu­taan­suu – ­nuo­re­na saatu lem­pi­ni­mi va­kiin­tui osaksi iden­ti­teet­tiä, nyt Lordin tarina on koottu kir­jak­si

26.09.2022 11:00
Tilaajille
Oululainen Suvi Tuomikoski on tehnyt neljääkymmentä eri työtä ja hävennyt sitä – esikoiskirjassaan hän kertoo, miksi niin moni meistä potee ammattiahdistusta

Ou­lu­lai­nen Suvi Tuo­mi­kos­ki on tehnyt nel­jää­kym­men­tä eri työtä ja hä­ven­nyt sitä – esi­kois­kir­jas­saan hän kertoo, miksi niin moni meistä potee am­mat­ti­ah­dis­tus­ta

21.09.2022 06:00 11
Tilaajille
Kir­ja-ar­vio:  Tuhannen kilometrin linturetki
Lukijalta

Kir­ja-ar­vio: Tu­han­nen ki­lo­met­rin lin­tu­ret­ki

17.09.2022 18:00
Tilaajille
Valkoinen pöllö taikoi tunturiin sadun – "Ensimmäisenä tulee mieleen, että sen täytyy olla joku ylisen maailman olento", Jorma Luhta sanoo

Val­koi­nen pöllö taikoi tun­tu­riin sadun – "En­sim­mäi­se­nä tulee mie­leen, että sen täytyy olla joku ylisen maail­man olen­to", Jorma Luhta sanoo

17.09.2022 08:00 1
Tilaajille
Lastenkirjoistaan tunnettu Ville Hytönen kirjoitti tositapahtumiin perustuvan romaanin "Viron ainoasta kannibaalista" – 50 teosta julkaissut kirjailija tituleerataan usein Suomen tuotteliaimmaksi

Las­ten­kir­jois­taan tun­net­tu Ville Hytönen kir­joit­ti to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van ro­maa­nin "Viron ai­noas­ta kan­ni­baa­lis­ta" – 50 teosta jul­kais­sut kir­jai­li­ja ti­tu­lee­ra­taan usein Suomen tuot­te­liaim­mak­si

29.08.2022 19:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Tirri kokoaa Luusereiden klubinsa vastaiskuun Tuomo Pirttimaan romaanissa, jonka päähenkilöt eivät ole syntyneet kultalusikka suussa

Kir­ja-ar­vio: Tirri kokoaa Luu­se­rei­den klu­bin­sa vas­ta­is­kuun Tuomo Pirt­ti­maan ro­maa­nis­sa, jonka pää­hen­ki­löt eivät ole syn­ty­neet kul­ta­lu­sik­ka suussa

23.08.2022 16:30
Tilaajille
Arvio: Laatudekkaristi Ann Cleevesin mylly jauhaa pelkkää priimaa

Arvio: Laa­tu­dek­ka­ris­ti Ann Clee­ve­sin mylly jauhaa pelkkää priimaa

23.08.2022 10:30
Tilaajille
Haaveissa kirjakauppa aivan Oulun ydinkeskustaan – kirjallisuuden talo avasi ovensa uusissa tiloissa

Haa­veis­sa kir­ja­kaup­pa aivan Oulun ydin­kes­kus­taan – kir­jal­li­suu­den talo avasi ovensa uusissa ti­lois­sa

22.08.2022 06:02 1
Kun Tommi Takkunen muutti 10-vuotiaana Kaukovainiolta Kempeleeseen, oli se täysjärkytys – nyt kirjailija palaa Varpushaukantielle esikoisromaanissaan Kaukovainio

Kun Tommi Tak­ku­nen muutti 10-vuo­tiaa­na Kau­ko­vai­niol­ta Kem­pe­lee­seen, oli se täys­jär­ky­tys – nyt kir­jai­li­ja palaa Var­pus­hau­kan­tiel­le esi­kois­ro­maa­nis­saan Kau­ko­vai­nio

19.08.2022 17:00 2
Tilaajille