Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Arkielämä
Vakautta tuo arki, jossa on työtä ja toimeentuloa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­kaut­ta tuo arki, jossa on työtä ja toi­meen­tu­loa

19.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­näi­syy­teen puut­tu­mi­nen on jo­kai­sen vel­vol­li­suus

16.01.2023 05:45 2
Tilaajille
Jos miehet tiskaisivat enemmän, maailman pahuus vähenisi – Putin on korkeintaan huuhdellut vodkalasinsa
Essee

Jos miehet tis­kai­si­vat enem­män, maail­man pahuus vä­he­ni­si – Putin on kor­kein­taan huuh­del­lut vod­ka­la­sin­sa

16.12.2022 13:55 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­hu­taan lap­sel­le työstä ja työt­tö­myy­des­tä – ta­val­li­sen elämän iloista ja su­ruis­ta

05.12.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­ope­tuk­sen mer­ki­tys tulee muistaa – Oulun yli­opis­tos­sa yh­tei­nen linja ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä hel­pot­tai­si opis­ke­li­joi­den arkea

23.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tä­nään­kin on lasten oi­keuk­sien päivä

18.11.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­omai­sil­la on oikeus ter­vey­teen, eivätkä he saa siirtyä syn­kik­si lu­vuik­si ti­las­tois­sa

06.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Kolumni: Ynseän kyynaaman kannattaa koittaa hymyillä
Kolumni

Ko­lum­ni: Ynseän kyy­naa­man kan­nat­taa koittaa hy­myil­lä

19.05.2022 18:00 1
Tilaajille
Nakki oli street foodia jo sata vuotta sitten – oululainen ruokahistorioitsija Ritva Kylli kertoo, miten makkarasta tuli suomalaisille pyhä

Nakki oli street foodia jo sata vuotta sitten – ou­lu­lai­nen ruo­ka­his­to­rioit­si­ja Ritva Kylli kertoo, miten mak­ka­ras­ta tuli suo­ma­lai­sil­le pyhä

20.09.2021 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arkemme on uh­ka­ku­via tul­vil­laan – mer­kit­tä­vä ter­veys­uh­ka on yleis­ty­vä vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys, joka näkyy lii­ken­tees­sä

13.09.2021 05:30 4
Tilaajille
Parhautta on selvitä seuraavaan päivään
Kolumni

Par­haut­ta on selvitä seu­raa­vaan päivään

28.07.2021 06:00 7
Tilaajille
Tieto, jopa viisaus kasvaa iän mukana, mutta se vaatii meiltä koko ajan valppautta ja huolellista punnitsemista
Kolumni

Tieto, jopa viisaus kasvaa iän mukana, mutta se vaatii meiltä koko ajan valp­paut­ta ja huo­lel­lis­ta pun­nit­se­mis­ta

10.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus on tehnyt arkeen myön­tei­ses­ti vai­kut­ta­via pää­tök­siä – iso uu­dis­tus on muun muassa uusi asia­kas­mak­su­la­ki

03.01.2021 05:00 8
Tilaajille