Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Kaleva Live: Katso suorana Oulun Py­rin­nön cheer­lea­de­rien jou­lu­näy­tös

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lapsiperheet
Oululainen Henna Ryynänen kuvitti uuden lastenkirjan, joka auttaa lapsiperheitä pukemisrumbassa

Ou­lu­lai­nen Henna Ryy­nä­nen kuvitti uuden las­ten­kir­jan, joka auttaa lap­si­per­hei­tä pu­ke­mis­rum­bas­sa

07.11.2023 06:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen de­le­goin­ti­sään­tö­jä tiu­ken­ta­mal­la pa­hen­ne­taan pulaa työn­te­ki­jöis­tä – muilla hy­vin­voin­ti­alueil­la so­siaa­li­työn­te­ki­jät saavat myöntää ta­van­omai­sia pal­ve­lu­ja omalla pää­tök­sel­lään

02.11.2023 06:00 6
Porraskäytävän seinään kiinnitettävä työpiste säästää tilaa – Oululaisperheelle 85 neliön kolmio on pieni, mutta Linda Lahti ei halua luopua naapurustosta

Por­ras­käy­tä­vän seinään kiin­ni­tet­tä­vä työ­pis­te säästää tilaa – Ou­lu­lais­per­heel­le 85 neliön kolmio on pieni, mutta Linda Lahti ei halua luopua naa­pu­rus­tos­ta

16.09.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti kuuluu kai­kil­le, myös lap­si­per­heil­le

12.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Väestöliitto varoittaa ajamasta perheitä liian ahtaalle – säästöt kääntyvätkin kustannuksiksi, lapsikysymys on jäänyt hallituksessa taustalle

Väes­tö­liit­to va­roit­taa aja­mas­ta per­hei­tä liian ah­taal­le – säästöt kään­ty­vät­kin kus­tan­nuk­sik­si, lap­si­ky­sy­mys on jäänyt hal­li­tuk­ses­sa taus­tal­le

05.09.2023 20:39 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­ta kan­nat­te­lee per­hei­tä

29.08.2023 07:00
Tilaajille
Pohteelta apua talouskurimukseen – Sosiaalista luottoa voi hakea enimmillään  jopa 8  000 euroa

Poh­teel­ta apua ta­lous­ku­ri­muk­seen – So­siaa­lis­ta luottoa voi hakea enim­mil­lään jopa 8  000 euroa

28.08.2023 06:00 15
Tilaajille
Oululaiset lapsiperheet ottivat kaiken irti Legoista Ouluhallin suuressa tapahtumassa

Ou­lu­lai­set lap­si­per­heet ottivat kaiken irti Le­gois­ta Ou­lu­hal­lin suu­res­sa ta­pah­tu­mas­sa

26.08.2023 18:19 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­tus lapsiin ja per­hei­siin on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

10.08.2023 07:00 2
Tilaajille
Suomea riivaa vauvapula – syntyvyyden lasku on hälytysmerkki
Pääkirjoitus

Suomea riivaa vau­va­pu­la – syn­ty­vyy­den lasku on hä­ly­tys­merk­ki

28.07.2023 08:42 34
Tilaajille
Ensi- ja turvakodissa on jo nyt tungosta Oulussa – kesä usein sinnitellään ja vasta syksyllä haetaan apua

Ensi- ja tur­va­ko­dis­sa on jo nyt tun­gos­ta Oulussa – kesä usein sin­ni­tel­lään ja vasta syk­syl­lä haetaan apua

25.07.2023 06:30
Tilaajille
Suosittu matkanjärjestäjä lopettaa talven lomalennot Oulusta – Heikkilän perheen vakioloma Turkkiin kallistui yli tonnilla

Suo­sit­tu mat­kan­jär­jes­tä­jä lo­pet­taa talven lo­ma­len­not Oulusta – Heik­ki­län perheen va­kio­lo­ma Turk­kiin kal­lis­tui yli ton­nil­la

16.07.2023 06:00 66
Tilaajille
Ruuhkavuosina Matti Pikkarainen teki väitöskirjaa yöllä, kun muu perhe nukkui – Vaikka elämässä oli matkoja ja huvipuistoja, nyt hän muistaa parhaina hetket lasten kanssa omalla takapihalla

Ruuh­ka­vuo­si­na Matti Pik­ka­rai­nen teki väi­tös­kir­jaa yöllä, kun muu perhe nukkui – Vaikka elä­mäs­sä oli matkoja ja hu­vi­puis­to­ja, nyt hän muistaa par­hai­na hetket lasten kanssa omalla ta­ka­pi­hal­la

02.07.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman toi­men­pi­tei­tä Oulua odottaa näi­vet­ty­mi­nen – kes­kei­sin merkki hä­lyt­tä­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä on laskeva trendi alle kou­lu­ikäi­sis­sä sekä pe­rus­kou­lu­ikäi­sis­sä lap­sis­sa

13.06.2023 05:30 3
Tilaajille
Oulu haluaa kasvavaan Hiukkavaaraan sote-keskuksen – Vastasynnyttäneen äidin ykköstoive on neuvola

Oulu haluaa kas­va­vaan Hiuk­ka­vaa­raan sote-kes­kuk­sen – Vas­ta­syn­nyt­tä­neen äidin yk­kös­toi­ve on neuvola

18.05.2023 06:00 41
Tilaajille
Satavuotiaasta talosta Oulun Pikisaaressa tuli koti aikuisten ehdoilla: yksiö vieraille, persoonallisia piharakennuksia ja luksusunelmia arkeen

Sa­ta­vuo­tiaas­ta talosta Oulun Pi­ki­saa­res­sa tuli koti ai­kuis­ten eh­doil­la: yksiö vie­rail­le, per­soo­nal­li­sia pi­ha­ra­ken­nuk­sia ja luk­sus­unel­mia arkeen

01.05.2023 15:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan jatkumo on lap­si­per­heis­sä

30.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­töt ja seu­ra­kun­nat yl­lä­pi­tä­vät lasten, nuorten ja per­hei­den hy­vin­voin­tia

29.04.2023 05:00
Tilaajille
Suksikärry pelasti oululaispariskunnan yhteiset hiihtolenkit – Aleksi Romppainen on vetänyt hiihtäen kärryä taapero kyydissään jo yli 600 kilometriä talven mittaan

Suk­si­kär­ry pelasti ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan yh­tei­set hiih­to­len­kit – Aleksi Romp­pai­nen on vetänyt hiih­täen kärryä taapero kyy­dis­sään jo yli 600 ki­lo­met­riä talven mittaan

24.04.2023 18:30 20
Tilaajille