Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lähiopetus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­ope­tuk­sen mer­ki­tys tulee muistaa – Oulun yli­opis­tos­sa yh­tei­nen linja ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä hel­pot­tai­si opis­ke­li­joi­den arkea

23.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Miten paluu etäopetuksesta lähiopetukseen vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Miten paluu etä­ope­tuk­ses­ta lä­hi­ope­tuk­seen vai­kut­taa opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tiin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

11.09.2022 08:00
Tilaajille
Oulun koulut jatkavat lähiopetuksessa – laajoja tartuntaryppäitä tai altistumisia ei ole ilmennyt

Oulun koulut jat­ka­vat lä­hi­ope­tuk­ses­sa – laajoja tar­tun­ta­ryp­päi­tä tai al­tis­tu­mi­sia ei ole il­men­nyt

13.01.2022 12:07 17
Tilaajille
On epäselvää, kuinka joukkotestaukset hoidetaan Oulun peruskouluissa – "Olemme sen varassa, mitä olemme mediasta lukeneet"

On epä­sel­vää, kuinka jouk­ko­tes­tauk­set hoi­de­taan Oulun pe­rus­kou­luis­sa – "Olemme sen va­ras­sa, mitä olemme me­dias­ta lu­ke­neet"

10.01.2022 17:27 25
Tilaajille
Syksy palauttaa ilon opiskelijoille – ja asettaa omat vaatimuksensa korkeakouluille ja opiskelijajärjestöille
Pääkirjoitus

Syksy pa­laut­taa ilon opis­ke­li­joil­le – ja asettaa omat vaa­ti­muk­sen­sa kor­kea­kou­luil­le ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töil­le

27.05.2021 20:00 1
Tilaajille
Nuorille kaivattua höllennystä – arjen paineet helpottavat, kun lapset pääsevät taas harrastamaan
Pääkirjoitus

Nuo­ril­le kai­vat­tua höl­len­nys­tä – arjen paineet hel­pot­ta­vat, kun lapset pää­se­vät taas har­ras­ta­maan

21.01.2021 20:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki nou­dat­taa kai­kes­sa toi­min­nas­saan lakeja ja vi­ran­omais­ten ohjeita

15.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu pyyhkii lä­hi­kou­lu­pää­tök­sil­lä pöytää

11.08.2020 07:00
Tilaajille
Kouluun turvallisin mielin – opetuksen imu ja sosiaalinen yhteisö tärkeitä lapsille ja nuorille
Pääkirjoitus

Kouluun tur­val­li­sin mielin – ope­tuk­sen imu ja so­siaa­li­nen yhteisö tär­kei­tä lap­sil­le ja nuo­ril­le

09.08.2020 20:00
Tilaajille
Kouluissa on todettu useita koronatartuntoja – "Riski koronan laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on pieni"

Kou­luis­sa on todettu useita ko­ro­na­tar­tun­to­ja – "Riski koronan laa­ja­mit­tai­ses­ta le­viä­mi­ses­tä lä­hi­ope­tuk­ses­sa on pieni"

21.05.2020 19:19 6
THL seuraa tarkasti koulujen oppilaiden ja henkilöstön tartuntatilannetta – "Riski koronaviruksen laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on pieni"

THL seuraa tar­kas­ti kou­lu­jen op­pi­lai­den ja hen­ki­lös­tön tar­tun­ta­ti­lan­net­ta – "Riski ko­ro­na­vi­ruk­sen laa­ja­mit­tai­ses­ta le­viä­mi­ses­tä lä­hi­ope­tuk­ses­sa on pieni"

20.05.2020 15:34 2
Peruskoululaiset palasivat lähiopetukseen lähes kahden kuukauden tauon jälkeen – katso video Kaakkurin koulusta

Pe­rus­kou­lu­lai­set pa­la­si­vat lä­hi­ope­tuk­seen lähes kahden kuu­kau­den tauon jälkeen – katso video Kaak­ku­rin kou­lus­ta

14.05.2020 10:23
Yle: Vain prosentti Oulun koululaisista jäämässä pois lähiopetuksesta, pohjoisessa eniten poissaoloja ilmoitettu Kemissä ja Torniossa

Yle: Vain pro­sent­ti Oulun kou­lu­lai­sis­ta jää­mäs­sä pois lä­hio­pe­tuk­ses­ta, poh­joi­ses­sa eniten pois­sa­olo­ja il­moi­tet­tu Kemissä ja Tor­nios­sa

13.05.2020 12:15 1