Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

lasten ja nuorten hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö on jo­kai­sen lapsen oikeus

05:45
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen pää­toi­mi­jat yh­dis­ti­vät voi­man­sa Nuorten NYTiksi

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­nis­ta ei voi tinkiä – toi­men­pi­tei­siin, jotka edis­tä­vät lapsen ja nuoren etua, on ryh­dyt­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti

17.09.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko diag­noo­sin ky­see­na­lais­taa?

09.09.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­ta­päi­vä­ker­hot taat­ta­va kai­kil­le 1.–2.-luok­ka­lai­sil­le – on ää­rim­mäi­sen tär­keää, että jo­kai­nen lapsi tulisi päi­vit­täin koh­da­tuk­si

08.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muu­tos­ta ai­kai­siin kou­lu­aa­mui­hin – "Suu­rem­pi uni­mää­rä auttaa kes­kit­ty­mään tun­neil­la, mikä tie­tys­ti johtaa pa­rem­paan kou­lu­me­nes­tyk­seen"

23.02.2023 06:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kil­la nuo­ril­la pitäisi olla ruu­tu­ai­ka – "Huo­ma­sin, että olin paljon pir­teäm­pi ja po­si­tii­vi­sem­pi ilman ruutua"

27.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten hy­vin­voin­tiin käy­te­tyt varat eivät ole kus­tan­nuk­sia, vaan si­joi­tus tu­le­vai­suu­teen

11.10.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä pystyy te­ke­mään ku­raat­to­ri, jolla on vas­tuul­laan 1 200 opis­ke­li­jan hy­vin­voin­ti?

05.06.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ri­so­työn am­mat­ti­lai­set vii­toit­ta­vat tietä tu­le­vai­suu­teen

03.06.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten hy­vin­voin­nis­ta on pi­det­tä­vä huolta – lii­kun­ta on yksi olen­nai­nen osa sitä

11.04.2022 05:30 1
Tilaajille
Oululaisen Jonna Ojalan Alisa-tytär on ollut 12 vuotta hiljaa vieraiden ihmisten seurassa – Mitä voi tehdä, jos lapsi lopettaa puhumisen?

Ou­lu­lai­sen Jonna Ojalan Ali­sa-ty­tär on ollut 12 vuotta hiljaa vie­rai­den ih­mis­ten seu­ras­sa – Mitä voi tehdä, jos lapsi lo­pet­taa pu­hu­mi­sen?

21.03.2022 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­tos­kau­pun­kien kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen joh­ta­jat: Koronan ai­heut­ta­ma lasten ja nuorten hy­vin­voin­ti­va­je jäänyt liian vähälle huo­miol­le – tois­tam­me­ko 1990-lu­vun laman vir­heet?

19.03.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­dit­ta­va kriisin aikana

01.03.2022 06:45 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kuka jaksaisi huolehtia nykyarjessa lasten terveydestä?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuka jak­sai­si huo­leh­tia ny­ky­ar­jes­sa lasten ter­vey­des­tä?

19.12.2021 20:00 3
Tilaajille
Lasten ja nuorten hyvinvointi on investointi tulevaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten hy­vin­voin­ti on in­ves­toin­ti tu­le­vaan

03.06.2021 03:00
Tilaajille