Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Liikenne: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Linnut
Kevätmuutto alkoi Oulun seudulla tavanomaista varhaisemmin – Mustavarikset ja merilokit saapuivat

Ke­vät­muut­to alkoi Oulun seu­dul­la ta­va­no­mais­ta var­hai­sem­min – ­Mus­ta­va­rik­set ja me­ri­lo­kit saa­pui­vat

26.02.2024 19:00 7
Tilaajille
Kuusamossa rengastetuilla satelliittikotkilla kovat kohtalot: Lennon on päättänyt salametsästäjä, voimalinja tai nälkä

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­te­tuil­la sa­tel­liit­ti­kot­kil­la kovat koh­ta­lot: Lennon on päät­tä­nyt sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

09.02.2024 09:00 3
Tilaajille
Pihabongauksessa havaittiin Oulussa muun muassa harmaapäätikkoja ja peippoja – Viikonlopun runsain laji oli urpiainen

Pi­ha­bon­gauk­ses­sa ha­vait­tiin Oulussa muun muassa har­maa­pää­tik­ko­ja ja peip­po­ja – ­Vii­kon­lo­pun runsain laji oli ur­piai­nen

29.01.2024 15:02 2
Tilaajille
Tuiranpuiston siivekkäät tulevat tutuiksi Pihabongauksessa – Luontojärjestöt opastavat sunnuntaina Oulun kaupunkilinnuston tarkkailussa

Tui­ran­puis­ton sii­vek­käät tulevat tu­tuik­si Pi­ha­bon­gauk­ses­sa – ­Luon­to­jär­jes­töt opas­ta­vat sun­nun­tai­na Oulun kau­pun­ki­lin­nus­ton tark­kai­lus­sa

27.01.2024 14:49 2
Tilaajille
Korea vesilintuharvinaisuus ihastuttaa Oulun Hartaanselällä – Sari Ollila löysi eksoottisen allihaahkan keskeltä kaupunkia

Korea ve­si­lin­tu­har­vi­nai­suus ihas­tut­taa Oulun Har­taan­se­läl­lä – Sari Ollila löysi ek­soot­ti­sen al­li­haah­kan kes­kel­tä kau­pun­kia

12.01.2024 17:03 4
Tilaajille
Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme – Lämpenevä ilmasto suosii luonnonvalinnan kautta pienikokoisempia yksilöitä

Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me – Läm­pe­ne­vä ilmasto suosii luon­non­va­lin­nan kautta pie­ni­ko­koi­sem­pia yk­si­löi­tä

11.01.2024 14:45 7
Huippuharvinaiset tornipöllöt harhautuivat Iihin talvenviettoon – "Ainakin kolme viikkoa ne ovat käyneet"

Huip­pu­har­vi­nai­set tor­ni­pöl­löt har­hau­tui­vat Iihin tal­ven­viet­toon – "Ai­na­kin kolme viikkoa ne ovat käy­neet"

26.12.2023 18:00 3
Tilaajille
Miten ja milloin liikkuisit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tunnistamaan eläinten jäljet, lopussa voit testata taitosi

Miten ja milloin liik­kui­sit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tun­nis­ta­maan eläin­ten jäljet, lopussa voit testata taitosi

24.12.2023 17:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko huoleni tuu­li­voi­man vai­ku­tuk­sis­ta lin­tui­hin turhia?

13.12.2023 05:00 4
Lintujen talvielämää Oulangalla voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suositun luontoliven

Lin­tu­jen tal­vie­lä­mää Ou­lan­gal­la voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suo­si­tun luon­to­li­ven

08.11.2023 08:00
Oululaisessa Pihalinnun hoitolassa on autettu satoja loukkaantuneita lintuja – "Ihmisten empatia lintuja kohtaan kasvaa koko ajan"

Ou­lu­lai­ses­sa Pi­ha­lin­nun hoi­to­las­sa on autettu satoja louk­kaan­tu­nei­ta lintuja – "Ih­mis­ten empatia lintuja kohtaan kasvaa koko ajan"

22.10.2023 06:15 10
Miljoonia lintuja kuolee Suomessa joka vuosi ikkunoihin – Asiantuntijan mukaan ongelman mittakaavaa ei osata hahmottaa

Mil­joo­nia lintuja kuolee Suo­mes­sa joka vuosi ik­ku­noi­hin – Asian­tun­ti­jan mukaan on­gel­man mit­ta­kaa­vaa ei osata hah­mot­taa

11.10.2023 19:00 15
Tilaajille
Kannon murskaaja
Lukijalta

Kannon murs­kaa­ja

09.10.2023 12:55 2
Pähkinähakki lintulaudalla, Rovaniemi 9.10.2023
Lukijalta

Päh­ki­nä­hak­ki lin­tu­lau­dal­la, Ro­va­nie­mi 9.10.2023

09.10.2023 12:54 1
Komea jalohaikaran iltalento Vihiluodossa poiki kuukauden lukijakuvapalkinnon – korona-aika johdatti kuvaajan lintujen maailmaan

Komea ja­lo­hai­ka­ran il­ta­len­to Vi­hi­luo­dos­sa poiki kuu­kau­den lu­ki­ja­ku­va­pal­kin­non – ko­ro­na-ai­ka joh­dat­ti ku­vaa­jan lin­tu­jen maail­maan

02.10.2023 14:29 2
Tilaajille
Valkeat fasaanit ovat herättäneet huomiota Oulun pohjoisosissa – emeritusprofessori kertoo ilmiön taustat

Valkeat fa­saa­nit ovat he­rät­tä­neet huo­mio­ta Oulun poh­joi­so­sis­sa – eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri kertoo ilmiön taustat

29.08.2023 14:02 4
Tilaajille
Lintuinfluenssan tapausmäärät ovat olleet koholla vuodesta 2021, mutta syytä ei tiedä kukaan – "Kyse on luultavasti biologisesta sattumasta"

Lin­tuinf­luens­san ta­paus­mää­rät ovat olleet koholla vuo­des­ta 2021, mutta syytä ei tiedä kukaan – "Kyse on luul­ta­vas­ti bio­lo­gi­ses­ta sat­tu­mas­ta"

10.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Suurvaelluksen käpytikat eksyivät Perämerelle – hakivat turvaa laivoista ja vajosivat aaltoihin Raahen edustalla

Suur­vael­luk­sen kä­py­ti­kat ek­syi­vät Pe­rä­me­rel­le – hakivat turvaa lai­vois­ta ja va­jo­si­vat aal­toi­hin Raahen edus­tal­la

04.08.2023 13:54 2
Tilaajille
Lintuinfluenssa voi levitä Oulun seudulla vesilintujen ruokintapaikoilla tai muuttolintujen kokoontuessa – lokkien muutto etelään hidastaa leviämistä

Lin­tuinf­luens­sa voi levitä Oulun seu­dul­la ve­si­lin­tu­jen ruo­kin­ta­pai­koil­la tai muut­to­lin­tu­jen ko­koon­tues­sa – lokkien muutto etelään hi­das­taa le­viä­mis­tä

03.08.2023 16:26 4
Tilaajille
Joutsenperhe Ja Varis
Lukijalta

Jout­sen­per­he Ja Varis

02.08.2023 07:20 2