TOKION OLYMPIALAISET: Tokion päi­vä­kir­ja: Päi­vä­ret­ki ran­ni­kol­le Enos­hi­maan

FORMULAT: Ana­lyy­si: Valt­te­ri Bottas oli Unkarin gp:ssä niin huono, että siitä oli Mer­ce­dek­sel­le etua

Linnut
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesäyön suuri op­ti­mis­ti

06:00
Tilaajille
Kuukausi

Su­pi­koi­ra osoit­tau­tui riis­ta­ka­me­ra­ku­vis­sa ai­ka­moi­sek­si sor­san­pe­sä­ros­vok­si – ve­si­lin­tu­kan­to­jen taan­tu­mi­seen useita syitä

29.07.2021 10:38 4
Tilaajille

Hei­nä­kuun helteet ovat koe­tel­leet luon­non­eläi­miä – ou­lu­lai­nen Kati Alatalo otti hoi­viin­sa orpoja sii­lin­poi­ka­sia, kun ak­tii­vis­ten sii­lin­hoi­ta­jien kädet ovat täynnä töitä

27.07.2021 07:00 4
Tilaajille

Kil­pis­jär­vel­lä ha­vait­tiin sun­nun­tai­na koko Eu­roo­pas­sa täysin uusi lin­tu­la­ji, kam­tshat­ka­nuu­ni­lin­tu

18.07.2021 21:28 2

Käen­piiat aset­tui­vat taloksi Kur­ki­jär­vel­lä – video näyt­tää, kuinka poi­ka­nen matkii kie­mur­te­le­mal­la käär­met­tä: "Käytös on lin­nuil­le täysin ai­nut­laa­tuis­ta"

11.07.2021 15:34
Tilaajille
Vanhemmat

Nou­ta­ja­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja: Pa­te­nie­men­ran­nas­ta löy­ty­nyt lin­nun­raa­to ollut to­den­nä­köi­ses­ti tree­ni­käy­tös­sä – "Tar­koi­tus on, että kaikki täl­lai­nen huo­leh­di­taan maas­tos­ta pois"

30.06.2021 15:49
Tilaajille

Pa­te­nie­men­ran­nas­ta löy­ty­nyt tei­pat­tu lintu häm­men­si ja herätti epäilyn il­ki­val­las­ta – kyse voi olla met­säs­tys­koi­ran kou­lu­tuk­ses­ta

30.06.2021 15:52 5
Tilaajille

Sorsat pouk­koi­li­vat au­to­tiel­lä Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tas­sa – pe­las­tus­lai­tok­sen väki saat­te­li sor­sa­per­heen turvaan

29.06.2021 20:33 1
Tilaajille

Har­vi­nai­sia kat­to­hai­ka­roi­ta yl­lä­tys­vi­sii­til­lä Yli-Iis­sä – "Us­ko­ma­ton­ta, että täl­lai­sia val­ta­via lintuja on Tan­ni­las­sa", häm­mäs­te­lee linnut ku­van­nut 15-vuo­tias

23.06.2021 17:49 4
Tilaajille

Sor­sa­poi­kue pe­las­tet­tiin kii­pe­lis­tä Po­siol­la – poi­ka­set olivat pu­don­neet vanhaan lie­te­säi­liöön, un­tu­vi­kot nou­kit­tiin ylös haavin avulla

22.06.2021 14:54 1
Tilaajille

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la eläin­teh­tä­vä, joka vaati as­kar­te­lua: Ou­lu­lai­sen oma­ko­ti­ta­lon sa­vu­pii­pus­sa oli jumissa kolme naakkaa

19.06.2021 13:09 2

Yh­dys­kun­nal­li­nen tör­mä­pääs­ky­jä valitsi pe­sä­pai­kak­seen ou­lu­lai­sen ra­ken­nus­työ­maan, työt kes­key­tet­tiin – "Jos ne oli­si­vat lokin pesiä, oli­sim­me silti tehneet saman rat­kai­sun"

17.06.2021 13:50 12
Tilaajille

Kuu­sa­mo­lai­sen Leevi Moi­la­sen pihassa Kur­ki­jär­vel­lä pesii kym­me­nen telkkää – "Tois­ta­tu­hat­ta poi­kas­ta on läh­te­nyt meidän pihasta vuosien var­rel­la"

16.06.2021 23:12 1
Tilaajille

Si­ni­pyrs­tön esiin­ty­mi­ses­sä jälleen uusi en­nä­tys­vuo­si Suo­mes­sa – "Hyvä pe­si­mä­vuo­si kasvaa korkoa ko­rol­le"

11.06.2021 17:45 1
Tilaajille
Video: kuvaaja tallensi isokoskeloäidin ja tämän vastasyntyneet poikaset

Video: kuvaaja tal­len­si iso­kos­ke­lo­äi­din ja tämän vas­ta­syn­ty­neet poi­ka­set

11.06.2021 13:04 1

Asun­to­mes­su­jen en­sim­mäi­nen kohde on Har­taan­se­län­ran­nan räys­täs­pääs­ky­ho­tel­li – koh­tees­sa tilaa jopa 40 pääs­ky­per­heel­le

10.06.2021 16:47 5

Outo otus kes­keyt­ti pe­ru­nan­is­tu­tuk­sen Posion Anet­jär­vel­lä – "Lin­nul­le piti saada nimi, joten pai­kal­le soi­tet­tiin lintuja tunteva mies"

08.06.2021 12:57 5
Tilaajille

Hai­luo­dos­ta löytyi uusi pe­si­mä­lin­tu­la­ji Suo­mes­sa – suuren kah­laa­ja­lin­nun avo­se­tin pesä ha­vait­tiin en­sim­mäis­tä kertaa

28.05.2021 08:25

Pönt­tö­bon­gauk­ses­sa tark­kail­laan jälleen pi­ha­pii­rin pönt­tö­lin­tu­ja – tu­han­net ihmiset osal­lis­tu­vat vuo­sit­tain

25.05.2021 12:47

"Mamman mus­suk­ka" – katso vi­deol­ta, miten ou­lu­lai­sen Kris­tii­na Kes­ki­nar­kauk­sen hur­maa­va Kal­le-pa­pu­kai­ja osaa puhua

23.05.2021 06:33 5