Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Linnut
Kuukausi
Näkökulma: Mitäs yhdestä kadonneesta lajista? – Kysyin asiantuntijoilta  tyhmän kysymyksen, jotta sinun ei tarvitsisi

Nä­kö­kul­ma: Mitäs yhdestä ka­don­nees­ta la­jis­ta? – Kysyin asian­tun­ti­joil­ta tyhmän ky­sy­myk­sen, jotta sinun ei tar­vit­si­si

22.01.2023 14:37 21
Tilaajille
Tiesitkö, että varpunen ja västäräkki ovat uhanalaisia? – Listasimme 9 uhattua lajia, joihin kuuluvat kaikki kesän tuojat

Tie­sit­kö, että var­pu­nen ja väs­tä­räk­ki ovat uha­na­lai­sia? – Lis­ta­sim­me 9 uhattua lajia, joihin kuu­lu­vat kaikki kesän tuojat

23.01.2023 07:12 34
Tilaajille
Kurkiparven tärvelemä perunapelto korvataan aiempaa nopeammin – Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta uusittiin

Kur­ki­par­ven tär­ve­le­mä pe­ru­na­pel­to kor­va­taan aiempaa no­peam­min – Laki rau­hoi­tet­tu­jen eläin­ten ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­ses­ta uu­sit­tiin

20.01.2023 12:33 4
Tilaajille
Peltojen talvinen linnusto siirtyy nopeimmin pohjoiseen ilmaston muuttuessa – Pohjois-Pohjanmaalta pohjoiseen lumen ja peltojen määrä voi alkaa rajoittaa siirtymistä

Pel­to­jen tal­vi­nen lin­nus­to siirtyy no­peim­min poh­joi­seen il­mas­ton muut­tues­sa – ­Poh­jois-Poh­jan­maal­ta poh­joi­seen lumen ja pel­to­jen määrä voi alkaa ra­joit­taa siir­ty­mis­tä

13.01.2023 13:37 1
Tilaajille
Laulujoutsenia jäi runsaasti talvehtimaan Pohjois-Suomeen

Lau­lu­jout­se­nia jäi run­saas­ti tal­veh­ti­maan Poh­jois-Suo­meen

09.01.2023 07:00 1
Tilaajille

Kaleva oi­kai­see

08.01.2023 16:14
Mitä eläimiä jää jäljelle? Listasimme 24 eläintä, jotka sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja luontokatoon

Mitä eläimiä jää jäl­jel­le? Lis­ta­sim­me 24 eläin­tä, jotka so­peu­tu­vat il­mas­ton­muu­tok­seen ja luon­to­ka­toon

06.01.2023 06:15 22
Tilaajille
Pihabongaus-tapahtuma järjestetään tammikuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pihalintuja tarkkaili yli 25 000 suomalaista

Pi­ha­bon­gaus-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pi­ha­lin­tu­ja tark­kai­li yli 25 000 suo­ma­lais­ta

05.01.2023 11:34 1
Vanhemmat
Älä säikäytä sorsaa raketilla – Lintutieteellinen yhdistys muistuttaa rakettiräiskeen voivan koitua jopa lintujen kuolemaksi

Älä säi­käy­tä sorsaa ra­ke­til­la – Lin­tu­tie­teel­li­nen yh­dis­tys muis­tut­taa ra­ket­ti­räis­keen voivan koitua jopa lin­tu­jen kuo­le­mak­si

29.12.2022 09:01 14
Tilaajille
Vielä ennen 2000-lukua joutsenten talvehtiminen pohjoisessa oli suuri ihme – vesilinnut voivat selvitä pohjoisen talvissa, jos ne löytävät riittävästi ravintoa

Vielä ennen 2000-lu­kua jout­sen­ten tal­veh­ti­mi­nen poh­joi­ses­sa oli suuri ihme – ve­si­lin­nut voivat selvitä poh­joi­sen tal­vis­sa, jos ne löy­tä­vät riit­tä­väs­ti ra­vin­toa

17.12.2022 12:58 2
Tilaajille
Hakkuut aiheuttavat hömötiaiskatoa – Oululaistutkijat seurasivat 30 vuotta hömötiaisten elämää

Hakkuut ai­heut­ta­vat hö­mö­tiais­ka­toa – Ou­lu­lais­tut­ki­jat seu­ra­si­vat 30 vuotta hö­mö­tiais­ten elämää

15.12.2022 12:56 39
Tilaajille
Helmipöllöt puputtavat jo – Pesintä ei kuitenkaan ala vielä vuodenvaihteessa

Hel­mi­pöl­löt pu­put­ta­vat jo – Pesintä ei kui­ten­kaan ala vielä vuo­den­vaih­tees­sa

13.12.2022 18:30 2
Tilaajille
Maakotkilla hyvä pesintävuosi, tunturihaukkojen tulevaisuus on pohjoisessa epävarma: "Yksittäinen hyvä vuosi ei ole merkki siitä, että kanta olisi lisääntymässä"

Maa­kot­kil­la hyvä pe­sin­tä­vuo­si, tun­tu­ri­hauk­ko­jen tu­le­vai­suus on poh­joi­ses­sa epä­var­ma: "Yk­sit­täi­nen hyvä vuosi ei ole merkki siitä, että kanta olisi li­sään­ty­mäs­sä"

23.11.2022 08:34
Tilaajille
Tikka keksi konstin, miten pääsee nauttimaan pienemmille linnuille laitetusta "talipötkylästä".
Lukijalta

Tikka keksi kons­tin, miten pääsee naut­ti­maan pie­nem­mil­le lin­nuil­le lai­te­tus­ta "ta­li­pöt­ky­läs­tä".

23.11.2022 07:00
Vuoden luontokirja -kilpailun finalisteissa mukana runsaasti pohjoisuutta

Vuoden luon­to­kir­ja -kil­pai­lun fi­na­lis­teis­sa mukana run­saas­ti poh­joi­suut­ta

17.11.2022 14:30
Laulujoutsenkannan kasvu näyttää pysähtyneen – Siikajoella nähtiin yksi Joutsenbongauksen suurimmista joutsenparvista

Lau­lu­jout­sen­kan­nan kasvu näyttää py­säh­ty­neen – Sii­ka­joel­la nähtiin yksi Jout­sen­bon­gauk­sen suu­rim­mis­ta jout­sen­par­vis­ta

04.11.2022 11:04 2
Tilaajille
Muuttohaukan paluu Etelä-Suomeen voi tapahtua yllättävästä suunnasta – Uhanalaisen lajin seurantaa halutaan kehittää

Muut­to­hau­kan paluu Ete­lä-Suo­meen voi ta­pah­tua yl­lät­tä­väs­tä suun­nas­ta – Uhan­alai­sen lajin seu­ran­taa ha­lu­taan ke­hit­tää

30.10.2022 18:30 4
Tilaajille
Viikonloppuna bongataan taas joutsenia –Pohjois-Pohjanmaalla levähtää perinteisesti paljon laulujoutsenia

Vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan taas jout­se­nia –Poh­jois-Poh­jan­maal­la le­väh­tää pe­rin­tei­ses­ti paljon lau­lu­jout­se­nia

24.10.2022 14:09 1
Tilaajille
Vesilintuja yhä runsaasti, marjalinnut jo vähissä – Merisirrit muuttavat Suomeen talvehtimaan

Ve­si­lin­tu­ja yhä run­saas­ti, mar­ja­lin­nut jo vähissä – Me­ri­sir­rit muut­ta­vat Suomeen tal­veh­ti­maan

23.10.2022 18:00
Tilaajille
Pikkulinnut aiheuttaneet tehtäviä pelastuslaitokselle sunnuntaina

Pik­ku­lin­nut ai­heut­ta­neet teh­tä­viä pe­las­tus­lai­tok­sel­le sun­nun­tai­na

23.10.2022 13:10 1