Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kielet
Oulun ravintoloissa voi joutua tilaamaan englanniksi – ravintola-alalla vaaditaan sujuvaa englantia, valmius puhua suomea olisi "hyvä olla"

Oulun ra­vin­to­lois­sa voi joutua ti­laa­maan eng­lan­nik­si – ra­vin­to­la-alal­la vaa­di­taan sujuvaa eng­lan­tia, valmius puhua suomea olisi "hyvä olla"

29.04.2023 05:00 103
Tilaajille
Ehdokkaat ovat valmiita tiukentamaan kielisääntelyä, jotta suomen ja ruotsin asemaa saadaan vahvistettua – "Kansalta ei ole kysytty, haluatteko englanninkielisen Suomen"

Eh­dok­kaat ovat val­mii­ta tiu­ken­ta­maan kie­li­sään­te­lyä, jotta suomen ja ruotsin asemaa saadaan vah­vis­tet­tua – "Kan­sal­ta ei ole ky­syt­ty, ha­luat­te­ko eng­lan­nin­kie­li­sen Suomen"

30.03.2023 18:30 12
Tilaajille
Kolumni: Älä pakene äidinkieltäsi
Kolumni

Ko­lum­ni: Älä pakene äi­din­kiel­tä­si

22.08.2022 06:00 24
Tilaajille
Kielen vaihtuessa esiin voi tulla "toinen persoona" – Mutta viivästyttääkö kaksikielisyys muistisairauden oireiden ilmestymistä?

Kielen vaih­tues­sa esiin voi tulla "toinen per­soo­na" – Mutta vii­väs­tyt­tää­kö kak­si­kie­li­syys muis­ti­sai­rau­den oi­rei­den il­mes­ty­mis­tä?

11.07.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mää, sää ja lampaan pää

15.01.2022 04:00
Tilaajille
Ranska puolustaa ranskaksi Euroopan monikielisyyttä – EU:n puheenjohtajamaa ilmoitti lopettavansa murteellisen englannin hallintokielenä
Kolumni

Ranska puo­lus­taa rans­kak­si Eu­roo­pan mo­ni­kie­li­syyt­tä – EU:n pu­heen­joh­ta­ja­maa il­moit­ti lo­pet­ta­van­sa mur­teel­li­sen eng­lan­nin hal­lin­to­kie­le­nä

14.01.2022 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­kah­dut­taa­ko to­dis­tus­va­lin­ta aidon op­pi­mi­sen ilon?

23.10.2021 06:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kään­tä­jien, tulk­kien ja kie­li­asian­tun­ti­joi­den kou­lu­tuk­sen ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va

30.09.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­ko-Ve­nä­jä on mitä oi­val­li­sin suo­men­nos

15.07.2021 05:30 1
Tilaajille
Pelimaailma vahvistaa englannin asemaa – näin pudasjärveläiset Emmi ja Aada kom­men­toi­vat ar­ki­päi­vän eng­lan­nin käyttöä

Pe­li­maail­ma vah­vis­taa eng­lan­nin asemaa – näin pu­das­jär­ve­läi­set Emmi ja Aada kom­men­toi­vat ar­ki­päi­vän eng­lan­nin käyttöä

23.04.2021 14:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei an­tau­du­ta eng­lan­nin kielen yli­val­lan edessä – edis­te­tään poh­jois­mais­ta kult­tuu­rin­vaih­toa, liik­ku­mis­ta ja naa­pu­ri­kiel­ten ym­mär­rys­tä

12.04.2021 06:00 12
Tilaajille
Ekaluokkalainen voi oppia näppärästi ranskaa tai venäjää, ja siitä on hyötyä tulevaisuudessa – kuntien järjestämässä kielten opetuksessa on suuria alueellisia eroja

Eka­luok­ka­lai­nen voi oppia näp­pä­räs­ti ranskaa tai ve­nä­jää, ja siitä on hyötyä tu­le­vai­suu­des­sa – kuntien jär­jes­tä­mäs­sä kielten ope­tuk­ses­sa on suuria alueel­li­sia eroja

31.01.2021 11:00 7
Tilaajille
Kysyimme: Miksi Ouluun halutaan perustaa kaksikielinen saame-suomi-luokka? "Äidinkielinen opetus on saamelaisnuorten identiteetin kehittymisen kannalta tärkeää"

Ky­syim­me: Miksi Ouluun ha­lu­taan pe­rus­taa kak­si­kie­li­nen saa­me-suo­mi-luok­ka? "Äi­din­kie­li­nen opetus on saa­me­lais­nuor­ten iden­ti­tee­tin ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta tär­keää"

27.01.2021 15:13 2
Tilaajille
Koronatietoa tuotetaan useilla kielillä – "Isoin haaste meillä on se, miten tieto saadaan vähemmistöryhmiin perille"

Ko­ro­na­tie­toa tuo­te­taan useilla kie­lil­lä – "Isoin haaste meillä on se, miten tieto saadaan vä­hem­mis­tö­ryh­miin pe­ril­le"

05.11.2020 07:00
Tilaajille
Puhu kuin lapsi – uteliaasti, nautiskellen, huoletta
Kolumni

Puhu kuin lapsi – ute­liaas­ti, nau­tis­kel­len, huo­let­ta

23.08.2020 20:00
Tilaajille