Liminka
Viimeisin tunti
Miksi Limingan kunnan elinkeinopäällikkö ja Hotelli-Ravintola Liminganlahden toimitusjohtaja mainosti viinaa Facebookissa?

Miksi Li­min­gan kunnan elin­kei­no­pääl­lik­kö ja Ho­tel­li-Ra­vin­to­la Li­min­gan­lah­den toi­mi­tus­joh­ta­ja mai­nos­ti viinaa Fa­ce­boo­kis­sa?

14:45 2
Tilaajille
Kuukausi
Limingan koulukodin johtaja: Virheitä on korjattu, nykyisin arki on rauhallista ja turvallista

Li­min­gan kou­lu­ko­din joh­ta­ja: Vir­hei­tä on kor­jat­tu, ny­kyi­sin arki on rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta

02.07.2020 15:27 5
Tilaajille
Oikeusasiamies puuttui Limingan koulukodin toimintaan – Nuorten keskuudessa kiristämistä, hyväksikäyttöä, kiusaamista ja aseistettua varustautumista

Oi­keus­asia­mies puuttui Li­min­gan kou­lu­ko­din toi­min­taan – Nuorten kes­kuu­des­sa ki­ris­tä­mis­tä, hy­väk­si­käyt­töä, kiu­saa­mis­ta ja aseis­tet­tua va­rus­tau­tu­mis­ta

01.07.2020 13:09 14
Tilaajille
Törkeää ylinopeutta ajanut nuori kuski jäi siviiliautolla liikkuneen poliisipartion haaviin Limingassa

Törkeää yli­no­peut­ta ajanut nuori kuski jäi si­vii­li­au­tol­la liik­ku­neen po­lii­si­par­tion haaviin Li­min­gas­sa

28.06.2020 09:07
Maanomistaja ihmettelee alueidensa kaavoittamista Limingassa, sillä aiemmin kunta on kertonut kaavoittavansa vain omille mailleen: "Ei se nyt mennyt ihan oikein"

Maan­omis­ta­ja ih­met­te­lee aluei­den­sa kaa­voit­ta­mis­ta Li­min­gas­sa, sillä aiemmin kunta on ker­to­nut kaa­voit­ta­van­sa vain omille mail­leen: "Ei se nyt mennyt ihan oikein"

27.06.2020 07:00 6
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan tuorerehusato on viikon myöhässä, myöhästyminen johtuu kuivista keleistä – ''Jos kuivuus jatkuu, on uhkana menettää toinen sato''

Poh­jois-Poh­jan­maan tuo­re­re­hu­sa­to on viikon myö­häs­sä, myö­häs­ty­mi­nen johtuu kui­vis­ta ke­leis­tä – ''Jos kuivuus jatkuu, on uhkana me­net­tää toinen sato''

25.06.2020 16:33 3
Tilaajille
Pilke-päiväkodit korvaavat kaksi lakkautettua Touhulaa Limingassa – toiminta alkaa elokuun alussa

Pil­ke-päi­vä­ko­dit kor­vaa­vat kaksi lak­kau­tet­tua Tou­hu­laa Li­min­gas­sa – toi­min­ta alkaa elokuun alussa

24.06.2020 16:38 0
Tietyöt käynnissä Siikajoella – Pattijoen ja Limingan välinen tie suljettu liikenteeltä

Tietyöt käyn­nis­sä Sii­ka­joel­la – Pat­ti­joen ja Li­min­gan välinen tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

23.06.2020 21:09 0
Nyt loppui lotraaminen, Limingassa kehotettiin harkitsevaan vedenkäyttöön –  "Pidän kesästä ja lämpimästä, mutta työni puolesta toivon, että tulisi kuukauden kestävä tihkusade"

Nyt loppui lot­raa­mi­nen, Li­min­gas­sa ke­ho­tet­tiin har­kit­se­vaan ve­den­käyt­töön –  "Pidän kesästä ja läm­pi­mäs­tä, mutta työni puo­les­ta toivon, että tulisi kuu­kau­den kestävä tih­ku­sa­de"

23.06.2020 19:30 2
Tilaajille
Limingan Vesihuolto kehottaa harkittuun vedenkäyttöön: Älä kastele nurmikoita, älä pese autoa vesijohtovedellä – Oulussa pohjavesitilanne on vielä vakaa

Li­min­gan Ve­si­huol­to ke­hot­taa har­kit­tuun ve­den­käyt­töön: Älä kastele nur­mi­koi­ta, älä pese autoa ve­si­joh­to­ve­del­lä – Oulussa poh­ja­ve­si­ti­lan­ne on vielä vakaa

22.06.2020 15:00 9
Touhula-päiväkotien sulkeminen huolestuttaa perheitä – kunnista kerrotaan, että hoitopaikkoja riittää, eikä paniikkiin ole syytä

Tou­hu­la-päi­vä­ko­tien sul­ke­mi­nen huo­les­tut­taa per­hei­tä – kun­nis­ta ker­ro­taan, että hoi­to­paik­ko­ja riit­tää, eikä pa­niik­kiin ole syytä

18.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Nuori mies kaahasi hurjaa ylinopeutta Limingassa – Moottoripyöräilijä iskeytyi tiehen Iissä

Nuori mies kaahasi hurjaa yli­no­peut­ta Li­min­gas­sa – Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä is­key­tyi tiehen Iissä

07.06.2020 08:46 14
Vanhemmat
Liminkalaisyritys Siklalle uusi elementtitehdas Siikalatvaan – työllistää 50 henkilöä

Li­min­ka­lais­yri­tys Sik­lal­le uusi ele­ment­ti­teh­das Sii­ka­lat­vaan – työl­lis­tää 50 hen­ki­löä

04.06.2020 14:12 1
Lähtölaukaus uudelle kesälle – Urheilijat pääsivät tositoimiin maanantai-iltana Limingan urheilukentällä: "Olen kaivannut tätä kovasti"

Läh­tö­lau­kaus uudelle kesälle – Ur­hei­li­jat pää­si­vät to­si­toi­miin maa­nan­tai-il­ta­na Li­min­gan ur­hei­lu­ken­täl­lä: "Olen kai­van­nut tätä ko­vas­ti"

01.06.2020 22:35 0
Tilaajille
Vesikarin tiloissa opiskellaankin vielä syksyllä – Tupoksen koulun oppilaiden vanhempien vetoomukset keräsivät noin 350 allekirjoitusta vajaassa vuorokaudessa

Ve­si­ka­rin ti­lois­sa opis­kel­laan­kin vielä syk­syl­lä – Tu­pok­sen koulun op­pi­lai­den van­hem­pien ve­too­muk­set ke­rä­si­vät noin 350 al­le­kir­joi­tus­ta va­jaas­sa vuo­ro­kau­des­sa

29.05.2020 15:50 0
Henkilöauto suistui tieltä Limingassa ja päätyi katolleen ojaan, kaksi loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Li­min­gas­sa ja päätyi ka­tol­leen ojaan, kaksi louk­kaan­tui

27.05.2020 19:33 3
Yleisurheilijoille tarjotaan heti kilpailu – LNM järjestää piirikunnallisen tapahtuman 1. kesäkuuta

Yleis­ur­hei­li­joil­le tar­jo­taan heti kil­pai­lu – LNM jär­jes­tää pii­ri­kun­nal­li­sen ta­pah­tu­man 1. ke­sä­kuu­ta

25.05.2020 17:00 0
Lehmä voi kokea eroahdistusta, mutta kyynelehtivä lehmä ei itke – "Itkevältä näyttävä lehmä herkistää minutkin"

Lehmä voi kokea eroah­dis­tus­ta, mutta kyy­ne­leh­ti­vä lehmä ei itke – "It­ke­väl­tä näyt­tä­vä lehmä her­kis­tää mi­nut­kin"

24.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Oulun seudulla syntyy kovan tason kilpahunajaa – korona tukahdutti myyntitapahtumat

Oulun seu­dul­la syntyy kovan tason kil­pa­hu­na­jaa – korona tu­kah­dut­ti myyn­ti­ta­pah­tu­mat

13.05.2020 13:50 5
Tilaajille