Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Rock
Oululainen Morley-yhtye tekee paluun kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen

Ou­lu­lai­nen Mor­ley-yh­tye tekee paluun kym­me­nen vuoden hil­jais­elon jälkeen

10.06.2022 10:30
Tilaajille
Vanha kotimainen proge kiinnostaa keräilijöitä – vinyyleistä uudestaan innostunut Arto Suorsa järjestää Oulussa levymessuja ja etsii itse etenkin Wigwamin tuotannon ensipainoksia

Vanha ko­ti­mai­nen proge kiin­nos­taa ke­räi­li­jöi­tä – vi­nyy­leis­tä uu­des­taan in­nos­tu­nut Arto Suorsa jär­jes­tää Oulussa le­vy­mes­su­ja ja etsii itse etenkin Wig­wa­min tuo­tan­non en­si­pai­nok­sia

13.05.2022 13:00 1
Tilaajille
Kitara vaihtui pianoon ja bassoon, huumeet Jeesukseen

Kitara vaihtui pianoon ja bas­soon, huumeet Jee­suk­seen

14.04.2022 19:00 1
Tilaajille
Kun Eppu Normaalin poliittiseen propagandaan viitanneessa Suuri ja mahtava -laulussa nostettiin esiin kommunismin pelko, niin Yleisradio laittoi kappaleen soittokieltoon

Kun Eppu Nor­maa­lin po­liit­ti­seen pro­pa­gan­daan vii­tan­nees­sa Suuri ja mahtava -lau­lus­sa nos­tet­tiin esiin kom­mu­nis­min pelko, niin Yleis­ra­dio laittoi kap­pa­leen soit­to­kiel­toon

05.03.2022 18:00 5
Tilaajille
Sky Fighters tarjoilee tuoretta stadionrokkia Oulusta – "Emme lähteneet tekemään tätä pienesti"

Sky Figh­ters tar­joi­lee tuo­ret­ta sta­dion­rok­kia Oulusta – "Emme läh­te­neet te­ke­mään tätä pie­nes­ti"

21.02.2022 09:08
Arvio: Paul McCartney käy läpi elämäänsä 154:n kirjoittamansa laulun kautta kaksiosaiseksi jaetussa kirjajärkäleessä

Arvio: Paul McCart­ney käy läpi elä­mään­sä 154:n kir­joit­ta­man­sa laulun kautta kak­si­osai­sek­si jae­tus­sa kir­ja­jär­kä­lees­sä

25.11.2021 08:00
Kimmo Valtanen päätyi rovaniemeläisen Supperheadsin riveistä suomalaisen  musiikkibisneksen näköalapaikalle

Kimmo Val­ta­nen päätyi ro­va­nie­me­läi­sen Sup­per­head­sin ri­veis­tä suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­bis­nek­sen nä­kö­ala­pai­kal­le

17.11.2021 10:00
Tilaajille
Oulussa runsas vuosi sitten perustettu Deadglow-yhtye ammentaa progressiiviseen rockmusiikkiinsa vaikutteita 1980-luvun populaarikulttuurista

Oulussa runsas vuosi sitten pe­rus­tet­tu Deadg­low-yh­tye am­men­taa prog­res­sii­vi­seen rock­mu­siik­kiin­sa vai­kut­tei­ta 1980-lu­vun po­pu­laa­ri­kult­tuu­ris­ta

28.10.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Kehtolaulu Ismo Alangon tapaan Alangon ja Oulu Sinfonian levynjulkaisukonsertissa

Arvio: Keh­to­lau­lu Ismo Alangon tapaan Alangon ja Oulu Sin­fo­nian le­vyn­jul­kai­su­kon­ser­tis­sa

17.09.2021 15:00 2
Tilaajille
Kuokkasten veljeskolmikossa riittää lahjakkuutta ja osaamista niin tieteen poluille kuin myös monenlaisen musiikin pyörteisiin

Kuok­kas­ten vel­jes­kol­mi­kos­sa riittää lah­jak­kuut­ta ja osaa­mis­ta niin tieteen po­luil­le kuin myös mo­nen­lai­sen mu­sii­kin pyör­tei­siin

10.09.2021 11:36
Tilaajille
Uimarista varttui rokkari - oululainen Ari Koistinen on tavannut alan julkkiksia maailmantähtiä myöten

Ui­ma­ris­ta varttui rokkari - ou­lu­lai­nen Ari Kois­ti­nen on ta­van­nut alan julk­kik­sia maail­man­täh­tiä myöten

04.09.2021 17:00 4
Tilaajille
Oululainen Skuugi Darlings pääsi Remu Aaltosen rokkikouluun – "Porukka kiipeilee seinille ja mylvii primitiivisesti"

Ou­lu­lai­nen Skuugi Dar­lings pääsi Remu Aal­to­sen rok­ki­kou­luun – "Po­ruk­ka kii­pei­lee sei­nil­le ja mylvii pri­mi­tii­vi­ses­ti"

01.09.2021 09:00 3
Tilaajille
Johnny Rotten avasi kaljan televisiossa ja arvosteli etuoikeutettuja – Se riemastuttaa aikana, jolloin idolit brändäävät ja opettavat menestymään
Essee

Johnny Rotten avasi kaljan te­le­vi­sios­sa ja ar­vos­te­li etu­oi­keu­tet­tu­ja – Se rie­mas­tut­taa aikana, jolloin idolit brän­dää­vät ja opet­ta­vat me­nes­ty­mään

29.08.2021 09:00 2
Tilaajille
Nightwish otti Oulun Club Teatrialta varaslähdön maailmankiertueelleen – varsinainen startti on perjantai-iltana Qstockissa

Night­wish otti Oulun Club Teat­rial­ta va­ras­läh­dön maail­man­kier­tueel­leen – var­si­nai­nen startti on per­jan­tai-il­ta­na Qstoc­kis­sa

29.07.2021 15:30 1
Tilaajille
Kesällä 1971 Iin Illinsaaressa saattoi kuvitella olevansa Woodstockissa – Pohjois-Suomen ensimmäinen oikea rockfestivaali jätti jälkensä kävijöihin ja paikallisiin perunaviljeyksiin

Kesällä 1971 Iin Il­lin­saa­res­sa saattoi ku­vi­tel­la ole­van­sa Woods­toc­kis­sa – Poh­jois-Suo­men en­sim­mäi­nen oikea rock­fes­ti­vaa­li jätti jäl­ken­sä kä­vi­jöi­hin ja pai­kal­li­siin pe­ru­na­vil­jeyk­siin

26.07.2021 18:30
Tilaajille
Kepa Salmirinne ei elä peukutuksista ja sydämistä, vaikka suosion huipulla ego kasvoi liian isoksi: ”Aikuisella miehellä pitää tajuta se, että eihän kaikki susta voi tykätä”

Kepa Sal­mi­rin­ne ei elä peu­ku­tuk­sis­ta ja sy­dä­mis­tä, vaikka suosion hui­pul­la ego kasvoi liian isoksi: ”Ai­kui­sel­la mie­hel­lä pitää tajuta se, että eihän kaikki susta voi tykätä”

22.07.2021 11:00 4
Tilaajille
Etelän rokkia pohjoisesta vinkkelistä Big Jim’s Beer Bellyn malliin

Etelän rokkia poh­joi­ses­ta vink­ke­lis­tä Big Jim’s Beer Bellyn malliin

21.07.2021 10:15
Tilaajille
Oululainen bassobändi Plan E ei kitaroita kaipaa

Ou­lu­lai­nen bas­so­bän­di Plan E ei ki­ta­roi­ta kaipaa

12.07.2021 19:00
Tilaajille
Oululaisbändi Temple Balls hyppään kolmannella levyllään sankariensa levy-yhtiön kyytiin – "Pitää nauttia siitä itse tekemisestä, jotta voi saavuttaa tavoitteitaan"

Ou­lu­lais­bän­di Temple Balls hyppään kol­man­nel­la le­vyl­lään san­ka­rien­sa le­vy-yh­tiön kyytiin – "Pitää nauttia siitä itse te­ke­mi­ses­tä, jotta voi saa­vut­taa ta­voit­tei­taan"

05.03.2021 18:00
Tilaajille
Oululaislähtöinen Noora Louhimo sai innoituksen raspisoundiseen lauluääneensä Janis Joplinilta: "Aina kun olen Janis Joplinin musaa vetänyt, minulle on tapahtunut hienoja asioita"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Noora Louhimo sai in­noi­tuk­sen ras­pi­soun­di­seen lau­lu­ää­neen­sä Janis Jop­li­nil­ta: "Aina kun olen Janis Jop­li­nin musaa ve­tä­nyt, minulle on ta­pah­tu­nut hienoja asioi­ta"

05.03.2021 10:00 1
Tilaajille