Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Rock
60 vuotta täyttävä Timo Rautiainen sanoo olevansa muusikkona amatööri, joka esittää uskottavasti ammattilaista

60 vuotta täyt­tä­vä Timo Rau­tiai­nen sanoo ole­van­sa muu­sik­ko­na ama­töö­ri, joka esittää us­kot­ta­vas­ti am­mat­ti­lais­ta

24.01.2023 19:00 1
Tilaajille
Jussi Hyyrsen WÖYH! on astunut lavalle jättimäisestä lokinmunasta ja esiintynyt balettiryhmän kanssa - miten Piippolan kasvatin yhtyeeseen suhtaudutaan Oulussa?

Jussi Hyyrsen WÖYH! on astunut lavalle jät­ti­mäi­ses­tä lo­kin­mu­nas­ta ja esiin­ty­nyt ba­let­ti­ryh­män kanssa - miten Piip­po­lan kas­va­tin yh­tyee­seen suh­tau­du­taan Ou­lus­sa?

21.01.2023 10:00
Raskaan rockin erikoislehti Inferno on oululainen tuotos: "Harrastelijat kirjoittivat krapulapäissään"

Raskaan rockin eri­kois­leh­ti Inferno on ou­lu­lai­nen tuotos: "Har­ras­te­li­jat kir­joit­ti­vat kra­pu­la­päis­sään"

28.12.2022 08:01
Tilaajille
Musiikkilehdet porskuttavat yhä eteenpäin uskollisten tilaajien ansiosta – "Kolahtaa useampaan postilaatikkoon myös Oulussa"

Mu­siik­ki­leh­det pors­kut­ta­vat yhä eteen­päin us­kol­lis­ten ti­laa­jien an­sios­ta – "Ko­lah­taa useam­paan pos­ti­laa­tik­koon myös Ou­lus­sa"

28.12.2022 08:00
Tilaajille
Oululaiskaksikko oli hukkua äänilevykokoelmiinsa, joten oli aika perustaa ikioma levykauppa

Ou­lu­lais­kak­sik­ko oli hukkua ää­ni­le­vy­ko­koel­miin­sa, joten oli aika pe­rus­taa ikioma le­vy­kaup­pa

15.12.2022 15:15 5
Tilaajille
Uriah Heepin Oulun-konsertti peruttu, lippurahoja voi periä keikkajärjestäjän konkurssipesästä

Uriah Heepin Ou­lun-kon­sert­ti pe­rut­tu, lip­pu­ra­ho­ja voi periä keik­ka­jär­jes­tä­jän kon­kurs­si­pe­säs­tä

16.11.2022 13:46 6
Kirja-arvio: Lordi-yhtyeen ja Tomi Putaansuun tarina Lordiary on hirviömäisen järkälemäinen opus – mielenkiintoinen teos imaisee mukaansa, mutta pieni tiivistäminen olisi ollut paikallaan

Kir­ja-ar­vio: Lor­di-yh­tyeen ja Tomi Pu­taan­suun tarina Lor­dia­ry on hir­viö­mäi­sen jär­kä­le­mäi­nen opus – mie­len­kiin­toi­nen teos imaisee mu­kaan­sa, mutta pieni tii­vis­tä­mi­nen olisi ollut pai­kal­laan

16.11.2022 10:15
Tilaajille
Popeda lopettaa ensi syksynä – päätöskonsertti järjestetään Tampereen Ratinan stadionilla

Popeda lo­pet­taa ensi syksynä – pää­tös­kon­sert­ti jär­jes­te­tään Tam­pe­reen Ratinan sta­dio­nil­la

08.11.2022 15:23 18
Rock'n'rollin pioneeri Jerry Lee Lewis on kuollut

Rock'n'rol­lin pio­nee­ri Jerry Lee Lewis on kuollut

28.10.2022 21:05 3
Jarkko Martikaisen biisit ottivat viejän roolin – Viimeinen sapiens liikkuu Oulussa akustiseksi sovitetun rockmusiikin tahtiin

Jarkko Mar­ti­kai­sen biisit ottivat viejän roolin – Vii­mei­nen sapiens liikkuu Oulussa akus­ti­sek­si so­vi­te­tun rock­mu­sii­kin tahtiin

30.08.2022 17:00
Tilaajille
Pienet bileet karkasivat käsistä, ja ensi viikonloppuna Pekka Törmälä järjestää tuhannen ihmisen festarit kotipellollaan Siikajoen Karinkannassa – "Se on varmaan jonkinlaista kylähulluutta"

Pienet bileet kar­ka­si­vat kä­sis­tä, ja ensi vii­kon­lop­pu­na Pekka Törmälä jär­jes­tää tu­han­nen ihmisen fes­ta­rit ko­ti­pel­lol­laan Sii­ka­joen Ka­rin­kan­nas­sa – "Se on varmaan jon­kin­lais­ta ky­lä­hul­luut­ta"

02.08.2022 19:00 6
Tilaajille
Kävimme aistimassa Rock In The Cityn avauspäivän tunnelmaa Oulun Kuusisaaressa, kolmipäiväisille festareille odotetaan noin 15 000 kävijää

Kävimme ais­ti­mas­sa Rock In The Cityn avaus­päi­vän tun­nel­maa Oulun Kuu­si­saa­res­sa, kol­mi­päi­väi­sil­le fes­ta­reil­le odo­te­taan noin 15 000 kävijää

07.07.2022 21:31 13
Tilaajille
Sydän sykkyrällään ja nostalgian vallassa takaisin Oulun tunnelmiin – Marjo Kiukaanniemi esiintyy entisessä kotikaupungissaan

Sydän syk­ky­räl­lään ja nos­tal­gian val­las­sa ta­kai­sin Oulun tun­nel­miin – Marjo Kiu­kaan­nie­mi esiin­tyy en­ti­ses­sä ko­ti­kau­pun­gis­saan

04.07.2022 11:00
Tilaajille
Oululainen Morley-yhtye tekee paluun kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen

Ou­lu­lai­nen Mor­ley-yh­tye tekee paluun kym­me­nen vuoden hil­jais­elon jälkeen

10.06.2022 10:30
Tilaajille
Vanha kotimainen proge kiinnostaa keräilijöitä – vinyyleistä uudestaan innostunut Arto Suorsa järjestää Oulussa levymessuja ja etsii itse etenkin Wigwamin tuotannon ensipainoksia

Vanha ko­ti­mai­nen proge kiin­nos­taa ke­räi­li­jöi­tä – vi­nyy­leis­tä uu­des­taan in­nos­tu­nut Arto Suorsa jär­jes­tää Oulussa le­vy­mes­su­ja ja etsii itse etenkin Wig­wa­min tuo­tan­non en­si­pai­nok­sia

13.05.2022 13:00 1
Tilaajille
Kitara vaihtui pianoon ja bassoon, huumeet Jeesukseen

Kitara vaihtui pianoon ja bas­soon, huumeet Jee­suk­seen

14.04.2022 19:00 1
Tilaajille
Kun Eppu Normaalin poliittiseen propagandaan viitanneessa Suuri ja mahtava -laulussa nostettiin esiin kommunismin pelko, niin Yleisradio laittoi kappaleen soittokieltoon

Kun Eppu Nor­maa­lin po­liit­ti­seen pro­pa­gan­daan vii­tan­nees­sa Suuri ja mahtava -lau­lus­sa nos­tet­tiin esiin kom­mu­nis­min pelko, niin Yleis­ra­dio laittoi kap­pa­leen soit­to­kiel­toon

05.03.2022 18:00 5
Tilaajille
Sky Fighters tarjoilee tuoretta stadionrokkia Oulusta – "Emme lähteneet tekemään tätä pienesti"

Sky Figh­ters tar­joi­lee tuo­ret­ta sta­dion­rok­kia Oulusta – "Emme läh­te­neet te­ke­mään tätä pie­nes­ti"

21.02.2022 09:08
Arvio: Paul McCartney käy läpi elämäänsä 154:n kirjoittamansa laulun kautta kaksiosaiseksi jaetussa kirjajärkäleessä

Arvio: Paul McCart­ney käy läpi elä­mään­sä 154:n kir­joit­ta­man­sa laulun kautta kak­si­osai­sek­si jae­tus­sa kir­ja­jär­kä­lees­sä

25.11.2021 08:00
Kimmo Valtanen päätyi rovaniemeläisen Supperheadsin riveistä suomalaisen  musiikkibisneksen näköalapaikalle

Kimmo Val­ta­nen päätyi ro­va­nie­me­läi­sen Sup­per­head­sin ri­veis­tä suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­bis­nek­sen nä­kö­ala­pai­kal­le

17.11.2021 10:00
Tilaajille