Rock
Kuukausi

Arvio: Keh­to­lau­lu Ismo Alangon tapaan Alangon ja Oulu Sin­fo­nian le­vyn­jul­kai­su­kon­ser­tis­sa

17.09.2021 15:00 2
Tilaajille

Kuok­kas­ten vel­jes­kol­mi­kos­sa riittää lah­jak­kuut­ta ja osaa­mis­ta niin tieteen po­luil­le kuin myös mo­nen­lai­sen mu­sii­kin pyör­tei­siin

10.09.2021 11:36
Tilaajille

Ui­ma­ris­ta varttui rokkari - ou­lu­lai­nen Ari Kois­ti­nen on ta­van­nut alan julk­kik­sia maail­man­täh­tiä myöten

04.09.2021 17:00 3
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Skuugi Dar­lings pääsi Remu Aal­to­sen rok­ki­kou­luun – "Po­ruk­ka kii­pei­lee sei­nil­le ja mylvii pri­mi­tii­vi­ses­ti"

01.09.2021 09:00 3
Tilaajille
Essee

Johnny Rotten avasi kaljan te­le­vi­sios­sa ja ar­vos­te­li etu­oi­keu­tet­tu­ja – Se rie­mas­tut­taa aikana, jolloin idolit brän­dää­vät ja opet­ta­vat me­nes­ty­mään

29.08.2021 09:00 2
Tilaajille
Vanhemmat

Night­wish otti Oulun Club Teat­rial­ta va­ras­läh­dön maail­man­kier­tueel­leen – var­si­nai­nen startti on per­jan­tai-il­ta­na Qstoc­kis­sa

29.07.2021 15:30 1
Tilaajille

Kesällä 1971 Iin Il­lin­saa­res­sa saattoi ku­vi­tel­la ole­van­sa Woods­toc­kis­sa – Poh­jois-Suo­men en­sim­mäi­nen oikea rock­fes­ti­vaa­li jätti jäl­ken­sä kä­vi­jöi­hin ja pai­kal­li­siin pe­ru­na­vil­jeyk­siin

26.07.2021 18:30
Tilaajille

Kepa Sal­mi­rin­ne ei elä peu­ku­tuk­sis­ta ja sy­dä­mis­tä, vaikka suosion hui­pul­la ego kasvoi liian isoksi: ”Ai­kui­sel­la mie­hel­lä pitää tajuta se, että eihän kaikki susta voi tykätä”

22.07.2021 11:00 4
Tilaajille

Etelän rokkia poh­joi­ses­ta vink­ke­lis­tä Big Jim’s Beer Bellyn malliin

21.07.2021 10:15
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen bas­so­bän­di Plan E ei ki­ta­roi­ta kaipaa

12.07.2021 19:00
Tilaajille

Ou­lu­lais­bän­di Temple Balls hyppään kol­man­nel­la le­vyl­lään san­ka­rien­sa le­vy-yh­tiön kyytiin – "Pitää nauttia siitä itse te­ke­mi­ses­tä, jotta voi saa­vut­taa ta­voit­tei­taan"

05.03.2021 18:00
Tilaajille

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Noora Louhimo sai in­noi­tuk­sen ras­pi­soun­di­seen lau­lu­ää­neen­sä Janis Jop­li­nil­ta: "Aina kun olen Janis Jop­li­nin musaa ve­tä­nyt, minulle on ta­pah­tu­nut hienoja asioi­ta"

05.03.2021 10:00 1
Tilaajille

"Jon­kin­lai­nen kol­lek­tii­vi­nen henki oli val­loil­laan", muis­te­lee Tilt­ti-yh­tyeen ba­sis­ti­na toi­mi­nut Antti Hei­no­nen yli 40 vuoden ta­kai­sia Oulun punk­ai­ko­ja

26.02.2021 18:31 3
Tilaajille

Ou­lu­lais-is­lan­ti­lai­nen Rastas sin­koi­lee mu­sii­kil­li­sel­la mat­kal­laan lai­das­ta laitaan gen­re­ra­jois­ta vä­lit­tä­mät­tä

17.02.2021 17:00
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen The Chains löysi tyy­lin­sä jo vuonna 1990, ja sillä hyvä – "Meidän ikäi­sil­le on jat­ku­vaa nos­tal­giaa soittaa mu­siik­kia, jota tykkäsi soittaa jo 30 vuotta sitten"

14.02.2021 19:00
Tilaajille

Boogie woogie -ver­sioi­ta rock’n’­roll-klas­si­kois­ta tekevä ou­lu­lai­nen Benson Boogie Band soittaa hymyn huu­lil­le

22.01.2021 19:01
Tilaajille

Ves­te­ri­nen Yh­tyei­neen kiertää kei­koil­la ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – lauan­tai­na on Oulun vuoro

12.11.2020 18:00
Tilaajille

Ou­lu­lais­trio Bom Lulun jäsenet eivät ole vielä koskaan soit­ta­neet oi­keas­ti yhdessä – esi­kois­le­vy on silti valmis

28.10.2020 19:00
Tilaajille

Ki­ta­ris­ti Eddie Van Halen on kuollut 65-vuo­tiaa­na

06.10.2020 23:07 2

Nuorena kuol­leen rock­täh­den hau­ta­paik­ka Isle of Wigh­til­la on vaa­ti­ma­ton ja su­rul­li­nen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Ni­cho­las Ding­ley?

19.09.2020 08:00
Tilaajille