Ii
Viimeisin tunti
Iin kunta aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Iin kunta aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut

17:41 3
Viimeisin 24 tuntia
Oululta kritiikkiä Fingridin voimajohtohankkeelle – uusi voimajohto kulkisi aivan suojellun Kalikkalammen vierestä

Oululta kri­tiik­kiä Fing­ri­din voi­ma­joh­to­hank­keel­le – uusi voi­ma­joh­to kulkisi aivan suo­jel­lun Ka­lik­ka­lam­men vie­res­tä

02.06.2020 20:00 3
Tilaajille
Kuukausi
Kuusamon seudulla tulvahuippu tällä viikolla – Iijoen tulvat laskussa

Kuu­sa­mon seu­dul­la tul­va­huip­pu tällä vii­kol­la – Iijoen tulvat las­kus­sa

02.06.2020 13:55 0
Iin Jakkukylän riippusillan rakennustyöt pysähdyksissä suunnitelmissa havaittujen epäilysten vuoksi – sillan valmistuminen voi pahimmillaan siirtyä vuodella eteenpäin

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus­työt py­säh­dyk­sis­sä suun­ni­tel­mis­sa ha­vait­tu­jen epäi­lys­ten vuoksi – sillan val­mis­tu­mi­nen voi pa­him­mil­laan siirtyä vuo­del­la eteen­päin

25.05.2020 16:28 3
Omakotitalo syttyi palamaan Iissä myöhään perjantai-iltana – palo sai alkunsa pannuhuoneesta

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi pa­la­maan Iissä myöhään per­jan­tai-il­ta­na – palo sai alkunsa pan­nu­huo­nees­ta

23.05.2020 08:46 0
Sauna ja grillikatos paloivat omakotitalon pihassa Iissä

Sauna ja gril­li­ka­tos pa­loi­vat oma­ko­ti­ta­lon pihassa Iissä

22.05.2020 20:24 0
Lukija kuvasi Iissä ison kyykäärmeen, joka oli valmis iskemään - Onko kyy äkäisempi keväällä herätessään?

Lukija kuvasi Iissä ison kyy­käär­meen, joka oli valmis is­ke­mään - Onko kyy äkäi­sem­pi ke­vääl­lä he­rä­tes­sään?

22.05.2020 11:20 2
Peräänajo häiritsi liikennettä Nelostiellä, henkilövahingoilta vältyttiin

Pe­rään­ajo häi­rit­si lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

16.05.2020 14:54 0
Keskuspölynimuri kärysi ja savutti omakotitalossa Iissä, palokunta tuli hätiin

Kes­kus­pö­lyn­imu­ri kärysi ja savutti oma­ko­ti­ta­los­sa Iissä, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

15.05.2020 21:43 0
Kortiton huumekuski jäi kiinni Höyhtyällä – Iissä narahtaneen rattijuopon kortti poliisin haltuun

Kor­ti­ton huu­me­kus­ki jäi kiinni Höyh­tyäl­lä – Iissä na­rah­ta­neen rat­ti­juo­pon kortti po­lii­sin haltuun

15.05.2020 06:45 0
Vanhemmat
Iissä veneilleelle sakot vesiliikennejuopumuksesta

Iissä ve­neil­leel­le sakot ve­si­lii­ken­ne­juo­pu­muk­ses­ta

27.04.2020 14:43 1
Iin paralympiasankari Tanja Kari näytti myös vammattomien kisoissa, kuinka kova hiihtäjä hän on – Jätti SM-hiihdoissa jopa 50 kilpailijaa taakseen

Iin pa­ra­lym­pia­san­ka­ri Tanja Kari näytti myös vam­mat­to­mien ki­sois­sa, kuinka kova hiih­tä­jä hän on – Jätti SM-hiih­dois­sa jopa 50 kil­pai­li­jaa taak­seen

26.04.2020 12:02 0
Tilaajille
Art Ii Biennaali toteutuu kesäkuussa kotimaisin voimin ja osin virtuaalisena

Art Ii Bien­naa­li to­teu­tuu ke­sä­kuus­sa ko­ti­mai­sin voimin ja osin vir­tuaa­li­se­na

23.04.2020 10:49 4
Iissä tiedetään, että hevosen siementämisessä ei ole arpapelille sijaa – Huippuyksilöiden jälkeläisten hinnat kohoavat jopa kymmeniintuhansiin euroihin: "Ne eivät ole mitään harrastehevosia, joista maksetaan tuollaisia summia"

Iissä tie­de­tään, että hevosen sie­men­tä­mi­ses­sä ei ole ar­pa­pe­lil­le sijaa – Huip­pu­yk­si­löi­den jäl­ke­läis­ten hinnat ko­hoa­vat jopa kym­me­niin­tu­han­siin eu­roi­hin: "Ne eivät ole mitään har­ras­te­he­vo­sia, joista mak­se­taan tuol­lai­sia summia"

20.04.2020 06:07 0
Nelostiellä Iissä oli kaista suljettuna palaneen rekan vuoksi – liikenne kulkee nyt normaalisti

Ne­los­tiel­lä Iissä oli kaista sul­jet­tu­na pa­la­neen rekan vuoksi – lii­ken­ne kulkee nyt nor­maa­lis­ti

17.04.2020 15:06 7
Iin kunta yhdistää päivähoidon pieniä ryhmiä – Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutelan mukaan Iissä ryhmäkoot ovat edelleen pieniä

Iin kunta yh­dis­tää päi­vä­hoi­don pieniä ryhmiä – Var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Virpi Uutelan mukaan Iissä ryh­mä­koot ovat edel­leen pieniä

04.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Kulttuuria koronan aikaan: "Ollaan vuorovaikutuksessa, ollaan ihmisiksi" – siinä Stella-pellen sanoma yhteiskunnalle

Kult­tuu­ria koronan aikaan: "Ollaan vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa, ollaan ih­mi­sik­si" – siinä Stel­la-pel­len sanoma yh­teis­kun­nal­le

28.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Iissä vieraillut rento Niinistö puhui painavia, osallistui sählypeliin ja korosti arkijärkeä: Ilmastoasiat eivät ole "salatiedettä"

Iissä vie­rail­lut rento Nii­nis­tö puhui pai­na­via, osal­lis­tui säh­ly­pe­liin ja korosti ar­ki­jär­keä: Il­mas­to­asiat eivät ole "sa­la­tie­det­tä"

05.03.2020 16:39 1
Tilaajille
Presidentti Niinistö vierailee ensi viikolla Iissä, josta matka jatkuu Lappiin – Iissä esillä kunnan ilmastotyö

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vie­rai­lee ensi vii­kol­la Iissä, josta matka jatkuu Lappiin – Iissä esillä kunnan il­mas­to­työ

27.02.2020 11:25 11
Uusien elämysten iltapäivä – Lentopalloseura Etta sai Iissä uusia ystäviä: "Tällaiset pelit ovat lajille älyttömän tärkeitä"

Uusien elä­mys­ten il­ta­päi­vä – Len­to­pal­lo­seu­ra Etta sai Iissä uusia ys­tä­viä: "Täl­lai­set pelit ovat lajille älyt­tö­män tär­kei­tä"

16.02.2020 22:47 0
Tilaajille