Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Autokauppa
Uusien autojen saatavuudessa edelleen viiveitä – ladattavien osuus jo yli kolmannes, suosituin autovaihtoehto kuitenkin yhä ei-ladattava

Uusien autojen saa­ta­vuu­des­sa edel­leen vii­vei­tä – la­dat­ta­vien osuus jo yli kol­man­nes, suo­si­tuin au­to­vaih­to­eh­to kui­ten­kin yhä ei-la­dat­ta­va

01.08.2022 11:48 29
Tilaajille
Sähköautoista on Oulussa valtava kysyntä, eikä vanhaakaan täyssähköautoa saa halvalla

Säh­kö­au­tois­ta on Oulussa valtava ky­syn­tä, eikä van­haa­kaan täys­säh­kö­au­toa saa hal­val­la

15.07.2022 06:00 53
Tilaajille
Pörhö on avannut Ouluun maailman ensimmäinen digitaalisen huoltopalvelun – ”Missään muualla tällaista ei ole vielä kokeiltu, joten ajattelin että tehdään sitten itse”
Mainos Pörhön Autoliike

Pörhö on avannut Ouluun maail­man en­sim­mäi­nen di­gi­taa­li­sen huol­to­pal­ve­lun – ”Mis­sään muualla täl­lais­ta ei ole vielä ko­keil­tu, joten ajat­te­lin että tehdään sitten itse”

29.06.2022 06:00
Wetterin Simula: Jopa joka viides alan toimipiste katoaa muutamassa vuodessa – autokauppa mullistuu, kun tehtaat myyvät autoja suoraan ihmisille

Wet­te­rin Simula: Jopa joka viides alan toi­mi­pis­te katoaa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa – au­to­kaup­pa mul­lis­tuu, kun tehtaat myyvät autoja suoraan ih­mi­sil­le

04.06.2022 06:00 34
Tilaajille
Pörhöllä panostetaan yhteistyöhön, joka kestää – ”En näe mitään syytä vaihtaa”
Mainos Pörhön Autoliike

Pör­höl­lä pa­nos­te­taan yh­teis­työ­hön, joka kestää – ”En näe mitään syytä vaih­taa”

25.05.2022 06:00
Dieselautojen kysyntä notkahti polttoaineen hinnan takia – dieselmoottoristen vaihtoautojen hintataso on myös autokaupan mukaan laskenut

Die­sel­au­to­jen kysyntä not­kah­ti polt­to­ai­neen hinnan takia – die­sel­moot­to­ris­ten vaih­to­au­to­jen hin­ta­ta­so on myös au­to­kau­pan mukaan las­ke­nut

09.05.2022 06:00 57
Tilaajille

Au­toÅst­röm on ase­tet­tu kon­kurs­siin – yhtiö toimi Oulussa lähes sata vuotta

06.05.2022 13:35 3
Tilaajille
Koronan kurittama autokauppa nousi viime vuonna pohjalukemista, mutta on silti keskimääräistä vaisumpaa – joka kolmas uusi auto on ladattava

Koronan ku­rit­ta­ma au­to­kaup­pa nousi viime vuonna poh­ja­lu­ke­mis­ta, mutta on silti kes­ki­mää­räis­tä vai­sum­paa – joka kolmas uusi auto on la­dat­ta­va

03.01.2022 12:29 1
Oulun autokauppaan uusi peluri keväällä: premium- ja luksusautoihin keskittynyt Sports Car Center -ketju laajentaa pohjoiseen

Oulun au­to­kaup­paan uusi peluri ke­vääl­lä: pre­mium- ja luk­sus­au­toi­hin kes­kit­ty­nyt Sports Car Center -ketju laa­jen­taa poh­joi­seen

29.12.2021 13:28 32
Tilaajille
Kauppaneuvos Heikki Häggkvist: Nyt on kiinnostusta Pohjois-Suomen kiinteistöihin – "Markkinassa on rahaa, joka etsii kotia"

Kaup­pa­neu­vos Heikki Häggk­vist: Nyt on kiin­nos­tus­ta Poh­jois-Suo­men kiin­teis­töi­hin – "Mark­ki­nas­sa on rahaa, joka etsii kotia"

03.11.2021 17:00 16
Tilaajille
Kamux investoi Ouluun viisi miljoonaa euroa: Yhtiö rakentaa uuden prosessointikeskuksen ja myymälän

Kamux in­ves­toi Ouluun viisi mil­joo­naa euroa: Yhtiö ra­ken­taa uuden pro­ses­soin­ti­kes­kuk­sen ja myy­mä­län

03.05.2021 16:01 36
Autokauppa nousemassa koronakurimuksesta, käytettyjen kauppa käy vilkkaana – jo liki kolmannes uusista autoista ladattavia

Au­to­kaup­pa nou­se­mas­sa ko­ro­na­ku­ri­muk­ses­ta, käy­tet­ty­jen kauppa käy vilk­kaa­na – jo liki kol­man­nes uusista au­tois­ta la­dat­ta­via

03.05.2021 11:31 2
Luksusautojen kauppa käy hyvin Ruotsissa – korona-aikana tavallisten autojen myynti väheni, mutta kalliita urheiluautoja ostetaan entistä innokkaammin

Luk­sus­au­to­jen kauppa käy hyvin Ruot­sis­sa – ko­ro­na-ai­ka­na ta­val­lis­ten autojen myynti väheni, mutta kal­lii­ta ur­hei­lu­au­to­ja os­te­taan entistä in­nok­kaam­min

01.05.2021 15:20 1
Tilaajille
Oulunportin alueelle Pohjantien varteen rakentuu autokauppa ja pienkonemyymälä – tontilla rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2021

Ou­lun­por­tin alueel­le Poh­jan­tien varteen ra­ken­tuu au­to­kaup­pa ja pien­ko­ne­myy­mä­lä – ton­til­la ra­ken­ta­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa ke­vääl­lä 2021

12.04.2021 22:33 2
Tilaajille
Korona muutti autokaupan myyntiä: vaihtoautoista jo pulaa – sähköautojen suosion kasvu nostanut uusien autojen keskihintaa

Korona muutti au­to­kau­pan myyn­tiä: vaih­to­au­tois­ta jo pulaa – säh­kö­au­to­jen suosion kasvu nos­ta­nut uusien autojen kes­ki­hin­taa

11.04.2021 06:30 18
Tilaajille
Liminkalainen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käytetyn lataushybridin: "Kaikki yllätykset ovat olleet positiivisia" – hybridi- ja kaasuautojen jälleenmyyntiarvo mietityttää

Li­min­ka­lai­nen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käy­te­tyn la­taus­hyb­ri­din: "Kaikki yl­lä­tyk­set ovat olleet po­si­tii­vi­sia" – hyb­ri­di- ja kaa­su­au­to­jen jäl­leen­myyn­ti­ar­vo mie­ti­tyt­tää

07.03.2021 19:00 28
Tilaajille
Täyden palvelun autotalosta saa kaiken tarvitsemansa yhden katon alta – ”Kun etsimme autoa, se ostetaan Delta Autosta eikä mistään muualta”
Mainos Delta Auto Oy

Täyden pal­ve­lun au­to­ta­los­ta saa kaiken tar­vit­se­man­sa yhden katon alta – ”Kun etsimme autoa, se os­te­taan Delta Autosta eikä mistään muual­ta”

30.10.2020 09:45
Kauppalehti: Kiistat autokaupoista ruuhkauttavat kuluttajaneuvontaa – Oulussakin toimiva Kamux johtaa kyseenalaista tilastoa

Kaup­pa­leh­ti: Kiistat au­to­kau­pois­ta ruuh­kaut­ta­vat ku­lut­ta­ja­neu­von­taa – Ou­lus­sa­kin toimiva Kamux johtaa ky­seen­alais­ta ti­las­toa

19.10.2020 11:09 18
Tilaajille
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

22.09.2020 13:36 5
Uusia autoja rekisteröitiin kesäkuussa lähes neljännes vähemmän kuin viime vuonna – koronapandemia näkyi pahimmin kaupassa toukokuussa

Uusia autoja re­kis­te­röi­tiin ke­sä­kuus­sa lähes nel­jän­nes vä­hem­män kuin viime vuonna – ko­ro­na­pan­de­mia näkyi pa­him­min kau­pas­sa tou­ko­kuus­sa

06.07.2020 12:05 2