Ukrainan sota: Oulun uk­rai­na­lai­set muut­ta­vat nyt omiin asun­toi­hin, Help Cen­te­ril­lä kii­reis­tä aikaa

Leijonat: Kärp­pien Arttu Hyry debytoi Lei­jo­nis­sa – tukku mui­ta­kin ou­lu­lai­sia maa­jouk­kuei­siin

Presidentinvaalit: Kalevan vaa­li­ko­ne on nyt auki

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hailuodon kiinteä yhteys
Hailuodon kiinteän maayhteyden tiellä on enää yksi valitus: Väylän on tarkoitus olla valmis syksyksi 2026

Hai­luo­don kiin­teän maa­yh­tey­den tiellä on enää yksi va­li­tus: Väylän on tar­koi­tus olla valmis syk­syk­si 2026

14.07.2023 06:00 12
Tilaajille
Hailuodon pengertie sulkee suut ja jakaa saarelaiset kahteen leiriin – harva uskoo sadan miljoonan euron hintalappuun

Hai­luo­don pen­ger­tie sulkee suut ja jakaa saa­re­lai­set kahteen leiriin – harva uskoo sadan mil­joo­nan euron hin­ta­lap­puun

14.07.2023 06:00 95
Tilaajille
Väylävirasto jatkaa Hailuodon kiinteän yhteyden suunnittelua vesiluvasta tehdystä valituksesta huolimatta – kevään aikana luvassa pohjatutkimuksia ja koepaalutuksia

Väy­lä­vi­ras­to jatkaa Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den suun­nit­te­lua ve­si­lu­vas­ta teh­dys­tä va­li­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta – kevään aikana luvassa poh­ja­tut­ki­muk­sia ja koe­paa­lu­tuk­sia

10.02.2023 10:01 69
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiinteä yhteys Hai­luo­toon on todettu sekä lii­ken­teel­li­ses­ti että ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si

09.02.2023 06:00 27
Tilaajille
Hailuodon kiinteän yhteyden valituslupa ratkeaa alle vuodessa – luonnonsuojeluliiton mukaan talouslaskelmat ovat epärealistisia ja useat uhanalaiset lajit vaarassa

Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den va­li­tus­lu­pa ratkeaa alle vuo­des­sa – luon­non­suo­je­lu­lii­ton mukaan ta­lous­las­kel­mat ovat epä­rea­lis­ti­sia ja useat uhan­alai­set lajit vaa­ras­sa

07.02.2023 17:34 88
Tilaajille
Yle: Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan piiri hakee va­li­tus­lu­paa Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ve­si­lu­vas­ta

Yle: Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan piiri hakee va­li­tus­lu­paa Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ve­si­lu­vas­ta

27.01.2023 13:41 34
Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri saattaa hakea valituslupaa Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta – aikaa on 6. helmikuuta saakka

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan piiri saattaa hakea va­li­tus­lu­paa Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ve­si­lu­vas­ta – aikaa on 6. hel­mi­kuu­ta saakka

05.01.2023 13:25 68
Tilaajille
Hailuodon kiinteä yhteys sai vuosia odotetun vesiluvan – Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi vesiluvasta tehdyn valituksen

Hai­luo­don kiinteä yhteys sai vuosia odo­te­tun ve­si­lu­van – Vaasan hal­lin­to-oi­keus hylkäsi ve­si­lu­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

29.12.2022 10:48 110
Tilaajille
Hailuodon kiinteälle yhteydelle aloitetaan maantietoimitus – jos vesilupa saa lainvoiman, voidaan rakennustyöt aloittaa ensi vuonna

Hai­luo­don kiin­teäl­le yh­tey­del­le aloi­te­taan maan­tie­toi­mi­tus – jos ve­si­lu­pa saa lain­voi­man, voidaan ra­ken­nus­työt aloit­taa ensi vuonna

11.11.2022 14:00 24
Tilaajille
Vesilupaa odotetaan yhä – Hailuodon kiinteää yhteyttä rakennettaessa rekat kulkevat Hailuodontiellä vartin välein vuoden päivät

Ve­si­lu­paa odo­te­taan yhä – Hai­luo­don kiin­teää yh­teyt­tä ra­ken­net­taes­sa rekat kul­ke­vat Hai­luo­don­tiel­lä vartin välein vuoden päivät

21.09.2022 12:35 43
Tilaajille
Hailuodon siltahankkeelle valittiin tekijät – seuraavaksi kiinteän yhteyden valmistelussa käynnistyy kehitysvaihe, rakennustöihin päästään aikaisintaan ensi keväänä

Hai­luo­don sil­ta­hank­keel­le va­lit­tiin tekijät – ­seu­raa­vak­si kiin­teän yh­tey­den val­mis­te­lus­sa käyn­nis­tyy ke­hi­tys­vai­he, ra­ken­nus­töi­hin pääs­tään ai­kai­sin­taan ensi keväänä

15.03.2022 17:50 45
Tilaajille
Hailuodon jäätie oli käytössä kahdeksan päivän ajan tänä talvena – mitkä ovat tienteon euromääräiset kustannukset?

Hai­luo­don jäätie oli käy­tös­sä kah­dek­san päivän ajan tänä talvena – mitkä ovat tien­teon eu­ro­mää­räi­set kus­tan­nuk­set?

17.02.2022 15:14 14
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajan ero ja siihen johtaneet tapahtuvat kuohuttavat saarella – "Myrkyllinen puhe on levinnyt somessa ja valtuustoon saakka", sanoo asukas

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan ero ja siihen joh­ta­neet ta­pah­tu­vat kuo­hut­ta­vat saa­rel­la – "Myr­kyl­li­nen puhe on le­vin­nyt somessa ja val­tuus­toon saak­ka", sanoo asukas

05.11.2021 06:00 15
Tilaajille
Hailuodon kiinteän yhteyden hankintavaihe käyntiin – allianssikumppanit ovat selvillä ensi keväänä ja tieyhteys voisi olla ajokunnossa vuoden 2025 lopulla

Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den han­kin­ta­vai­he käyn­tiin – al­lians­si­kump­pa­nit ovat sel­vil­lä ensi keväänä ja tie­yh­teys voisi olla ajo­kun­nos­sa vuoden 2025 lopulla

07.10.2021 08:41 31
Tilaajille
Myös Hailuodon etelästä tullut kunnanjohtaja Aki Heiskainen innostui luotolaisesta eli saaren perinteisestä tikkuröijystä – kiinteän yhteyden uskotaan kasvattavan saaren matkailuvyöryä entisestään

Myös Hai­luo­don ete­läs­tä tullut kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­kai­nen in­nos­tui luo­to­lai­ses­ta eli saaren pe­rin­tei­ses­tä tik­ku­röi­jys­tä – kiin­teän yh­tey­den us­ko­taan kas­vat­ta­van saaren mat­kai­lu­vyö­ryä en­ti­ses­tään

28.03.2021 06:00 8
Tilaajille
Eduskunta: Hailuodon kiinteän yhteyden toteutusmalli muuttuu talousarviorahoitukseksi

Edus­kun­ta: Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den to­teu­tus­mal­li muuttuu ta­lous­ar­vio­ra­hoi­tuk­sek­si

14.12.2020 15:35 11
Hailuodon kiinteän yhteyden valmistelu keskeytetään valituksen vuoksi – väylävirasto ei tunnista hankkeesta esitettyjä puutteita

Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den val­mis­te­lu kes­key­te­tään va­li­tuk­sen vuoksi – väy­lä­vi­ras­to ei tun­nis­ta hank­kees­ta esi­tet­ty­jä puut­tei­ta

20.03.2020 13:55 104
Luonnonsuojeluliitto valitti Hailuodon kiinteästä yhteydestä hallinto-oikeuteen: Pengertiehanke ei ole taloudellisesti eikä ekologisesti kestävä

Luon­non­suo­je­lu­liit­to valitti Hai­luo­don kiin­teäs­tä yh­tey­des­tä hal­lin­to-oi­keu­teen: Pen­ger­tie­han­ke ei ole ta­lou­del­li­ses­ti eikä eko­lo­gi­ses­ti kestävä

19.03.2020 15:36 82
Hailuodolle hyvä päätös avilta – kiinteä yhteys ei turmele olennaisia luontoarvoja ja tuskin toisi saarelle kaupungin hälyäkään
Pääkirjoitus

Hai­luo­dol­le hyvä päätös avilta – kiinteä yhteys ei turmele olen­nai­sia luon­to­ar­vo­ja ja tuskin toisi saa­rel­le kau­pun­gin hä­lyä­kään

11.02.2020 20:00
Tilaajille
Selvitystyöt viivästyttivät Hailuodon siltahanketta, mutta perusteellisuus saa kiitosta – "Olemme tehneet kotiläksymme hyvin"

Sel­vi­tys­työt vii­väs­tyt­ti­vät Hai­luo­don sil­ta­han­ket­ta, mutta pe­rus­teel­li­suus saa kii­tos­ta – "Olemme tehneet ko­ti­läk­sym­me hyvin"

11.02.2020 19:30
Tilaajille