Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hukkumiset
Pilkkijä hukkui järveen Kuusamossa – Poliisi varoittaa: Jäät ovat vielä erittäin heikkoja, eikä niille kannata mennä

Pilk­ki­jä hukkui järveen Kuu­sa­mos­sa – Poliisi va­roit­taa: Jäät ovat vielä erit­täin heik­ko­ja, eikä niille kannata mennä

22.10.2023 17:13
Henkilö putosi veneestä ja hukkui Sodankylässä

Henkilö putosi ve­nees­tä ja hukkui So­dan­ky­läs­sä

08.10.2023 21:36
Mies löytyi hukkuneena Suomussalmelta

Mies löytyi huk­ku­nee­na Suo­mus­sal­mel­ta

14.08.2023 10:47
Poliisi: Veneilemässä ollut mies hukkui Pyhäjärvellä lauantaina

Po­lii­si: Ve­nei­le­mäs­sä ollut mies hukkui Py­hä­jär­vel­lä lauan­tai­na

07.08.2023 15:13
Heinäkuussa hukkui lähes puolet vähemmän ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana hukkunut 45 ihmistä

Hei­nä­kuus­sa hukkui lähes puolet vä­hem­män ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana huk­ku­nut 45 ihmistä

02.08.2023 14:13 1
Kajaaninjokeen uimaan lähtenyt henkilö hukkui Kajaanissa

Ka­jaa­nin­jo­keen uimaan läh­te­nyt henkilö hukkui Ka­jaa­nis­sa

07.07.2023 20:46
Vene ajelehti Posion Ala-Suolijärvellä – kalamies löytyi vedestä menehtyneenä

Vene aje­leh­ti Posion Ala-Suo­li­jär­vel­lä – ka­la­mies löytyi vedestä me­neh­ty­nee­nä

30.06.2023 10:41
Tilaajille
Pelastusliivit estäisivät lähes aina veneestä pudonneen hukkumiselta – poliisi valvoo kesän veneilyä

Pe­las­tus­lii­vit es­täi­si­vät lähes aina ve­nees­tä pu­don­neen huk­ku­mi­sel­ta – poliisi valvoo kesän ve­nei­lyä

15.06.2023 15:18
Tukes löysi lasten pelastusliiveistä useita turvallisuuspuutteita – tarkista liiveistä nämä asiat

Tukes löysi lasten pe­las­tus­lii­veis­tä useita tur­val­li­suus­puut­tei­ta – tar­kis­ta lii­veis­tä nämä asiat

26.05.2023 11:27 4
Tilaajille
Kiiminkijoesta maanantaina pelastettu lapsi kuoli sairaalassa

Kii­min­ki­joes­ta maa­nan­tai­na pe­las­tet­tu lapsi kuoli sai­raa­las­sa

18.04.2023 14:01
Nainen löytyi kuolleena avannosta Oulun Toppilansalmessa

Nainen löytyi kuol­lee­na avan­nos­ta Oulun Top­pi­lan­sal­mes­sa

15.12.2022 06:20
Jääolot voivat muuttua jopa muutaman kymmenen metrin matkalla – miten paljon teräsjäätä tarvitaan moottorikelkalle?

Jääolot voivat muuttua jopa muu­ta­man kym­me­nen metrin mat­kal­la – miten paljon te­räs­jää­tä tar­vi­taan moot­to­ri­kel­kal­le?

13.12.2022 15:33 1
Tilaajille
Lämmin elokuu näkyi hukkumisten määrässä – kesäkuukausien aikana hukkuneiden määrä laski kuitenkin selvästi vuoden takaisesta

Lämmin elokuu näkyi huk­ku­mis­ten mää­räs­sä – ke­sä­kuu­kau­sien aikana huk­ku­nei­den määrä laski kui­ten­kin sel­väs­ti vuoden ta­kai­ses­ta

06.09.2022 09:13
Tilaajille
Joka toisen hukkumisen taustalla piilee suomalaisille tyypillinen sairaus – auttamiskykyinen seuralainen pelastaisi matalasta rantavedestä

Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus – aut­ta­mis­ky­kyi­nen seu­ra­lai­nen pe­las­tai­si ma­ta­las­ta ran­ta­ve­des­tä

07.08.2022 06:30 3
Tilaajille
Hukkunut mies löytyi veneen vierestä Pyhäjärvellä – poliisi pyytää havaintoja tapahtumista

Huk­ku­nut mies löytyi veneen vie­res­tä Py­hä­jär­vel­lä – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ta­pah­tu­mis­ta

03.08.2022 14:59
Vanha Kaleva: Ulkomaalainen puhua pulputtaa suomalaisenkin puolesta

Vanha Kaleva: Ul­ko­maa­lai­nen puhua pul­put­taa suo­ma­lai­sen­kin puo­les­ta

21.07.2022 10:00
Tilaajille
Mies hukkui Kiiminkijokeen Kiimingissä – ohikulkija huomasi vedessä kelluneen ihmisen

Mies hukkui Kii­min­ki­jo­keen Kii­min­gis­sä – ohi­kul­ki­ja huomasi vedessä kel­lu­neen ihmisen

09.07.2022 14:38
Suomessa hukkui kesäkuussa kaikkiaan 18 ihmistä – helppo muistisääntö auttaa pitämään mielessä, miten toimia hukkuvan pelastamiseksi

Suo­mes­sa hukkui ke­sä­kuus­sa kaik­kiaan 18 ihmistä – helppo muis­ti­sään­tö auttaa pi­tä­mään mie­les­sä, miten toimia huk­ku­van pe­las­ta­mi­sek­si

04.07.2022 15:56 1
Seitsemän ihmistä hukkui toukokuussa, vain yksi Pohjois-Suomessa – 10 vinkkiä, miten vietät vesillä aikaasi turvallisesti

Seit­se­män ihmistä hukkui tou­ko­kuus­sa, vain yksi Poh­jois-Suo­mes­sa – 10 vink­kiä, miten vietät vesillä aikaasi tur­val­li­ses­ti

10.06.2022 10:03
Keski-Suomessa löytyi kaksi miestä kuolleena vedestä

Kes­ki-Suo­mes­sa löytyi kaksi miestä kuol­lee­na vedestä

31.07.2021 20:54 2