Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

ympäristönsuojelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­ten ra­ken­teil­le laa­dit­ta­va pi­kai­ses­ti vaa­ti­muk­set

22.02.2024 05:00
Luontokato ei onneksi ole luonnonlaki, vaan synkkiä kehityskulkuja on mahdollista kääntää
Pääkirjoitus

Luon­to­ka­to ei onneksi ole luon­non­la­ki, vaan synkkiä ke­hi­tys­kul­ku­ja on mah­dol­lis­ta kääntää

15.10.2022 20:00 23
Tilaajille
Oulun kaupungin talous mennyt alkuvuonna parempaa kohti – verotulot ovat kehittyneet paremmin kuin viime vuonna

Oulun kau­pun­gin talous mennyt al­ku­vuon­na pa­rem­paa kohti – ve­ro­tu­lot ovat ke­hit­ty­neet pa­rem­min kuin viime vuonna

26.04.2022 14:25 9
Tilaajille
Lahjoittaisitko hiuksesi ympäristönsuojeluun? Oululaiskampaamokin osallistuu projektiin, joka kerää hiuksia raaka-aineeksi öljyntorjuntaan

Lah­joit­tai­sit­ko hiuk­se­si ym­pä­ris­tön­suo­je­luun? Ou­lu­lais­kam­paa­mo­kin osal­lis­tuu pro­jek­tiin, joka kerää hiuksia raa­ka-ai­neek­si öl­jyn­tor­jun­taan

14.03.2022 14:30 1
Tilaajille
Oulun strategiaan ladattiin tavoite nousta yritysmyönteisyyden ykköseksi, mutta ympäristötoimissa valtuustolle kelpaa huonompikin sijoitus
Pääkirjoitus

Oulun stra­te­giaan la­dat­tiin tavoite nousta yri­tys­myön­tei­syy­den yk­kö­sek­si, mutta ym­pä­ris­tö­toi­mis­sa val­tuus­tol­le kelpaa huo­nom­pi­kin si­joi­tus

04.02.2022 20:00 42
Tilaajille
Riikka Karppinen, 26, oli ympäristönsuojelun ihmelapsi – Nyt uskomaton tarina päätyi elämäkerraksi: "Kaivosyhtiön puolella ihmiset vaihtuvat, mutta minä pysyn"

Riikka Karp­pi­nen, 26, oli ym­pä­ris­tön­suo­je­lun ih­me­lap­si – Nyt us­ko­ma­ton tarina päätyi elä­mä­ker­rak­si: "Kai­vo­syh­tiön puo­lel­la ihmiset vaih­tu­vat, mutta minä pysyn"

23.01.2021 08:00 9
Tilaajille
Muovin yletön vyöry näkyy rannoillamme, korvaavien puupohjaisten materiaalien tuottajana Suomesta toivottavasti tulee iso tekijä
Pääkirjoitus

Muovin yletön vyöry näkyy ran­noil­lam­me, kor­vaa­vien puu­poh­jais­ten ma­te­riaa­lien tuot­ta­ja­na Suo­mes­ta toi­vot­ta­vas­ti tulee iso tekijä

20.01.2021 20:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­mär­rys ve­sien­suo­je­lus­ta ja muun ym­pä­ris­töm­me suo­je­lus­ta on puo­les­sa vuo­si­sa­das­sa muut­tu­nut paljon

19.01.2021 05:45
Tilaajille
Jos Raahen kultakaivos herää henkiin keväällä, sen on pantava ensiksi kuntoon monet asiat ympäristössä

Jos Raahen kul­ta­kai­vos herää henkiin ke­vääl­lä, sen on pantava ensiksi kuntoon monet asiat ym­pä­ris­tös­sä

04.01.2021 14:55 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Kaivos – kivijalka taloudelle, ongelma ympäristölle

Viikon lo­puk­si: Kaivos – ki­vi­jal­ka ta­lou­del­le, ongelma ym­pä­ris­töl­le

01.01.2021 20:00
Tilaajille
Pyykösjärvi haisee hirveälle, Minna Paarma ja Eetu Pikkarainen huomasivat 20 vuotta sitten – he päättivät tehdä asialle jotain ja pitää kaupungin keskellä olevan järven puolta

Pyy­kös­jär­vi haisee hir­veäl­le, Minna Paarma ja Eetu Pik­ka­rai­nen huo­ma­si­vat 20 vuotta sitten – he päät­ti­vät tehdä asialle jotain ja pitää kau­pun­gin kes­kel­lä olevan järven puolta

19.07.2020 06:00 9
Tilaajille
Soiden suojeluun odotetaan lisää vauhtia – uudessa ohjelmassa suojelu on vapaaehtoista ja maanomistaja saa siitä korvauksia

Soiden suo­je­luun odo­te­taan lisää vauhtia – uudessa oh­jel­mas­sa suojelu on va­paa­eh­tois­ta ja maan­omis­ta­ja saa siitä kor­vauk­sia

04.06.2020 21:35
Tilaajille
Luonnon monimuotoisuuden kato halutaan pysäyttää – onnistuminen vaatii laajaa toimintatapojen muutosta

Luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den kato ha­lu­taan py­säyt­tää – on­nis­tu­mi­nen vaatii laajaa toi­min­ta­ta­po­jen muu­tos­ta

18.05.2020 06:00 8