Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Mielenilmaukset
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meillä varaa pilkata opis­ke­li­joi­ta? – pro­tes­tit ovat aina vakava hä­ly­tys­merk­ki de­mo­kra­tian tilasta huolta kan­ta­vil­le

30.09.2023 06:00 44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­ja – yh­teis­kun­nan huo­no-osai­nen vai sit­ten­kin hy­väo­sai­nen?

27.09.2023 06:00 27
Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pikakyselyssä mielipiteensä ammattiliittojen toimista – Lue tästä, minkälaisilla perusteilla lakkoilijoita tuetaan

Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta – Lue tästä, min­kä­lai­sil­la pe­rus­teil­la lak­koi­li­joi­ta tuetaan

26.09.2023 15:30 57
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Tuetko työntekijäjärjestöjen mielenilmauksia ja lakkoja?

Vastaa ky­se­lyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

25.09.2023 12:20 81
SAK:n toimet toistaiseksi odotettua lievempiä –  EK:n Häkämies huojentuneena, ministeri Satosen mukaan mielenilmaukset kuuluvat demokratiaan

SAK:n toimet tois­tai­sek­si odo­tet­tua lie­vem­piä – EK:n Hä­kä­mies huo­jen­tu­nee­na, mi­nis­te­ri Satosen mukaan mie­len­il­mauk­set kuu­lu­vat de­mo­kra­tiaan

22.09.2023 16:42 7
Tilaajille
Rasismia vastustava Me emme vaikene -mielenosoitus marssii sunnuntaina Oulussa

Ra­sis­mia vas­tus­ta­va Me emme vaikene -mie­len­osoi­tus marssii sun­nun­tai­na Oulussa

22.09.2023 12:32 10
Äitikapina järjestää mielenilmauksen ilmastokriisin hillitsemiseksi Oulussa lauantaina

Äi­ti­ka­pi­na jär­jes­tää mie­len­il­mauk­sen il­mas­to­krii­sin hil­lit­se­mi­sek­si Oulussa lauan­tai­na

22.09.2023 13:48 19
Vanhemmat
Mieltä osoittaneet Oulun Infran työntekijät saivat tukea vasemmalta – Päätös liikelaitoksesta tehdään kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantai-iltana

Mieltä osoit­ta­neet Oulun Infran työn­te­ki­jät saivat tukea va­sem­mal­ta – Päätös lii­ke­lai­tok­ses­ta tehdään kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa maa­nan­tai-il­ta­na

22.05.2023 19:00 7
Tilaajille
Oulussa järjestetään mielenilmaus Oulun Infra -liikelaitoksen ulkoistamista vastaan

Oulussa jär­jes­te­tään mie­len­il­maus Oulun Infra -lii­ke­lai­tok­sen ul­kois­ta­mis­ta vastaan

11.05.2023 10:08 24
Poliisihallitus aikoo aloittaa selvityksen poliisin toiminnasta mielenosoituksissa, jotka ovat koskeneet Turkin presidenttiä

Po­lii­si­hal­li­tus aikoo aloit­taa sel­vi­tyk­sen po­lii­sin toi­min­nas­ta mie­le­no­soi­tuk­sis­sa, jotka ovat kos­ke­neet Turkin pre­si­dent­tiä

28.03.2023 11:25 18
Näkökulma: Oulun poliisi kirjoitti härskisti omaa lakiaan estäessään toimintansa kuvaamisen Aalistunturilla

Nä­kö­kul­ma: Oulun poliisi kir­joit­ti härs­kis­ti omaa lakiaan es­täes­sään toi­min­tan­sa ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­ril­la

03.03.2023 10:32 50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kur­di­ky­sy­mys la­tis­tet­tiin kir­kol­li­sek­si mo­ra­li­soin­nik­si

10.02.2023 05:15 4
Tilaajille
Oulun Rotuaarilla osoitetaan mieltä Suomen ja Turkin lähentymisen vuoksi sekä vaaditaan Öcalanin vapauttamista

Oulun Ro­tuaa­ril­la osoi­te­taan mieltä Suomen ja Turkin lä­hen­ty­mi­sen vuoksi sekä vaa­di­taan Öca­la­nin va­paut­ta­mis­ta

06.02.2023 10:42 20
Poliisi otti Aalistunturille leiriytyneet mielenosoittajat kiinni – heidät kuljetettiin pois alueelta

Poliisi otti Aa­lis­tun­tu­ril­le lei­riy­ty­neet mie­len­osoit­ta­jat kiinni – heidät kul­je­tet­tiin pois alueel­ta

17.01.2023 23:53 21
Lappilaisen yrittäjän metsäkoneet seisovat mielenosoittajien panttivankeina Aalistunturin lähettyvillä Kolarissa: "Tappiota tulee tuhansia euroja joka päivä"

Lap­pi­lai­sen yrit­tä­jän met­sä­ko­neet sei­so­vat mie­len­osoit­ta­jien pant­ti­van­kei­na Aa­lis­tun­tu­rin lä­het­ty­vil­lä Ko­la­ris­sa: "Tap­pio­ta tulee tu­han­sia euroja joka päivä"

17.01.2023 17:04 6
Tilaajille

Oulussa osoi­te­taan mieltä Uk­rai­nan tueksi sun­nun­tai­na il­ta­päi­väl­lä

27.02.2022 10:42
Viisi kiloa perunoita eurolla – Maataloustuottajien mielenilmaisussa myydään ruokaa tuottajahinnoin

Viisi kiloa pe­ru­noi­ta eurolla – Maa­ta­lous­tuot­ta­jien mie­len­il­mai­sus­sa myydään ruokaa tuot­ta­ja­hin­noin

15.11.2021 11:05 15