Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Katupöly
Katupölyä on lentänyt Oulussa tänä keväänä enemmän – ympäristötarkastaja: Helpotusta on luvassa

Ka­tu­pö­lyä on len­tä­nyt Oulussa tänä keväänä enemmän – ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: Hel­po­tus­ta on luvassa

22.05.2023 12:57 10
Tilaajille
Oulun Infra puhdistaa katupölyjä kaupungista 25 yksiköllä – vilkkaita paikkoja puunataan myös aamuyöllä turvallisuussyistä

Oulun Infra puh­dis­taa ka­tu­pö­ly­jä kau­pun­gis­ta 25 yk­si­köl­lä – vilk­kai­ta paik­ko­ja puu­na­taan myös aa­muyöl­lä tur­val­li­suus­syis­tä

10.05.2023 14:56 10
Tilaajille
Katupölyaika on alkanut Oulussa: niistätyttää ja silmiä kirvelee – katupöly voi aiheuttaa ärsytysoireita terveillekin, allergista kuormittaa myös siitepölykauden alkaminen

Ka­tu­pö­lyai­ka on alkanut Ou­lus­sa: niis­tä­tyt­tää ja silmiä kir­ve­lee – ka­tu­pö­ly voi ai­heut­taa är­sy­ty­soi­rei­ta ter­veil­le­kin, al­ler­gis­ta kuor­mit­taa myös sii­te­pö­ly­kau­den al­ka­mi­nen

19.04.2023 06:00 6
Tilaajille
Hiekoitushiekka saa nyt kyytiä Oulun keskustan ruutukaava-alueella ja pääpyöräteillä – valmista on luultavasti toukokuun alussa

Hie­koi­tus­hiek­ka saa nyt kyytiä Oulun kes­kus­tan ruu­tu­kaa­va-alueel­la ja pää­pyö­rä­teil­lä – val­mis­ta on luul­ta­vas­ti tou­ko­kuun alussa

13.04.2023 13:50 11
Erikoinen ilmiö vei Oulun ilmanlaadun erittäin huonoksi keskellä yötä – tilanne voi toistua lähiaikoina

Eri­koi­nen ilmiö vei Oulun il­man­laa­dun erit­täin huo­nok­si kes­kel­lä yötä – tilanne voi toistua lä­hiai­koi­na

11.04.2023 15:32 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­tu­pö­ly on ter­veys­hait­ta meille kai­kil­le

24.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Oulun seudun teillä olevan oktomurskepölyn terveysvaikutus kiinnostaa tutkijaa – "Tähän asiaan on tieteellistä ja yhteiskunnallista kiinnostusta"

Oulun seudun teillä olevan ok­to­murs­ke­pö­lyn ter­veys­vai­ku­tus kiin­nos­taa tut­ki­jaa – "Tähän asiaan on tie­teel­lis­tä ja yh­teis­kun­nal­lis­ta kiin­nos­tus­ta"

23.09.2022 12:00 27
Tilaajille
Hiekanpoisto pääsi käyntiin Oulussa – harjaustyöt aloitetaan pääpyörätiereitiltä

Hie­kan­pois­to pääsi käyn­tiin Oulussa – har­jaus­työt aloi­te­taan pää­pyö­rä­tie­rei­til­tä

19.04.2022 15:48 12
Katupölykausi on taas täällä – jokakeväinen hiekanpoistoralli pääsee Oulussa käyntiin vasta pääsiäisen jälkeen

Ka­tu­pö­ly­kau­si on taas täällä – jo­ka­ke­väi­nen hie­kan­pois­to­ral­li pääsee Oulussa käyn­tiin vasta pää­siäi­sen jälkeen

13.04.2022 14:02 8
Tilaajille
Siitepölykausi on ovella pohjoisessakin, herkimmät voivat saada oireita – katu- ja siitepölylle altistuminen voi lisätä riskiä sairastua myös koronaan tai flunssaan

Sii­te­pö­ly­kau­si on ovella poh­joi­ses­sa­kin, her­kim­mät voivat saada oireita – katu- ja sii­te­pö­lyl­le al­tis­tu­mi­nen voi lisätä riskiä sai­ras­tua myös ko­ro­naan tai fluns­saan

31.03.2022 19:00
Tilaajille
Kalevan katugallup: Ärsyttääkö katupöly? "Jos pölähtää, niin narskuuhan se hampaissa"

Kalevan ka­tu­gal­lup: Är­syt­tää­kö ka­tu­pö­ly? "Jos pö­läh­tää, niin nars­kuu­han se ham­pais­sa"

11.04.2021 18:55 5
Katupöly lisää sairauspoissaoloja, mutta ehkä vain syyspuolella – "Katupölyn määrää voidaan vähentää suosimalla kitkarenkaita"

Ka­tu­pö­ly lisää sai­raus­pois­sao­lo­ja, mutta ehkä vain syys­puo­lel­la – "Ka­tu­pö­lyn määrää voidaan vä­hen­tää suo­si­mal­la kit­ka­ren­kai­ta"

17.12.2020 07:43 4
Ilmatieteen laitos: liikkumisrajoitukset paransivat ilmanlaatua tilapäisesti, mutta nyt pitoisuudet ovat palanneet lähes entiselleen

Il­ma­tie­teen laitos: liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set pa­ran­si­vat il­man­laa­tua ti­la­päi­ses­ti, mutta nyt pi­toi­suu­det ovat pa­lan­neet lähes en­ti­sel­leen

18.08.2020 12:15