ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Apteekkiala
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suu­den ap­teek­ki – lää­ke­kaup­pa vai ter­vey­den­huol­lon toi­mi­pis­te?

23.04.2023 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­ki­alan ta­voit­tee­na on uu­dis­tus

17.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen ap­teek­kien ko­ko­nais­uu­dis­tus on po­ti­laan etu

15.03.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­te­taan, mutta ei rikota sitä mikä toimii – suo­ma­lai­sis­ta peräti 95 pro­sent­tia on kyselyn mukaan tyy­ty­väi­siä ap­teek­kien toi­min­taan

10.03.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sel­le ap­teek­ki­uu­dis­tuk­sel­le on tarve – Ruot­sis­sa reformi to­teu­tet­tiin 2009, eikä vanhaan hai­kail­la

08.03.2023 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­kien pro­vii­so­ri­omis­tuk­sel­le on vahvat pe­rus­teet – alaa kan­nat­taa uu­dis­taa ter­vey­den­huol­lon ta­voit­teis­ta käsin, sillä lää­ke­huol­lon osaa­mis­ta tar­vi­taan myös tu­le­vil­la hy­vin­voin­ti­alueil­la

15.10.2022 06:00 6
Tilaajille