Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Apteekkiala
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei riitä, että lääk­kei­tä saa ap­tee­keis­ta – lää­ke­huol­los­ta ta­lou­del­lis­ta, tur­val­lis­ta ja ta­sa-ar­vois­ta

18.02.2024 06:00 10
Ouluun myönnettiin viime vuonna kolme uutta apteekkilupaa – nyt ensimmäinen niistä on avaamassa ovensa Hiukkavaaraan

Ouluun myön­net­tiin viime vuonna kolme uutta ap­teek­ki­lu­paa – nyt en­sim­mäi­nen niistä on avaa­mas­sa ovensa Hiuk­ka­vaa­raan

31.01.2024 06:03 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suu­den ap­teek­ki – lää­ke­kaup­pa vai ter­vey­den­huol­lon toi­mi­pis­te?

23.04.2023 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­kia­lan ta­voit­tee­na on uu­dis­tus

17.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen ap­teek­kien ko­ko­nai­suu­dis­tus on po­ti­laan etu

15.03.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­te­taan, mutta ei rikota sitä mikä toimii – suo­ma­lai­sis­ta peräti 95 pro­sent­tia on kyselyn mukaan tyy­ty­väi­siä ap­teek­kien toi­min­taan

10.03.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sel­le ap­teek­kiuu­dis­tuk­sel­le on tarve – Ruot­sis­sa reformi to­teu­tet­tiin 2009, eikä vanhaan hai­kail­la

08.03.2023 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­kien pro­vii­so­rio­mis­tuk­sel­le on vahvat pe­rus­teet – alaa kan­nat­taa uu­dis­taa ter­vey­den­huol­lon ta­voit­teis­ta käsin, sillä lää­ke­huol­lon osaa­mis­ta tar­vi­taan myös tu­le­vil­la hy­vin­voin­tia­lueil­la

15.10.2022 06:00 6
Tilaajille