Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Perusterveydenhuolto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­tii­mit käyt­töön – par­hai­ten pe­rus­pal­ve­lu­ja vah­vis­te­taan li­sää­mäl­lä pe­rus­ta­son osaa­mis­ta ja kor­jaa­mal­la työ­ta­po­ja

16.01.2022 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­ti pe­rus­ter­vey­den­huol­toon kan­nat­taa

15.01.2022 02:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ter­vey­den­huol­toon kan­nat­taa satsata eri­tyi­sen vah­vas­ti

10.01.2022 05:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ter­vey­den­huol­toon kan­nat­taa satsata eri­tyi­sen vah­vas­ti

10.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu ehtii vielä palkata psy­ko­lo­ge­ja pe­rus­pal­ve­lui­hin – kun­ta­lai­sia kuuluu auttaa siellä, missä apu on todettu te­hok­kaak­si ja edul­li­sek­si

28.12.2021 05:30 1
Tilaajille
Kohtalokas potilasvahinko koskettaa omaisten lisäksi hoitohenkilökuntaa – "Siinä on aina kyseessä jonkun perheenjäsen."

Koh­ta­lo­kas po­ti­las­va­hin­ko kos­ket­taa omais­ten lisäksi hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa – "Siinä on aina ky­sees­sä jonkun per­heen­jä­sen."

05.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Oululaisnaisen hoidossa tapahtui vahinkoja kahdessa eri hoitopaikassa ja hän kuoli – Potilasasiamies: On olemassa Murphyn laki -potilaita

Ou­lu­lais­nai­sen hoi­dos­sa ta­pah­tui va­hin­ko­ja kah­des­sa eri hoi­to­pai­kas­sa ja hän kuoli – Po­ti­la­sa­sia­mies: On ole­mas­sa Murphyn laki -po­ti­lai­ta

20.06.2021 06:00 19
Tilaajille
Hyvinvointivaltio punnitaan peruspalveluissa
Kolumni

Hy­vin­voin­ti­val­tio pun­ni­taan pe­rus­pal­ve­luis­sa

04.05.2021 20:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to­sai­raa­lat ovat alueen­sa ve­tu­rei­ta tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­vas­sa ke­hit­tä­mi­ses­sä – mihin pe­rus­tuu par­haim­man ja vai­kut­ta­vim­man hoidon va­lin­ta?

22.10.2020 06:00
Tilaajille