Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

perhehoito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Läh­tö­koh­ta sote-uu­dis­tuk­sel­le oli, että kaikki sai­si­vat sa­man­ve­rois­ta pal­ve­lua asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

20.11.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­hoi­toa ikä­ih­mi­sen hoivan tukena tar­vi­taan lisää

19.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuntuu, että Pohde on aja­mas­sa per­he­hoi­toa alas

26.05.2023 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­hoi­to mah­dol­li­suuk­si­neen otet­ta­vis­sa mer­kit­tä­väk­si osaksi hy­vin­voin­ti­aluei­den pal­ve­lu­va­li­koi­maa

29.01.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Perhe on arvokas yksikkö – kotiin an­net­ta­va per­he­hoi­to lap­si­per­heil­le vastaa juuri tämän ajan haas­tei­siin

14.01.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­aluees­ta toi­mek­si­an­to­suh­tei­sen per­he­hoi­don jär­jes­tä­jä

22.11.2021 05:15
Tilaajille
Oulun kaupunki hakee osallistujia perhehoitajien ennakkovalmennukseen syksyllä

Oulun kau­pun­ki hakee osal­lis­tu­jia per­he­hoi­ta­jien en­nak­ko­val­men­nuk­seen syk­syl­lä

25.08.2021 13:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­don on jat­kut­ta­va Oulussa

10.03.2021 05:00
Tilaajille