Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ihmissuhteet
Kempeleessä kehitetty deittisovellus menee suoraan asiaan – Marko Savolainen sai idean uuvuttuaan Tinderiin

Kem­pe­lees­sä ke­hi­tet­ty deit­ti­so­vel­lus menee suoraan asiaan – Marko Sa­vo­lai­nen sai idean uu­vut­tuaan Tin­de­riin

19.02.2024 17:00 22
Tilaajille
Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki Ouluun sinkkuhiihtotapahtuman

Saana Askolan hy­vän­tuu­li­nen so­me-päi­vi­tys seu­ran­haus­ta poiki Ouluun sink­ku­hiih­to­ta­pah­tu­man

08.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Kirja-arvio: Esikoisromaanillaan maailmanmaineeseen noussut Emma Cline kuvaa tällä kertaa nuorta naista, joka luikertelee ventovieraiden elämään

Kir­ja-ar­vio: Esi­kois­ro­maa­nil­laan maail­man­mai­nee­seen noussut Emma Cline kuvaa tällä kertaa nuorta naista, joka lui­ker­te­lee ven­to­vie­rai­den elämään

02.01.2024 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret ai­kui­set ja perheet tar­vit­se­vat tukea ih­mis­suh­de­tai­toi­hin

17.12.2023 05:30 3
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

01.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Oululainen Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Ou­lu­lai­nen Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

25.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Tajunnanräjäyttävä seksi koukutti oululaisnaisen suhteeseen, joka muuttui pian sumutukseksi ja manipuloinniksi – Psykoterapeutti kertoo, miten riippuvuudesta pääsee irti

Ta­jun­nan­rä­jäyt­tä­vä seksi kou­kut­ti ou­lu­lais­nai­sen suh­tee­seen, joka muuttui pian su­mu­tuk­sek­si ja ma­ni­pu­loin­nik­si – Psy­ko­te­ra­peut­ti kertoo, miten riip­pu­vuu­des­ta pääsee irti

25.11.2023 06:00 15
Tilaajille
Presidenttiehdokkaiden puolisot kertovat, mitä he ajattelevat mahdollisesta edustusroolistaan – "Huolehdin, että Pekka saa rauhoittua ja levätä"

Pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den puo­li­sot ker­to­vat, mitä he ajat­te­le­vat mah­dol­li­ses­ta edus­tus­roo­lis­taan – "Huo­leh­din, että Pekka saa rau­hoit­tua ja levätä"

19.11.2023 12:00 2
Tilaajille
Tiheät vaihdot eron jälkeisessä vuoroasumisessa voivat kuormittaa lasta – Olivian vanhemmat kehittivät oman 5:4:2:3-vaihtomallin

Tiheät vaihdot eron jäl­kei­ses­sä vuo­ro­asu­mi­ses­sa voivat kuor­mit­taa lasta – Olivian van­hem­mat ke­hit­ti­vät oman 5:4:2:3-vaih­to­mal­lin

19.11.2023 10:00 7
Tilaajille
Eeva Lemströmin ja Veera Saarisen yhteiselo sujui yksiössä, vaikka se vaati järjestelyjä – Tässä 10 vinkkiä yhteiseen kotiin muuttavalle parille

Eeva Lem­strö­min ja Veera Saa­ri­sen yh­teis­elo sujui yk­siös­sä, vaikka se vaati jär­jes­te­ly­jä – Tässä 10 vinkkiä yh­tei­seen kotiin muut­ta­val­le parille

05.11.2023 10:00 1
Tilaajille
Seksitaidoilla on väliä: vain viisi prosenttia naisista saa orgasmin emätinyhdynnässä – näin kannattaa lähteä lisäämään nautintoa ja poistamaan häpeää

Sek­si­tai­doil­la on väliä: vain viisi pro­sent­tia nai­sis­ta saa or­gas­min emä­tin­yh­dyn­näs­sä – näin kan­nat­taa lähteä li­sää­mään nau­tin­toa ja pois­ta­maan häpeää

23.10.2023 06:30 3
Tilaajille
Kimmo Anttonen tarvitsi rohkaisua Onnelan baaritiskiltä ennen kuin uskalsi lähestyä nykyistä vaimoaan – Kalevan lukijat muistelevat Oulun yökerhoja, joissa tanssittiin pöydillä Tinakenkätyttöä

Kimmo Ant­to­nen tar­vit­si roh­kai­sua Onnelan baa­ri­tis­kil­tä ennen kuin uskalsi lä­hes­tyä ny­kyis­tä vai­moaan – Kalevan lukijat muis­te­le­vat Oulun yö­ker­ho­ja, joissa tans­sit­tiin pöy­dil­lä Ti­na­ken­kä­tyt­töä

14.10.2023 17:00 7
Tilaajille
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Kinkkisessä tilanteessa oleva jätetään herkästi omiin oloihinsa rämpimään – kaikesta kohteliaisuudesta
Kolumni

Kink­ki­ses­sä ti­lan­tees­sa oleva jä­te­tään her­käs­ti omiin oloi­hin­sa räm­pi­mään – kai­kes­ta koh­te­liai­suu­des­ta

11.09.2023 06:00
Tilaajille
Elämä yhdessä mutta erillään on välillä paras ratkaisu – Sari Helin kertoo asumisjärjestelystään: "Erillään asuminen pitää yllä romantiikkaa"

Elämä yhdessä mutta eril­lään on välillä paras rat­kai­su – Sari Helin kertoo asu­mis­jär­jes­te­lys­tään: "E­ril­lään asu­mi­nen pitää yllä ro­man­tiik­kaa"

31.07.2023 12:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi en käytä so­siaa­lis­ta mediaa – ai­vo­tut­ki­jat ovat syys­tä­kin huo­lis­saan siitä, että in­for­maa­tio­pom­mi­tus tappaa luo­vuu­den

14.07.2023 06:00 20
Tilaajille
Vaimo ilmoitti, ettei hänen miehensä voi enää olla oululaisen Jennin ystävä – eri sukupuolten välinen ystävyys on uusi ilmiö ja siksi se koetaan uhkaksi

Vaimo il­moit­ti, ettei hänen mie­hen­sä voi enää olla ou­lu­lai­sen Jennin ystävä – eri su­ku­puol­ten välinen ys­tä­vyys on uusi ilmiö ja siksi se koetaan uhkaksi

10.07.2023 06:00 32
Tilaajille
Erotiikalle omistettu piilopirtti houkuttelee pariskuntia lemmenlomalle Ouluun

Ero­tii­kal­le omis­tet­tu pii­lo­pirt­ti hou­kut­te­lee pa­ris­kun­tia lem­men­lo­mal­le Ouluun

23.06.2023 14:00 7
Janne Ruonakangas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bussissa päästäkseen OYSin rakennustyömaalle – Arki mullistui, kun hän löysi Tinderistä rakkauden ja muutti Vaalaan

Janne Ruo­na­kan­gas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bus­sis­sa pääs­täk­seen OYSin ra­ken­nus­työ­maal­le – Arki mul­lis­tui, kun hän löysi Tin­de­ris­tä rak­kau­den ja muutti Vaalaan

20.05.2023 06:00 56
Tilaajille
Kavereita riittää, mutta ystävät käyvät vähiin: "Rakastumisia tulee ja menee, mutta ystävyys kestää usein läpi elämän"
Essee

Ka­ve­rei­ta riit­tää, mutta ystävät käyvät vähiin: "Ra­kas­tu­mi­sia tulee ja menee, mutta ys­tä­vyys kestää usein läpi elämän"

28.04.2023 15:30 4
Tilaajille