Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

Valmistuneet: Katso am­mat­tiin val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ihmissuhteet
Janne Ruonakangas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bussissa päästäkseen OYSin rakennustyömaalle – Arki mullistui, kun hän löysi Tinderistä rakkauden ja muutti Vaalaan

Janne Ruo­na­kan­gas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bus­sis­sa pääs­täk­seen OYSin ra­ken­nus­työ­maal­le – Arki mul­lis­tui, kun hän löysi Tin­de­ris­tä rak­kau­den ja muutti Vaalaan

20.05.2023 06:00 56
Tilaajille
Kavereita riittää, mutta ystävät käyvät vähiin: "Rakastumisia tulee ja menee, mutta ystävyys kestää usein läpi elämän"
Essee

Ka­ve­rei­ta riit­tää, mutta ystävät käyvät vähiin: "Ra­kas­tu­mi­sia tulee ja menee, mutta ys­tä­vyys kestää usein läpi elämän"

28.04.2023 15:30 4
Tilaajille
Seksiä saamattomien nuorten sinkkumiesten osuus kasvaa Suomessa – Nuoria naisia muuttaa ulkomaille, ja vain yhdeksässä kunnassa 20–34-vuotiaita naisia on enemmän kuin miehiä

Seksiä saa­mat­to­mien nuorten sink­ku­mies­ten osuus kasvaa Suo­mes­sa – Nuoria naisia muuttaa ul­ko­mail­le, ja vain yh­dek­säs­sä kun­nas­sa 20–34-vuo­tiai­ta naisia on enemmän kuin miehiä

11.02.2023 18:30 45
Tilaajille
Ihmisten suhteet ovat erittäin tutkittu juttu – kuka veisi tiedon käytäntöön?
Kolumni

Ih­mis­ten suhteet ovat erit­täin tut­kit­tu juttu – kuka veisi tiedon käy­tän­töön?

18.12.2022 14:00
Tilaajille
Leffavieras: Tytär oireilee vanhempiensa parisuhteen takia kotimaisessa Kupla-draamakomediassa

Lef­fa­vie­ras: Tytär oi­rei­lee van­hem­pien­sa pa­ri­suh­teen takia ko­ti­mai­ses­sa Kup­la-draa­ma­ko­me­dias­sa

14.12.2022 13:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tytär haluaa pelastaa vanhempiensa parisuhteen, joka ei ole enää parhaassa iskussa

Elo­ku­va-ar­vio: Tytär haluaa pe­las­taa van­hem­pien­sa pa­ri­suh­teen, joka ei ole enää par­haas­sa iskussa

24.11.2022 14:45
Tilaajille
Vanhan merikapteenin rakkaustarina kertoo myös vaikeasta isä ja  tytär -suhteesta, ja muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan ollutkaan kuin sijoittaa elokuva Irlantiin

Vanhan me­ri­kap­tee­nin rak­kaus­ta­ri­na kertoo myös vai­keas­ta isä ja tytär -suh­tees­ta, ja muuta vaih­to­eh­toa ei oi­keas­taan ol­lut­kaan kuin si­joit­taa elokuva Ir­lan­tiin

30.09.2022 15:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Rakkauden kipinä syttyy vielä merikapteenin elämän ehtoopuolella

Elo­ku­va-ar­vio: Rak­kau­den kipinä syttyy vielä me­ri­kap­tee­nin elämän eh­too­puo­lel­la

29.09.2022 14:15
Tilaajille
Kolumni: En tahdo naimisiin
Kolumni

Ko­lum­ni: En tahdo nai­mi­siin

29.08.2022 06:00 12
Tilaajille
Arvio: Nainen välipysäkillä ennen pääteasemaa – nostalgisessa kasvutarinassa selvitellään ihmissuhteiden solmuja pariisilaisessa miljöössä

Arvio: Nainen vä­li­py­sä­kil­lä ennen pää­te­ase­maa – nos­tal­gi­ses­sa kas­vu­ta­ri­nas­sa sel­vi­tel­lään ih­mis­suh­tei­den solmuja pa­rii­si­lai­ses­sa mil­jöös­sä

03.07.2022 17:35
Tilaajille
Kunpa sanoisimme mieluummin sinnepäin, emmekä ihan niin hanakasti silpoisi lähimmäisiä terävällä kielellämme
Kolumni

Kunpa sa­noi­sim­me mie­luum­min sin­ne­päin, emmekä ihan niin ha­na­kas­ti sil­poi­si lä­him­mäi­siä te­rä­väl­lä kie­lel­läm­me

05.05.2022 18:00 8
Tilaajille
Superihminen tukahdutti itsensä – kittiläläinen kahvilayrittäjä Heli Alatalo piti itseään vahvana ja tehokkaana naisena, mutta huomasikin olevansa läheisriippuvainen

Su­per­ih­mi­nen tu­kah­dut­ti itsensä – ­kit­ti­lä­läi­nen kah­vi­la­yrit­tä­jä Heli Alatalo piti itseään vahvana ja te­hok­kaa­na nai­se­na, mutta huo­ma­si­kin ole­van­sa lä­heis­riip­pu­vai­nen

20.03.2022 14:07 2
Tilaajille
Arvio: Kumpi on se oikea –Oscar-ehdokkuuden napanneessa elokuvassa tuskaillaan elämänvalinnoilla romanttisen komedian ja melankolisen kasvudraaman hengessä

Arvio: Kumpi on se oikea –Os­car-eh­dok­kuu­den na­pan­nees­sa elo­ku­vas­sa tus­kail­laan elä­män­va­lin­noil­la ro­mant­ti­sen ko­me­dian ja me­lan­ko­li­sen kas­vu­draa­man hen­ges­sä

17.03.2022 15:15
Tilaajille
Oululainen Elisa Koivupuro tekee lauluja luopumisesta ja ylipäätään eletyn elämän kokemuksista – "Kyllä ne tapahtumat biisien takana ovat todellisia"

Ou­lu­lai­nen Elisa Koi­vu­pu­ro tekee lauluja luo­pu­mi­ses­ta ja yli­pää­tään eletyn elämän ko­ke­muk­sis­ta – "Kyllä ne ta­pah­tu­mat biisien takana ovat to­del­li­sia"

11.03.2022 10:00
Tilaajille
Arvio: Iskelmätähden ikäkriisi sukeltaa julkisuuden nurjalle puolelle

Arvio: Is­kel­mä­täh­den ikä­krii­si su­kel­taa jul­ki­suu­den nur­jal­le puo­lel­le

24.02.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Lempeästi etenevässä draamassa vaelletaan mestariohjaaja Ingmar Bergmanin mielimaisemassa

Arvio: Lem­peäs­ti ete­ne­väs­sä draa­mas­sa vael­le­taan mes­ta­ri­oh­jaa­ja Ingmar Berg­ma­nin mie­li­mai­se­mas­sa

17.02.2022 14:20
Tilaajille
Mistä Viljolle morsian? – Yksinäisen miehen huhuilussa on kysymys laajemmasta ilmiöstä
Kolumni

Mistä Vil­jol­le mor­sian? – Yk­si­näi­sen miehen hu­hui­lus­sa on kysymys laa­jem­mas­ta il­miös­tä

19.12.2021 18:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­lai­suu­den voima – kun tapaat eri­lai­sen ihmisen kuin sinä, ole kiin­nos­tu­nut hänestä

26.10.2021 05:15
Tilaajille
Naapurintytöt Nokelasta keksivät salakielen ja salapaikat ja jakavat kaiken tärkeän yhä edelleen

Naa­pu­rin­ty­töt No­ke­las­ta kek­si­vät sa­la­kie­len ja sa­la­pai­kat ja jakavat kaiken tärkeän yhä edel­leen

14.06.2021 08:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaimoni nau­ra­vat silmät

04.06.2021 04:00 5
Tilaajille