Pesäpallo: Kaleva Live näyttää Lipon lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

Sykkeli-kaupunkipyörät
Lukijalta Mielipide

Oulussa ei tarvita kau­pun­ki­pyö­riä

07.05.2021 05:00 4
Tilaajille

Syk­ke­lei­den seu­raa­jat haussa – alus­ta­va tar­jous­pyyn­tö tulossa julki tou­ko­kuus­sa

21.04.2021 06:12 69
Lukijalta Mielipide

Kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mä kan­nat­taa yh­dis­tää osaksi Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­tar­jon­taa

14.02.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Hylätyt pyörät mak­sut­to­mik­si kau­pun­ki­pyö­rik­si Oulussa

11.02.2021 11:00 6
Tilaajille

Mitä kau­pun­ki­pyö­rä Syk­ke­lit mak­soi­vat Oulun kau­pun­gil­le? Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "En usko, että pa­laam­me yhtä laajaan so­pi­muk­seen kuin meillä oli Next­bi­ke Polskan kanssa"

09.02.2021 06:00 78
Tilaajille

Yle: Syk­ke­lit läh­ti­vät pa­luu­mat­kal­le Puolaan – useampi säh­kö­pot­ku­lau­ta­ope­raat­to­ri ollut yh­tey­des­sä Oulun kau­pun­kiin

05.02.2021 15:34 75

Oulun kau­pun­ki purkaa kau­pun­ki­pyö­rä­so­pi­muk­sen – pal­ve­lun­tuot­ta­ja ei kyennyt toi­mit­ta­maan va­kuut­ta

30.12.2020 13:57 115
Lukijalta Mielipide

Oulu – poh­joi­nen suis­to­kau­pun­ki

23.11.2020 05:45 3
Tilaajille

Yle: Turku luopuu ny­kyi­sis­tä Next­bi­ken kau­pun­ki­pyö­ris­tään – Oulun Syk­ke­lei­den jatkoa kä­si­tel­lään mar­ras­kuus­sa

29.10.2020 14:29 23

Syk­ke­li-kau­pun­ki­pyö­rien jatkoa kä­si­tel­lään mar­ras­kuus­sa – "Oulu on Suomen pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ki"

20.10.2020 20:16 39

Oulun Syk­ke­li-kau­pun­ki­pyö­rien pääsy tien päälle on yhä epä­var­maa, vaikka kausi lähenee lop­puaan – Martti Kor­ho­nen: "Pat­ti­ti­lan­ne kuvaa ti­lan­net­ta par­hai­ten"

12.08.2020 16:34 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mun Hau­ki­pu­das – Oulussa kaik­kien aluei­den ke­hit­tä­mi­sen on oltava ta­sa-ar­vois­ta

20.07.2020 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kau­pun­ki­pyö­rä­sol­mu avat­ta­va – jos tämä ei onnistu Oulusta joh­tu­vis­ta syistä, to­teu­tuu selkeä mai­ne­ris­ki

14.07.2020 06:30 3
Tilaajille

Ky­syim­me: mitä leh­män­kaup­po­ja tehtiin ai­ka­naan Syk­ke­leis­tä pää­tet­täes­sä?

08.07.2020 06:00 33
Tilaajille

Syk­ke­lei­den va­kuus­sum­mas­ta tuli us­ko­ma­ton soppa, eikä Puo­las­ta ole enää saatu vas­taus­ta – Ky­syim­me, miksi Oulu vaatii va­kuut­ta, mutta Turku ei

02.07.2020 17:16 25
Tilaajille

Syk­ke­lit uh­kaa­vat jä­mäh­tää park­kiin lo­pul­li­ses­ti, ope­raat­to­ri syyttää kau­pun­kia hank­keen sa­bo­toi­mi­ses­ta – "So­pi­muk­sel­lis­ta muo­dol­li­suut­ta käy­te­tään vain te­ko­syy­nä hank­keen aja­mi­seen alas"

01.07.2020 09:29 59
Tilaajille

Tulot unoh­tui­vat Syk­ke­li-pu­heis­ta – "Kau­pun­ki voisi jopa an­sai­ta", sanoo Oulun kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mää ope­roi­van yri­tyk­sen kau­pal­li­nen johtaja Aki Laiho

01.06.2020 06:00 9
Tilaajille

Puo­la­lai­nen Syk­ke­li-fir­ma jät­tä­nyt yri­tys­sa­nee­raus- ja kon­kurs­si­ha­ke­muk­set – Tilanne Oulussa mai­nit­tu yhdeksi syyksi

20.05.2020 18:03 29
Tilaajille
Pääkirjoitus

Oulu tar­vit­see Syk­ke­lin­sä – jos yh­teis­työn jat­kos­ta ny­kyi­sen ope­raat­to­rin kanssa ei saada so­vit­tua, koko jär­jes­tel­mä uhkaa kaatua

17.05.2020 08:00 13
Tilaajille

Puo­la­lai­nen Syk­ke­li-yh­tiö ou­dok­suu Oulun va­kuus­vaa­ti­mus­ta – "Toi­vom­me, että kau­pun­ki ei päästä kau­pun­ki­lais­ten jo omak­su­maa kes­tä­vän lii­ken­teen muotoa kaa­tu­maan"

15.05.2020 19:30 10
Tilaajille