Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun brändi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko pik­ni­keil­lä tarjota myös ma­tik­kaa?

07.07.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Palloa kan­nat­taa pyö­ri­tel­lä, ei puh­kais­ta

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä on tullut tarve luoda kei­no­te­koi­ses­ti brän­de­jä?

31.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi pyrkiä olemaan sa­man­lai­nen kuin muut, kun voi olla oma it­sen­sä?

29.01.2023 05:14 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uusi vuosi 2022 – brän­di­lu­pauk­sen to­teu­tu­mi­seen voimme jo­kai­nen vai­kut­taa, pu­hu­taan Oulusta asteen verran enemmän hyvää

29.12.2021 06:00 10
Tilaajille
Uusi brändi laajentaa kuvaa Oulusta, arvioi professori: "Muutkin kuin sähköinsinöörit voivat löytää siitä itsensä"

Uusi brändi laa­jen­taa kuvaa Ou­lus­ta, arvioi pro­fes­so­ri: "Muut­kin kuin säh­kö­in­si­nöö­rit voivat löytää siitä it­sen­sä"

18.11.2021 09:35 62
Tilaajille
Oulun uuden brändin luomisen hintalappu yli 100 000 euroa, tekeillä myös äänibrändi – lähitulevaisuudessa rahaa kuluu uuden ilmeen tuomiseen katutasolle

Oulun uuden brändin luo­mi­sen hin­ta­lap­pu yli 100 000 euroa, te­keil­lä myös ää­ni­brän­di – lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa rahaa kuluu uuden ilmeen tuo­mi­seen ka­tu­ta­sol­le

17.11.2021 13:19 99
Tilaajille
Rujoa menoa ilman kulttuuriperinnön taakkaa – lähtisikö Oulu-brändi tästä?
Kolumni

Rujoa menoa ilman kult­tuu­ri­pe­rin­nön taakkaa – läh­ti­si­kö Ou­lu-brän­di tästä?

15.11.2021 06:00 17
Tilaajille
Oulu on pohjoinen, inhimillinen ja älykäs – kaupungin vasta hyväksytty uusi brändi sisältää vanhaa ja uutta

Oulu on poh­joi­nen, in­hi­mil­li­nen ja älykäs – kau­pun­gin vasta hy­väk­syt­ty uusi brändi si­säl­tää vanhaa ja uutta

02.11.2021 19:18 47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lu- ja kau­pun­ki­brän­di tukevat toi­siaan – Ou­lu­joen suisto, johon Nal­li­ka­ri­kin lu­keu­tuu, tar­joai­si Ou­lu-brän­dil­le vahvan läh­tö­koh­dan

01.02.2021 06:15 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu – poh­joi­nen suis­to­kau­pun­ki

23.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Oulussa tuhlataan rahaa brändiä heikentämällä  – teatterirahojen leikkausesitys on mainehaitta Oululle
Kolumni

Oulussa tuh­la­taan rahaa brändiä hei­ken­tä­mäl­lä – teat­te­ri­ra­ho­jen leik­kaus­esi­tys on mai­ne­hait­ta Oululle

22.11.2020 12:00 20
Tilaajille
Skandinavian pohjoinen pääkaupunki jää taakse, kun Oulu hakee itselleen uutta brändiä – "Oisinko saanu lainata sua hetkeksi", saattaa silloin oululaista sielua etsivä Mikko Salmi pysäyttää

Skan­di­na­vian poh­joi­nen pää­kau­pun­ki jää taakse, kun Oulu hakee it­sel­leen uutta brändiä – "Oi­sin­ko saanu lainata sua het­kek­si", saattaa silloin ou­lu­lais­ta sielua etsivä Mikko Salmi py­säyt­tää

07.11.2020 07:00 22
Tilaajille
Brändissä oltava vinha perä – oululaisuuden ytimestä pitää pystyä kertomaan tavalla, joka on välittömästi tunnistettavissa
Pääkirjoitus

Brän­dis­sä oltava vinha perä – ou­lu­lai­suu­den yti­mes­tä pitää pystyä ker­to­maan ta­val­la, joka on vä­lit­tö­mäs­ti tun­nis­tet­ta­vis­sa

13.09.2020 20:00 5
Tilaajille