Sijaishuolto
Lukijalta Mielipide Minnamaria Salminen

Neu­ro­psy­kiat­ri­sis­ta on­gel­mis­ta kär­si­vil­le ei ole ole­mas­sa selkeää hoi­to­pol­kua, kuten esi­mer­kik­si ke­hi­tys­vam­ma­diag­noo­sin saa­neil­le lap­sil­le on

30.03.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaisa Lepola, Pia Eriksson

Vaa­ti­van si­jais­huol­lon haas­tei­siin ei ole help­po­ja rat­kai­su­ja

24.03.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa Holmström

Lai­tos­vuo­sis­taan hyö­ty­neet nuoret ovat harvoin esillä jul­ki­suu­des­sa

22.02.2021 16:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuula Hursti

Las­ten­suo­je­lu yrittää auttaa – he ovat monelle lap­sel­le ar­ki­elä­män en­ke­lei­tä, jotka aut­ta­vat sil­loin, kun kaikki muut ovat jo toi­von­sa me­net­tä­neet

22.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Auli Siekkinen

Si­jais­huol­los­sa on myös on­nis­tu­mi­sia, vaikka se ei jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa näy

19.02.2021 06:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari-Pekka Tuhkala

Las­ten­suo­je­lun si­jais­huol­los­sa työ­ka­lut hukassa – ra­joi­tus­toi­mi on muut­tu­nut ran­gais­tuk­sek­si, mikä sen tar­koi­tus ei ole

15.02.2021 08:00
Tilaajille
Lapsen etua etsimässä arveluttavin keinoin
Kolumni Matti Haataja

Lapsen etua et­si­mäs­sä ar­ve­lut­ta­vin keinoin

13.07.2020 12:00 2
Tilaajille