Lastensuojelutyö
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Tuula Hursti

Las­ten­suo­je­lu yrittää auttaa – he ovat monelle lap­sel­le ar­ki­elä­män en­ke­lei­tä, jotka aut­ta­vat sil­loin, kun kaikki muut ovat jo toi­von­sa me­net­tä­neet

11:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Auli Siekkinen

Lasta voitava auttaa ilman ra­joit­ta­mis­pää­tök­siä­kin, mutta enää ei saa en­nal­taeh­käis­tä tai suo­jel­la

21.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Susanna Hoikkala, Elina Pekkarinen

Laki sallii las­ten­suo­je­lun ra­joi­tus­toi­met – par­haa­seen tu­lok­seen pääs­tään, kun hyvä huo­len­pi­to ja tur­val­li­set rajat ovat ta­sa­pai­nos­sa kes­ke­nään

16.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Minna Kaltio, Tuula Kivistö-Pyhtilä, Sanna Laine, Janika Harju, Raili Salmela, Juha Pirttikangas

Las­ten­suo­je­luun tar­vi­taan työn­te­ki­jöi­tä – vuosia kestävä yli­kuor­mi­tus on koh­tuu­ton­ta, vaikka las­ten­suo­je­lu­työ mo­ti­voi­si­kin

06.01.2021 06:00 3
Tilaajille