Sairaanhoito: OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta

Onnettomuudet: Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

Lastensuojelutyö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jatkuva riit­tä­mät­tö­myy­den tunne on osa työn­ku­vaa – so­siaa­li­työn­te­ki­jä­nä pel­kään, että pian jol­le­kul­le asiak­kaa­na ole­val­le lap­sel­le käy huo­nos­ti

07.06.2022 06:00
Tilaajille
Oulu palkkaamassa 13 uutta sosiaalityöntekijää lastensuojeluun – lastensuojeluilmoitusten määrä nousussa

Oulu palk­kaa­mas­sa 13 uutta so­siaa­li­työn­te­ki­jää las­ten­suo­je­luun – las­ten­suo­je­lu­il­moi­tus­ten määrä nou­sus­sa

22.11.2021 07:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­lun avo­huol­lol­la on rajansa – si­joi­tus toimii suo­tui­sas­ti vain sil­loin, kun sen tar­pees­ta val­lit­see yk­si­mie­li­syys

31.08.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ti­van si­jais­huol­lon haas­tei­siin ei ole help­po­ja rat­kai­su­ja

24.03.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kas­va­tuk­sen ja oh­jaa­mi­sen mah­dol­li­suut­ta vaa­lit­ta­va eri­tyi­ses­ti las­ten­suo­je­lu­lai­tok­sis­sa

10.03.2021 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­lu yrittää auttaa – he ovat monelle lap­sel­le ar­ki­elä­män en­ke­lei­tä, jotka aut­ta­vat sil­loin, kun kaikki muut ovat jo toi­von­sa me­net­tä­neet

22.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasta voitava auttaa ilman ra­joit­ta­mis­pää­tök­siä­kin, mutta enää ei saa en­nal­ta­eh­käis­tä tai suo­jel­la

21.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laki sallii las­ten­suo­je­lun ra­joi­tus­toi­met – par­haa­seen tu­lok­seen pääs­tään, kun hyvä huo­len­pi­to ja tur­val­li­set rajat ovat ta­sa­pai­nos­sa kes­ke­nään

16.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­luun tar­vi­taan työn­te­ki­jöi­tä – vuosia kestävä yli­kuor­mi­tus on koh­tuu­ton­ta, vaikka las­ten­suo­je­lu­työ mo­ti­voi­si­kin

06.01.2021 06:00 3
Tilaajille