Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sanna Marinin hallitus
Hallitus alentaa vapaa-ajan autoilun kustannuksia mutta monen työmatkan hinta nousee: bensaveron lasku ei korvaa matkakuluvähennysten pienenemistä

Hal­li­tus alentaa va­paa-ajan au­toi­lun kus­tan­nuk­sia mutta monen työ­mat­kan hinta nousee: ben­sa­ve­ron lasku ei korvaa mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten pie­ne­ne­mis­tä

16.09.2023 10:49 70
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta­puo­lueen luotava nah­kan­sa – päätös puo­lueen suun­nas­ta on tehtävä Turun ko­kouk­ses­sa

21.07.2023 06:00 53
Tilaajille
Viisi valittua on mainosmainen fanivideo edellisen hallituksemme naisjohtajista: "Nämä naiset ovat 'ansainneet' dokumentin ihailevan kohtelun juuri sen vuoksi, että he ovat nuorehkoja naisia"
Kolumni

Viisi va­lit­tua on mai­nos­mai­nen fa­ni­vi­deo edel­li­sen hal­li­tuk­sem­me nais­joh­ta­jis­ta: "Nämä naiset ovat 'an­sain­neet' do­ku­men­tin ihai­le­van koh­te­lun juuri sen vuoksi, että he ovat nuo­reh­ko­ja naisia"

10.06.2023 06:00 7
Tilaajille
KHO ei tutki ympäristöjärjestöjen ilmastovalitusta – järjestöjen toivoma  ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti ei toteudu

KHO ei tutki ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jen il­mas­to­va­li­tus­ta – jär­jes­tö­jen toivoma en­sim­mäi­nen il­mas­to-oi­keu­den­käyn­ti ei toteudu

07.06.2023 10:57 3
HBO Max julkaisee suomalaisdokumentin Marinin hallitusviisikosta – ministereistä luvataan herkkiä ja avoimia hetkiä

HBO Max jul­kai­see suo­ma­lais­do­ku­men­tin Marinin hal­li­tus­vii­si­kos­ta – mi­nis­te­reis­tä lu­va­taan herkkiä ja avoimia hetkiä

20.04.2023 13:26 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uhkia idästä ja län­nes­tä – ko­ti­mai­set huo­len­ai­heet eivät ole suuria

13.04.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi suu­rin­ta hal­li­tuk­seen – äänet ke­rän­neil­lä puo­lueil­la on toi­min­nan aika

13.04.2023 05:30
Tilaajille
Marinin hallitus on jättänyt eronpyyntönsä – Niinistö: Kiitos vaikeiden vuosien aikana tehdystä yhteistyöstä

Marinin hal­li­tus on jät­tä­nyt eron­pyyn­tön­sä – Nii­nis­tö: Kiitos vai­kei­den vuosien aikana teh­dys­tä yh­teis­työs­tä

06.04.2023 11:08 46
Suomen vaalit ja erityisesti Sanna Marinin kamppailu kiinnostavat maailmalla

Suomen vaalit ja eri­tyi­ses­ti Sanna Marinin kamp­pai­lu kiin­nos­ta­vat maail­mal­la

02.04.2023 13:57 41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Esi­merk­ki valtion velasta – se on väline niin kuin rahakin valtion mak­su­vä­li­nee­nä

30.03.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­lei­hin on muutama päivä, pu­heis­sa su­pis­te­taan ja lei­ka­taan

28.03.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­kuu­me nousee – eh­dok­kai­ta on paljon, joten jo­kai­sel­le on va­lin­nan­va­raa

08.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Suomalaiset ansaitsevat parempaa
Kolumni

Suo­ma­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa

14.02.2023 16:00 17
Tilaajille
Elinkeinoministeri Mika Lintilän WhatsApp-tili kaapattiin tilapäisesti – tililtä lähtenyt "mielenkiintoisia viestejä"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län Whats­App-ti­li kaa­pat­tiin ti­la­päi­ses­ti – tililtä läh­te­nyt "mie­len­kiin­toi­sia vies­te­jä"

10.02.2023 15:44 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä puo­luei­ta näemme tu­le­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa?

03.02.2023 05:15 8
Tilaajille
Sähköyhtiöt ruoskivat ankarasti hallituksen esitystä takautuvasta sähkötuesta

Säh­kö­yh­tiöt ruos­ki­vat an­ka­ras­ti hal­li­tuk­sen esi­tys­tä ta­kau­tu­vas­ta säh­kö­tues­ta

22.01.2023 16:57 42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­jar­dil­la on väliä, vaikka se ny­ky­hal­li­tuk­sen menossa vai­kut­taa­kin olevan pienin mit­ta­yk­sik­kö

20.01.2023 06:00 13
Tilaajille
Vihreä siirtymä tarjoaa valtavat mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalle
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä tarjoaa val­ta­vat mah­dol­li­suu­det Poh­jois-Poh­jan­maal­le

10.01.2023 16:00 95
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taan­tu­ma on jo pors­tuas­sa, keinoja vel­kaan­tu­mi­sen hil­lit­se­mi­seen ei ole haettu to­sis­saan

04.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Näkökulma: Sähkötukien valmistelusta tuli soppa, josta tavallisen kuluttajan on vaikea pysyä kärryillä – Lopulta kyse on veroeurojen siirtelystä taskusta toiseen

Nä­kö­kul­ma: Säh­kö­tu­kien val­mis­te­lus­ta tuli soppa, josta ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan on vaikea pysyä kär­ryil­lä – Lopulta kyse on ve­ro­eu­ro­jen siir­te­lys­tä tas­kus­ta toiseen

27.12.2022 13:17 42
Tilaajille