Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pohteen talous
Pohteella edessä laajat yhteistoimintaneuvottelut – Säästöjen takia toimintoihin, tehtäviin ja työpaikkoihin on tulossa muutoksia

Poh­teel­la edessä laajat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – Sääs­tö­jen takia toi­min­toi­hin, teh­tä­viin ja työ­paik­koi­hin on tulossa muu­tok­sia

18.11.2023 17:00 76
Tilaajille
Oulaskankaan jatko riippuu tulevista selvityksistä – Aluehallitus lähetti säästöohjelman äänestysten saattelemana valtuustolle

Ou­las­kan­kaan jatko riippuu tu­le­vis­ta sel­vi­tyk­sis­tä – Alue­hal­li­tus lähetti sääs­tö­oh­jel­man ää­nes­tys­ten saat­te­le­ma­na val­tuus­tol­le

15.11.2023 18:15 28
Tilaajille
Pohteen heikko talous voi johtaa siihen, että valtio ottaa ohjat – Näin toimii arviointimenettely, joka uhkaa vaikeuksiin joutuneita hyvinvointialueita

Pohteen heikko talous voi johtaa siihen, että valtio ottaa ohjat – Näin toimii ar­vioin­ti­me­net­te­ly, joka uhkaa vai­keuk­siin jou­tu­nei­ta hy­vin­voin­ti­aluei­ta

05.11.2023 18:19 59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­hoi­tuk­sen leik­kauk­set ajavat sote-alueet mah­dot­to­man eteen

03.11.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­lais­ta tuli ”me­noe­rä” ja työn­te­ki­jöis­tä ”re­surs­si” po­liit­ti­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa

01.11.2023 06:00 5
Uhkaava alijäämä pakottaa Pohteen nopeuttamaan sopeutusta –  "Hallittu muutos parempi kuin hätäjarrutus"

Uhkaava ali­jää­mä pa­kot­taa Pohteen no­peut­ta­maan so­peu­tus­ta – "Hal­lit­tu muutos parempi kuin hä­tä­jar­ru­tus"

12.10.2023 17:00 57
Tilaajille
Hyvinvointialue pitää kiinni uuden OYSin C-osan rakentamisesta – Lainavaltuutta haetaan 244 miljoonaa euroa

Hy­vin­voin­ti­alue pitää kiinni uuden OYSin C-osan ra­ken­ta­mi­ses­ta – Lai­na­val­tuut­ta haetaan 244 mil­joo­naa euroa

04.09.2023 07:47 16
Tilaajille
Kaleva kysyi, mitä mieltä Pohteen päättäjät olisivat oikeudesta päättää itse velanotosta  – Katso, kelpaisiko aluevaltuutetuille myös maakuntavero

Kaleva kysyi, mitä mieltä Pohteen päät­tä­jät oli­si­vat oi­keu­des­ta päättää itse ve­lan­otos­ta – Katso, kel­pai­si­ko alue­val­tuu­te­tuil­le myös maa­kun­ta­ve­ro

24.10.2022 06:00 15
Tilaajille