Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Identiteettipolitiikka
Ylhäältä saneltuja hyveitä – Elokuva ei pääse enää Oscar-ehdokkaaksi, ellei siinä näy "aliedustettu" väestöryhmä: sen perusteella vaikkapa Kummisedällä ei olisi kilpailuun mitään asiaa
Kolumni

Yl­hääl­tä sa­nel­tu­ja hyveitä – Elokuva ei pääse enää Os­car-eh­dok­kaak­si, ellei siinä näy "a­lie­dus­tet­tu" väes­tö­ryh­mä: sen pe­rus­teel­la vaik­ka­pa Kum­mi­se­däl­lä ei olisi kil­pai­luun mitään asiaa

24.06.2023 06:00 18
Tilaajille
Viisi valittua on mainosmainen fanivideo edellisen hallituksemme naisjohtajista: "Nämä naiset ovat 'ansainneet' dokumentin ihailevan kohtelun juuri sen vuoksi, että he ovat nuorehkoja naisia"
Kolumni

Viisi va­lit­tua on mai­nos­mai­nen fa­ni­vi­deo edel­li­sen hal­li­tuk­sem­me nais­joh­ta­jis­ta: "Nämä naiset ovat 'an­sain­neet' do­ku­men­tin ihai­le­van koh­te­lun juuri sen vuoksi, että he ovat nuo­reh­ko­ja naisia"

10.06.2023 06:00 7
Tilaajille
Nykyihmistä vaivaa putkinäköisyys, joka saa näkemään kirjat ja elokuvatkin loukkauksina omaa viiteryhmää kohtaan
Kolumni

Ny­ky­ih­mis­tä vaivaa put­ki­nä­köi­syys, joka saa nä­ke­mään kirjat ja elo­ku­vat­kin louk­kauk­si­na omaa vii­te­ryh­mää kohtaan

04.03.2023 06:00 38
Tilaajille
Naisten ja vähemmistöjen nousu näkyy viihdeteollisuudessa usein kaavamaisena ja saarnaavana otteena
Kolumni

Naisten ja vä­hem­mis­tö­jen nousu näkyy viih­de­teol­li­suu­des­sa usein kaa­va­mai­se­na ja saar­naa­va­na otteena

07.01.2023 06:00 13
Tilaajille
Kulttuuri on saavuttanut sensitiivisen vaiheen: "Mitkä ilmaisut tai kuvauksen muodot ovat vääränlaisia, ja kuka sen päättää?"
Kolumni

Kult­tuu­ri on saa­vut­ta­nut sen­si­tii­vi­sen vai­heen: "Mitkä il­mai­sut tai ku­vauk­sen muodot ovat vää­rän­lai­sia, ja kuka sen päät­tää?"

05.06.2021 06:00 6
Tilaajille
Jutun takaa: Puoluekanta ei kuulu journalistilla ammattitaitoon

Jutun takaa: Puo­lue­kan­ta ei kuulu jour­na­lis­til­la am­mat­ti­tai­toon

13.03.2021 18:00 7
Tilaajille