Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tietoturva
Supo lähetti vahingossa työntekijöidensä salaisia tietoja ulkopuoliseen sähköpostiin

Supo lähetti va­hin­gos­sa työn­te­ki­jöi­den­sä sa­lai­sia tietoja ul­ko­puo­li­seen säh­kö­pos­tiin

24.02.2024 14:11 4
Eduskunta estää Tiktokin käytön laitteillaan – syynä uusi riskiarvio

Edus­kun­ta estää Tik­to­kin käytön lait­teil­laan – syynä uusi ris­ki­ar­vio

12.02.2024 16:34 4
Oululainen someammattilainen Jonna Muurinen kokeili TikTokia ja jäi itsekin koukkuun – "Ikärajat ovat siellä hyvästä syystä"

Ou­lu­lai­nen so­me­am­mat­ti­lai­nen Jonna Muu­ri­nen kokeili Tik­To­kia ja jäi itsekin kouk­kuun – "I­kä­ra­jat ovat siellä hyvästä syystä"

17.01.2024 07:00 7
Laajasti Oulussa toimiva parkkiyhtiö EasyPark kertoo joutuneensa kyberhyökkäyksen kohteeksi

Laa­jas­ti Oulussa toimiva park­ki­yh­tiö Ea­sy­Park kertoo jou­tu­neen­sa ky­ber­hyök­käyk­sen koh­teek­si

19.12.2023 11:35 14
Potilas sai Oulun Omahoito-chatissa nähtäväksi toisen ihmisen potilastietoja – kysyimme, miten näin voi tapahtua

Potilas sai Oulun Oma­hoi­to-cha­tis­sa näh­tä­väk­si toisen ihmisen po­ti­las­tie­to­ja – ky­syim­me, miten näin voi ta­pah­tua

18.12.2023 06:00 19
Tilaajille
Yliopistosairaalassa ilmennyt tietojen urkinta hätkähdyttää ja herättää kiusallisia kysymyksiä
Pääkirjoitus

Yli­opis­to­sai­raa­las­sa il­men­nyt tie­to­jen urkinta hät­käh­dyt­tää ja he­rät­tää kiu­sal­li­sia ky­sy­myk­siä

23.11.2023 17:00 24
Vastaamo-jutun oululaisuhri joutuu edelleen tarkkailemaan tiliään jatkuvasti – Hän aikoo vaatia korvauksia historiallisessa jättioikeudenkäynnissä

Vas­taa­mo-ju­tun ou­lu­lais­uh­ri joutuu edel­leen tark­kai­le­maan tiliään jat­ku­vas­ti – Hän aikoo vaatia kor­vauk­sia his­to­rial­li­ses­sa jät­ti­oi­keu­den­käyn­nis­sä

13.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Kansallinen turvallisuusuhka voi piillä kotireitittimessä – huolehdi ainakin nämä tärkeimmät asiat kuntoon

Kan­sal­li­nen tur­val­li­suus­uh­ka voi piillä ko­ti­rei­tit­ti­mes­sä – huo­leh­di ainakin nämä tär­keim­mät asiat kuntoon

12.11.2023 18:30 4
Tilaajille
Olemme siirtäneet terveystietomme, rahamme ja yksityiset keskustelumme digimaailmaan, mutta mikäpä voisi mennä vikaan
Essee

Olemme siir­tä­neet ter­veys­tie­tom­me, rahamme ja yk­si­tyi­set kes­kus­te­lum­me di­gi­maail­maan, mutta mikäpä voisi mennä vikaan

03.11.2023 15:30 8
Tilaajille
Noin 600 Pohteen asiakasta tietoturvaloukkauksen kohteena – kyse Tena-tuotteita kotiinkuljetuksella tilanneista: "Tietty kynnys on ylittynyt"

Noin 600 Pohteen asia­kas­ta tie­to­tur­va­louk­kauk­sen koh­tee­na – kyse Te­na-tuot­tei­ta ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la ti­lan­neis­ta: "Tietty kynnys on ylit­ty­nyt"

05.10.2023 15:59 5
Tilaajille
Tietoturvaloukkaus Kemijärven kaupungilla – noin 3 500 henkilön henkilötiedot vaarantuneet

Tie­to­tur­va­louk­kaus Ke­mi­jär­ven kau­pun­gil­la – noin 3 500 hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­dot vaa­ran­tu­neet

10.08.2023 16:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sä­lo­ma­kau­si lisää häi­rin­tä­yri­tyk­siä myös Suo­mes­sa

30.07.2023 07:00 2
Tilaajille
Politiikka meni Tiktokiin – pitäisikö olla huolissaan?
Kolumni

Po­li­tiik­ka meni Tik­to­kiin – pi­täi­si­kö olla huo­lis­saan?

15.04.2023 16:00 40
Tilaajille
Pomo, oletko varustautunut yritysvakoilua vastaan? "Hyökkäykset vain lisääntyvät", sanoo kuusamolaislähtöinen tiedustelututkija Roope Tuovila

Pomo, oletko va­rus­tau­tu­nut yri­tys­va­koi­lua vas­taan? "Hyök­käyk­set vain li­sään­ty­vät", sanoo kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen tie­dus­te­lu­tut­ki­ja Roope Tuovila

10.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Microsoftin Outlook-sähköpostiohjelmassa havaittu vakava haavoittuvuus

Mic­ro­sof­tin Out­look-säh­kö­pos­tioh­jel­mas­sa ha­vait­tu vakava haa­voit­tu­vuus

16.03.2023 11:01 4
Lasten näkyvyys somessa ei ole lainkaan ongelmatonta – tunnettu suomalaisvaikuttaja kertoo katuvansa vanhoja postauksiaan: "Kyse ei ole sisällöstä, vaan yksityisyyden suojasta"

Lasten nä­ky­vyys somessa ei ole lain­kaan on­gel­ma­ton­ta – tun­net­tu suo­ma­lais­vai­kut­ta­ja kertoo ka­tu­van­sa vanhoja pos­tauk­siaan: "Kyse ei ole si­säl­lös­tä, vaan yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta"

12.03.2023 17:21 4
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto oli vasta alkua – Huijarifirmat, valeverkkokaupat, romanssipetkuttajat ja petolliset linkit vaanivat nykyään ketä tahansa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­to oli vasta alkua – Hui­ja­ri­fir­mat, va­le­verk­ko­kau­pat, ro­mans­si­pet­kut­ta­jat ja pe­tol­li­set linkit vaa­ni­vat nykyään ketä tahansa

12.03.2023 06:30
Tilaajille
Poliisi- ja romanssipetkutuksia on nyt liikkeellä – Kalevan kyselyssä lähes kaikki olivat saaneet huijausviestejä

Po­lii­si- ja ro­mans­si­pet­ku­tuk­sia on nyt liik­keel­lä – Kalevan ky­se­lys­sä lähes kaikki olivat saaneet hui­jaus­vies­te­jä

20.02.2023 05:00 11
Tilaajille
Elinkeinoministeri Lintilä: Whatsapp-tiliäni ei ole kaapattu, tilin rinnakkaiskäyttöä ei voida sulkea pois

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Whats­app-ti­liä­ni ei ole kaa­pat­tu, tilin rin­nak­kais­käyt­töä ei voida sulkea pois

16.02.2023 19:14 38
Vastaa kyselyyn: Onko sinulle tullut huijaussähköposteja tai muita digiaikaan liittyviä petkutusyrityksiä?

Vastaa ky­se­lyyn: Onko sinulle tullut hui­jaus­säh­kö­pos­te­ja tai muita di­gi­ai­kaan liit­ty­viä pet­ku­tu­sy­ri­tyk­siä?

15.02.2023 12:20 11