Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Valtion velka
Velalla ei ole väliä, he sanoivat
Kolumni

Velalla ei ole väliä, he sa­noi­vat

03.10.2023 16:00 40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomea ei taideta saa­da­kaan kuntoon – ve­ron­ko­ro­tus­hal­li­tus olisi meille Orpon hal­li­tus­ta paljon parempi

12.09.2023 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seit­se­mää lihavaa vuotta seuraa seit­se­män laihaa vuotta

09.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olemme vah­vas­ti vä­lit­tä­neet Suo­mes­ta aiem­min­kin

23.06.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suo­mel­la mil­jar­di­luo­kan pii­lo­vel­ka?

03.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Esi­merk­ki valtion velasta – se on väline niin kuin rahakin valtion mak­su­vä­li­nee­nä

30.03.2023 05:30 5
Tilaajille
Mitä haittaa siitä on, jos valtio velkaantuu? Pelottelun sijasta velanottoa voi pitää asioiden mahdollistajana, mutta ilman taloustaitoa velanotto ei voi jatkua

Mitä haittaa siitä on, jos valtio vel­kaan­tuu? Pe­lot­te­lun sijasta ve­lan­ot­toa voi pitää asioi­den mah­dol­lis­ta­ja­na, mutta ilman ta­lous­tai­toa ve­lan­ot­to ei voi jatkua

20.03.2023 10:17 35
Tilaajille
Suomalaiset ansaitsevat parempaa
Kolumni

Suo­ma­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa

14.02.2023 16:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­jar­dil­la on väliä, vaikka se ny­ky­hal­li­tuk­sen menossa vai­kut­taa­kin olevan pienin mit­ta­yk­sik­kö

20.01.2023 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taan­tu­ma on jo pors­tuas­sa, keinoja vel­kaan­tu­mi­sen hil­lit­se­mi­seen ei ole haettu to­sis­saan

04.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­pol­vien vas­tuus­ta – Suomi on ta­lou­del­li­ses­ti vä­hin­tään yhtä sairas ja ha­jal­laan kuin maamme oli sodan aikana, mutta sitä ei haluta nähdä

28.09.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se vii­mei­nen juna

06.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Analyysi: Venäjän sota lyö painetta Suomen valtion kassaan – menokehyksien ylitykseen tulevina vuosina varaudutaan

Ana­lyy­si: Venäjän sota lyö pai­net­ta Suomen valtion kassaan – me­no­ke­hyk­sien yli­tyk­seen tu­le­vi­na vuosina va­rau­du­taan

03.04.2022 18:30 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ir­ti­sa­no­mis­ra­ha – kuu­los­taa hy­väl­tä, tuntuu pahalta

08.12.2020 04:15 1
Tilaajille
Velanoton mittakaava on raju
Kolumni

Ve­lan­oton mit­ta­kaa­va on raju

06.10.2020 20:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­den ta­sa­pai­no kiikun kaakun, mil­jar­de­ja lainaa entisen päälle

11.06.2020 06:00
Tilaajille
Korona synnyttää valtioille ennätysvelat - jos talous ei kasva, velan pienentäminen on vaikeaa
Kolumni

Korona syn­nyt­tää val­tioil­le en­nä­tys­ve­lat - jos talous ei kasva, velan pie­nen­tä­mi­nen on vaikeaa

28.05.2020 20:00 3
Tilaajille