Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Puheenaihe
Johtavatko älylaitteet elämänhallinnan heikkenemiseen, Sunnuntaikäräjät pohtii

Joh­ta­vat­ko äly­lait­teet elä­män­hal­lin­nan heik­ke­ne­mi­seen, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

19.03.2023 08:00
Tilaajille
Kestääkö kansan terveys, jos viinit vapautetaan ruokakauppoihin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Kes­tää­kö kansan ter­veys, jos viinit va­pau­te­taan ruo­ka­kaup­poi­hin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

12.03.2023 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Pitäisikö pankkitunnuksista luopua yleisessä verkkoasioinnissa?

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö pank­ki­tun­nuk­sis­ta luopua ylei­ses­sä verk­koa­sioin­nis­sa?

26.02.2023 08:00
Tilaajille
Ovatko mielenilmaisun keinot jo liian kovia, Sunnuntaikäräjät pohtii

Ovatko mie­len­il­mai­sun keinot jo liian kovia, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

19.02.2023 08:00
Tilaajille
Voiko Suomesta nousta enemmänkin supertähtiä, Sunnuntaikäräjät pohtii

Voiko Suo­mes­ta nousta enem­män­kin su­per­täh­tiä, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

12.02.2023 08:00
Tilaajille
Mahtuvatko Hietasaareen sekä bisnes että luonto, Sunnuntaikäräjät pohtii

Mah­tu­vat­ko Hie­ta­saa­reen sekä bisnes että luonto, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

05.02.2023 08:00
Tilaajille
Olisiko vähemmistöhallitus mahdollisuus Suomelle, Sunnuntaikäräjät pohtii

Olisiko vä­hem­mis­tö­hal­li­tus mah­dol­li­suus Suo­mel­le, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

29.01.2023 08:00
Tilaajille
Ovatko maanteiden nopeusrajoitukset ajan tasalla, pohtii Sunnuntaikäräjät

Ovatko maan­tei­den no­peus­ra­joi­tuk­set ajan ta­sal­la, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

15.01.2023 08:00
Tilaajille
Saako Oulu repivän vuoden 2022 jälkeen uuden alun tänä vuonna, Sunnuntaikäräjät pohtii

Saako Oulu repivän vuoden 2022 jälkeen uuden alun tänä vuonna, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

08.01.2023 08:00
Tilaajille
Onko jouluaterian ruokia syytä ajantasaistaa vai syntyykö joulupöytä parhaiten perinteisin reseptein, Sunnuntaikäräjät pohtii

Onko jou­lu­ate­rian ruokia syytä ajan­ta­sais­taa vai syn­tyy­kö jou­lu­pöy­tä par­hai­ten pe­rin­tei­sin re­sep­tein, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

18.12.2022 08:00
Tilaajille
Onko politiikka muuttunut nykyään riitelyksi, Sunnuntaikäräjät pohtii

Onko po­li­tiik­ka muut­tu­nut nykyään rii­te­lyk­si, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

11.12.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Juhlimmeko itsenäisyyttä turhan vakavasti? Sunnuntaikäräjät-raati pohtii ajankohtaista juhlaa

Pu­hee­nai­he: Juh­lim­me­ko it­se­näi­syyt­tä turhan va­ka­vas­ti? Sun­nun­tai­kä­rä­jät-raa­ti pohtii ajan­koh­tais­ta juhlaa

04.12.2022 08:00
Tilaajille
Rajoittaako EU:n ennallistamisesitys liikaa Suomen metsien käyttöä, pohtii Sunnuntaikäräjät

Ra­joit­taa­ko EU:n en­nal­lis­ta­mis­esi­tys liikaa Suomen metsien käyt­töä, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

30.10.2022 08:00
Tilaajille
Pitääkö jengiväkivallasta olla huolissaan Suomessakin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pitääkö jen­gi­vä­ki­val­las­ta olla huo­lis­saan Suo­mes­sa­kin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

23.10.2022 08:00
Tilaajille
Onko Oulun imagossa ongelmia kun kaupunginjohtajan paikka kiinnostaa vähänlaisesti, Sunnuntaikäräjät pohtii

Onko Oulun ima­gos­sa on­gel­mia kun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka kiin­nos­taa vä­hän­lai­ses­ti, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

16.10.2022 08:00
Tilaajille
Voiko nuorten mielenterveyden ongelmiin puuttua ennalta nykykeinoin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Voiko nuorten mie­len­ter­vey­den on­gel­miin puuttua ennalta ny­ky­kei­noin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

09.10.2022 08:00
Tilaajille
Estääkö osaavan työvoiman pula yritysten kasvua, pohtii Sunnuntaikäräjien istunto

Estääkö osaavan työ­voi­man pula yri­tys­ten kasvua, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jien istunto

25.09.2022 08:00
Tilaajille
Säilyykö lentoliikenne pohjoiseen ja Ouluun pysyvästi, vaikka Norwegian lopettaa lennot Ouluun toistaiseksi, pohtii Sunnuntaikäräjät

Säi­lyy­kö len­to­lii­ken­ne poh­joi­seen ja Ouluun py­sy­väs­ti, vaikka Nor­we­gian lo­pet­taa lennot Ouluun tois­tai­sek­si, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

18.09.2022 08:00
Tilaajille
Miten paluu etäopetuksesta lähiopetukseen vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Miten paluu etä­ope­tuk­ses­ta lä­hi­ope­tuk­seen vai­kut­taa opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tiin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

11.09.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Pitäisikö sähkösaunomista kodeissa vähentää ja suosia yhteissaunoja, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö säh­kö­sau­no­mis­ta ko­deis­sa vä­hen­tää ja suosia yh­teis­sau­no­ja, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

04.09.2022 08:00
Tilaajille