Kuvagalleria: Linnan juhlien säih­ket­tä Kalevan kuvissa – katso kuinka poh­jois­suo­ma­lai­set edus­ti­vat Lin­nas­sa

Kysely: Vär­jö­tel­lään­kö teillä kyl­mäs­sä ja käydään no­peas­ti vii­leäs­sä suih­kus­sa? – Vastaa Kalevan suureen säh­kön­sääs­tö­ky­se­lyyn

Luitko jo tämän: Li­min­kaan juuri muut­ta­nut Iikka Kivi joutui luo­pu­maan tai­tei­li­jai­den­ti­tee­tis­tään, kun keikat lop­pui­vat kuin seinään

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Puheenaihe
Puheenaihe: Juhlimmeko itsenäisyyttä turhan vakavasti? Sunnuntaikäräjät-raati pohtii ajankohtaista juhlaa

Pu­hee­nai­he: Juh­lim­me­ko it­se­näi­syyt­tä turhan va­ka­vas­ti? Sun­nun­tai­kä­rä­jät-raa­ti pohtii ajan­koh­tais­ta juhlaa

04.12.2022 08:00
Tilaajille
Rajoittaako EU:n ennallistamisesitys liikaa Suomen metsien käyttöä, pohtii Sunnuntaikäräjät

Ra­joit­taa­ko EU:n en­nal­lis­ta­mis­esi­tys liikaa Suomen metsien käyt­töä, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

30.10.2022 08:00
Tilaajille
Pitääkö jengiväkivallasta olla huolissaan Suomessakin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pitääkö jen­gi­vä­ki­val­las­ta olla huo­lis­saan Suo­mes­sa­kin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

23.10.2022 08:00
Tilaajille
Onko Oulun imagossa ongelmia kun kaupunginjohtajan paikka kiinnostaa vähänlaisesti, Sunnuntaikäräjät pohtii

Onko Oulun ima­gos­sa on­gel­mia kun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka kiin­nos­taa vä­hän­lai­ses­ti, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

16.10.2022 08:00
Tilaajille
Voiko nuorten mielenterveyden ongelmiin puuttua ennalta nykykeinoin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Voiko nuorten mie­len­ter­vey­den on­gel­miin puuttua ennalta ny­ky­kei­noin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

09.10.2022 08:00
Tilaajille
Estääkö osaavan työvoiman pula yritysten kasvua, pohtii Sunnuntaikäräjien istunto

Estääkö osaavan työ­voi­man pula yri­tys­ten kasvua, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jien istunto

25.09.2022 08:00
Tilaajille
Säilyykö lentoliikenne pohjoiseen ja Ouluun pysyvästi, vaikka Norwegian lopettaa lennot Ouluun toistaiseksi, pohtii Sunnuntaikäräjät

Säi­lyy­kö len­to­lii­ken­ne poh­joi­seen ja Ouluun py­sy­väs­ti, vaikka Nor­we­gian lo­pet­taa lennot Ouluun tois­tai­sek­si, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

18.09.2022 08:00
Tilaajille
Miten paluu etäopetuksesta lähiopetukseen vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Miten paluu etä­ope­tuk­ses­ta lä­hi­ope­tuk­seen vai­kut­taa opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tiin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

11.09.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Pitäisikö sähkösaunomista kodeissa vähentää ja suosia yhteissaunoja, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö säh­kö­sau­no­mis­ta ko­deis­sa vä­hen­tää ja suosia yh­teis­sau­no­ja, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

04.09.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulussa riittävästi majoituspalveluja, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko Oulussa riit­tä­väs­ti ma­joi­tus­pal­ve­lu­ja, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

28.08.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Säilyvätkö syrjäseutujen hyvinvointipalvelut, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Säi­ly­vät­kö syr­jä­seu­tu­jen hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

21.08.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Saavatko muutokset kiusaamisen kouluissa kuriin, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Saa­vat­ko muu­tok­set kiu­saa­mi­sen kou­luis­sa kuriin, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

14.08.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Innostuvatko isät nyt pitämään entistä enemmän perhevapaita, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: In­nos­tu­vat­ko isät nyt pi­tä­mään entistä enemmän per­he­va­pai­ta, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

07.08.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Juommeko Suomessa liikaa kahvia, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Juom­me­ko Suo­mes­sa liikaa kahvia, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

31.07.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Johtavatko heikentyneet erätaidot eksymisiin, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Joh­ta­vat­ko hei­ken­ty­neet erä­tai­dot ek­sy­mi­siin, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

24.07.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Tunnetaanko Oulu jostakin kesätapahtumastaan, pohtii Sunnuntaikäräjien raati.

Pu­hee­nai­he: Tun­ne­taan­ko Oulu jos­ta­kin ke­sä­ta­pah­tu­mas­taan, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jien raati.

17.07.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Pitääkö valtion tukea lentoliikennettä pienille maakuntakentille?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö valtion tukea len­to­lii­ken­net­tä pie­nil­le maa­kun­ta­ken­til­le?

10.07.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Tarvitaanko sähköpotkulaudalla ajamiseen ja haittojen ehkäisemiseksi promilleraja, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko säh­kö­pot­ku­lau­dal­la aja­mi­seen ja hait­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si pro­mil­le­ra­ja, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

19.06.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: 17-vuotiaille halutaan oikeus ajokorttiin, mutta onko se riski, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: 17-vuo­tiail­le ha­lu­taan oikeus ajo­kort­tiin, mutta onko se riski, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

12.06.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Saavatko Hymy-veistoksia vain suosituimmat ja sosiaalisilta taidoiltaan parhaat oppilaat, Kalevan Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Saa­vat­ko Hy­my-veis­tok­sia vain suo­si­tuim­mat ja so­siaa­li­sil­ta tai­doil­taan parhaat op­pi­laat, Kalevan Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

05.06.2022 08:00
Tilaajille