Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Puheenaihe
Muuttavatko nuoret nykyään osaamattomina omilleen? Kalevan raati puhuu ensimmäistä kertaa omilleen muuttavien taloudesta ja elämänhallinasta

Muut­ta­vat­ko nuoret nykyään osaa­mat­to­mi­na omil­leen? Kalevan raati puhuu en­sim­mäis­tä kertaa omil­leen muut­ta­vien ta­lou­des­ta ja elä­män­hal­li­nas­ta

27.08.2023 08:00 13
Tilaajille
Puheenaihe: Onko syntyvyyden lisäämiseen keinoja?

Pu­hee­nai­he: Onko syn­ty­vyy­den li­sää­mi­seen kei­no­ja?

14.05.2023 10:00 24
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulussa riittävästi tapahtumien tarjontaa kesäisin, Sunnuntaikäräjät pohtii.

Pu­hee­nai­he: Onko Oulussa riit­tä­väs­ti ta­pah­tu­mien tar­jon­taa ke­säi­sin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii.

07.05.2023 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Onko alkoholilla liian iso osuus opiskelijoiden vappujuhlissa, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko al­ko­ho­lil­la liian iso osuus opis­ke­li­joi­den vap­pu­juh­lis­sa, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

30.04.2023 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Nato-jäsenyyden vaikutuksista Suomeen keskusteltu riittävästi, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko Na­to-jä­se­nyy­den vai­ku­tuk­sis­ta Suomeen kes­kus­tel­tu riit­tä­väs­ti, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

23.04.2023 08:00
Tilaajille
Onko vaalimenestys puoluejohtajasta kiinni, pohtii Sunnuntaikäräjät

Onko vaa­li­me­nes­tys puo­lue­joh­ta­jas­ta kiinni, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

16.04.2023 08:00
Tilaajille
Osaavatko oululaiset ajaa moottoritiellä, Sunnuntaikäräjät pohtii

Osaa­vat­ko ou­lu­lai­set ajaa moot­to­ri­tiel­lä, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

02.04.2023 08:00
Tilaajille
Ratkaistaanko eduskuntavaalit tulos sosiaalisen median kampanjoilla, Sunnuntaikäräjät pohtii

Rat­kais­taan­ko edus­kun­ta­vaa­lit tulos so­siaa­li­sen median kam­pan­joil­la, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

26.03.2023 08:00
Tilaajille
Johtavatko älylaitteet elämänhallinnan heikkenemiseen, Sunnuntaikäräjät pohtii

Joh­ta­vat­ko äly­lait­teet elä­män­hal­lin­nan heik­ke­ne­mi­seen, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

19.03.2023 08:00
Tilaajille
Kestääkö kansan terveys, jos viinit vapautetaan ruokakauppoihin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Kes­tää­kö kansan ter­veys, jos viinit va­pau­te­taan ruo­ka­kaup­poi­hin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

12.03.2023 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Pitäisikö pankkitunnuksista luopua yleisessä verkkoasioinnissa?

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö pank­ki­tun­nuk­sis­ta luopua ylei­ses­sä verk­koa­sioin­nis­sa?

26.02.2023 08:00
Tilaajille
Ovatko mielenilmaisun keinot jo liian kovia, Sunnuntaikäräjät pohtii

Ovatko mie­len­il­mai­sun keinot jo liian kovia, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

19.02.2023 08:00
Tilaajille
Voiko Suomesta nousta enemmänkin supertähtiä, Sunnuntaikäräjät pohtii

Voiko Suo­mes­ta nousta enem­män­kin su­per­täh­tiä, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

12.02.2023 08:00
Tilaajille
Mahtuvatko Hietasaareen sekä bisnes että luonto, Sunnuntaikäräjät pohtii

Mah­tu­vat­ko Hie­ta­saa­reen sekä bisnes että luonto, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

05.02.2023 08:00
Tilaajille
Olisiko vähemmistöhallitus mahdollisuus Suomelle, Sunnuntaikäräjät pohtii

Olisiko vä­hem­mis­tö­hal­li­tus mah­dol­li­suus Suo­mel­le, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

29.01.2023 08:00
Tilaajille
Ovatko maanteiden nopeusrajoitukset ajan tasalla, pohtii Sunnuntaikäräjät

Ovatko maan­tei­den no­peus­ra­joi­tuk­set ajan ta­sal­la, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

15.01.2023 08:00
Tilaajille
Saako Oulu repivän vuoden 2022 jälkeen uuden alun tänä vuonna, Sunnuntaikäräjät pohtii

Saako Oulu repivän vuoden 2022 jälkeen uuden alun tänä vuonna, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

08.01.2023 08:00
Tilaajille
Onko jouluaterian ruokia syytä ajantasaistaa vai syntyykö joulupöytä parhaiten perinteisin reseptein, Sunnuntaikäräjät pohtii

Onko jou­lu­ate­rian ruokia syytä ajan­ta­sais­taa vai syn­tyy­kö jou­lu­pöy­tä par­hai­ten pe­rin­tei­sin re­sep­tein, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

18.12.2022 08:00
Tilaajille
Onko politiikka muuttunut nykyään riitelyksi, Sunnuntaikäräjät pohtii

Onko po­li­tiik­ka muut­tu­nut nykyään rii­te­lyk­si, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

11.12.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Juhlimmeko itsenäisyyttä turhan vakavasti? Sunnuntaikäräjät-raati pohtii ajankohtaista juhlaa

Pu­hee­nai­he: Juh­lim­me­ko it­se­näi­syyt­tä turhan va­ka­vas­ti? Sun­nun­tai­kä­rä­jät-raa­ti pohtii ajan­koh­tais­ta juhlaa

04.12.2022 08:00
Tilaajille