Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Puheenaihe
Puheenaihe: Pitäisikö päättäjien puuttua ylipainoon?

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö päät­tä­jien puuttua yli­pai­noon?

16.01.2022 08:00 25
Tilaajille
Puheenaihe: Riittääkö EU:lla nyt keinoja edistää rauhaa?

Pu­hee­nai­he: Riit­tää­kö EU:lla nyt keinoja edistää rauhaa?

09.01.2022 08:00 4
Tilaajille
Puheenaihe: Voiko Oulu ohittaa muut kaupungit vetovoimallaan?

Pu­hee­nai­he: Voiko Oulu ohittaa muut kau­pun­git ve­to­voi­mal­laan?

02.01.2022 08:00 105
Tilaajille
Puheenaihe: Ovatko aluevaalit maaseudun vaalit? Ratkaistaanko aluevaaleissa nyt maaseudun tulevaisuus?

Pu­hee­nai­he: Ovatko alue­vaa­lit maa­seu­dun vaalit? Rat­kais­taan­ko alue­vaa­leis­sa nyt maa­seu­dun tu­le­vai­suus?

12.12.2021 08:00 14
Tilaajille
Puheenaihe: Vieläkö sotien traumat elävät meissä?

Pu­hee­nai­he: Vieläkö sotien traumat elävät meissä?

05.12.2021 08:00 6
Tilaajille
Puheenaihe: Meneekö Ruotsi Suomesta pohjoisessa ohitse?

Pu­hee­nai­he: Meneekö Ruotsi Suo­mes­ta poh­joi­ses­sa ohitse?

28.11.2021 08:00 5
Tilaajille
Puheenaihe: Pitäisikö isänpäivä korvata miestenpäivällä?

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö isän­päi­vä korvata mies­ten­päi­väl­lä?

14.11.2021 08:00 15
Tilaajille
Puheenaihe: Turmeleeko vierassana suomen kieltä - onko ulkomainen muotisana vain pintasoopaa?

Pu­hee­nai­he: Tur­me­lee­ko vie­ras­sa­na suomen kieltä - onko ul­ko­mai­nen muo­ti­sa­na vain pin­ta­soo­paa?

31.10.2021 08:00 9
Tilaajille
Puheenaihe: Pärjääkö pohjoisessa kitkarenkailla?

Pu­hee­nai­he: Pär­jää­kö poh­joi­ses­sa kit­ka­ren­kail­la?

24.10.2021 08:00 49
Tilaajille
Puheenaihe: Tarvitaanko syrjäseuduille muuttaville hyvityksiä?

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko syr­jä­seu­duil­le muut­ta­vil­le hy­vi­tyk­siä?

17.10.2021 08:00 4
Tilaajille
Puheenaihe: Parantavatko pidemmät oppitunnit jaksamista lukioissa?

Pu­hee­nai­he: Pa­ran­ta­vat­ko pi­dem­mät op­pi­tun­nit jak­sa­mis­ta lu­kiois­sa?

10.10.2021 08:00 28
Tilaajille
Puheenaihe: Korjaisiko palkkojen korotus työvoimapulaa? "Tarvitaan porkkanan näköistä keppiä, jolla kannustetaan työn vastaanottamiseen"

Pu­hee­nai­he: Kor­jai­si­ko palk­ko­jen korotus työ­voi­ma­pu­laa? "Tar­vi­taan pork­ka­nan nä­köis­tä keppiä, jolla kan­nus­te­taan työn vas­taa­not­ta­mi­seen"

03.10.2021 08:00 23
Tilaajille
Puheenaihe: Parantaako ympäristötippi oikeasti ilmastoa?

Pu­hee­nai­he: Pa­ran­taa­ko ym­pä­ris­tö­tip­pi oi­keas­ti il­mas­toa?

26.09.2021 08:00 6
Tilaajille
Puheenaihe: Olisiko vesihuollon yksityistäminen vain riski – kenen Suomessa pitää omistaa vedenjakelu ja jätevesien käsittely?

Pu­hee­nai­he: Olisiko ve­si­huol­lon yk­si­tyis­tä­mi­nen vain riski – kenen Suo­mes­sa pitää omistaa ve­den­ja­ke­lu ja jä­te­ve­sien kä­sit­te­ly?

19.09.2021 08:00 11
Tilaajille
Tarvitaanko Oulun tornihotellista arkkitehtuurikilpailu? – Kaupunginarkkitehdin mukaan se varmistaisi korkeatasoisen lopputuloksen

Tar­vi­taan­ko Oulun tor­ni­ho­tel­lis­ta ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu? – Kau­pun­gin­ark­ki­teh­din mukaan se var­mis­tai­si kor­kea­ta­soi­sen lop­pu­tu­lok­sen

12.09.2021 17:14 77
Tilaajille
Puheenaihe: Pitääkö koronarokotteen kolmatta annosta jo kiirehtiä?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö ko­ro­na­ro­kot­teen kol­mat­ta annosta jo kii­reh­tiä?

05.09.2021 08:00 3
Tilaajille
Puheenaihe: Vastaako mikroasuntojen buumi Oulun todellista tarvetta?

Pu­hee­nai­he: Vas­taa­ko mik­ro­asun­to­jen buumi Oulun to­del­lis­ta tar­vet­ta?

22.08.2021 08:00 19
Tilaajille
Puheenaihe: Voivatko ilmastoteot viedä myös talouskasvuun?

Pu­hee­nai­he: Voi­vat­ko il­mas­to­teot viedä myös ta­lous­kas­vuun?

15.08.2021 06:00 7
Tilaajille
Puheenaihe: Onko koulun alkamista turha jännittää?

Pu­hee­nai­he: Onko koulun al­ka­mis­ta turha jän­nit­tää?

08.08.2021 08:00 2
Tilaajille
Puheenaihe: Ovatko sähköajoneuvojen säädökset ajan tasalla?

Pu­hee­nai­he: Ovatko säh­kö­ajo­neu­vo­jen sää­dök­set ajan ta­sal­la?

01.08.2021 08:00 4
Tilaajille