Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Puheenaihe
Puheenaihe: Tarvitaanko sähköpotkulaudalla ajamiseen ja haittojen ehkäisemiseksi promilleraja, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko säh­kö­pot­ku­lau­dal­la aja­mi­seen ja hait­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si pro­mil­le­ra­ja, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

19.06.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: 17-vuotiaille halutaan oikeus ajokorttiin, mutta onko se riski, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: 17-vuo­tiail­le ha­lu­taan oikeus ajo­kort­tiin, mutta onko se riski, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

12.06.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Saavatko Hymy-veistoksia vain suosituimmat ja sosiaalisilta taidoiltaan parhaat oppilaat, Kalevan Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Saa­vat­ko Hy­my-veis­tok­sia vain suo­si­tuim­mat ja so­siaa­li­sil­ta tai­doil­taan parhaat op­pi­laat, Kalevan Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

05.06.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Onko äitienpäivän merkitys säilynyt? Pitäisikö äitien sijaan juhlistaa naista tai vanhemmuutta, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko äi­tien­päi­vän mer­ki­tys säi­ly­nyt? Pi­täi­si­kö äitien sijaan juh­lis­taa naista tai van­hem­muut­ta, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

08.05.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Haalariperinne yhdistää opiskelijoita, mutta voiko haalarin käyttö johtaa jopa liiallisen hauskuuteen, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Haa­la­ri­pe­rin­ne yh­dis­tää opis­ke­li­joi­ta, mutta voiko haa­la­rin käyttö johtaa jopa liial­li­sen haus­kuu­teen, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

01.05.2022 17:40
Tilaajille
Puheenaihe: Onko säästäminen edes mahdollista ruoan ja energian kallistuessa, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko sääs­tä­mi­nen edes mah­dol­lis­ta ruoan ja ener­gian kal­lis­tues­sa, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

10.04.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Onko ystävyystoiminta Venäjän kanssa syytä lopettaa vastalauseena sodalle, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko ys­tä­vyys­toi­min­ta Venäjän kanssa syytä lo­pet­taa vas­ta­lau­see­na so­dal­le, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

03.04.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Kysyimme asiantuntijoilta, miten suomalainen ruoantuotanto kestää kriisin? "Moni tila pohtii nyt jatkoa"

Pu­hee­nai­he: Ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, miten suo­ma­lai­nen ruoan­tuo­tan­to kestää krii­sin? "Moni tila pohtii nyt jatkoa"

20.03.2022 08:00
Tilaajille
Puheenaihe: Riittääkö pääomia Oulun kasvuaikeisiin?

Pu­hee­nai­he: Riit­tää­kö pääomia Oulun kas­vuai­kei­siin?

27.02.2022 08:00 19
Tilaajille
Puheenaihe: Pitääkö korkeaan bensan hintaan vain tottua?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö kor­keaan bensan hintaan vain tottua?

20.02.2022 08:00 29
Tilaajille
Puheenaihe: Unohtuiko ihmisten hyvinvointi pandemian torjunnassa?

Pu­hee­nai­he: Unoh­tui­ko ih­mis­ten hy­vin­voin­ti pan­de­mian tor­jun­nas­sa?

13.02.2022 08:00 9
Tilaajille
Puheenaihe: Ovatko saamelaiset tasaveroisia Suomessa?

Pu­hee­nai­he: Ovatko saa­me­lai­set ta­sa­ve­roi­sia Suo­mes­sa?

06.02.2022 08:00 9
Tilaajille
Puheenaihe: Vääristääkö kansan matala äänestysinto demokratiaa?

Pu­hee­nai­he: Vää­ris­tää­kö kansan matala ää­nes­tys­in­to de­mok­ra­tiaa?

30.01.2022 08:00 13
Tilaajille
Puheenaihe: Onko etätyön etuihin jo opittu?

Pu­hee­nai­he: Onko etätyön etuihin jo opittu?

23.01.2022 08:00 3
Tilaajille
Puheenaihe: Pitäisikö päättäjien puuttua ylipainoon?

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö päät­tä­jien puuttua yli­pai­noon?

16.01.2022 08:00 25
Tilaajille
Puheenaihe: Riittääkö EU:lla nyt keinoja edistää rauhaa?

Pu­hee­nai­he: Riit­tää­kö EU:lla nyt keinoja edistää rauhaa?

09.01.2022 08:00 4
Tilaajille
Puheenaihe: Voiko Oulu ohittaa muut kaupungit vetovoimallaan?

Pu­hee­nai­he: Voiko Oulu ohittaa muut kau­pun­git ve­to­voi­mal­laan?

02.01.2022 08:00 105
Tilaajille
Puheenaihe: Kuumeneeko asuntokauppa jo liikaa?

Pu­hee­nai­he: Kuu­me­nee­ko asun­to­kaup­pa jo liikaa?

19.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Puheenaihe: Ovatko aluevaalit maaseudun vaalit? Ratkaistaanko aluevaaleissa nyt maaseudun tulevaisuus?

Pu­hee­nai­he: Ovatko alue­vaa­lit maa­seu­dun vaalit? Rat­kais­taan­ko alue­vaa­leis­sa nyt maa­seu­dun tu­le­vai­suus?

12.12.2021 08:00 14
Tilaajille
Puheenaihe: Vieläkö sotien traumat elävät meissä?

Pu­hee­nai­he: Vieläkö sotien traumat elävät meissä?

05.12.2021 08:00 6
Tilaajille