Puheenaihe
Viimeisin 4 tuntia

Pu­hee­nai­he: Rat­kai­see­ko yli­opis­ton si­jain­ti sen ve­to­voi­man?

08:00 160
Tilaajille
Vanhemmat

Pu­hee­nai­he: Ojen­tai­si­ko ri­ke­sa­kon uhka ros­kaa­via ihmisiä sii­vok­si? - "Tö­ke­röön piit­taa­mat­to­muu­teen on hyvä puuttua myös lain kei­noin"

09.05.2021 08:00 38
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö kelk­kai­luun vaatia oma ajo­kort­ti? – "Moot­to­ri­kel­kan riskejä ei riit­tä­väs­ti oteta huo­mioon"

11.04.2021 08:00 36
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko ra­ken­nus parasta tehdä pu­ret­ta­vak­si? – "Ma­te­ria on vain lai­nas­sa luon­nos­ta"

21.03.2021 08:00 15
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Syöm­me­kö liikaa halpaa lihaa? – "Jau­he­li­han hin­nal­la on suuri mer­ki­tys, suo­ma­lai­set ovat jau­he­li­ha­kan­saa."

14.03.2021 08:00 18
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Pe­las­taa­ko ul­ko­mai­nen työ­voi­ma hoi­toa­lan? – "E­del­lyt­tää il­ma­pii­rin muut­ta­mis­ta su­vait­se­vai­sem­mak­si"

07.03.2021 08:00 23

Pu­hee­nai­he: Erot­tuu­ko Suomi eniten ras­kaal­la mu­sii­kil­laan? – "Sä­vel­kie­lem­me ja ly­riik­kam­me on pe­rin­tei­ses­ti ollut synk­kää"

28.02.2021 08:00 2
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko pieni kau­pun­ki parempi yrit­tää? – Oulu on suuri, mutta me­net­tää ve­to­voi­mai­suut­taan

21.02.2021 08:00 10
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Tar­jo­taan­ko nuo­ril­le liikaa vääriä lajeja? Pi­täi­si­kö vanhat ja pe­rin­tei­set kil­pa­la­jit unoh­taa?

07.02.2021 08:00 4
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko isille oma ko­ti­hoi­don tu­ki­ra­ha? "Kiin­tiöt eivät olisi lapsen etu"

31.01.2021 08:00 6
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Rat­kais­taan­ko kun­ta­vaa­lit so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa?

24.01.2021 08:00 6
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko auton omis­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta? "Kau­pun­ki­pyö­rät edus­ta­vat sitä ke­hi­tys­kul­kua, joka on vas­tas­sa au­toil­la­kin"

17.01.2021 08:00 15
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Ke­hit­tyy­kö Oulun kau­pun­ki­kes­kus­ta nyt so­pi­vaan suun­taan?

03.01.2021 08:00 69
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko ruoan al­ku­pe­räl­lä mer­ki­tys­tä jou­lua­te­rial­le?

20.12.2020 08:00 3
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Nu­jer­taa­ko ny­ky­kes­kus­te­lu enemmän kuin roh­kai­see? Pekka Sauri: "En­sim­mäis­tä kertaa ih­mis­kun­nan his­to­rias­sa jul­ki­sel­la kes­kus­te­lul­la ei enää ole por­tin­var­ti­jaa"

22.11.2020 08:00 1
Tilaajille

Alkaako ko­ro­na­vilk­ku oi­keas­ti vilk­kua, jos olen ollut lähellä tar­tun­nan saa­nut­ta? Ky­syim­me asiaa THL:n tie­don­hal­lin­ta­joh­ta­jal­ta

04.09.2020 06:00 5
Tilaajille

Pi­täi­si­kö Ouluun ra­ken­taa me­ri­kes­kus? Oulun Pur­jeh­dus­seu­ran kom­mo­do­ri: "Kau­pun­gin me­rel­li­nen perinne on päässyt rä­met­ty­mään sadassa vuo­des­sa"

09.08.2020 08:00 25
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Ovatko suo­ma­lais­ten erä­tai­dot hu­kas­sa? – "Mo­nil­la luon­nos­sa liik­ku­mi­nen on jäänyt hyvin vä­häi­sek­si"

26.07.2020 08:00 4
Tilaajille

Ruka nousi hiih­to­kes­kus­ten yk­kö­sek­si Levin ohi 12 vuoden jälkeen – toi­mi­tus­joh­ta­ja Ville Aho: "Vahvan al­ku­kau­den vuoksi oli­sim­me nous­seet yk­kös­pai­kal­le ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta huo­li­mat­ta"

14.05.2020 11:33
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Pitääkö ret­kei­ly­aluei­ta pe­rus­taa Suomeen lisää? – "Mitä isompi taa­ja­ma, sen enemmän on myös ul­koi­li­joi­ta"

19.04.2020 08:00 27