Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Jouluruoka
Ruoka on joulun tunnelmalle jopa tärkeämpi kuin läheisten kanssa vietetty aika, kertoo kysely

Ruoka on joulun tun­nel­mal­le jopa tär­keäm­pi kuin lä­heis­ten kanssa vie­tet­ty aika, kertoo kysely

24.12.2023 19:32 1
Maaseudulla tuotettu lähiruoka kuskataan lähikylien sijaan kaupunkiin – Nyt Oulun yliopisto etsii ongelmaan ratkaisua

Maa­seu­dul­la tuo­tet­tu lä­hi­ruo­ka kus­ka­taan lä­hi­ky­lien sijaan kau­pun­kiin – Nyt Oulun yli­opis­to etsii on­gel­maan rat­kai­sua

18.12.2023 17:00 5
Tilaajille
Mihin katosi aito luonnonkala ruokapöydästä? – Kysy kauppiaalta tai ravintoloitsijalta, milloin hän on soittanut viimeksi suoraan kalastajalle!
Essee

Mihin katosi aito luon­non­ka­la ruo­ka­pöy­däs­tä? – Kysy kaup­piaal­ta tai ra­vin­to­loit­si­jal­ta, milloin hän on soit­ta­nut vii­mek­si suoraan ka­las­ta­jal­le!

15.12.2023 15:30 24
Tilaajille
Joulun kalapöytä on tehty sillistä, silakasta, lohesta ja merilevästä – vatkikset maistuvat myös sekasyöjille

Joulun ka­la­pöy­tä on tehty sil­lis­tä, si­la­kas­ta, lohesta ja me­ri­le­väs­tä – vat­kik­set mais­tu­vat myös se­ka­syö­jil­le

14.12.2023 06:30 2
Tilaajille
Paikallista, onnellista possua on mahdoton löytää oululaiseen joulupöytään – Selvitimme, miten jouluksi saa mahdollisimman eettistä lihaa

Pai­kal­lis­ta, on­nel­lis­ta possua on mah­do­ton löytää ou­lu­lai­seen jou­lu­pöy­tään – Sel­vi­tim­me, miten jou­luk­si saa mah­dol­li­sim­man eet­tis­tä lihaa

07.12.2023 17:00 6
Tilaajille
Oulun kaupunki hakee vähävaraisten ja työttömien jouluruokailun järjestäjiä – Avustuksiin varattu 10 000 euroa

Oulun kau­pun­ki hakee vä­hä­va­rais­ten ja työt­tö­mien jou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­jiä – A­vus­tuk­siin varattu 10 000 euroa

09.10.2023 18:47
Helpolla hifistelyllä piristystä joulupöydän antimiin - Janne Pekkala vieraili Radio Kalevan suuressa jouluruokakeskustelussa

Hel­pol­la hi­fis­te­lyl­lä pi­ris­tys­tä jou­lu­pöy­dän an­ti­miin - Janne Pekkala vie­rai­li Radio Kalevan suu­res­sa jou­lu­ruo­ka­kes­kus­te­lus­sa

22.12.2022 13:17 1
Onko jouluaterian ruokia syytä ajantasaistaa vai syntyykö joulupöytä parhaiten perinteisin reseptein, Sunnuntaikäräjät pohtii

Onko jou­lu­ate­rian ruokia syytä ajan­ta­sais­taa vai syn­tyy­kö jou­lu­pöy­tä par­hai­ten pe­rin­tei­sin re­sep­tein, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

18.12.2022 08:00
Tilaajille
Kalevan kysely: Näistä herkuista säästetään joulupöydässä – "Kalliin sähkön vuoksi luovumme isosta itse paistetusta kinkusta"

Kalevan kysely: Näistä her­kuis­ta sääs­te­tään jou­lu­pöy­däs­sä – "Kal­liin sähkön vuoksi luo­vum­me isosta itse pais­te­tus­ta kin­kus­ta"

16.12.2022 12:36 15
Tilaajille
Kerro meille: Joudutko karsimaan jouluruoasta korkeiden hintojen vuoksi?

Kerro meille: Jou­dut­ko kar­si­maan jou­lu­ruoas­ta kor­kei­den hin­to­jen vuoksi?

15.12.2022 14:13 18
Paljonko kinkkua ja viiniä kuluu jouluna? Tilastot kertovat: 300 000 joulukuusta haetaan omasta metsästä, 150 000 tuodaan ulkomailta.

Pal­jon­ko kinkkua ja viiniä kuluu jou­lu­na? ­Ti­las­tot ker­to­vat: 300 000 jou­lu­kuus­ta haetaan omasta met­säs­tä, 150 000 tuodaan ul­ko­mail­ta.

14.12.2022 06:00 5
Tilaajille
Kyllästyttääkö jo jouluruoka? Älä heitä tähteitä pois, niistä saa tuunattua vaikka kukkoa ja kiusausta

Kyl­läs­tyt­tää­kö jo jou­lu­ruo­ka? Älä heitä täh­tei­tä pois, niistä saa tuu­nat­tua vaikka kukkoa ja kiu­saus­ta

26.12.2021 20:00 1
Tilaajille
Lahjo läheiset lempiherkuillasi – nämä itsetehdyt ruokalahjat valmistuvat vaivatta ja yllättävät saajansa iloisesti

Lahjo lä­hei­set lem­pi­her­kuil­la­si – nämä it­se­teh­dyt ruo­ka­lah­jat val­mis­tu­vat vai­vat­ta ja yl­lät­tä­vät saa­jan­sa iloi­ses­ti

09.12.2021 06:30
Tilaajille
Oululaisella Janne Ahosella jäi tänä vuonna yritystoiminnalta aikaa hyväntekeväisyydelle – "Sen verran hyvä fiilis tästä on tullut, että olemme ajatelleet tästä jokavuotista tapahtumaa"

Ou­lu­lai­sel­la Janne Aho­sel­la jäi tänä vuonna yri­tys­toi­min­nal­ta aikaa hy­vän­te­ke­väi­syy­del­le – "Sen verran hyvä fiilis tästä on tullut, että olemme aja­tel­leet tästä jo­ka­vuo­tis­ta ta­pah­tu­maa"

23.12.2020 14:10 2
Tilaajille
Puheenaihe: Onko ruoan alkuperällä merkitystä jouluaterialle?

Pu­hee­nai­he: Onko ruoan al­ku­pe­räl­lä mer­ki­tys­tä jou­lua­te­rial­le?

20.12.2020 08:00 4
Tilaajille
Jouluruokien etkot vietetään koronan vuoksi kotioloissa – ruokakauppa takoo loppuvuonna ennätyksiä

Jou­lu­ruo­kien etkot vie­te­tään koronan vuoksi ko­ti­olois­sa – ruo­ka­kaup­pa takoo lop­pu­vuon­na en­nä­tyk­siä

31.10.2020 07:00
Tilaajille