Taivaan ilmiöt: Oulun tai­vaal­la nähtiin ai­nut­laa­tui­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja kertoo, mistä oli kyse

Kolumni: Aika kultaa muistot – 1980-lu­kua on pidetty aikana, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

Luitko jo tämän: Kaak­ku­riin ra­ken­tuu muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Nato
Viimeisin 24 tuntia
Presidentti Niinistö päätti Suomen liittymisestä Natoon – hyväksyi sopimukset ja allekirjoitti uudet lait

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö päätti Suomen liit­ty­mi­ses­tä Natoon – hy­väk­syi so­pi­muk­set ja al­le­kir­joit­ti uudet lait

23.03.2023 15:45 36
Viikko
Kaikkonen korostaa, että puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa jatkuu –  Ruotsin kollegalta tutut eväät: "Toive on, että myös Ruotsi saadaan Natoon nopeasti"

Kaik­ko­nen ko­ros­taa, että puo­lus­tus­yh­teis­työ Ruotsin kanssa jatkuu –  Ruotsin kol­le­gal­ta tutut eväät: "Toive on, että myös Ruotsi saadaan Natoon no­peas­ti"

22.03.2023 16:06 1
Tilaajille
Haavisto: Unkarin ulkoministeri lupasi maansa parlamentin äänestävän Suomen jäsenyydestä ensi viikon maanantaina

Haa­vis­to: Unkarin ul­ko­mi­nis­te­ri lupasi maansa par­la­men­tin ää­nes­tä­vän Suomen jä­se­nyy­des­tä ensi viikon maa­nan­tai­na

20.03.2023 19:18 3
Presidentti Sauli Niinistö Ylen Ykkösaamussa: Olen helpottunut, mutta en kilju riemusta

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Olen hel­pot­tu­nut, mutta en kilju rie­mus­ta

18.03.2023 11:35 20
Peräänantamattomuus auttoi – Nato-jäsenyyden esteet saatu raivattua pois
Pääkirjoitus

Pe­rään­an­ta­mat­to­muus auttoi – Na­to-jä­se­nyy­den esteet saatu rai­vat­tua pois

17.03.2023 16:47 22
Tilaajille
Turkki ja Unkari vahvistamassa Suomen Nato-jäsenyyden kevään aikana – Niinistö kertoo vahvistavansa Nato-lait ensi viikolla

Turkki ja Unkari vah­vis­ta­mas­sa Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kevään aikana – Nii­nis­tö kertoo vah­vis­ta­van­sa Na­to-lait ensi vii­kol­la

17.03.2023 18:55 26
Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Nato-jäsenyyttä – poliitikot ja kansa vastustivat ajatusta, joten päädyimme hakemaan jäsenyyttä keväällä 2022

Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Na­to-jä­se­nyyt­tä – po­lii­ti­kot ja kansa vas­tus­ti­vat aja­tus­ta, joten pää­dyim­me ha­ke­maan jä­se­nyyt­tä ke­vääl­lä 2022

17.03.2023 14:20 6
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Analyysi: Nato-haun kumma näytelmä saa erikoisen lopun – Suomi kantoi Ruotsia selässään aivan järjen rajamaille saakka

Ana­lyy­si: Na­to-haun kumma näy­tel­mä saa eri­koi­sen lopun – Suomi kantoi Ruotsia se­läs­sään aivan järjen ra­ja­mail­le saakka

16.03.2023 17:05 31
Tilaajille
Erdoganin esikunnan edustaja vahvisti: Ilmoitusta Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisestä odotetaan perjantaina

Er­do­ga­nin esi­kun­nan edus­ta­ja vah­vis­ti: Il­moi­tus­ta Suomen Na­to-jä­se­nyy­den hy­väk­sy­mi­ses­tä odo­te­taan per­jan­tai­na

15.03.2023 18:18 9
Kommentti: Niinistön Turkin-vierailu antaa toivoa ratkaisevasta Nato-käänteestä – Erdoğan saattaa kuitenkin käyttää Suomen hyväksymistä vipuvartena Ruotsin kiristämiseen

Kom­ment­ti: Nii­nis­tön Tur­kin-vie­rai­lu antaa toivoa rat­kai­se­vas­ta Na­to-kään­tees­tä – Erdoğan saattaa kui­ten­kin käyttää Suomen hy­väk­sy­mis­tä vi­pu­var­te­na Ruotsin ki­ris­tä­mi­seen

15.03.2023 12:50 20
Tilaajille
HS: Turkki ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden kahden kuukauden sisällä – Niinistö matkustaa Turkkiin tällä viikolla

HS: Turkki ra­ti­fioi Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kahden kuu­kau­den sisällä – Nii­nis­tö mat­kus­taa Turk­kiin tällä vii­kol­la

15.03.2023 11:55 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisi pe­rus­tel­tua antaa Uk­rai­nal­le mah­dol­li­suus tehdä iskuja Venäjän puo­lel­le so­ti­las­koh­tei­siin

13.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Presidentti ja ministerit keskustelivat Suomen Nato-jäsenyysprosessin etenemisestä – tapaamisessa kuultiin myös Niinistön USA:n-vierailun terveiset

Pre­si­dent­ti ja mi­nis­te­rit kes­kus­te­li­vat Suomen Na­to-jä­se­nyys­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä – ta­paa­mi­ses­sa kuul­tiin myös Nii­nis­tön USA:n-vie­rai­lun ter­vei­set

12.03.2023 22:38 17
Tutkija: B-52-pommikoneen lento Suomenlahdella oli osoitus Nato-liittouman sitoutumisesta alueen turvallisuuteen

Tut­ki­ja: B-52-pom­mi­ko­neen lento Suo­men­lah­del­la oli osoitus Na­to-liit­tou­man si­tou­tu­mi­ses­ta alueen tur­val­li­suu­teen

12.03.2023 20:33 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Putinin uh­ka­ku­vat ja lii­ku­tuk­sen aiheet

10.03.2023 05:30
Tilaajille
Kahvipöydässä vannottiin melkein verivalat – Unkarin valtapuolueella on silti paljon hampaankolossa suomalaispoliitikkojen Orbán-kritiikin vuoksi

Kah­vi­pöy­däs­sä van­not­tiin melkein ve­ri­va­lat – Unkarin val­ta­puo­lueel­la on silti paljon ham­paan­ko­los­sa suo­ma­lais­po­lii­tik­ko­jen Orbán-kri­tii­kin vuoksi

08.03.2023 18:20 20
Tilaajille
Suomen Nato-ratifioinnin aikataulu Unkarissa jäi vielä auki, Vanhasen mukaan keskustelu valtuuskunnan kanssa oli "ilmaa puhdistava"

Suomen Na­to-ra­ti­fioin­nin ai­ka­tau­lu Un­ka­ris­sa jäi vielä auki, Van­ha­sen mukaan kes­kus­te­lu val­tuus­kun­nan kanssa oli "ilmaa puh­dis­ta­va"

08.03.2023 16:00 26
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauha Uk­rai­naan neu­vo­tel­len

02.03.2023 05:00 16
Tilaajille
Viktor Orbán hämää puheillaan Nato-ratifioinnin aikataulusta – Unkarilainen politiikan tutkija: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ratifioida sopimuksia"

Viktor Orbán hämää pu­heil­laan Na­to-ra­ti­fioin­nin ai­ka­tau­lus­ta – Un­ka­ri­lai­nen po­li­tii­kan tut­ki­ja: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ra­ti­fioi­da so­pi­muk­sia"

01.03.2023 17:30 9
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi Suomen liittymisen Natoon äänin 184–7

Edus­kun­ta hy­väk­syi Suomen liit­ty­mi­sen Natoon äänin 184–7

01.03.2023 14:38 44