Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Nato
Viimeisin 24 tuntia
Unkarin parlamentti hyväksyi Ruotsin Nato-jäsenyyden – Ruotsin Kristersson: "Historiallinen päivä"

Unkarin par­la­ment­ti hy­väk­syi Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den – Ruotsin Kris­ters­son: "His­to­rial­li­nen päivä"

26.02.2024 19:01 7
Ruotsi vahvistaa kohta Natoa ja Suomen turvallisuutta, Unkarin Viktor Orbánilta loppuivat pelimerkit
Pääkirjoitus

Ruotsi vah­vis­taa kohta Natoa ja Suomen tur­val­li­suut­ta, Unkarin Viktor Orbá­nil­ta lop­pui­vat pe­li­mer­kit

26.02.2024 17:00 18
Kuukausi
Armeija varasi kaikki liikenevät petipaikat Hetan suunnalta – Naton suurharjoitus tuo Enontekiölle jopa 8 000 sotilasta

Armeija varasi kaikki lii­ke­ne­vät pe­ti­pai­kat Hetan suun­nal­ta – Naton suur­har­joi­tus tuo Enon­te­kiöl­le jopa 8 000 so­ti­las­ta

25.02.2024 12:00 20
Tilaajille
Hollannin pääministeri Mark Rutte vahvoilla Naton uudeksi pääsihteeriksi

Hol­lan­nin pää­mi­nis­te­ri Mark Rutte vah­voil­la Naton uudeksi pää­sih­tee­rik­si

22.02.2024 21:53 2
Fidesz: Unkarin parlamentti äänestää Ruotsin Nato-jäsenyydestä ensi maanantaina

Fidesz: Unkarin par­la­ment­ti ää­nes­tää Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­des­tä ensi maa­nan­tai­na

20.02.2024 10:39
Orpo pääministerin haastattelutunnilla Ylellä: Tavoitteena on, että Natossa olisi Suomen puolustamiseen osoitettu joukko-osasto

Orpo pää­mi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­nil­la Ylellä: Ta­voit­tee­na on, että Natossa olisi Suomen puo­lus­ta­mi­seen osoi­tet­tu jouk­ko-osas­to

18.02.2024 17:43 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lännen tuki ra­koi­lee – Venäjä imaisee Uk­rai­nal­le ti­poit­tain an­net­ta­van aseavun ki­taan­sa

16.02.2024 17:00 1
Puolustusministeri Häkkänen: Suomi haluaa Natolta maavoimien alaesikunnan

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Häk­kä­nen: Suomi haluaa Natolta maa­voi­mien ala­esi­kun­nan

15.02.2024 20:07 2
Voivatko Nato ja Venäjä ajautua yhteenottoon? – Länsimaissa esitellään nyt uhkaavia skenaarioita

Voi­vat­ko Nato ja Venäjä ajautua yh­tee­not­toon? – Län­si­mais­sa esi­tel­lään nyt uh­kaa­via ske­naa­rioi­ta

12.02.2024 09:30 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lännen osal­li­suus Uk­rai­nan sodan syt­ty­mi­ses­sä

03.02.2024 05:00 29
Vanhemmat
Turkin pitkä Ruotsi-saaga päätökseen – Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointi astui voimaan Turkissa

Turkin pitkä Ruot­si-saa­ga pää­tök­seen – Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­ti astui voimaan Tur­kis­sa

25.01.2024 23:34 6
Ruotsi tuo Naton pohjoisten alueiden puolustukseen syvyyttä ja kykyjä, jotka vahvistavat myös Suomen turvallisuutta
Pääkirjoitus

Ruotsi tuo Naton poh­jois­ten aluei­den puo­lus­tuk­seen sy­vyyt­tä ja kykyjä, jotka vah­vis­ta­vat myös Suomen tur­val­li­suut­ta

25.01.2024 22:11 47
Mediat: Ruotsin Nato-jäsenyys Turkin parlamentin käsittelyyn huomenna

Mediat: Ruotsin Na­to-jä­se­nyys Turkin par­la­men­tin kä­sit­te­lyyn huo­men­na

22.01.2024 19:53 11
MTS-kysely: Suomalaiset ovat hyvin valmiita puolustamaan muita Nato-maita, enemmistö myös korottaisi omia puolustusmenoja

MTS-ky­se­ly: Suo­ma­lai­set ovat hyvin val­mii­ta puo­lus­ta­maan muita Na­to-mai­ta, enem­mis­tö myös ko­rot­tai­si omia puo­lus­tus­me­no­ja

19.01.2024 11:11 7
Norjan prinsessa meni armeijaan Kilpisjärven lähistöllä – Palvelee vuoden pioneeripataljoonassa

Norjan prin­ses­sa meni ar­mei­jaan Kil­pis­jär­ven lä­his­töl­lä – Pal­ve­lee vuoden pio­nee­ri­pa­tal­joo­nas­sa

09.01.2024 15:32 2
Tilaajille
Vihapuhe nakertaa yhtenäisyyttä –Pekka Haaviston mielestä pelko ja uho ovat vääriä lääkkeitä Venäjän uhkaan

Vi­ha­pu­he na­ker­taa yh­te­näi­syyt­tä –Pekka Haa­vis­ton mie­les­tä pelko ja uho ovat vääriä lääk­kei­tä Venäjän uhkaan

04.01.2024 06:00 11
Tilaajille
Suomalaisfirma avaa portteja Nato-markkinoille – Tällainen on GIM Robotics, jonka paikkatieto erottui 1 300 yrityksen joukosta Naton ideakilpailussa

Suo­ma­lais­fir­ma avaa port­te­ja Na­to-mark­ki­noil­le – Täl­lai­nen on GIM Ro­bo­tics, jonka paik­ka­tie­to erottui 1 300 yri­tyk­sen jou­kos­ta Naton idea­kil­pai­lus­sa

31.12.2023 06:30 1
Tilaajille
Ruotsin Nato-jäsenyys nytkähti askeleen eteenpäin

Ruotsin Na­to-jä­se­nyys nyt­käh­ti as­ke­leen eteen­päin

26.12.2023 18:31 1
Nato-tutkija: Suomen pidettävä kiinni arvoistaan myös Naton jäsenmaana – "Emme voi antaa suurvaltojen ohjata meidän kansallisia päätöksiämme"

Na­to-tut­ki­ja: Suomen pi­det­tä­vä kiinni ar­vois­taan myös Naton jä­sen­maa­na – "Emme voi antaa suur­val­to­jen ohjata meidän kan­sal­li­sia pää­tök­siäm­me"

25.12.2023 12:00 7
Tilaajille
Erikoishaastattelussa hybridipakolaisia vuodesta 2021 torjuneen Latvian ulkoministeri: "Raja-asemien sulkeminen ja avaaminen ei ole kestävä ratkaisu"

Eri­kois­haas­tat­te­lus­sa hyb­ri­di­pa­ko­lai­sia vuo­des­ta 2021 tor­ju­neen Latvian ul­ko­mi­nis­te­ri: "Ra­ja-ase­mien sul­ke­mi­nen ja avaa­mi­nen ei ole kestävä rat­kai­su"

21.12.2023 19:00 2
Tilaajille