Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Nato
Presidenttiehdokas Stubb katuu osaa Venäjä-päätöksistään, vaikka haukuttu arvio itänaapurista osui oikeaan – Nyt hän lyttää Moskovan puheet: "Ydinaseuhkailu on bluffia"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Stubb katuu osaa Ve­nä­jä-pää­tök­sis­tään, vaikka hau­kut­tu arvio itä­naa­pu­ris­ta osui oikeaan – Nyt hän lyttää Mos­ko­van puheet: "Y­di­na­seuh­kai­lu on bluf­fia"

25.09.2023 12:00 9
Tilaajille
Turkin Erdogan: Ruotsi ei ole täyttänyt Nato-jäsenyyteen liittyvän asiakirjan ehtoja

Turkin Er­do­gan: Ruotsi ei ole täyt­tä­nyt Na­to-jä­se­nyy­teen liit­ty­vän asia­kir­jan ehtoja

16.09.2023 23:43 21
Pohjoisen Suomen strateginen merkitys korostuu – Professori Alexander Stubb ennakoi Venäjän pitkää eristämistä

Poh­joi­sen Suomen stra­te­gi­nen mer­ki­tys ko­ros­tuu – Pro­fes­so­ri Ale­xan­der Stubb ennakoi Venäjän pitkää eris­tä­mis­tä

15.09.2023 19:26 33
Tilaajille
Näkökulma: Ulkoministeri Elina Valtosen puheeseen piiloutui isompi uutinen – Onko Suomi valmistautumassa Nato-johtoiseen merioperaatioon Mustallamerellä?

Nä­kö­kul­ma: Ul­ko­mi­nis­te­ri Elina Val­to­sen pu­hee­seen pii­lou­tui isompi uutinen – Onko Suomi val­mis­tau­tu­mas­sa Na­to-joh­toi­seen me­ri­ope­raa­tioon Mus­tal­la­me­rel­lä?

26.08.2023 20:00 4
Tilaajille
Suomen Nato-jäsenyys ja Venäjä korostuivat suurlähettiläskokouksessa – Ulkoministeri Valtonen: "Me emme ole tehneet mitään, mikä oikeuttaisi Venäjän raakalaismaiset toimet"

Suomen Na­to-jä­se­nyys ja Venäjä ko­ros­tui­vat suur­lä­het­ti­läs­ko­kouk­ses­sa – Ul­ko­mi­nis­te­ri Val­to­nen: "Me emme ole tehneet mitään, mikä oi­keut­tai­si Venäjän raa­ka­lais­mai­set toimet"

21.08.2023 13:53 16
Tilaajille
Naton teknologiset tarpeet mahdollisuus Oululle – Turvallisuuspolitiikka laajenee Euroopassa ja syvenee Pohjoismaissa

Naton tek­no­lo­gi­set tarpeet mah­dol­li­suus Oululle – Tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka laa­je­nee Eu­roo­pas­sa ja syvenee Poh­jois­mais­sa

17.08.2023 18:00 5
Tilaajille
Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev julkaisi suomenkielisen meemin sosiaalisessa mediassa

Venäjän entinen pre­si­dent­ti Dmitri Med­ve­dev jul­kai­si suo­men­kie­li­sen meemin so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

14.08.2023 14:41 18
Pudasjärven päällä kierteli tänään Ranskan ilmavoimien kone – Mediat: kansainväliset tiedustelukoneet lentäneet Suomessa useasti tällä viikolla

Pu­das­jär­ven päällä kier­te­li tänään Ranskan il­ma­voi­mien kone – Mediat: kan­sain­vä­li­set tie­dus­te­lu­ko­neet len­tä­neet Suo­mes­sa useasti tällä vii­kol­la

04.08.2023 16:38 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­li­kir­ja uu­dis­tet­ta­va – Suomen ta­voit­tei­ta ja läh­tö­koh­tia EU:ssa ja Natossa on sel­ven­net­tä­vä

04.08.2023 08:00 7
Tilaajille
Puola sanoo Valko-Venäjän helikoptereiden loukanneen ilmatilaansa

Puola sanoo Val­ko-Ve­nä­jän he­li­kop­te­rei­den lou­kan­neen il­ma­ti­laan­sa

01.08.2023 23:15 4
Venäjän laivastovoima kalpenee uuden Naton rinnalla – Moni yksityiskohta paljastaa, että Putinin puhe 30 uuden sota-aluksen mahdista oli uhoa

Venäjän lai­vas­to­voi­ma kal­pe­nee uuden Naton rin­nal­la – Moni yk­si­tyis­koh­ta pal­jas­taa, että Putinin puhe 30 uuden so­ta-aluk­sen mah­dis­ta oli uhoa

01.08.2023 17:00 7
Tilaajille
Sitoutuminen muiden maiden puolustamiseen vaihtelee Nato-maissa
Pääkirjoitus

Si­tou­tu­mi­nen muiden maiden puo­lus­ta­mi­seen vaih­te­lee Na­to-mais­sa

31.07.2023 20:00 6
Tilaajille
Kaleva tapasi mökkeilevän Petteri Orpon – Tiukimmin pääministeri vastasi kysymykseen rasismista

Kaleva tapasi mök­kei­le­vän Petteri Orpon – Tiu­kim­min pää­mi­nis­te­ri vastasi ky­sy­myk­seen ra­sis­mis­ta

28.07.2023 06:00 73
Tilaajille
Silkka raha painaa nyt Erdoğanille – Turkin hallituksen ärhäkkä äärioikeistolaispuolue voi vielä jarruttaa Ruotsin Nato-jäsenyyttä

Silkka raha painaa nyt Er­doğa­nil­le – Turkin hal­li­tuk­sen ärhäkkä ää­ri­oi­keis­to­lais­puo­lue voi vielä jar­rut­taa Ruotsin Na­to-jä­se­nyyt­tä

22.07.2023 18:30 6
Tilaajille
Näkökulma: Biden myy äänestäjilleen Naton vahvuutta – Putin hyödyntää liittokunnan pulmia, jotka näkyvät Erdoganin ailahduksissa ja Ukrainan ohjaamisessa odotusaulaan

Nä­kö­kul­ma: Biden myy ää­nes­tä­jil­leen Naton vah­vuut­ta – Putin hyö­dyn­tää liit­to­kun­nan pulmia, jotka näkyvät Er­do­ga­nin ai­lah­duk­sis­sa ja Uk­rai­nan oh­jaa­mi­ses­sa odo­tus­au­laan

13.07.2023 11:30 4
Tilaajille
Biden tapaa Pohjoismaiden johtajat tänään Helsingissä – vierailu kruunaa Suomen tien Nato-liittolaiseksi

Biden tapaa Poh­jois­mai­den joh­ta­jat tänään Hel­sin­gis­sä – vie­rai­lu kruunaa Suomen tien Na­to-liit­to­lai­sek­si

13.07.2023 09:47 12
Zelenskyi nieli kiukkunsa Bidenin edessä – Presidentti Sauli Niinistö: "Luulen, että Ukrainassa hyvin ymmärretään, että sodan aikana jäsenyys ei ole mahdollinen"

Ze­lens­kyi nieli kiuk­kun­sa Bidenin edessä – Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: "Luu­len, että Uk­rai­nas­sa hyvin ym­mär­re­tään, että sodan aikana jä­se­nyys ei ole mah­dol­li­nen"

13.07.2023 16:00
Tilaajille
Venäjä iski lennokeilla Kiovaan toista päivää peräkkäin – ISW: lennokki-iskut todennäköisesti vastaus Nato-huippukokoukseen ja mahdollinen viesti Erdoganille

Venäjä iski len­no­keil­la Kiovaan toista päivää pe­räk­käin – ISW: len­nok­ki-is­kut to­den­nä­köi­ses­ti vastaus Na­to-huip­pu­ko­kouk­seen ja mah­dol­li­nen viesti Er­do­ga­nil­le

12.07.2023 10:43 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naii­viu­den vaa­ral­li­suus – miksi Putinin po­li­tiik­kaa ei ole ym­mär­ret­ty?

12.07.2023 06:00 19
Tilaajille
Turkin iltalypsyistä huolimatta Ruotsin jäsenyys Natossa varmistui
Pääkirjoitus

Turkin il­ta­lyp­syis­tä huo­li­mat­ta Ruotsin jä­se­nyys Natossa var­mis­tui

11.07.2023 20:00 18
Tilaajille