Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Kaleva Live: Katso suorana Oulun Py­rin­nön cheer­lea­de­rien jou­lu­näy­tös

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Syntyvyys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­tus lapsiin ja per­hei­siin on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

10.08.2023 07:00 2
Tilaajille
Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko järkyttyi Pohjois-Pohjanmaan alentuneista syntyvyysluvuista – "Nyt tarvitaan kaikki toimet työperäisestä maahanmuutosta ja perhepolitiikasta"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko jär­kyt­tyi Poh­jois-Poh­jan­maan alen­tu­neis­ta syn­ty­vyys­lu­vuis­ta – "Nyt tar­vi­taan kaikki toimet työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta ja per­he­po­li­tii­kas­ta"

09.08.2023 05:00 118
Tilaajille
Suomea riivaa vauvapula – syntyvyyden lasku on hälytysmerkki
Pääkirjoitus

Suomea riivaa vau­va­pu­la – syn­ty­vyy­den lasku on hä­ly­tys­merk­ki

28.07.2023 08:42 34
Tilaajille
Syntyvyys tänä vuonna ennätyksellisen matalaa Suomessa

Syn­ty­vyys tänä vuonna en­nä­tyk­sel­li­sen matalaa Suo­mes­sa

27.07.2023 13:34 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minne kaik­kial­le laaja lap­si­kat­ras on le­vin­nyt?

01.07.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko syn­nyt­tä­mi­nen ym­pä­ris­tö­ri­kos?

26.06.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen kah­li­tut joet en­nal­lis­tet­ta­va

28.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Puheenaihe: Onko syntyvyyden lisäämiseen keinoja?

Pu­hee­nai­he: Onko syn­ty­vyy­den li­sää­mi­seen kei­no­ja?

14.05.2023 10:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan jatkumo on lap­si­per­heis­sä

30.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yli-Ii tukee lapsentekoa satasen syntymälahjalla

Vanha Kaleva: Yli-Ii tukee lap­sen­te­koa satasen syn­ty­mä­lah­jal­la

27.04.2023 10:00
Tilaajille
Syntyvyys painui pakkaselle Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäistä kertaa 150 vuoteen – kartat näyttävät, miten syntyvyys on jäänyt kuolleisuuden jalkoihin

Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen – kartat näyt­tä­vät, miten syn­ty­vyys on jäänyt kuol­lei­suu­den jal­koi­hin

01.04.2023 06:00 57
Tilaajille
Maahanmuutto ohittaa syntyneiden määrän
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­to ohittaa syn­ty­nei­den määrän

10.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Kun ei tule lapsia, toivottavasti tulee edes työväkeä
Pääkirjoitus

Kun ei tule lapsia, toi­vot­ta­vas­ti tulee edes työ­vä­keä

06.02.2023 20:00 46
Tilaajille
Korona niitti kansakuntaa kiihtyvästi, mikä kiihdyttää myös tunteita – kuolinsyiden kärjessä ovat kuitenkin perinteiset taudit
Pääkirjoitus

Korona niitti kan­sa­kun­taa kiih­ty­väs­ti, mikä kiih­dyt­tää myös tun­tei­ta – kuo­lin­syi­den kär­jes­sä ovat kui­ten­kin pe­rin­tei­set taudit

26.01.2023 20:00 8
Tilaajille
Syntyvyys nousi pandemiasta vain hetkeksi ja nyt on palattu ennätyksellisen pieneen vauvamäärään – "Miten pitkään lasten hankkimista voi lykätä?"

Syn­ty­vyys nousi pan­de­mias­ta vain het­kek­si ja nyt on palattu en­nä­tyk­sel­li­sen pieneen vau­va­mää­rään – "Miten pitkään lasten hank­ki­mis­ta voi ly­kä­tä?"

23.12.2022 18:30 13
Tilaajille
Tahaton lapsettomuus koskee erityisesti kouluttamattomia kaupunkilaismiehiä – Osasyynä tähän on tyttöjen ja poikien koulutuspolkujen eriytyminen
Kolumni

Tahaton lap­set­to­muus koskee eri­tyi­ses­ti kou­lut­ta­mat­to­mia kau­pun­ki­lais­mie­hiä – Osa­syy­nä tähän on tyt­tö­jen ja poikien kou­lu­tus­pol­ku­jen eriy­ty­mi­nen

12.11.2022 18:00 12
Tilaajille
Ajaako lasten vähyys koulut etämuotoon? Korona-aikana kasvanut syntyvyys kääntyi taas ennätykselliseen laskuun

Ajaako lasten vähyys koulut etä­muo­toon? Ko­ro­na-ai­ka­na kas­va­nut syn­ty­vyys kääntyi taas en­nä­tyk­sel­li­seen laskuun

27.07.2022 06:00 16
Tilaajille
Suomessa syntyi ennätyksellisen vähän lapsia alkuvuonna – väestönkasvua ylläpiti maahanmuutto

Suo­mes­sa syntyi en­nä­tyk­sel­li­sen vähän lapsia al­ku­vuon­na – väes­tön­kas­vua yl­lä­pi­ti maa­han­muut­to

21.07.2022 08:43 12
Pohjois-Pohjanmaan luonnollinen väestönlisäys negatiivinen ensimmäistä kertaa koko mittaushistorian aikana

Poh­jois-Poh­jan­maan luon­nol­li­nen väes­tön­li­säys ne­ga­tii­vi­nen en­sim­mäis­tä kertaa koko mit­taus­his­to­rian aikana

14.07.2022 06:00 32
Tilaajille
Korona pysäytti Suomen syntyvyyden syöksykierteen, mutta tutkijan mukaan vauvabuumista ei voida puhua – "Ennemminkin sellainen pieni pyrähdys"

Korona py­säyt­ti Suomen syn­ty­vyy­den syök­sy­kier­teen, mutta tut­ki­jan mukaan vau­va­buu­mis­ta ei voida puhua – "En­nem­min­kin sel­lai­nen pieni py­räh­dys"

30.01.2022 15:02 1
Tilaajille