Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Kansanterveys
Raha liikuntaan säästää kansan terveyskuluja
Pääkirjoitus

Raha lii­kun­taan säästää kansan ter­veys­ku­lu­ja

22.05.2023 06:27 11
Tilaajille
Kestääkö kansan terveys, jos viinit vapautetaan ruokakauppoihin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Kes­tää­kö kansan ter­veys, jos viinit va­pau­te­taan ruo­ka­kaup­poi­hin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

12.03.2023 08:00
Tilaajille
Kolumni: Suomalaisten rakkain harrastus on löhöily – ja se käy yhteiskunnalle kalliiksi
Kolumni

Ko­lum­ni: Suo­ma­lais­ten rakkain har­ras­tus on löhöily – ja se käy yh­teis­kun­nal­le kal­liik­si

18.01.2023 06:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Os­teo­po­roo­si on ali­diag­nos­ti­soi­tu – väestön ikään­tyes­sä mur­tu­mien määrä kasvaa, ja samalla kas­va­vat hoidon ja hoivan kulut

20.10.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen ai­heut­ta­ma pitkien hel­le­aal­to­jen li­sään­ty­mi­nen mer­kit­see riskiä kan­san­ter­vey­del­le

29.06.2022 05:30 3
Tilaajille
Pohjoinen ja itä ovat yhä sairastavinta Suomea, ja se on myös iso tasa-arvo-ongelma
Pääkirjoitus

Poh­joi­nen ja itä ovat yhä sai­ras­ta­vin­ta Suomea, ja se on myös iso ta­sa-ar­vo-on­gel­ma

27.04.2022 20:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­vä­ki­val­las­ta ei puhuta riit­tä­väs­ti sen rat­kai­se­mis­ta tu­ke­vil­la ta­voil­la

30.03.2022 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun ter­vey­den­hoi­to on hy­vin­voin­ti­alueil­la tärkeä lä­hi­pal­ve­lu – pal­ve­lui­hin tulee in­ves­toi­da nyt, jotta ham­pai­den ja suun sai­rau­det eivät ehdi edetä

20.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Puheenaihe: Pitäisikö päättäjien puuttua ylipainoon?

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö päät­tä­jien puuttua yli­pai­noon?

16.01.2022 08:00 25
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kuka jaksaisi huolehtia nykyarjessa lasten terveydestä?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuka jak­sai­si huo­leh­tia ny­ky­ar­jes­sa lasten ter­vey­des­tä?

19.12.2021 20:00 3
Tilaajille
Vaatteet pois ja mallinukke kainaloon – Oulussa järjestettävissä Älä mahdu muottiin -kuvauksissa juhlistetaan ihmiskehojen moninaisuutta

Vaat­teet pois ja mal­li­nuk­ke kai­na­loon – Oulussa jär­jes­tet­tä­vis­sä Älä mahdu muot­tiin -ku­vauk­sis­sa juh­lis­te­taan ih­mis­ke­ho­jen mo­ni­nai­suut­ta

11.11.2021 07:30
Tilaajille
Oulun yliopiston tuore tutkimus kääntää käsitystä hemoglobiinin merkityksestä: Korkea hemoglobiini on yhteydessä yleisiin kansantauteihin

Oulun yli­opis­ton tuore tut­ki­mus kääntää kä­si­tys­tä he­mo­glo­bii­nin mer­ki­tyk­ses­tä: Korkea he­mo­glo­bii­ni on yh­tey­des­sä ylei­siin kan­san­tau­tei­hin

04.11.2021 20:41 5
Alzheimer on pelottava vieras, joka vie yhä useamman meistä – siksi tarvitaan tutkimusta
Kolumni

Al­zhei­mer on pe­lot­ta­va vieras, joka vie yhä useam­man meistä – siksi tar­vi­taan tut­ki­mus­ta

25.09.2021 16:00 8
Tilaajille
Astra Zenecan rokote pelastaa henkiä ja siksi se pitäisi hyödyntää täysimääräisesti – vaikkapa "vihreiden linjojen" avulla
Pääkirjoitus

Astra Zenecan rokote pe­las­taa henkiä ja siksi se pitäisi hyö­dyn­tää täy­si­mää­räi­ses­ti – vaik­ka­pa "vih­rei­den lin­jo­jen" avulla

19.04.2021 20:00 7
Tilaajille
Puheenaihe: Syömmekö liikaa halpaa lihaa? – "Jauhelihan hinnalla on suuri merkitys, suomalaiset ovat jauhelihakansaa."

Pu­hee­nai­he: Syöm­me­kö liikaa halpaa lihaa? – "Jau­he­li­han hin­nal­la on suuri mer­ki­tys, suo­ma­lai­set ovat jau­he­li­ha­kan­saa."

14.03.2021 08:00 18
Tilaajille
”Pohjoispohjalaiset eivät ole äkillisesti tervehtyneet” – Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kantaa huolta koronan vaikutuksista muihin kansanterveydellisiin ongelmiin

”Poh­jois­poh­ja­lai­set eivät ole äkil­li­ses­ti ter­veh­ty­neet” – Sai­raan­hoi­to­pii­rin johtaja Ilkka Luoma kantaa huolta koronan vai­ku­tuk­sis­ta muihin kan­san­ter­vey­del­li­siin on­gel­miin

25.11.2020 13:56 3
Elinajassa riittää kurottavaa – etenkin miesten kohdalla ennusteen parantamiseksi on tehtävä rutkasti töitä
Pääkirjoitus

Elin­ajas­sa riittää ku­rot­ta­vaa – etenkin miesten koh­dal­la en­nus­teen pa­ran­ta­mi­sek­si on tehtävä rut­kas­ti töitä

25.10.2020 20:00 1
Tilaajille
"Työantaja saa virkeämmän ja paremmin jaksavan työntekijän" – polkupyöräetu on tuloverovapaata työntekijälle 1 200 euroon saakka

"Työan­ta­ja saa vir­keäm­män ja pa­rem­min jak­sa­van työn­te­ki­jän" – pol­ku­pyö­rä­etu on tu­lo­ve­ro­va­paa­ta työn­te­ki­jäl­le 1 200 euroon saakka

23.09.2020 06:00 2
Tilaajille