Kansanterveys
”Pohjoispohjalaiset eivät ole äkillisesti tervehtyneet” – Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kantaa huolta koronan vaikutuksista muihin kansanterveydellisiin ongelmiin

”Poh­jois­poh­ja­lai­set eivät ole äkil­li­ses­ti ter­veh­ty­neet” – Sai­raan­hoi­to­pii­rin johtaja Ilkka Luoma kantaa huolta koronan vai­ku­tuk­sis­ta muihin kan­san­ter­vey­del­li­siin on­gel­miin

25.11.2020 13:26 3
Elinajassa riittää kurottavaa – etenkin miesten kohdalla ennusteen parantamiseksi on tehtävä rutkasti töitä
Pääkirjoitus

Elin­ajas­sa riittää ku­rot­ta­vaa – etenkin miesten koh­dal­la en­nus­teen pa­ran­ta­mi­sek­si on tehtävä rut­kas­ti töitä

25.10.2020 20:00 1
Tilaajille
"Työantaja saa virkeämmän ja paremmin jaksavan työntekijän" – polkupyöräetu on tuloverovapaata työntekijälle 1 200 euroon saakka

"Työan­ta­ja saa vir­keäm­män ja pa­rem­min jak­sa­van työn­te­ki­jän" – pol­ku­pyö­rä­etu on tu­lo­ve­ro­va­paa­ta työn­te­ki­jäl­le 1 200 euroon saakka

23.09.2020 06:00 2
Tilaajille