Radio Kaleva: Kärpät kohtaa Tap­pa­ran, kuun­te­le se­los­tus suorana tästä

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa huu­me­nuo­ren leima on – siksi hän auttaa nyt muita

Kolumni: So­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei voi olla tabu jour­na­lis­mis­sa

Vappu
Hanna Sarkkinen: Sodan aiheuttamaa elinkustannusten nousua on kompensoitava pienituloisille ja työntekijöille

Hanna Sark­ki­nen: Sodan ai­heut­ta­maa elin­kus­tan­nus­ten nousua on kom­pen­soi­ta­va pie­ni­tu­loi­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le

01.05.2022 12:30 25
Vapun juhlijoita oli runsain mitoin liikkeellä Oulun yössä – poliisi sai rauhoitella tappelunnujakoita, mutta vakavilta rikoksilta vältyttiin

Vapun juh­li­joi­ta oli runsain mitoin liik­keel­lä Oulun yössä – poliisi sai rau­hoi­tel­la tap­pe­lun­nu­ja­koi­ta, mutta va­ka­vil­ta ri­kok­sil­ta väl­tyt­tiin

01.05.2022 22:04 9
Tilaajille
Puheenaihe: Haalariperinne yhdistää opiskelijoita, mutta voiko haalarin käyttö johtaa jopa liiallisen hauskuuteen, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Haa­la­ri­pe­rin­ne yh­dis­tää opis­ke­li­joi­ta, mutta voiko haa­la­rin käyttö johtaa jopa liial­li­sen haus­kuu­teen, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

01.05.2022 17:40
Tilaajille
Franzénin lakituksessa koettiin jännitysnäytelmä, kun nosturiin tuli tekninen vika – Vapun riemu oli läsnä koleassa ilmassa: "Tämä vappu tuntuu erityisen makealta"

Franzé­nin la­ki­tuk­ses­sa koet­tiin jän­ni­tys­näy­tel­mä, kun nos­tu­riin tuli tek­ni­nen vika – Vapun riemu oli läsnä ko­leas­sa il­mas­sa: "Tämä vappu tuntuu eri­tyi­sen ma­keal­ta"

30.04.2022 17:49 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vappu on ti­lai­suus tukea yk­si­näi­siä

30.04.2022 06:30
Tilaajille
Rattoradiosta kasvoi vertaiskeskustelukanava – "Erityisesti pandemia-aikana tämä on ollut keino tuoda vappu opiskelijoille"

Rat­to­ra­dios­ta kasvoi ver­tais­kes­kus­te­lu­ka­na­va – "E­ri­tyi­ses­ti pan­de­mia-ai­ka­na tämä on ollut keino tuoda vappu opis­ke­li­joil­le"

27.04.2022 18:04 1
Vappumuistio: Oulussa voi seurata teekkareiden juhlintaa ja motoristien kulkuetta – kauppojen aukiolossa ja  joukkoliikenteessä poikkeuksia

Vap­pu­muis­tio: Oulussa voi seurata teek­ka­rei­den juh­lin­taa ja mo­to­ris­tien kul­kuet­ta – kaup­po­jen au­ki­olos­sa ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä poik­keuk­sia

29.04.2022 10:29 22
Tilaajille
Oululaisten opiskelijoiden vappuradio aalloilla jälleen lauantaista alkaen – luvassa muun muassa paikallisradiosimulaatio ja smurffilimudisko

Ou­lu­lais­ten opis­ke­li­joi­den vap­pu­ra­dio aal­loil­la jälleen lauan­tais­ta alkaen – ­lu­vas­sa muun muassa pai­kal­lis­ra­dio­si­mu­laa­tio ja smurf­fi­li­mu­dis­ko

14.04.2022 09:48
Tilaajille
Rovaniemen poliisin vappu tavallista viikonloppuhulinaa: metelöintiin puuttumisia ja rattijuoppoja

Ro­va­nie­men po­lii­sin vappu ta­val­lis­ta vii­kon­lop­pu­hu­li­naa: me­te­löin­tiin puut­tu­mi­sia ja rat­ti­juop­po­ja

02.05.2021 16:02
Tilaajille
Vietnamin rinnalla imperialisteja vastaan! – Vappumarssilta kertyi erikoisia kylttejä matkamuistoksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Viet­na­min rin­nal­la im­pe­ria­lis­te­ja vas­taan! – Vap­pu­mars­sil­ta kertyi eri­koi­sia kylt­te­jä mat­ka­muis­tok­si

01.05.2021 12:00 5
Tilaajille
Yliopisto kaupungissa turvaa elinvoimaisuutta – opiskelijat tuovat ikuisen vapun kaupunkiin
Kolumni

Yli­opis­to kau­pun­gis­sa turvaa elin­voi­mai­suut­ta – opis­ke­li­jat tuovat ikuisen vapun kau­pun­kiin

30.04.2021 19:00 44
Tilaajille
Vappusää vaihtelee Oulussa – välillä paistaa aurinko, joka ei juuri lämmitä

Vap­pu­sää vaih­te­lee Oulussa – välillä paistaa au­rin­ko, joka ei juuri lämmitä

30.04.2021 10:36 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko vappua juhliva työväki valmis te­koä­lyyn?

30.04.2021 07:00
Tilaajille
Munkkibaari on auki koko vapun – Valitse siman kylkeen perinteinen rinkeli, överisti kuorrutettu herkku, rosetti tai nopea rahkamunkki

Munk­ki­baa­ri on auki koko vapun – Valitse siman kylkeen pe­rin­tei­nen rin­ke­li, öve­ris­ti kuor­ru­tet­tu herkku, rosetti tai nopea rah­ka­munk­ki

29.04.2021 07:00
Tilaajille
Oulussa leviää nyt koronaviruksen herkästi tarttuva brittimuunnos – kysyimme, miten vappua voi viettää, kun kaupungissa palattiin kiihtymisvaiheeseen

Oulussa leviää nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen her­käs­ti tart­tu­va brit­ti­muun­nos – ky­syim­me, miten vappua voi viet­tää, kun kau­pun­gis­sa pa­lat­tiin kiih­ty­mis­vai­hee­seen

29.04.2021 06:00 34
Tilaajille
Vappuvieraita ei nakeilla hurmata, sanoo oululainen MasterChef-tähti Sofia Åhman – katso tästä vadelmasiman ohje ja muut tähtikokin vinkit vappupöytään

Vap­pu­vie­rai­ta ei na­keil­la hur­ma­ta, sanoo ou­lu­lai­nen Mas­terC­hef-täh­ti Sofia Åhman – katso tästä va­del­ma­si­man ohje ja muut täh­ti­ko­kin vinkit vap­pu­pöy­tään

27.04.2021 19:36