Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vappu
Vapunviettoa on jatkettu kulkueilla ja poliittisilla puheilla – vappuviikonloppu sujui osassa maata jopa poikkeuksellisen rauhallisesti, Oulussa liikkeellä oli lähinnä haalarikansaa

Va­pun­viet­toa on jat­ket­tu kul­kueil­la ja po­liit­ti­sil­la pu­heil­la – vap­pu­vii­kon­lop­pu sujui osassa maata jopa poik­keuk­sel­li­sen rau­hal­li­ses­ti, Oulussa liik­keel­lä oli lähinnä haa­la­ri­kan­saa

01.05.2023 16:23 14
Kadonnut valkolakki löytyi kutistuneena kaapista – vai onko pääni vuosikymmenten vieriessä paisunut?
Kolumni

Ka­don­nut val­ko­lak­ki löytyi ku­tis­tu­nee­na kaa­pis­ta – vai onko pääni vuo­si­kym­men­ten vie­ries­sä pai­su­nut?

01.05.2023 06:00 9
Tilaajille
Oulussa vappua on juhlittu niin maltillisesti, että kaupungilla on ollut jopa vähemmän väkeä kuin tavallisena arki-iltana – vappuaatto on sateisin 10 vuoteen

Oulussa vappua on juh­lit­tu niin mal­til­li­ses­ti, että kau­pun­gil­la on ollut jopa vä­hem­män väkeä kuin ta­val­li­se­na ar­ki-il­ta­na – vap­pu­aat­to on sa­tei­sin 10 vuoteen

30.04.2023 22:30 30
Tilaajille
Puheenaihe: Onko alkoholilla liian iso osuus opiskelijoiden vappujuhlissa, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko al­ko­ho­lil­la liian iso osuus opis­ke­li­joi­den vap­pu­juh­lis­sa, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

30.04.2023 08:00
Tilaajille
Vappu saa haalarikansan liikkeelle – korkeakoulu­opiskelijat kertovat, millaisia pyhiä sääntöjä opiskelija­haalareihin liittyy

Vappu saa haa­la­ri­kan­san liik­keel­le – kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat ker­to­vat, mil­lai­sia pyhiä sään­tö­jä opis­ke­li­ja­haa­la­rei­hin liittyy

30.04.2023 06:10 12
Suomesta löytyy teekkarilauluperinne, jollaista ei ole missään muualla – nyt oululaisten teekkarien laulukirja päivitetään uudelle vuosikymmenelle

Suo­mes­ta löytyy teek­ka­ri­lau­lu­pe­rin­ne, jol­lais­ta ei ole missään muualla – nyt ou­lu­lais­ten teek­ka­rien lau­lu­kir­ja päi­vi­te­tään uudelle vuo­si­kym­me­nel­le

29.04.2023 18:00 2
Tilaajille
Miksi sää on ollut muuta maata surkeampi Pohjois-Pohjanmaalla? Meteorologi: "Tämä on  ilmakehän omaa tanssimista"

Miksi sää on ollut muuta maata sur­keam­pi Poh­jois-Poh­jan­maal­la? Me­teo­ro­lo­gi: "Tämä on il­ma­ke­hän omaa tans­si­mis­ta"

28.04.2023 11:22 5
Tilaajille
Vappu on perinteisesti kiireinen päivä poliisille, valvontaa kohdistetaan Oulussakin erityisesti suosituille juhlapaikoille

Vappu on pe­rin­tei­ses­ti kii­rei­nen päivä po­lii­sil­le, val­von­taa koh­dis­te­taan Ou­lus­sa­kin eri­tyi­ses­ti suo­si­tuil­le juh­la­pai­koil­le

25.04.2023 15:57 4
Iso Ilo viettää Tuplajuhulia – perinteinen vappushow on tällä kertaa ylistys yhdessä laulamiselle

Iso Ilo viettää Tup­la­ju­hu­lia – pe­rin­tei­nen vap­pu­show on tällä kertaa ylistys yhdessä lau­la­mi­sel­le

25.04.2023 09:30
Tilaajille
Vappuherkut kolmella tyylillä –  kiepauta munkit kierteelle, täytä hillolla tai paista suussa sulavia kinuskidonitseja

Vap­pu­her­kut kol­mel­la tyy­lil­lä – kie­pau­ta munkit kier­teel­le, täytä hil­lol­la tai paista suussa sulavia ki­nus­ki­do­nit­se­ja

20.04.2023 06:30
Tilaajille
Hanna Sarkkinen: Sodan aiheuttamaa elinkustannusten nousua on kompensoitava pienituloisille ja työntekijöille

Hanna Sark­ki­nen: Sodan ai­heut­ta­maa elin­kus­tan­nus­ten nousua on kom­pen­soi­ta­va pie­ni­tu­loi­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le

01.05.2022 12:30 25
Vapun juhlijoita oli runsain mitoin liikkeellä Oulun yössä – poliisi sai rauhoitella tappelunnujakoita, mutta vakavilta rikoksilta vältyttiin

Vapun juh­li­joi­ta oli runsain mitoin liik­keel­lä Oulun yössä – poliisi sai rau­hoi­tel­la tap­pe­lun­nu­ja­koi­ta, mutta va­ka­vil­ta ri­kok­sil­ta väl­tyt­tiin

01.05.2022 22:04 9
Tilaajille
Puheenaihe: Haalariperinne yhdistää opiskelijoita, mutta voiko haalarin käyttö johtaa jopa liiallisen hauskuuteen, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Haa­la­ri­pe­rin­ne yh­dis­tää opis­ke­li­joi­ta, mutta voiko haa­la­rin käyttö johtaa jopa liial­li­sen haus­kuu­teen, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

01.05.2022 17:40
Tilaajille
Franzénin lakituksessa koettiin jännitysnäytelmä, kun nosturiin tuli tekninen vika – Vapun riemu oli läsnä koleassa ilmassa: "Tämä vappu tuntuu erityisen makealta"

Franzé­nin la­ki­tuk­ses­sa koet­tiin jän­ni­tys­näy­tel­mä, kun nos­tu­riin tuli tek­ni­nen vika – Vapun riemu oli läsnä ko­leas­sa il­mas­sa: "Tämä vappu tuntuu eri­tyi­sen ma­keal­ta"

30.04.2022 17:49 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vappu on ti­lai­suus tukea yk­si­näi­siä

30.04.2022 06:30
Tilaajille
Rattoradiosta kasvoi vertaiskeskustelukanava – "Erityisesti pandemia-aikana tämä on ollut keino tuoda vappu opiskelijoille"

Rat­to­ra­dios­ta kasvoi ver­tais­kes­kus­te­lu­ka­na­va – "E­ri­tyi­ses­ti pan­de­mia-ai­ka­na tämä on ollut keino tuoda vappu opis­ke­li­joil­le"

27.04.2022 18:04 1
Vappumuistio: Oulussa voi seurata teekkareiden juhlintaa ja motoristien kulkuetta – kauppojen aukiolossa ja  joukkoliikenteessä poikkeuksia

Vap­pu­muis­tio: Oulussa voi seurata teek­ka­rei­den juh­lin­taa ja mo­to­ris­tien kul­kuet­ta – kaup­po­jen au­ki­olos­sa ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä poik­keuk­sia

29.04.2022 10:29 22
Tilaajille
Oululaisten opiskelijoiden vappuradio aalloilla jälleen lauantaista alkaen – luvassa muun muassa paikallisradiosimulaatio ja smurffilimudisko

Ou­lu­lais­ten opis­ke­li­joi­den vap­pu­ra­dio aal­loil­la jälleen lauan­tais­ta alkaen – ­lu­vas­sa muun muassa pai­kal­lis­ra­dio­si­mu­laa­tio ja smurf­fi­li­mu­dis­ko

14.04.2022 09:48
Tilaajille