Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Älylaitteet
Oululaisen Annamari Paulavirran älykello voi tunnistaa eteisvärinän ja pelastaa hengen – salakavalan rytmihäiriön jäljille on mahdollista päästä jo monilla kuluttajalaitteilla

Ou­lu­lai­sen An­na­ma­ri Pau­la­vir­ran äly­kel­lo voi tun­nis­taa eteis­vä­ri­nän ja pe­las­taa hengen – ­sa­la­ka­va­lan ryt­mi­häi­riön jäl­jil­le on mah­dol­lis­ta päästä jo monilla ku­lut­ta­ja­lait­teil­la

06.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Euroopan komissio ehdottaa elektroniikkalaitteiden yleislaturia – direktiiviin tarkistuksella halutaan vähentää sähkölaiteromun määrää

Eu­roo­pan ko­mis­sio eh­dot­taa elekt­ro­niik­ka­lait­tei­den yleis­la­tu­ria – di­rek­tii­viin tar­kis­tuk­sel­la ha­lu­taan vä­hen­tää säh­kö­lai­te­ro­mun määrää

23.09.2021 20:12 6