Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Politiikka
Kuukausi
Presidenttiehdokas Stubb katuu osaa Venäjä-päätöksistään, vaikka haukuttu arvio itänaapurista osui oikeaan – Nyt hän lyttää Moskovan puheet: "Ydinaseuhkailu on bluffia"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Stubb katuu osaa Ve­nä­jä-pää­tök­sis­tään, vaikka hau­kut­tu arvio itä­naa­pu­ris­ta osui oikeaan – Nyt hän lyttää Mos­ko­van puheet: "Y­di­na­seuh­kai­lu on bluf­fia"

25.09.2023 12:00 9
Tilaajille
Nousimme ravintolavaunuun ottamaan selvää, puhuvatko kaikki tosiaan politiikasta kaiken aikaa – Kansa tietää: "Politiikkaa vaan tulee joka tuutista”

Nou­sim­me ra­vin­to­la­vau­nuun ot­ta­maan selvää, pu­hu­vat­ko kaikki tosiaan po­li­tii­kas­ta kaiken aikaa – Kansa tietää: "Po­li­tiik­kaa vaan tulee joka tuu­tis­ta”

23.09.2023 12:00 3
Tilaajille
Presidenttiehdokas Halla-aho tiukentaisi Suomen passilinjaa, mutta yllättää esittämällä kehitysvaroja Somaliaan ja Irakiin – "Suomella omia intressejä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Hal­la-aho tiu­ken­tai­si Suomen pas­si­lin­jaa, mutta yl­lät­tää esit­tä­mäl­lä ke­hi­tys­va­ro­ja So­ma­liaan ja Irakiin – "Suo­mel­la omia int­res­se­jä"

18.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Sanna Marinin palkannut Tony Blair haluaa työväenpuolueelle vaalivoittoa ja konsultoi satraappeja – Rahakas instituutti saa Britanniasta purevaa kritiikkiä

Sanna Marinin pal­kan­nut Tony Blair haluaa työ­väen­puo­lueel­le vaa­li­voit­toa ja kon­sul­toi sat­raap­pe­ja – Rahakas ins­ti­tuut­ti saa Bri­tan­nias­ta purevaa kri­tiik­kiä

16.09.2023 12:00 6
Tilaajille
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Antti Lindtman on SDP:n uusi puheenjohtaja – päihitti Krista Kiurun selvin luvuin

Antti Lindt­man on SDP:n uusi pu­heen­joh­ta­ja – päi­hit­ti Krista Kiurun selvin luvuin

01.09.2023 18:08 12
Vanhemmat
Kohtaamisessa Oulun torilla selviää, mikä Jenna Simulan ja Pia Hiltusen erottaa – Onnistuuko kansanedustajilta pohjoisen puolesta vääntäminen tulehtuneessa ilmapiirissä?

Koh­taa­mi­ses­sa Oulun torilla sel­viää, mikä Jenna Simulan ja Pia Hil­tu­sen erottaa – On­nis­tuu­ko kan­san­edus­ta­jil­ta poh­joi­sen puo­les­ta vään­tä­mi­nen tu­leh­tu­nees­sa il­ma­pii­ris­sä?

26.08.2023 06:00 31
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Venäjä rakentaa Suomesta viholliskuvaa, valmiutta terävöitettävä

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Venäjä ra­ken­taa Suo­mes­ta vi­hol­lis­ku­vaa, val­miut­ta te­rä­vöi­tet­tä­vä

22.08.2023 11:10 14
Oulun valtuutettu Anna Koskela (ps.) kiistää  kirjoituksensa olevan rasistinen – Kokoomuksen Husso: "On surullista, että tähän on tultu"

Oulun val­tuu­tet­tu Anna Koskela (ps.) kiistää  kir­joi­tuk­sen­sa olevan ra­sis­ti­nen – Ko­koo­muk­sen Husso: "On su­rul­lis­ta, että tähän on tultu"

21.08.2023 17:57 71
Tilaajille
"Ei ole kenenkään etu, että tällainen lähtisi Suomesta leviämään" – Lindtman ja oppositiojohtajat kovina hallitukselle talouslinjasta ja reagoinnista lintuinfluenssaan

"Ei ole ke­nen­kään etu, että täl­lai­nen lähtisi Suo­mes­ta le­viä­mään" – Lindt­man ja op­po­si­tio­joh­ta­jat kovina hal­li­tuk­sel­le ta­lous­lin­jas­ta ja rea­goin­nis­ta lin­tu­inf­luens­saan

21.08.2023 12:00 19
Tilaajille
Politiikan tärkein puhelin on rikki – Presidenttikisaa katsastanut Risto E.J. Penttilä ehdottaa presidentille ja pääministerille uutta keskustelun välinettä

Po­li­tii­kan tärkein puhelin on rikki – Pre­si­dent­ti­ki­saa kat­sas­ta­nut Risto E.J. Pent­ti­lä eh­dot­taa pre­si­den­til­le ja pää­mi­nis­te­ril­le uutta kes­kus­te­lun vä­li­net­tä

20.08.2023 12:00 2
Tilaajille
Presidenttipeliin rymistäneet valitsijayhdistykset keräävät kuumeisesti kannattajakortteja, mutta monelle koko asia on mysteeri – "Mikäköhän mun nykyosoite on?"

Pre­si­dent­ti­pe­liin ry­mis­tä­neet va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­set ke­rää­vät kuu­mei­ses­ti kan­nat­ta­ja­kort­te­ja, mutta monelle koko asia on mys­tee­ri – "Mi­kä­kö­hän mun ny­ky­osoi­te on?"

19.08.2023 12:00 5
Tilaajille
Laajalle ja syvään levinnyt luottamuskato on aito huoli mille tahansa järjestelmälle – myös median on katsottava peiliin
Kolumni

Laa­jal­le ja syvään le­vin­nyt luot­ta­mus­ka­to on aito huoli mille tahansa jär­jes­tel­mäl­le – myös median on kat­sot­ta­va peiliin

19.08.2023 06:00 16
Tilaajille
Uskonrauhapykälistä on luovuttu monissa Euroopan maissa – näin pitäisi tehdä Suomessakin
Essee

Us­kon­rau­ha­py­kä­lis­tä on luo­vut­tu monissa Eu­roo­pan maissa – näin pitäisi tehdä Suo­mes­sa­kin

18.08.2023 15:30 43
Tilaajille
Entinen politiikan supertähti saa etsiä uramahdollisuuksia – Pääministerin tehtävä kuluttaa kasvot ja horjuttaa jopa uskoa ihmisiin, rääkistä selvinneet kertovat

Entinen po­li­tii­kan su­per­täh­ti saa etsiä ura­mah­dol­li­suuk­sia – Pää­mi­nis­te­rin tehtävä ku­lut­taa kasvot ja hor­jut­taa jopa uskoa ih­mi­siin, rää­kis­tä sel­vin­neet ker­to­vat

12.08.2023 18:30 12
Tilaajille
Lääkelaskun nousua odotetaan pelolla – "En voi valita käytänkö lääkkeitä vai en", sanoo oululainen Ville-Veikko Kovanen, joka käyttää 200 euroa lääkkeisiin kuukausittain

Lää­ke­las­kun nousua odo­te­taan pelolla – "En voi valita käy­tän­kö lääk­kei­tä vai en", sanoo ou­lu­lai­nen Vil­le-Veik­ko Ko­va­nen, joka käyttää 200 euroa lääk­kei­siin kuu­kau­sit­tain

08.08.2023 07:00 56
Tilaajille
Näkökulma: Petteri Orpon hallitus näyttää äänestäjän silmiin hitaalta ja tehottomalta – Ylen tuore kannatusmittaus on kokoomukselle varoitus, mutta ei katastrofi

Nä­kö­kul­ma: Petteri Orpon hal­li­tus näyttää ää­nes­tä­jän silmiin hi­taal­ta ja te­hot­to­mal­ta – Ylen tuore kan­na­tus­mit­taus on ko­koo­muk­sel­le va­roi­tus, mutta ei ka­tast­ro­fi

04.08.2023 09:29 14
Tilaajille
Suomi karkotti kesäkuussa Venäjän lähetystöstä yhdeksän vakoojaa – maasta on poistunut muun muassa liuta lähetystöavustajia

Suomi kar­kot­ti ke­sä­kuus­sa Venäjän lä­he­tys­tös­tä yh­dek­sän va­koo­jaa – maasta on pois­tu­nut muun muassa liuta lä­he­tys­tö­avus­ta­jia

29.07.2023 14:29
Yölinjasta suomalaisille tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrittämiseen riitelyn keskellä – "Ahdistus puolittuu jakamalla"

Yö­lin­jas­ta suo­ma­lai­sil­le tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrit­tä­mi­seen rii­te­lyn kes­kel­lä – "Ah­dis­tus puo­lit­tuu ja­ka­mal­la"

29.07.2023 12:00
Tilaajille
Anni Vuohijoki lähti Ivaloon terveyskeskuslääkäriksi – Nyt hän suunnittelee omaa kuntosalia kylälle, josta ei löydy edes naisten painonnostotankoa

Anni Vuo­hi­jo­ki lähti Ivaloon ter­veys­kes­kus­lää­kä­rik­si – Nyt hän suun­nit­te­lee omaa kun­to­sa­lia ky­läl­le, josta ei löydy edes naisten pai­non­nos­to­tan­koa

26.07.2023 12:00 15
Tilaajille