Politiikka
Viimeisin tunti
Näkökulma: Tämän takia politiikan kesä satoi sdp:n laariin – jopa arvostettu talousasiantuntija ihmettelee laimeaa kritiikkiä asiasta

Nä­kö­kul­ma: Tämän takia po­li­tii­kan kesä satoi sdp:n laariin – jopa ar­vos­tet­tu ta­lous­asian­tun­ti­ja ih­met­te­lee laimeaa kri­tiik­kiä asiasta

19:15 1
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipide Sirkka-Liisa Anttila

Puolue me­nes­tyy par­hai­ten yh­te­näi­se­nä jouk­kuee­na – kes­kus­ta on kovien pää­tös­ten edessä

05.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Italian politiikka on vuoristorataa: senaatti poisti Salvinin syytesuojan, ex-ministeriä uhkaa jopa 15 vuoden tuomio

Italian po­li­tiik­ka on vuo­ris­to­ra­taa: se­naat­ti poisti Sal­vi­nin syy­te­suo­jan, ex-mi­nis­te­riä uhkaa jopa 15 vuoden tuomio

02.08.2020 19:32 1
Arvio: Historian loppu -teesistä tunnettu Francis Fukuyama pyrkii uudessa teoksessaan Identiteetti ymmärtämään aikamme keskeistä yhteiskunnallista liikehdintää

Arvio: His­to­rian loppu -tee­sis­tä tun­net­tu Francis Fu­kuya­ma pyrkii uudessa teok­ses­saan Iden­ti­teet­ti ym­mär­tä­mään aikamme kes­keis­tä yh­teis­kun­nal­lis­ta lii­keh­din­tää

02.08.2020 18:00 0
Tilaajille
80 vuotta täyttävälle diplomaatti Jukka Valtasaarelle New Yorkin YK-edustustoon pääseminen vuonna 1971 oli sattumaa: "Uin suureen maailmaan, jonka kanssa en ollut koskaan ollut tekemisissä"

80 vuotta täyt­tä­väl­le dip­lo­maat­ti Jukka Val­ta­saa­rel­le New Yorkin YK-edus­tus­toon pää­se­mi­nen vuonna 1971 oli sat­tu­maa: "Uin suureen maail­maan, jonka kanssa en ollut koskaan ollut te­ke­mi­sis­sä"

01.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tutkija kommentoi keskustan puheenjohtajakisaa: "Peli ei ole ollenkaan selvä vielä"

Tutkija kom­men­toi kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saa: "Peli ei ole ol­len­kaan selvä vielä"

30.07.2020 14:34 0
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo asettui Saarikon taakse –"Tarvitsemme ihmisiä, jotka näkevät yhteisiä tulevaisuuden kuvia"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pu­heen­joh­ta­ja Jussi Ylitalo asettui Saa­ri­kon taakse –"­Tar­vit­sem­me ih­mi­siä, jotka näkevät yh­tei­siä tu­le­vai­suu­den kuvia"

30.07.2020 13:52 11
Tilaajille
Virheiden tunnustaminen on keskustan uuden nousun perusta
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Vir­hei­den tun­nus­ta­mi­nen on kes­kus­tan uuden nousun perusta

28.07.2020 20:00 16
Tilaajille
Somalian pääministeri joutui eroamaan – ensimmäiset suorat vaalit sisällissodan vuosikymmenten jälkeen ovat vaarassa

So­ma­lian pää­mi­nis­te­ri joutui eroa­maan – en­sim­mäi­set suorat vaalit si­säl­lis­so­dan vuo­si­kym­men­ten jälkeen ovat vaa­ras­sa

27.07.2020 12:08 0
IL: Matti Vanhanen aikoo luopua valtakunnanpolitiikasta

IL: Matti Van­ha­nen aikoo luopua val­ta­kun­nan­po­li­tii­kas­ta

25.07.2020 17:02 12
Perussuomalaiset vaatii eduskuntaa koolle kesken loman – Ryhmäpuheenjohtaja: "Perussuomalaiset esittäisi epäluottamuslausetta", pääministeri ei saa hyväksikäyttää istuntotaukoa

Pe­rus­suo­ma­lai­set vaatii edus­kun­taa koolle kesken loman – Ryh­mä­pu­heen­joh­ta­ja: "Pe­rus­suo­ma­lai­set esit­täi­si epä­luot­ta­mus­lau­set­ta", pää­mi­nis­te­ri ei saa hy­väk­si­käyt­tää is­tun­to­tau­koa

23.07.2020 15:10 18
"Hallitus yrittää lakaista kaiken koronamaton alle" – Oppositio vaati hallitukselta rahan jakamisen sijaan työllisyystoimia eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tentissä

"Hal­li­tus yrittää la­kais­ta kaiken ko­ro­na­ma­ton alle" – Op­po­si­tio vaati hal­li­tuk­sel­ta rahan ja­ka­mi­sen sijaan työl­li­syys­toi­mia edus­kun­ta­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jien ten­tis­sä

15.07.2020 21:43 14
"On minulla viisaillekin vähän viisautta tässä" – Presidentti Niinistö vastasi MTV:n Suomi-Areena -haastattelussa valtio-opin asiantuntijoille valtaoikeuksiensa käyttämisestä

"On minulla vii­sail­le­kin vähän vii­saut­ta tässä" – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vastasi MTV:n Suo­mi-Aree­na -haas­tat­te­lus­sa val­tio-opin asian­tun­ti­joil­le val­ta­oi­keuk­sien­sa käyt­tä­mi­ses­tä

14.07.2020 20:34 23
HS: Presidentti Niinistö aikoo jatkossakin ottaa kantaa asioihin, jotka eivät suoraan kuulu presidentin toimivaltaan

HS: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö aikoo jat­kos­sa­kin ottaa kantaa asioi­hin, jotka eivät suoraan kuulu pre­si­den­tin toi­mi­val­taan

12.07.2020 09:28 14
Pitko: Toimia tarvitaan useita – SDP:n mielestä päivähoitomaksujen alentaminen on akuutein työllisyystoimi, kokoomus ja RKP laajentaisivat paikallista sopimista

Pitko: Toimia tar­vi­taan useita – SDP:n mie­les­tä päi­vä­hoi­to­mak­su­jen alen­ta­mi­nen on akuu­tein työl­li­syys­toi­mi, ko­koo­mus ja RKP laa­jen­tai­si­vat pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta

11.07.2020 12:06 8
Poliisin kertoman perusteella Lokalla oli oikeus tilata asiakirjat, joiden avulla hän pääsi solvaamaan naista ja kuolleita lapsia – poliisi jättää nimen asiapaperiin näkyville

Po­lii­sin ker­to­man pe­rus­teel­la Lokalla oli oikeus tilata asia­kir­jat, joiden avulla hän pääsi sol­vaa­maan naista ja kuol­lei­ta lapsia – poliisi jättää nimen asia­pa­pe­riin nä­ky­vil­le

11.07.2020 09:41
Tilaajille
Nyt puhuu Sebastian Tynkkynen: En ole kertonut nimeä kenellekään – ”Lokalta selkeä, harkittu, kuvattu provokaatio, jossa on käytetty rumimpia mahdollisia sanoja”

Nyt puhuu Se­bas­tian Tynk­ky­nen: En ole ker­to­nut nimeä ke­nel­le­kään – ”Lo­kal­ta selkeä, har­kit­tu, kuvattu pro­vo­kaa­tio, jossa on käy­tet­ty ru­mim­pia mah­dol­li­sia sanoja”

10.07.2020 19:15 17
Tilaajille
Junes Lokka rienasi kuolleita lapsia ja naista, jonka hän sanoo tehneen tutkintapyynnön Sebastian Tynkkysestä – Tynkkynen pitää Lokan toimintaa julkisuushakuisena provokaationa

Junes Lokka rienasi kuol­lei­ta lapsia ja naista, jonka hän sanoo tehneen tut­kin­ta­pyyn­nön Se­bas­tian Tynk­ky­ses­tä – Tynk­ky­nen pitää Lokan toi­min­taa jul­ki­suus­ha­kui­se­na pro­vo­kaa­tio­na

10.07.2020 15:41
Tilaajille
Kesä jolloin politiikka katosi
Kolumni Jenni Karimäki

Kesä jolloin po­li­tiik­ka katosi

10.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Hyvä Suomi – tekoja yhteisen hyvän eteen
Kolumni Tuomas Kettunen

Hyvä Suomi – tekoja yh­tei­sen hyvän eteen

07.07.2020 20:00 1
Tilaajille