Pesäpallo: Lipon nou­su-unel­mat murs­kak­si

Selvitys: Täl­lai­sis­ta asiois­ta ou­lu­lai­set ovat kä­rä­jöi­neet kau­pun­gin kanssa

Hietasaari

Oulun ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kus päätti myydä Villa Han­na­lan

13.09.2021 15:30 13

Hie­ta­saa­ren Villa Han­na­lan myyn­nis­tä ei vielä pää­tös­tä, korkein jätetty tarjous noin puoli mil­joo­naa euroa

31.08.2021 10:12 24

Hie­ta­saa­ren Vaa­ku­na­ky­läs­sä kai­ve­taan esiin Oulun his­to­riaa – katso video pa­rak­ki­ky­län kai­vauk­sis­sa pal­jas­tu­neis­ta so­ta-ajan ra­ken­teis­ta!

15.08.2021 06:00 14
Tilaajille

Hie­ta­saa­ren his­to­rial­li­nen Han­na­lan huvila on kau­pan – "O­do­tus on, että lo­pul­li­nen hinta on ihan eri lu­ke­mis­sa, kun dead line lä­hes­tyy"

01.07.2021 06:00 26
Tilaajille

Tai­de­ta­pah­tu­ma Hie­ta­saa­ren luon­nos­sa toi ou­lu­lai­sia yhteen – "Ha­lu­sin ottaa tämän mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua Hie­ta­saa­reen pa­rem­min"

17.06.2021 17:30
Tilaajille

Oulun Ka­le­va­la Park -suun­ni­tel­ma hau­dat­tiin hiljaa – Vauh­ti­puis­to sen sijaan val­mis­tau­tuu peräti kolmen mil­joo­nan euron in­ves­toin­tiin

22.04.2021 19:44 32
Tilaajille

Nal­li­ka­riin val­mis­tuu täksi kesäksi uusi py­sä­köin­ti­alue – "Ta­voit­tee­na on, että autot eivät dominoi ran­ta­nä­ky­mää"

31.03.2021 06:13 41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­ka­toa pitää torjua monella tasolla – myös kun­nis­sa

27.02.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lois­to­ka­ri olisi hou­kut­te­le­va kohde – Oulusta puuttuu hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­va luon­non­suo­je­lu­alue

23.02.2021 06:30 3
Tilaajille

Oulun Hie­ta­saa­reen suun­ni­tel­tu Lois­to­ka­rin suo­je­lu­alue jäi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pöy­däl­le

08.02.2021 20:48 3
Tilaajille

Hie­ta­saa­ren loput siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tat tulevat hakuun vuoden alussa – viisi palstaa osoi­te­taan yri­tyk­sil­le

08.12.2020 20:24 4
Tilaajille

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tat on arvottu – omasta mökistä haa­veil­leis­ta reilu puolet jäi ilman

28.08.2020 14:00 1
Tilaajille

Egyptin hau­to­ja­kin tut­ki­nut es­pan­ja­lai­nen säätiö ostaa Alvarin siilon – ostaja ih­met­te­lee, miksi Aallon en­sim­mäi­nen teol­li­nen ra­ken­nus on pääs­tet­ty ra­pis­tu­maan

24.08.2020 15:56 17
Tilaajille

Li­min­ka­lais­kir­jai­li­ja loi ro­mant­ti­sen tarinan Oulun Hie­ta­saa­ren his­to­rial­li­seen mil­jöö­seen –  "Minua on aina kieh­to­nut Hie­ta­saa­ren his­to­ria, sen vanhat ra­ken­nuk­set ja hu­vi­la­kult­tuu­ri"

15.08.2020 11:00 1
Tilaajille

Mel­koi­nen määrä romua sai lähteä, kun Teat­te­ri Villa Mir­ja­mil­le kun­nos­tet­tiin tila vanhaan ul­ko­ra­ken­nuk­seen Oulun Hie­ta­saa­res­sa – ryhmä esittää en­si­töik­seen muu­ta­man är­syt­tä­vän nais­hah­mon mo­no­lo­gin

12.08.2020 09:01
Tilaajille

Yli­sou­tu-Kal­le oli Oulun vii­mei­siä am­mat­ti­sou­ta­jia – ke­sä­au­rin­gon paah­ta­ma mies kyy­dit­si ihmisiä torin ja Pi­ki­saa­ren väliä lu­kui­si­na kesinä

08.08.2020 19:00 2
Tilaajille

Mai­se­man­hoi­toa tekevät ke­sä­lam­paat on otettu ilolla vastaan Oulussa ja Kem­pe­lees­sä – "Koko perukka on saanut näiden myötä eloa"

28.07.2020 07:00 4
Tilaajille

Villa Sal­men­ran­nan Ke­sä­kon­ser­tit on peruttu ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

27.07.2020 21:33
Kolumni

Vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta yhden miehen unelma Hie­ta­saa­ren tee­ma­hu­vi­puis­tos­ta on voi­mis­saan

19.07.2020 20:00 12
Tilaajille
Hietasaaressa
Lukijalta

Hie­ta­saa­res­sa

11.07.2020 15:44