Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Hietasaari
Hietasaaressa kulkeva Raakkulanpolku suljetaan vuoteen 2025 saakka

Hie­ta­saa­res­sa kulkeva Raak­ku­lan­pol­ku sul­je­taan vuoteen 2025 saakka

22.06.2022 16:06 8
Oulun uusi teatteritalo kavensi Kiikelin väylää isoille veneille

Oulun uusi teat­te­ri­ta­lo kavensi Kii­ke­lin väylää isoille ve­neil­le

09.06.2022 10:00 1
Tilaajille
Hietasaaren uuden siirtola­puutarhan 28 palstasta enää kolme on vapaana – alueen rakentaminen käynnistyy tänä kesänä

Hie­ta­saa­ren uuden siir­to­la­puu­tar­han 28 pals­tas­ta enää kolme on vapaana – alueen ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy tänä kesänä

04.05.2022 06:00 6
Hietasaareen ryhdytään kesällä rakentamaan uutta luontokeskusta – tavoitteena ekologinen virkistyskohde

Hie­ta­saa­reen ryh­dy­tään kesällä ra­ken­ta­maan uutta luon­to­kes­kus­ta – ­ta­voit­tee­na eko­lo­gi­nen vir­kis­tys­koh­de

27.04.2022 06:10 13
Virkistäväksi kesähuviksi – Oulun Työväen Pursiseura on luovinut 110 vuotta jäsenistönsä paras mielessä, tuore historiikki osoittaa

Vir­kis­tä­väk­si ke­sä­hu­vik­si – Oulun Työväen Pur­si­seu­ra on luo­vi­nut 110 vuotta jä­se­nis­tön­sä paras mie­les­sä, tuore his­to­riik­ki osoit­taa

23.04.2022 17:00 3
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarhalle haetaan lisää vuokralaisia, vapaana 10 palstaa – mökkejä päästään rakentamaan viimeistään kesällä 2023

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­hal­le haetaan lisää vuok­ra­lai­sia, vapaana 10 palstaa – mökkejä pääs­tään ra­ken­ta­maan vii­meis­tään kesällä 2023

12.04.2022 15:05 14
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarha-alueelle avattiin haku vapaille palstoille – mökin arviohinta 60 000 euroa, palstalle istutettava vähintään yksi hedelmäpuu

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha-alueel­le avat­tiin haku va­pail­le pals­toil­le – mökin ar­vio­hin­ta 60 000 euroa, pals­tal­le is­tu­tet­ta­va vä­hin­tään yksi he­del­mä­puu

12.04.2022 14:26
Toppilan Möljä vaikeni kulttuurielämyksistä lopullisesti – Meri Oulun kesäteatteri siirtyy ensi kesäksi Hupisaarille, tulevaisuus on vielä avoinna

Top­pi­lan Möljä vaikeni kult­tuu­ri­elä­myk­sis­tä lo­pul­li­ses­ti – Meri Oulun ke­sä­teat­te­ri siirtyy ensi kesäksi Hu­pi­saa­ril­le, tu­le­vai­suus on vielä avoinna

02.03.2022 06:10 41
Hietasaaren siirtolapuutarha sai jatkoaikaa varaukseensa, vesivessojen rakentaminen mökkeihin ei ole mahdollista

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha sai jat­ko­ai­kaa va­rauk­seen­sa, ve­si­ves­so­jen ra­ken­ta­mi­nen mök­kei­hin ei ole mah­dol­lis­ta

09.02.2022 18:19 17
Tilaajille
Oulu tuli tanskalaisille tutuksi tv-ohjelmassa, jossa musisoidaan Hietasaaressa ja maistellaan tervalikööriä – Tanskan suurlähettiläs kertoo, että Oulun teknologia kiinnostaa

Oulu tuli tans­ka­lai­sil­le tutuksi tv-oh­jel­mas­sa, jossa mu­si­soi­daan Hie­ta­saa­res­sa ja mais­tel­laan ter­va­li­köö­riä – Tanskan suur­lä­het­ti­läs kertoo, että Oulun tek­no­lo­gia kiin­nos­taa

13.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Hietasaaren nuotiopaikalle ilmestyi polttopuuautomaatti – vitsistä liikkeelle lähtenyt idea jalostui vuoden aikana oikeaksi laitteeksi

Hie­ta­saa­ren nuo­tio­pai­kal­le il­mes­tyi polt­to­puu­au­to­maat­ti – vit­sis­tä liik­keel­le läh­te­nyt idea ja­los­tui vuoden aikana oi­keak­si lait­teek­si

06.10.2021 06:07 91
Hietasaaressa juhlitaan syksyn hämärää sytyttämällä lyhtyjä  ja metsädiskoillen taideprojektissa

Hie­ta­saa­res­sa juh­li­taan syksyn hämärää sy­tyt­tä­mäl­lä lyhtyjä ja met­sä­dis­koil­len tai­de­pro­jek­tis­sa

27.09.2021 10:47 1
Oulun aikuiskoulutuskeskus päätti myydä Villa Hannalan

Oulun ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kus päätti myydä Villa Han­na­lan

13.09.2021 15:30 14
Hietasaaren Villa Hannalan myynnistä ei vielä päätöstä, korkein jätetty tarjous noin puoli miljoonaa euroa

Hie­ta­saa­ren Villa Han­na­lan myyn­nis­tä ei vielä pää­tös­tä, korkein jätetty tarjous noin puoli mil­joo­naa euroa

31.08.2021 10:12 24
Hietasaaren Vaakunakylässä kaivetaan esiin Oulun historiaa – katso video parakkikylän kaivauksissa paljastuneista sota-ajan rakenteista!

Hie­ta­saa­ren Vaa­ku­na­ky­läs­sä kai­ve­taan esiin Oulun his­to­riaa – katso video pa­rak­ki­ky­län kai­vauk­sis­sa pal­jas­tu­neis­ta so­ta-ajan ra­ken­teis­ta!

15.08.2021 06:00 14
Tilaajille
Hietasaaren historiallinen Hannalan huvila on kaupan – "Odotus on, että lopullinen hinta on ihan eri lukemissa, kun dead line lähestyy"

Hie­ta­saa­ren his­to­rial­li­nen Han­na­lan huvila on kau­pan – "O­do­tus on, että lo­pul­li­nen hinta on ihan eri lu­ke­mis­sa, kun dead line lä­hes­tyy"

01.07.2021 06:00 26
Tilaajille
Taidetapahtuma Hietasaaren luonnossa toi oululaisia yhteen – "Halusin ottaa tämän mahdollisuuden tutustua Hietasaareen paremmin"

Tai­de­ta­pah­tu­ma Hie­ta­saa­ren luon­nos­sa toi ou­lu­lai­sia yhteen – "Ha­lu­sin ottaa tämän mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua Hie­ta­saa­reen pa­rem­min"

17.06.2021 18:05
Tilaajille
Oulun Kalevala Park -suunnitelma haudattiin hiljaa – Vauhtipuisto sen sijaan valmistautuu peräti kolmen miljoonan euron investointiin

Oulun Ka­le­va­la Park -suun­ni­tel­ma hau­dat­tiin hiljaa – Vauh­ti­puis­to sen sijaan val­mis­tau­tuu peräti kolmen mil­joo­nan euron in­ves­toin­tiin

22.04.2021 19:44 32
Tilaajille
Nallikariin valmistuu täksi kesäksi uusi pysäköintialue – "Tavoitteena on, että autot eivät dominoi rantanäkymää"

Nal­li­ka­riin val­mis­tuu täksi kesäksi uusi py­sä­köin­ti­alue – "Ta­voit­tee­na on, että autot eivät dominoi ran­ta­nä­ky­mää"

31.03.2021 06:13 41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­ka­toa pitää torjua monella tasolla – myös kun­nis­sa

27.02.2021 07:00 3
Tilaajille