Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kesätapahtumat
Suuret Oluet Pienet Panimot -oluttapahtuma alkaa huomenna Oulussa seitsemättä kertaa – tapahtuma-alueena Autoranta ja Kaarlenväylä

Suuret Oluet Pienet Panimot -o­lut­ta­pah­tu­ma alkaa huo­men­na Oulussa seit­se­mät­tä kertaa – ­ta­pah­tu­ma-aluee­na Au­to­ran­ta ja Kaar­len­väy­lä

23.08.2023 15:02 8
Kalevan lukijoilta tiukka analyysi: Nämä tapahtumat jäivät puuttumaan Oulun kesästä

Kalevan lu­ki­joil­ta tiukka ana­lyy­si: Nämä ta­pah­tu­mat jäivät puut­tu­maan Oulun kesästä

18.08.2023 14:22 12
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Mitä kesätapahtumaa Oulu vielä kaipaa?

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä ke­sä­ta­pah­tu­maa Oulu vielä kaipaa?

17.08.2023 10:09 41
Kierikkikeskuksen kesä huipentuu jälleen Muinaistulien öihin ja Muinaismarkkinoihin

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kesä hui­pen­tuu jälleen Mui­nais­tu­lien öihin ja Mui­nais­mark­ki­noi­hin

23.07.2023 20:12 2
Suomipoppia, kesää ja kavereita – Katso kuvat perjantai-illan aurinkoisista festivaalitunnelmista

Suo­mi­pop­pia, kesää ja ka­ve­rei­ta – Katso kuvat per­jan­tai-il­lan au­rin­koi­sis­ta fes­ti­vaa­li­tun­nel­mis­ta

14.07.2023 21:37 9
Tilaajille
Kilometrin jonot Hailuodon lautalle ovat historiaa – Paikallisen keksinnön ansiosta Bättre Folkin ruuhkat muistuttavat tavallista kesäviikonloppua

Ki­lo­met­rin jonot Hai­luo­don lau­tal­le ovat his­to­riaa – Pai­kal­li­sen kek­sin­nön an­sios­ta Bättre Folkin ruuhkat muis­tut­ta­vat ta­val­lis­ta ke­sä­vii­kon­lop­pua

10.07.2023 15:12 16
Tilaajille
Kotiseudun kesätapahtumasta saa jotain irti, kun lähtee sinne häpeilemättä
Pääkirjoitus

Ko­ti­seu­dun ke­sä­ta­pah­tu­mas­ta saa jotain irti, kun lähtee sinne hä­pei­le­mät­tä

07.07.2023 20:00
Tilaajille
Kaupunki päättää lomien jälkeen, pitääkö Mannerheimin tapahtumapuistoa parantaa – sitä ei suunniteltu Rotuaari Piknikiä, vaan kirpputoreja ja myyjäisiä varten

Kau­pun­ki päättää lomien jäl­keen, pitääkö Man­ner­hei­min ta­pah­tu­ma­puis­toa pa­ran­taa – sitä ei suun­ni­tel­tu Ro­tuaa­ri Pik­ni­kiä, vaan kirp­pu­to­re­ja ja myy­jäi­siä varten

04.07.2023 21:26 42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesän fes­ti­vaa­li­kä­vi­jä odottaa häi­rin­nän nol­la­to­le­rans­sia ja tur­val­lis­ta tilaa

29.06.2023 06:00 2
Tilaajille
Ouluun rakennettiin tapahtumapuisto 1,6 miljoonalla – Ensimmäisen isomman tapahtuman kynnyksellä kävi ilmi, että sieltä puuttuvat sähköt ja lavalla kasvaa puita

Ouluun ra­ken­net­tiin ta­pah­tu­ma­puis­to 1,6 mil­joo­nal­la – En­sim­mäi­sen isomman ta­pah­tu­man kyn­nyk­sel­lä kävi ilmi, että sieltä puut­tu­vat sähköt ja lavalla kasvaa puita

28.06.2023 18:00 65
Tilaajille
Paikallinen festarikesä tarjoaa kaikkea popista elektroon yöttömässä yössä – Listasimme 12 vaihtoehtoista kesätapahtumaa, jotka oululaisen pitää tietää

Pai­kal­li­nen fes­ta­ri­ke­sä tarjoaa kaikkea popista elekt­roon yöt­tö­mäs­sä yössä – Lis­ta­sim­me 12 vaih­to­eh­tois­ta ke­sä­ta­pah­tu­maa, jotka ou­lu­lai­sen pitää tietää

17.06.2023 10:00 16
Tilaajille
Mitä lapset ja perheet voivat tehdä lomallaan Oulussa ja lähiseudulla? Kokosimme tähän juttuun vinkkejä sopivista kesätapahtumista

Mitä lapset ja perheet voivat tehdä lo­mal­laan Oulussa ja lä­hi­seu­dul­la? Ko­ko­sim­me tähän juttuun vink­ke­jä so­pi­vis­ta ke­sä­ta­pah­tu­mis­ta

09.06.2023 17:00 5
Tilaajille
Jyrkkäfestin järjestäjä odottaa viikonloppua "innolla, mutta kauhunsekaisin tuntein" – Yhä useampi ostaa liput viime tingassa, niin myös pudasjärveläiselle festarille

Jyrk­kä­fes­tin jär­jes­tä­jä odottaa vii­kon­lop­pua "in­nol­la, mutta kau­hun­se­kai­sin tun­tein" – Yhä useampi ostaa liput viime tin­gas­sa, niin myös pu­das­jär­ve­läi­sel­le fes­ta­ril­le

08.06.2023 10:00
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulussa riittävästi tapahtumien tarjontaa kesäisin, Sunnuntaikäräjät pohtii.

Pu­hee­nai­he: Onko Oulussa riit­tä­väs­ti ta­pah­tu­mien tar­jon­taa ke­säi­sin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii.

07.05.2023 08:00
Tilaajille
Kesän kalenteri täyttyy karkeloista – Kylätapahtumat tyydyttävät erästä ihmisten perustarvetta
Kolumni

Kesän ka­len­te­ri täyttyy kar­ke­lois­ta – Ky­lä­ta­pah­tu­mat tyy­dyt­tä­vät erästä ih­mis­ten pe­rus­tar­vet­ta

04.05.2023 18:00 3
Tilaajille
Kepeä ja vieraanvarainen Titta på Tuira kutsuu  korttelijuhlaan – "On tuiralaisten ansiota, että olemme jaksaneet tehdä tapahtumaa vuodesta toiseen"

Kepeä ja vie­raan­va­rai­nen Titta på Tuira kutsuu kort­te­li­juh­laan – "On tui­ra­lais­ten an­sio­ta, että olemme jak­sa­neet tehdä ta­pah­tu­maa vuo­des­ta toi­seen"

25.08.2022 16:10
Tilaajille
Tunnelma hehkuu kuin entisinä aikoina Hietasaaren kesäilloissa – Villa Salmenrannan kamarimusiikkikonserteissa nostetaan esiin naissäveltäjiä, ohjelmistossa kuullaan myös oopperaa ja operettia

Tun­nel­ma hehkuu kuin en­ti­si­nä aikoina Hie­ta­saa­ren ke­sä­il­lois­sa – Villa Sal­men­ran­nan ka­ma­ri­mu­siik­ki­kon­ser­teis­sa nos­te­taan esiin nais­sä­vel­tä­jiä, oh­jel­mis­tos­sa kuul­laan myös oop­pe­raa ja ope­ret­tia

16.07.2022 15:00 1
Tilaajille
Kamarimusiikkia syntyy myös kuvien kautta – Stefan Bremer on valokuvannut Kuhmon festivaalia 1982 lähtien kymmeninä kesinä

Ka­ma­ri­mu­siik­kia syntyy myös kuvien kautta – Stefan Bremer on va­lo­ku­van­nut Kuhmon fes­ti­vaa­lia 1982 lähtien kym­me­ni­nä kesinä

10.07.2022 09:00
Tilaajille
Luvassa ilmalento – Pikinen Poloku vie kävijän Karoliina Niemelän ja Pirjo Lempeän teoksen myötä aina arjen yläpuolelle asti

Luvassa il­ma­len­to – ­Pi­ki­nen Poloku vie kävijän Ka­ro­lii­na Nie­me­län ja Pirjo Lempeän teoksen myötä aina arjen ylä­puo­lel­le asti

11.06.2022 08:00 1
Tilaajille