Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Kesätapahtumat
Tunnelma hehkuu kuin entisinä aikoina Hietasaaren kesäilloissa – Villa Salmenrannan kamarimusiikkikonserteissa nostetaan esiin naissäveltäjiä, ohjelmistossa kuullaan myös oopperaa ja operettia

Tun­nel­ma hehkuu kuin en­ti­si­nä aikoina Hie­ta­saa­ren ke­sä­il­lois­sa – Villa Sal­men­ran­nan ka­ma­ri­mu­siik­ki­kon­ser­teis­sa nos­te­taan esiin nais­sä­vel­tä­jiä, oh­jel­mis­tos­sa kuul­laan myös oop­pe­raa ja ope­ret­tia

16.07.2022 15:00 1
Tilaajille
Kamarimusiikkia syntyy myös kuvien kautta – Stefan Bremer on valokuvannut Kuhmon festivaalia 1982 lähtien kymmeninä kesinä

Ka­ma­ri­mu­siik­kia syntyy myös kuvien kautta – Stefan Bremer on va­lo­ku­van­nut Kuhmon fes­ti­vaa­lia 1982 lähtien kym­me­ni­nä kesinä

10.07.2022 09:00
Tilaajille
Luvassa ilmalento – Pikinen Poloku vie kävijän Karoliina Niemelän ja Pirjo Lempeän teoksen myötä aina arjen yläpuolelle asti

Luvassa il­ma­len­to – ­Pi­ki­nen Poloku vie kävijän Ka­ro­lii­na Nie­me­län ja Pirjo Lempeän teoksen myötä aina arjen ylä­puo­lel­le asti

11.06.2022 08:00 1
Tilaajille
Jaana Haavikko on sopivasti "oravan raadon kokoinen" – Rovaniemeltä löytyy erikoisen lajin moninkertainen maailmanmestari - Katso video railakkaasta menosta!

Jaana Haa­vik­ko on so­pi­vas­ti "oravan raadon ko­koi­nen" – Ro­va­nie­mel­tä löytyy eri­koi­sen lajin mo­nin­ker­tai­nen maail­man­mes­ta­ri - Katso video rai­lak­kaas­ta me­nos­ta!

04.06.2022 08:08
Tilaajille
Viruspiinan loppu lupaa iloista tapahtumakesää, eivätkä päättäjät toivottavasti vastakaan sorru tarpeettoman koviin rajoituksiin
Pääkirjoitus

Vi­rus­pii­nan loppu lupaa iloista ta­pah­tu­ma­ke­sää, eivätkä päät­tä­jät toi­vot­ta­vas­ti vas­ta­kaan sorru tar­peet­to­man koviin ra­joi­tuk­siin

02.06.2022 20:00 15
Tilaajille
"Kiva nähdä teidät kaikki", kommentoi Blind Channelin Niko Vilhelm ja sai Varjo-piknikin yleisön innostumaan

"Kiva nähdä teidät kaik­ki", kom­men­toi Blind Chan­ne­lin Niko Vilhelm ja sai Var­jo-pik­ni­kin yleisön in­nos­tu­maan

08.08.2021 20:27 4
Tilaajille
Oulua hellitään viikonloppuna monenlaisilla tapahtumilla: Elojazz, Varjo-festivaali, Pride, Varjo-piknik – juhliminen onnistuu koronaturvallisesti mutta poliisin perjantai oli vilkas

Oulua hel­li­tään vii­kon­lop­pu­na mo­nen­lai­sil­la ta­pah­tu­mil­la: Elo­jazz, Var­jo-fes­ti­vaa­li, Pride, Var­jo-pik­nik – ­juh­li­mi­nen on­nis­tuu ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti mutta po­lii­sin per­jan­tai oli vilkas

06.08.2021 23:37 12
Tilaajille
Vasarat paukkuvat jälleen Kiiminkipäivillä elokuun ensimmäisenä viikonloppuna

Vasarat pauk­ku­vat jälleen Kii­min­ki­päi­vil­lä elokuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na

09.07.2021 12:02
Tilaajille
Bättre Folk jatkuu sunnuntainakin

Bättre Folk jatkuu sun­nun­tai­na­kin

15.06.2021 14:44
Provinssirock, Ilosaarirock ja Tuska perutaan koronan takia toistamiseen – festarit siirtyvät ensi vuoteen

Pro­vins­si­rock, Ilo­saa­ri­rock ja Tuska pe­ru­taan koronan takia tois­ta­mi­seen – fes­ta­rit siir­ty­vät ensi vuoteen

16.04.2021 11:44 6
Ruisrock perutaan toistamiseen koronapandemian takia – festari siirtyy ensi vuodelle

Ruis­rock pe­ru­taan tois­ta­mi­seen ko­ro­na­pan­de­mian takia – festari siirtyy ensi vuo­del­le

15.04.2021 12:18
Puistopiknikit tulevat taas Ouluun kesällä – tapahtumayksikkö etsii ohjelmaa piknikeille

Puis­to­pik­ni­kit tulevat taas Ouluun kesällä – ta­pah­tu­ma­yk­sik­kö etsii oh­jel­maa pik­ni­keil­le

14.04.2021 10:52
Helsingin Senaatintorin ulkoilmaterassi sai ideoimaan tapahtumatoria Ouluun – "Tarvitsemme pandemian synkistämän vuoden jälkeen valoa ja uskoa tulevaan"

Hel­sin­gin Se­naa­tin­to­rin ul­ko­il­ma­te­ras­si sai ideoi­maan ta­pah­tu­ma­to­ria Ouluun – "Tar­vit­sem­me pan­de­mian syn­kis­tä­män vuoden jälkeen valoa ja uskoa tu­le­vaan"

18.03.2021 20:30 11
Tilaajille
Arvio: Varjo-festivaali tarjosi sopivassa suhteessa vanhoja tuttuja ja nousevia nimiä – illan yllättäjä Ruusut osoitti, että myös kokeellisella musiikilla voi löytää hurmoksellisen suosion

Arvio: Var­jo-fes­ti­vaa­li tarjosi so­pi­vas­sa suh­tees­sa vanhoja tuttuja ja nou­se­via nimiä – illan yl­lät­tä­jä Ruusut osoit­ti, että myös ko­keel­li­sel­la mu­sii­kil­la voi löytää hur­mok­sel­li­sen suosion

08.08.2020 19:37 2
Tilaajille
"Mä oon saanu kaiken mitä mä oon halunnu" – Korona vei Pelkosenniemellä syntyneen Andy McCoyn ulkomaankiertueet, mutta eristäytymisessä ei ole rock-tähdelle mitään uutta

"Mä oon saanu kaiken mitä mä oon ha­lun­nu" – Korona vei Pel­ko­sen­nie­mel­lä syn­ty­neen Andy McCoyn ul­ko­maan­kier­tueet, mutta eris­täy­ty­mi­ses­sä ei ole rock-täh­del­le mitään uutta

22.07.2020 18:00 1
Tilaajille
Koiteli elää -festivaali siirtyy ensi vuoteen, mutta ohjelma pysyy lähes samana – "Teimme päätöksen kävijöiden turvallisuutta ajatellen"

Koiteli elää -fes­ti­vaa­li siirtyy ensi vuo­teen, mutta ohjelma pysyy lähes samana – "Teimme pää­tök­sen kä­vi­jöi­den tur­val­li­suut­ta aja­tel­len"

04.06.2020 00:00