Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Huippu-urheilu
Voiko Suomesta nousta enemmänkin supertähtiä, Sunnuntaikäräjät pohtii

Voiko Suo­mes­ta nousta enem­män­kin su­per­täh­tiä, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

12.02.2023 08:00
Tilaajille
Huippu-urheilu ei tarvitse poliitikkoja kylkeensä
Kolumni

Huip­pu-ur­hei­lu ei tar­vit­se po­lii­tik­ko­ja kyl­keen­sä

13.03.2022 14:00 5
Tilaajille
Urheilupäättäjät ovat kyvyttömiä viherryttämään urheilua
Kolumni

Ur­hei­lu­päät­tä­jät ovat ky­vyt­tö­miä vi­her­ryt­tä­mään ur­hei­lua

27.02.2022 14:00 1
Tilaajille
Äärimmäisyyksien urheiluvuosi 2021 – maalien, mitalien ja ennätysten sijasta monille jäi päällimmäisenä mieleen Christian Eriksenin sydänpysähdys

Ää­rim­mäi­syyk­sien ur­hei­lu­vuo­si 2021 – maa­lien, mi­ta­lien ja en­nä­tys­ten sijasta monille jäi pääl­lim­mäi­se­nä mieleen Chris­tian Erik­se­nin sy­dän­py­säh­dys

31.12.2021 07:00 1
Tilaajille
Olympiakomitea haluaa kantaa vastuunsa myös koko kansan liikuttajana, mutta OK:n Mikko Salosen mukaan työssä onnistuminen vaatii asennemuutoksen poliittisessa päätöksenteossa

Olym­pia­ko­mi­tea haluaa kantaa vas­tuun­sa myös koko kansan lii­kut­ta­ja­na, mutta OK:n Mikko Salosen mukaan työssä on­nis­tu­mi­nen vaatii asen­ne­muu­tok­sen po­liit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa

09.11.2021 08:00 4
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Matti “Mölli” Keinonen oli jääkiekkokaukalossa ukkosenjohdatin:  ”Piti viihdyttää katsojia. Yleisöhän viulut maksaa.”

80 vuotta täyt­tä­vä Matti “Mölli” Kei­no­nen oli jää­kiek­ko­kau­ka­los­sa uk­ko­sen­joh­da­tin: ”Piti viih­dyt­tää kat­so­jia. Ylei­sö­hän viulut mak­saa.”

06.11.2021 12:00 5
Tilaajille
Olympiakisat hätätilan varjossa
Pääkirjoitus

Olym­pia­ki­sat hä­tä­ti­lan var­jos­sa

10.07.2021 20:00 3
Tilaajille
Tutkijan mukaan huippu-urheilijoiden arvostus on Suomessa heikompaa kuin monissa muissa maissa – "Mikään muu asia ei nykymaailmassa kosketa sellaisia massoja kuin urheilu"

Tut­ki­jan mukaan huip­pu-ur­hei­li­joi­den ar­vos­tus on Suo­mes­sa hei­kom­paa kuin monissa muissa maissa – "Mikään muu asia ei ny­ky­maail­mas­sa kosketa sel­lai­sia massoja kuin ur­hei­lu"

26.01.2021 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olym­pia­ko­mi­tea – keisari ilman vaat­tei­ta

19.11.2020 06:00
Tilaajille
Kerran vielä, Urheilutalo! Vuonna 1962 valmistunut monien muistojen sisähalli aloittelee viimeistä kauttaan: "Näitä maisemia tulee ikävä"

Kerran vielä, Ur­hei­lu­ta­lo! Vuonna 1962 val­mis­tu­nut monien muis­to­jen si­sä­hal­li aloit­te­lee vii­meis­tä kaut­taan: "Näitä mai­se­mia tulee ikävä"

30.09.2020 07:30 1
Tilaajille
Grant päätti Riihijärven urakan Britannian amatöörimestaruuskisoissa: "Olo on pettynyt"

Grant päätti Rii­hi­jär­ven urakan Bri­tan­nian ama­töö­ri­mes­ta­ruus­ki­sois­sa: "Olo on pet­ty­nyt"

27.08.2020 22:10
Suomen ennätys 827 oli vasta alkusoitto – pituushypyn uuden tähden Kristian Pullin rajat ovat vielä kauempana: ”Sehän tässä hurjaa onkin”

Suomen ennätys 827 oli vasta al­ku­soit­to – pi­tuus­hy­pyn uuden tähden Kris­tian Pullin rajat ovat vielä kauem­pa­na: ”Sehän tässä hurjaa onkin”

23.06.2020 20:00
Tilaajille
Tarjolla kokemusta ja voittajan asennetta – pitkän linjan maajoukkuesuunnistaja Kirsi Nurmi siirtyy IFK Göteborgista oululaiseen SK Pohjantähteen

Tar­jol­la ko­ke­mus­ta ja voit­ta­jan asen­net­ta – pitkän linjan maa­jouk­kue­suun­nis­ta­ja Kirsi Nurmi siirtyy IFK Gö­te­bor­gis­ta ou­lu­lai­seen SK Poh­jan­täh­teen

16.06.2020 15:40
Maria Huntington tähdittää Valkean kaupungin kisoja Oulussa – kisajärjestäjä: "On tässä aivan eri fiilis laittaa tapahtumaa pystyyn"

Maria Hun­ting­ton täh­dit­tää Valkean kau­pun­gin kisoja Oulussa – ki­sa­jär­jes­tä­jä: "On tässä aivan eri fiilis laittaa ta­pah­tu­maa pys­tyyn"

15.06.2020 15:01
Aikamatka unelmien alkulähteelle – oululainen Petri Kokko, 47, palaa poikamaajoukkuevuosiensa muistoihin tunteikkaassa dokumentissa

Ai­ka­mat­ka unel­mien al­ku­läh­teel­le – ou­lu­lai­nen Petri Kokko, 47, palaa poi­ka­maa­jouk­kue­vuo­sien­sa muis­toi­hin tun­teik­kaas­sa do­ku­men­tis­sa

12.06.2020 20:00
Tilaajille
Löytyykö paukkuja uusiin yllätyksiin? Pitkään tavoitteena ollut MM-ottelu on edelleen Robert Heleniuksen, 36, ulottuvilla, mutta siihen pääsy vaatii vielä ainakin yhden ison voiton ja ripauksen tuuria

Löy­tyy­kö pauk­ku­ja uusiin yl­lä­tyk­siin? Pitkään ta­voit­tee­na ollut MM-ot­te­lu on edel­leen Robert He­le­niuk­sen, 36, ulot­tu­vil­la, mutta siihen pääsy vaatii vielä ainakin yhden ison voiton ja ri­pauk­sen tuuria

10.06.2020 21:15
Tilaajille
Nousukiitoon uusin opein – OGK:n Juhana Kukkonen valitsi valmentajakseen Timo Karvisen, jonka opastuksella Sami Välimäki nousi jo Euroopan-kiertueen osakilpailuvoittajaksi

Nou­su­kii­toon uusin opein – OGK:n Juhana Kuk­ko­nen valitsi val­men­ta­jak­seen Timo Kar­vi­sen, jonka opas­tuk­sel­la Sami Vä­li­mä­ki nousi jo Eu­roo­pan-kier­tueen osa­kil­pai­lu­voit­ta­jak­si

05.06.2020 07:00
Tilaajille
Ilmatilan maestrolle tunnustus tuen muodossa – pahasta loukkaantumisesta kuntoutuva Elias Syrjä sai 20 000 euron täyden urheilija-apurahan: "Ihanko totta?"

Il­ma­ti­lan maest­rol­le tun­nus­tus tuen muo­dos­sa – pahasta louk­kaan­tu­mi­ses­ta kun­tou­tu­va Elias Syrjä sai 20 000 euron täyden ur­hei­li­ja-apu­ra­han: "Ihanko totta?"

29.05.2020 20:30
Korona on ajanut suomalaisen huippu-urheilun talouskriisiin, mutta e-urheilu jatkanee kasvun uralla pandemiasta huolimatta

Korona on ajanut suo­ma­lai­sen huip­pu-ur­hei­lun ta­lousk­rii­siin, mutta e-ur­hei­lu jat­ka­nee kasvun uralla pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta

25.05.2020 21:00
Tilaajille
Tuomas Sammelvuo ei epäile Venäjän lentopallomaajoukkueen pääsyä Tokion olympialaisiin: "On aivan hirveä lisämotivaattori tällaiselle ylpeälle kansalle, jos meille ei anneta kisoihin omaa lippua"

Tuomas Sam­mel­vuo ei epäile Venäjän len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen pääsyä Tokion olym­pia­lai­siin: "On aivan hirveä li­sä­mo­ti­vaat­to­ri täl­lai­sel­le yl­peäl­le kan­sal­le, jos meille ei anneta ki­soi­hin omaa lippua"

24.05.2020 07:00 1
Tilaajille