Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

psykologia
Miten moraalittomasta käytöksestä työpaikoilla voi päästä eroon?
Kolumni

Miten mo­raa­lit­to­mas­ta käy­tök­ses­tä työ­pai­koil­la voi päästä eroon?

03.09.2023 14:00 9
Tilaajille
Tavoitteletko hyvää itsetuntoa? Ei kannata, sillä siitä ei ole mitään hyötyä
Essee

Ta­voit­te­let­ko hyvää it­se­tun­toa? Ei kan­na­ta, sillä siitä ei ole mitään hyötyä

19.05.2023 15:30 13
Tilaajille
Ella Autti häpesi hidasta vauhtiaan, kunnes syyksi paljastui vakava sairaus – Häpeätutkijana Autti ihmettelee ulkoilmalajeihin pesiytynyttä kulttuuria: "Pitää olla niin kauhean cool"

Ella Autti häpesi hidasta vauh­tiaan, kunnes syyksi pal­jas­tui vakava sairaus – Hä­peä­tut­ki­ja­na Autti ih­met­te­lee ul­ko­il­ma­la­jei­hin pe­siy­ty­nyt­tä kult­tuu­ria: "Pitää olla niin kauhean cool"

08.04.2023 06:00 21
Tilaajille
Elämä on rajallista, ja  jotenkin vain kuoleman kohtaaminen pitäisi hyväksyä – onko tämä perimmäinen syy viikonloppujen aamurutiinille?
Kolumni

Elämä on ra­jal­lis­ta, ja jo­ten­kin vain kuo­le­man koh­taa­mi­nen pitäisi hy­väk­syä – onko tämä pe­rim­mäi­nen syy vii­kon­lop­pu­jen aa­mu­ru­tii­nil­le?

05.04.2023 06:00 4
Tilaajille
Epäinhimillistämisestä ei saa tulla normaalia
Kolumni

Epä­in­hi­mil­lis­tä­mi­ses­tä ei saa tulla nor­maa­lia

03.02.2023 06:00 16
Tilaajille
Varo omia tarinoitasi – Meillä kaikilla on luultavasti valemuistoja
Essee

Varo omia ta­ri­noi­ta­si – Meillä kai­kil­la on luul­ta­vas­ti va­le­muis­to­ja

30.12.2022 15:30 10
Tilaajille
Isällä on ainutlaatuinen merkitys lapselle läpi koko elämän
Kolumni

Isällä on ai­nut­laa­tui­nen mer­ki­tys lap­sel­le läpi koko elämän

11.11.2022 06:00 3
Tilaajille
Meistä aikuisista tulee lapsia, kun astumme työpaikan ovesta sisään
Kolumni

Meistä ai­kui­sis­ta tulee lapsia, kun astumme työ­pai­kan ovesta sisään

10.10.2022 07:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun tun­teil­le ei löydy sanoja, kyse voi olla alek­si­ty­mias­ta

06.08.2022 06:30
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Myötätuntoisena saatat laskea verenpainettasi ja vähentää stressiä – työpaikoilla myötätunnon lisäämisen tulisi olla yhteinen tavoite

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Myö­tä­tun­toi­se­na saatat laskea ve­ren­pai­net­ta­si ja vä­hen­tää stres­siä – työ­pai­koil­la myö­tä­tun­non li­sää­mi­sen tulisi olla yh­tei­nen tavoite

09.07.2022 07:00 2
Tilaajille
Arvio: Tekisikö nuori äiti nyt toisin– samastuttavassa draamassa keski-ikäinen nainen painii menneisyytensä kanssa

Arvio: Te­ki­si­kö nuori äiti nyt toisin– sa­mas­tut­ta­vas­sa draa­mas­sa kes­ki-ikäi­nen nainen painii men­nei­syy­ten­sä kanssa

17.03.2022 16:50
Tilaajille
Oletko aina myöhässä? Ehkä sinua vaivaa aikasokeus – taustalla voi olla poikkeavuus aivotoiminnassa

Oletko aina myö­häs­sä? Ehkä sinua vaivaa ai­ka­so­keus – taus­tal­la voi olla poik­kea­vuus ai­vo­toi­min­nas­sa

28.02.2022 06:30 1
Tilaajille
Hyvin ennenaikaisina syntyneiden "pikkukeskosten" koulumenestystä ennustaa ennen kaikkea matemaattiset taidot, selviää uudesta tutkimuksesta

Hyvin en­nen­ai­kai­si­na syn­ty­nei­den "pik­ku­kes­kos­ten" kou­lu­me­nes­tys­tä en­nus­taa ennen kaikkea ma­te­maat­ti­set taidot, selviää uudesta tut­ki­muk­ses­ta

17.12.2021 10:47
Toisin kuin luulisi, Oulu eroaa psykologimäärissä muista saman kokoluokan kaupungeista – miksi kaupunki ei palkkaa psykologeja terveyskeskuksiin ja neuvoloihin?
Kolumni

Toisin kuin luu­li­si, Oulu eroaa psy­ko­lo­gi­mää­ris­sä muista saman ko­ko­luo­kan kau­pun­geis­ta – miksi kau­pun­ki ei palkkaa psy­ko­lo­ge­ja ter­veys­kes­kuk­siin ja neu­vo­loi­hin?

13.12.2021 06:00
Tilaajille
Suomea vaivaa koulupsykologipula, ja Oulussa se näkyy ruuhkina ja vaikeutena saada avoimia virkoja täytettyä – "Lapsen oppimisongelmiin on vaikea saada apua ajoissa", oululaisäiti kertoo

Suomea vaivaa kou­lup­sy­ko­lo­gi­pu­la, ja Oulussa se näkyy ruuh­ki­na ja vai­keu­te­na saada avoimia virkoja täy­tet­tyä – "Lapsen op­pi­mis­on­gel­miin on vaikea saada apua ajois­sa", ou­lu­lais­äi­ti kertoo

10.12.2021 06:00 24
Tilaajille
Lapsena tullut terapeutin rooli viitoitti tietä Tommy Hellstenin tulevalle uralle ja kymmenille teoksille

Lapsena tullut te­ra­peu­tin rooli vii­toit­ti tietä Tommy Hell­ste­nin tu­le­val­le uralle ja kym­me­nil­le teok­sil­le

22.09.2021 06:00 1
80 vuotta täyttävä mielenterveystyön kehittäjä Pirkko Lahti toteaa, että tietty määrä ahdistusta ja kärsimystä kuuluu elämään – kaikkea ahdistusta ei pidä lääkitä pois

80 vuotta täyt­tä­vä mie­len­ter­veys­työn ke­hit­tä­jä Pirkko Lahti toteaa, että tietty määrä ah­dis­tus­ta ja kär­si­mys­tä kuuluu elä­mään – ­kaik­kea ah­dis­tus­ta ei pidä lääkitä pois

20.08.2021 08:00
Tilaajille
Yhdessä nauraminen hellii kehoa ja mieltä, mutta on eri asia nauraa toisten kanssa kuin toiselle – "Nauramista voi käyttää myös vallan ja alistamisen välineenä"

Yhdessä nau­ra­mi­nen hellii kehoa ja mieltä, mutta on eri asia nauraa toisten kanssa kuin toi­sel­le – "Nau­ra­mis­ta voi käyttää myös vallan ja alis­ta­mi­sen vä­li­nee­nä"

02.08.2021 06:30 1
Tilaajille
Kesälomat ovat monilla täydessä vauhdissa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – kysyimme, miten lomattomuus vaikuttaa hyvinvointiin

Ke­sä­lo­mat ovat monilla täy­des­sä vauh­dis­sa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – ky­syim­me, miten lo­mat­to­muus vai­kut­taa hy­vin­voin­tiin

11.07.2021 17:00 2
Tilaajille
Itkeminen ei ole heikkous: se lievittää stressiä ja rauhoittaa mieltä – Kristiina Koistiselle hämmentyneet lääkärit ovat jopa tyrkyttäneet masennuslääkkeitä

It­ke­mi­nen ei ole heik­kous: se lie­vit­tää stres­siä ja rau­hoit­taa mieltä – Kris­tii­na Kois­ti­sel­le häm­men­ty­neet lää­kä­rit ovat jopa tyr­kyt­tä­neet ma­sen­nus­lääk­kei­tä

28.06.2021 06:30
Tilaajille