Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kasvatus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­nis­ta ei voi tinkiä – toi­men­pi­tei­siin, jotka edis­tä­vät lapsen ja nuoren etua, on ryh­dyt­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti

17.09.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lo­ru­het­ki, lapsen retki – mie­len­mai­se­maan

15.09.2023 05:30
Tilaajille
Kun nuori ryöstää toisen nuoren väkivalloin, on aikuisten aika katsoa peiliin
Kolumni

Kun nuori ryöstää toisen nuoren vä­ki­val­loin, on ai­kuis­ten aika katsoa peiliin

26.08.2023 06:05 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mark­ki­na­li­be­ra­lis­min arvot eivät suosi vau­vo­jen maail­maan tuloa – eivät sitä edes an­sait­se

06.08.2023 08:00 12
Tilaajille
Vanhemmuuden ihanteet muuttuvat jatkuvasti – Näin vanhemman itsensä saama kasvatus voi heijastua lapsen kasvatukseen

Van­hem­muu­den ihan­teet muut­tu­vat jat­ku­vas­ti – Näin van­hem­man itsensä saama kas­va­tus voi hei­jas­tua lapsen kas­va­tuk­seen

24.07.2023 12:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sinun sa­noil­la on väliä – ra­sis­min kit­ke­mi­nen on jo­kai­sen ai­kui­sen tehtävä

18.07.2023 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muna, kana vai some? – aivomme ja krop­pam­me ovat käyneet kohta kaksi vuo­si­kym­men­tä yli­kier­rok­sil­la

30.04.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajat ovat rak­kaut­ta, asial­li­nen kes­kus­te­lu on lapsen par­haak­si

17.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Anna-Maria Alaluusuan lapsuudessa Pelkosenniemellä lapsia piiskattiin – nyt hänen tyttärentyttärensä opettaa mummia puhumaan rakkaudesta

An­na-Ma­ria Ala­luu­suan lap­suu­des­sa Pel­ko­sen­nie­mel­lä lapsia piis­kat­tiin – nyt hänen tyt­tä­ren­tyt­tä­ren­sä opettaa mummia pu­hu­maan rak­kau­des­ta

05.03.2023 15:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kas­vat­taa­ko Andrew Tate si­nun­kin las­ta­si?

08.01.2023 06:00 9
Tilaajille
Pastellipilvet ja keijupöly kuuluvat kaikille, ja siksi tyttöjen ja poikien kulttuurien raja-aidat ovat harmillisia
Essee

Pas­tel­li­pil­vet ja kei­ju­pö­ly kuu­lu­vat kai­kil­le, ja siksi tyt­tö­jen ja poikien kult­tuu­rien ra­ja-ai­dat ovat har­mil­li­sia

10.12.2022 08:53 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suus kuuluu kai­kil­le

30.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tä­nään­kin on lasten oi­keuk­sien päivä

18.11.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liian koh­te­lias ei kannata olla

28.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Oulun päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa otetaan käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä – lapsen poissaolot ilmoitetaan eVakassa

Oulun päi­vä­ko­deis­sa ja per­he­päi­vä­hoi­dos­sa otetaan käyt­töön uusi asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mä – lapsen pois­sa­olot il­moi­te­taan eVa­kas­sa

15.08.2022 11:45 3
Kylä kasvattaa lapsen, lapsi kasvattaa kylää
Kolumni

Kylä kas­vat­taa lapsen, lapsi kas­vat­taa kylää

19.06.2022 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­jais­huol­lon juh­la­päi­vä – jo­kai­nen nuori an­sait­see, että ai­kui­nen uskoo hänen voivan tehdä muu­tok­sia

18.02.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun lä­hei­nen on tehnyt sek­suaa­li­ri­kok­sen – sitä ter­vet­tä osaa ih­mi­ses­sä, joka kykenee myö­tä­tun­toon ja vas­ta­vuo­roi­suu­teen, voidaan vah­vis­taa

09.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Nuoriso kasvattaa nuorison – ja opettajat ovat kovilla lasten ja nuorten vanhempien kanssa
Kolumni

Nuoriso kas­vat­taa nuo­ri­son – ja opet­ta­jat ovat kovilla lasten ja nuorten van­hem­pien kanssa

02.01.2022 14:00 1
Tilaajille
Pertti, sinua taitaa harmittaa: "Tunteiden sanoittaminen auttaa puhetaidotonta taaperoa, mutta yhtä paljon siitä hyötyisivät vihaiset aikuiset"
Essee

Pertti, sinua taitaa har­mit­taa: "Tun­tei­den sa­noit­ta­mi­nen auttaa pu­he­tai­do­ton­ta taa­pe­roa, mutta yhtä paljon siitä hyö­tyi­si­vät vi­hai­set ai­kui­set"

10.10.2021 09:00 3
Tilaajille