Merkkipäivät
Viimeisin 12 tuntia
60 vuotta täyttävä Juha Sipilä toivoo politiikkaan enemmän ratkaisukeskeistä keskustelua – politiikan puhetapa on muuttunut huonompaan suuntaan

60 vuotta täyt­tä­vä Juha Sipilä toivoo po­li­tiik­kaan enemmän rat­kai­su­kes­keis­tä kes­kus­te­lua – po­li­tii­kan pu­he­ta­pa on muut­tu­nut huo­nom­paan suun­taan

07:00 12
Tilaajille
Vanhemmat
Presidentti Sauli Niinistön onnittelukirje pääsee Lyly Rajalan kodissa lukemattomien Marilyn Monroen kuvien rinnalle

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön on­nit­te­lu­kir­je pääsee Lyly Rajalan kodissa lu­ke­mat­to­mien Marilyn Monroen kuvien rin­nal­le

21.04.2021 07:00 14
Tilaajille
Edu Kettunen viihtyy paremmin nikkarointipuuhissa kuin parrasvaloissa – "Huomio tuntuu jopa rasittavalta, mutta kuuluu julkisuushommaan"

Edu Ket­tu­nen viihtyy pa­rem­min nik­ka­roin­ti­puu­his­sa kuin par­ras­va­lois­sa – "Huomio tuntuu jopa ra­sit­ta­val­ta, mutta kuuluu jul­ki­suus­hom­maan"

10.04.2021 15:00
Tilaajille
KGB-pomon läksytys presidenttiehdokkuuden aikana syöpyi syvälle mieleen, muistelee politiikan konkari, ministeri Kalevi Kivistö

KGB-po­mon läk­sy­tys pre­si­dent­ti­eh­dok­kuu­den aikana syöpyi syvälle mie­leen, muis­te­lee po­li­tii­kan kon­ka­ri, mi­nis­te­ri Kalevi Kivistö

25.03.2021 07:00 4
Tilaajille
Tutkittu tieto on korona-aikana kunniassa, sanoo pitkän linjan toimittaja Reijo Ruokanen: "Ilmoilla on kaikenlaista harhaanjohtavaa huuhaata"

Tut­kit­tu tieto on ko­ro­na-ai­ka­na kun­nias­sa, sanoo pitkän linjan toi­mit­ta­ja Reijo Ruo­ka­nen: "Il­moil­la on kai­ken­lais­ta har­haan­joh­ta­vaa huu­haa­ta"

21.03.2021 19:00 2
Tilaajille
Vanhojen doping-asioiden kaivelu ei aja kenenkään asiaa, sanoo antidopingin uranuurtaja Timo Seppälä – "Eiköhän niistä olla jo otettu laajasti opiksi"

Van­ho­jen do­ping-asioi­den kaivelu ei aja ke­nen­kään asiaa, sanoo an­ti­do­pin­gin uran­uur­ta­ja Timo Seppälä – "Ei­kö­hän niistä olla jo otettu laa­jas­ti opiksi"

21.03.2021 07:00 2
Tilaajille
Tässä nyt olen, 48 vuotta myöhemmin – kun Gerald Lee saapui Suomeen 1970-luvulla, mustaa miestä katsottiin pitkään

Tässä nyt olen, 48 vuotta myö­hem­min – kun Gerald Lee saapui Suomeen 1970-lu­vul­la, mustaa miestä kat­sot­tiin pitkään

20.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Emerituspiispa Samuel Salmi rohkaisee pappeja avoimeen keskusteluun – "Jos keskustelua käydään syyttävään sävyyn, vinoillen, haavoja tulee enemmän"

Eme­ri­tus­piis­pa Samuel Salmi roh­kai­see pappeja avoi­meen kes­kus­te­luun – "Jos kes­kus­te­lua käydään syyt­tä­vään sävyyn, vi­noil­len, haavoja tulee enem­män"

19.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Politiikassa on tärkeää kertoa avoimesti vaikeistakin asioista

Po­li­tii­kas­sa on tärkeää kertoa avoi­mes­ti vai­keis­ta­kin asiois­ta

17.03.2021 09:00
Tilaajille
Umayya Abu-Hanna on ”repinyt juurensa” jo kahteen kertaan – Uusi elämä Amsterdamissa toi turvan ja tasapainon

Umayya Abu-Han­na on ”re­pi­nyt juu­ren­sa” jo kahteen kertaan – Uusi elämä Ams­ter­da­mis­sa toi turvan ja ta­sa­pai­non

17.03.2021 13:03 4
Tilaajille
KÄÄK! Ärhäkkä, epäonninen räpyläniekka kumppaneineen on seikkaillut Suomessa jo 70 vuotta – Kolme sarjakuvantekijää kertoo, mitä Aku Ankka on heille merkinnyt

KÄÄK! Är­häk­kä, epä­on­ni­nen rä­py­lä­niek­ka kump­pa­nei­neen on seik­kail­lut Suo­mes­sa jo 70 vuotta – Kolme sar­ja­ku­van­te­ki­jää kertoo, mitä Aku Ankka on heille mer­kin­nyt

15.03.2021 18:00
Tilaajille
Fanit eivät ole koskaan unohtaneet 70 vuotta täyttävää iskelmälaulaja Tarja Ylitaloa

Fanit eivät ole koskaan unoh­ta­neet 70 vuotta täyt­tä­vää is­kel­mä­lau­la­ja Tarja Yli­ta­loa

04.03.2021 09:00 2
Tilaajille
"Selvisimme pahimmasta tehtyämme töitä 24/7" – 60 vuotta täyttävä ravintoloitsija Maija Silvennoinen luottaa siihen, että asiat järjestyvät myös koronaoloissa

"Sel­vi­sim­me pa­him­mas­ta teh­tyäm­me töitä 24/7" – 60 vuotta täyt­tä­vä ra­vin­to­loit­si­ja Maija Sil­ven­noi­nen luottaa siihen, että asiat jär­jes­ty­vät myös ko­ro­na­olois­sa

26.02.2021 19:00
Tilaajille
Päätökset syntyvät ihmisten kesken neuvottelemalla, sanoo 60 vuotta täyttävä konkaripoliitikko Eva Biaudet

Pää­tök­set syn­ty­vät ih­mis­ten kesken neu­vot­te­le­mal­la, sanoo 60 vuotta täyt­tä­vä kon­ka­ri­po­lii­tik­ko Eva Biaudet

26.02.2021 09:00 4
Tilaajille
Monika Fagerholm eli romaania kirjoittaessaan vuoden ajan hernekeittolounailla, jotka hän haki Lidlistä työviikoksi kerrallaan

Monika Fa­ger­holm eli ro­maa­nia kir­joit­taes­saan vuoden ajan her­ne­keit­to­lou­nail­la, jotka hän haki Lid­lis­tä työ­vii­kok­si ker­ral­laan

25.02.2021 09:00
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Titta Jokinen oli tuttu näky televisiossa 1980- ja 1990-luvuilla: "Toivon kuitenkin, että olisin osannut ottaa aikaa myös itselleni ja perheelleni”

70 vuotta täyt­tä­vä Titta Jokinen oli tuttu näky te­le­vi­sios­sa 1980- ja 1990-lu­vuil­la: "Toivon kui­ten­kin, että olisin osannut ottaa aikaa myös it­sel­le­ni ja per­heel­le­ni”

21.02.2021 17:00
Tilaajille
Ylen päätoimittaja Riikka Räisänen tukisi kaupallista mediaa Ylen rajoittamisen sijaan – "Se olisi demokratiateko"

Ylen pää­toi­mit­ta­ja Riikka Räi­sä­nen tukisi kau­pal­lis­ta mediaa Ylen ra­joit­ta­mi­sen sijaan – "Se olisi de­mok­ra­tia­te­ko"

18.02.2021 09:00 5
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Kaarlo Viitala oli sotalapsi, josta tuli Oulun rakentaja – vaimoaan Terttua hän kosi heti ensitapaamisella

80 vuotta täyt­tä­vä Kaarlo Viitala oli so­ta­lap­si, josta tuli Oulun ra­ken­ta­ja – vai­moaan Terttua hän kosi heti en­si­ta­paa­mi­sel­la

12.02.2021 07:00 4
Tilaajille
60 vuotta täyttävän Tapio Korjuksen voittoresepti Soulin olympialaisissa: Kaasu pohjaan ja henki pintaan

60 vuotta täyt­tä­vän Tapio Kor­juk­sen voit­to­re­sep­ti Soulin olym­pia­lai­sis­sa: Kaasu pohjaan ja henki pintaan

10.02.2021 09:05
Tilaajille
Jussi Lammen työt loppuivat koronan takia kuin seinään: "On mennyt luotto siihen, että vielä joskus pääsisi lavalle"

Jussi Lammen työt lop­pui­vat koronan takia kuin sei­nään: "On mennyt luotto siihen, että vielä joskus pääsisi la­val­le"

07.02.2021 19:00 5
Tilaajille