Myrsky: Puita kaatui ih­mis­ten päälle Oulussa

JUURI NYT: Raju uk­kos­kuu­ro pyyh­käi­si Oulun yli – kes­kus­tas­sa kadut tul­vi­vat ja puut kat­kei­li­vat, katso kuvat

Merkkipäivät
Viimeisin tunti

Pieni Kisu Pie­ta­rin­ka­dul­ta ehti jo 70 vuoden ikään

19:00 1
Tilaajille
Kuukausi

Sikke Sumari ei mieti, us­kal­taa­ko, vaan kiin­nos­taa­ko – Ikä on ollut tv-kas­vol­le este vain Teat­te­ri­kor­kea­kou­luun pyr­kies­sä

15.06.2021 11:13
Tilaajille

Yli tu­han­nen la­ki­py­kä­län kaikki kohut lä­päi­se­vä Ver­di-ba­ri­to­ni

10.06.2021 19:00 1
Tilaajille

"Jour­na­lis­min on oltava älyl­lis­tä, mutta ei elä­mäl­le vie­ras­ta"

08.06.2021 19:00 1
Tilaajille

Niukat esi­ku­vat ja kos­to­fan­ta­sia ajoivat Elina Knih­ti­län näyt­te­li­jäk­si – mo­tii­vit peh­me­ni­vät myö­hem­min

05.06.2021 19:00
Tilaajille

70 vuotta täyt­tä­vä Satu Hassi ei unohda hetkeä, jolloin sai kuulla rin­ta­syö­pä­diag­noo­sis­taan: ”Se oli ihan absurdi ti­lan­ne”

02.06.2021 19:00
Tilaajille

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­jan työssä yh­dis­ty­vät Kaija Luuk­ko­sen kaikki aiemmat haa­veam­ma­tit: las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja, näyt­te­li­jä, lä­he­tys­työn­te­ki­jä ja pappi

31.05.2021 10:00 2
Tilaajille

Ou­lu­lai­ses­ta Paavo Ran­ki­ses­ta tuli isänsä jäl­jis­sä jä­sen­kor­jaa­ja: "Lää­kä­ri ei vält­tä­mät­tä ollut se en­sim­mäi­nen paikka, johon maa­seu­dul­la 1960-lu­vul­la läh­det­tiin"

23.05.2021 07:00 4
Tilaajille

"On mah­ta­vaa voida kävellä omilla ja­loil­la" – 60 täyt­tä­vän Tuija He­lan­de­rin ur­hei­lu- ja bis­nes­urat vaih­tui­vat keuh­ko­sai­rau­den vuoksi po­ti­las­uraan

22.05.2021 19:00
Tilaajille
Vanhemmat

70 vuotta täyt­tä­vä Veltto Vir­ta­nen: "Sanna Marin pelasti minut henkiin po­li­tii­kas­ta" – Sau­hua­va moot­to­ri­tur­pa antaa pu­heen­vuo­ron luon­nol­le

17.05.2021 19:00 2
Tilaajille

Esi­ku­va­na vanha kii­na­lai­nen taide, Hannu Hautala kiin­nos­tui lin­nuis­ta noin kym­men­vuo­tiaa­na – "Mitä pa­rem­min tuntee luontoa ja sen il­miöi­tä, sitä pa­rem­min luon­to­ku­via pystyy ot­ta­maan"

11.05.2021 19:00
Tilaajille

Taide veti Saila Su­si­luo­toa puo­leen­sa lap­ses­ta asti – "Kotona ke­ho­tet­tiin en­nem­min te­ke­mään jotain muuta"

10.05.2021 19:00
Tilaajille

Erkki Lep­pä­vuo­ri seurasi ai­tio­pai­kal­ta, miten eri hal­li­tuk­set suh­tau­tui­vat tut­ki­mus- ja in­no­vaa­tio­toi­min­taan: "Y­li­voi­mai­ses­ti paras pu­heen­joh­ta­ja oli Paavo Lip­po­nen"

09.05.2021 10:00
Tilaajille

Lau­teil­ta löytää yh­teis­kun­nan koko kirjon

07.05.2021 11:00
Tilaajille

Vielä löytyi lu­ke­ma­ton Kalle Päätalo

07.05.2021 08:00 1
Tilaajille

"Syn­nyin pai­no­mus­teen tuok­suun" – 60 vuotta täyt­tä­vä Kalle Kor­kea­ki­vi on jo kol­man­nen polven ka­le­va­lai­nen

05.05.2021 09:00 1
Tilaajille

Kun Putin oli yleisön jou­kos­sa, silloin maa­lais­poi­kaa jän­nit­ti – esiin­ty­mis­tä ra­kas­ta­va Mikko Alatalo kaipaa kuu­mei­ses­ti ta­kai­sin kei­koil­le

29.04.2021 18:00
Tilaajille

70 vuotta täyt­tä­vän Jari Sink­ko­sen mie­les­tä ikään­ty­mi­nen on "pas­ka­mais­ta, mutta jos järjen valo säi­lyi­si, eikä ihan hirveän sai­raak­si tulisi, niin se vielä me­net­te­lee"

25.04.2021 19:00
Tilaajille

Mikko Ala­ta­lo: Pilasin Suomen nuo­ri­son esit­te­le­mäl­lä Sex Pis­tol­sin – 70 vuotta täyt­tä­vä lau­la­ja­iko­ni jatkaa lau­sei­ta

25.04.2021 06:17 8

Exp­ress-yh­tyees­tä tuttu ou­lu­lai­nen Unski Kaik­ko­nen on kul­ke­nut elämän mit­tai­sen matkan kos­ket­ti­mien ääressä

24.04.2021 19:00 2
Tilaajille