Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Merkkipäivät
Viimeisin 12 tuntia
Kuin sakset kädessä syntynyt – 70 vuotta täyttävä Liisa Virho seurasi kampaamoalalla äitinsä jalanjälkiä, nyt hän iloitsee tehdessään töitä lastensa kanssa

Kuin sakset kädessä syn­ty­nyt – 70 vuotta täyt­tä­vä Liisa Virho seurasi kam­paa­moa­lal­la äitinsä ja­lan­jäl­kiä, nyt hän iloit­see teh­des­sään töitä las­ten­sa kanssa

10:00 4
Tilaajille
Kuukausi
Veikko Ervasti ihmettelee yliopiston hinkua marketin nurkalle Raksilaan: "Viivotinarkkitehtuuri hallitsee"

Veikko Ervasti ih­met­te­lee ylio­pis­ton hinkua mar­ke­tin nur­kal­le Rak­si­laan: "Vii­vo­ti­nark­ki­teh­tuu­ri hal­lit­see"

22.01.2022 09:00 23
Tilaajille
"Kun teatterissa on kyse rakkaudesta, niin siinä perhana vieköön pitää olla se rakkaus"

"Kun teat­te­ris­sa on kyse rak­kau­des­ta, niin siinä perhana vieköön pitää olla se rak­kaus"

19.01.2022 19:00
Tilaajille
Oulun pääkirjaston avaamisessa tarvittiin palomiestenkin apua – 40 vuotta sitten kirjasto oli koko maan modernein siirtyessään tietokoneaikaan

Oulun pää­kir­jas­ton avaa­mi­ses­sa tar­vit­tiin pa­lo­mies­ten­kin apua – 40 vuotta sitten kir­jas­to oli koko maan mo­der­nein siir­tyes­sään tie­to­ko­neai­kaan

11.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Luottaen ja luotsaten – piispa Jukka Keskitalolle toivossa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikuisuuttakin ajatellen

Luot­taen ja luot­sa­ten – ­piis­pa Jukka Kes­ki­ta­lol­le toi­vos­sa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikui­suut­ta­kin aja­tel­len

09.01.2022 10:00
Tilaajille
80 vuotta täyttävä runoilija ja kääntäjä Pentti Saaritsa ei malta jäädä eläkkeelle.

80 vuotta täyt­tä­vä ru­noi­li­ja ja kään­tä­jä Pentti Saa­rit­sa ei malta jäädä eläk­keel­le.

28.12.2021 19:00
Tilaajille
Kaj Stenvall kehitti runsaat 30 vuotta sitten ankka-hahmon, joka on ollut siitä lähtien hänen kuvataiteensa tavaramerkki ja hänen alter egonsa

Kaj Sten­vall kehitti runsaat 30 vuotta sitten ank­ka-hah­mon, joka on ollut siitä lähtien hänen ku­va­tai­teen­sa ta­va­ra­merk­ki ja hänen alter egonsa

25.12.2021 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
60 vuotta täyttävä Maarit Tastula: "Ihmisten välinen luottamus on paras pääoma"

60 vuotta täyt­tä­vä Maarit Tas­tu­la: "Ih­mis­ten välinen luot­ta­mus on paras pääoma"

22.12.2021 19:00
Tilaajille
Savuttoman Suomen esitaistelija Erkki Aurejärvi nousi lakimieheksi ja professoriksi nuoruuden rikostuomioista huolimatta

Sa­vut­to­man Suomen esi­tais­te­li­ja Erkki Au­re­jär­vi nousi la­ki­mie­hek­si ja pro­fes­so­rik­si nuo­ruu­den ri­kos­tuo­miois­ta huo­li­mat­ta

08.12.2021 19:00 3
Tilaajille
"Kirkko elää tässä ajassa mutta ei tästä ajasta" – Oulun metropoliitta Elia tähdentää että ei usko vaikenevaan kirkkoon

"Kirkko elää tässä ajassa mutta ei tästä ajasta" – Oulun met­ro­po­liit­ta Elia täh­den­tää että ei usko vai­ke­ne­vaan kirk­koon

08.12.2021 08:00
Tilaajille
Tampere korjaa Oulun satoa – puurakentaminen on arkkitehti, rakennusopin professorin Markku Karjalaisen arkea ja pyhää

Tampere korjaa Oulun satoa – ­puu­ra­ken­ta­mi­nen on ark­ki­teh­ti, ra­ken­nu­so­pin pro­fes­so­rin Markku Kar­ja­lai­sen arkea ja pyhää

03.12.2021 19:00 4
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Kyra Kyrklund sai Matadorilta tärkeimmät oppinsa: ”Jos oikeaa fiilistä ei ole koskaan kokenut, sitä on vaikea selittää.”

70 vuotta täyt­tä­vä Kyra Kyrk­lund sai Ma­ta­do­ril­ta tär­keim­mät op­pin­sa: ”Jos oikeaa fii­lis­tä ei ole koskaan ko­ke­nut, sitä on vaikea se­lit­tää.”

29.11.2021 19:00
Tilaajille
Pirjo Lonka tietää, ettei viisikymppisenä ei tarvitse enää todistella mitään

Pirjo Lonka tietää, ettei vii­si­kymp­pi­se­nä ei tar­vit­se enää to­dis­tel­la mitään

13.11.2021 17:30 1
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Matti “Mölli” Keinonen oli jääkiekkokaukalossa ukkosenjohdatin:  ”Piti viihdyttää katsojia. Yleisöhän viulut maksaa.”

80 vuotta täyt­tä­vä Matti “Mölli” Kei­no­nen oli jää­kiek­ko­kau­ka­los­sa uk­ko­sen­joh­da­tin: ”Piti viih­dyt­tää kat­so­jia. Ylei­sö­hän viulut mak­saa.”

06.11.2021 12:00 5
Tilaajille
Suomessa vierastetaan ajatusta poliittisesta johtajuudesta, sanoo 50 vuotta täyttävä Sitran yliasiamies Jyrki Katainen

Suo­mes­sa vie­ras­te­taan aja­tus­ta po­liit­ti­ses­ta joh­ta­juu­des­ta, sanoo 50 vuotta täyt­tä­vä Sitran ylia­sia­mies Jyrki Ka­tai­nen

13.10.2021 19:00 7
Tilaajille
60 vuotta täyttävä laulaja Jore Marjaranta on joogan ansiosta elämänsä vireessä: "Oli hienoa, että sain oppia uuden taidon, josta tuli sattumalta toinen ammatti"

60 vuotta täyt­tä­vä laulaja Jore Mar­ja­ran­ta on joogan an­sios­ta elä­män­sä vi­rees­sä: "Oli hienoa, että sain oppia uuden taidon, josta tuli sat­tu­mal­ta toinen am­mat­ti"

08.10.2021 19:30
Tilaajille
Marjaana Lassi näkee tärkeänä kulkea perheiden rinnalla: "On tarpeen pohtia, miten me kirkon kasvatuksen ammattilaiset toimimme tässä ajassa parhaalla mahdollisella tavalla Taivaan Isän käsinä ja jalkoina"

Mar­jaa­na Lassi näkee tär­keä­nä kulkea per­hei­den rin­nal­la: "On tarpeen pohtia, miten me kirkon kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­set toi­mim­me tässä ajassa par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla Taivaan Isän käsinä ja jal­koi­na"

08.10.2021 08:45
Tilaajille
Pandemian torjuntaan apua kaupunkisuunnittelusta – professori Helka-Liisa Hentilä johtaa monialaista tutkimushanketta

Pan­de­mian tor­jun­taan apua kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta – pro­fes­so­ri Hel­ka-Lii­sa Hentilä johtaa mo­ni­alais­ta tut­ki­mus­han­ket­ta

06.10.2021 07:30 1
Tilaajille
Iskelmätytön rooli oli tarjolla, mutta Sonja Lumme sanoi ei – Monipuoliseen uraan mahtuu puutarhakirjojakin

Is­kel­mä­ty­tön rooli oli tar­jol­la, mutta Sonja Lumme sanoi ei – Mo­ni­puo­li­seen uraan mahtuu puu­tar­ha­kir­jo­ja­kin

05.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Verokarhu viihtyy pohjoisen luonnossa – 60 vuotta täyttävä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura on aina miettinyt, miten asiat voisi tehdä paremmin

Ve­ro­kar­hu viihtyy poh­joi­sen luon­nos­sa – 60 vuotta täyt­tä­vä Ve­ro­hal­lin­non pää­joh­ta­ja Markku Heikura on aina miet­ti­nyt, miten asiat voisi tehdä pa­rem­min

02.10.2021 08:00 1
Tilaajille