Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Merkkipäivät
Kuukausi
Reijo Suonvieri kertoo, miten suvun kiviyritys kasvatettiin "hirveällä taistelulla" – Alvar Aaltokin hyväksyi mustan kiven Finlandia-taloon

Reijo Suon­vie­ri kertoo, miten suvun ki­viy­ri­tys kas­va­tet­tiin "hir­veäl­lä tais­te­lul­la" – Alvar Aal­to­kin hy­väk­syi mustan kiven Fin­lan­dia-ta­loon

29.02.2024 20:58
Tilaajille
Oululaisen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynttilää – Hän poisti syntymäpäivänsä Facebookista, joka sekoili karkauspäivän kanssa

Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää – Hän poisti syn­ty­mä­päi­vän­sä Fa­ce­boo­kis­ta, joka sekoili kar­kaus­päi­vän kanssa

29.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Satu Saarinen: Samaa sukupuolta olevien vihkimisen aika on nyt – Oulun tuomiorovastin mukaan köyhtyvä kirkko löytää inhimillisyyden

Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt – Oulun tuo­mio­ro­vas­tin mukaan köyh­ty­vä kirkko löytää in­hi­mil­li­syy­den

25.02.2024 08:30 83
Tilaajille
Lempeä diktaattori Mr. Lordi ei lorvi – "Olisin halunnut tehdä samalla kertaa kymmenen levyä, mutta levy-yhtiö sanoi, että seitsemän saa riittää"

Lempeä dik­taat­to­ri Mr. Lordi ei lorvi – "Olisin ha­lun­nut tehdä samalla kertaa kym­me­nen levyä, mutta le­vy-yh­tiö sanoi, että seit­se­män saa riit­tää"

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Vaikka kitarasta olisi pari kieltä poikki, laulu pitää voida esittää – 50 vuotta täyttävä Juha Tapio löysi nuorena musiikista tavan ilmaista asioita, joista ei muuten uskaltanut puhua

Vaikka ki­ta­ras­ta olisi pari kieltä poikki, laulu pitää voida esittää – 50 vuotta täyt­tä­vä Juha Tapio löysi nuorena mu­sii­kis­ta tavan il­mais­ta asioi­ta, joista ei muuten us­kal­ta­nut puhua

05.02.2024 20:41 2
Tilaajille
100-vuotias Arvo Suutarinen asuu yhä itse suunnittelemassaan omakotitalossa Pateniemessä, vaikka vannoi, että Ouluun ei jäädä

100-vuo­tias Arvo Suu­ta­ri­nen asuu yhä itse suun­nit­te­le­mas­saan oma­ko­ti­ta­los­sa Pa­te­nie­mes­sä, vaikka vannoi, että Ouluun ei jäädä

03.02.2024 06:00 14
Tilaajille
Vanhemmat
Rillaava leijonalegenda laittaa jouluksi aivot kaakkoon – Lappi on kuusikymppiselle  Timo Jutilalle henkireikä, ja sinne hän on lähdössä nytkin lumienkeleitä tekemään

Ril­laa­va lei­jo­na­le­gen­da laittaa jou­luk­si aivot kaak­koon – Lappi on kuu­si­kymp­pi­sel­le Timo Ju­ti­lal­le hen­ki­rei­kä, ja sinne hän on läh­dös­sä nytkin lu­mien­ke­lei­tä te­ke­mään

23.12.2023 09:00 4
Tilaajille
Marko Yli-Hannuksela ei ollut erityisen lahjakas – Tuleva olympiamitalisti treenasi huippujen kanssa, luki kaiken painista ja katsoi otteluita videolta

Marko Yli-Han­nuk­se­la ei ollut eri­tyi­sen lah­ja­kas – Tuleva olym­pia­mi­ta­lis­ti tree­na­si huip­pu­jen kanssa, luki kaiken pai­nis­ta ja katsoi ot­te­lui­ta vi­deol­ta

21.12.2023 09:00 3
Tilaajille
Tarja Halonen kysyy, olisiko hänen pitänyt murjottaa Allegro-junan neitsytmatkalla – 80 vuotta täyttävän presidentin mukaan keskustelussa on oiottu mutkia

Tarja Halonen kysyy, olisiko hänen pitänyt mur­jot­taa Al­leg­ro-ju­nan neit­syt­mat­kal­la – 80 vuotta täyt­tä­vän pre­si­den­tin mukaan kes­kus­te­lus­sa on oiottu mutkia

20.12.2023 09:00 38
Tilaajille
Suomen pitää nyt linjata, haluaako se olla huippu-urheilumaa, sanoo 50 vuotta täyttävä Antti Kasvio – Hänestä kestävyysurheilu ei ole Suomessa korkeassa kurssissa

Suomen pitää nyt lin­ja­ta, ha­luaa­ko se olla huip­pu-ur­hei­lu­maa, sanoo 50 vuotta täyt­tä­vä Antti Kasvio – Hänestä kes­tä­vyy­sur­hei­lu ei ole Suo­mes­sa kor­keas­sa kurs­sis­sa

19.12.2023 09:00 4
Tilaajille
Oululainen Tarja Kela on työskennellyt 40 vuotta lasten syöpäosastolla – Alussa hoitajat silittelivät pienet potilaat uneen, nyt he ohjaavat lasten vanhempia

Ou­lu­lai­nen Tarja Kela on työs­ken­nel­lyt 40 vuotta lasten syö­päo­sas­tol­la – Alussa hoi­ta­jat si­lit­te­li­vät pienet po­ti­laat uneen, nyt he oh­jaa­vat lasten van­hem­pia

13.11.2023 06:00 14
Tilaajille
Oululaisen hevoskauppiaan pojasta tuli suomalainen raviohjastajalegenda – 70 vuotta täyttävä Jorma Kontio on voittanut urallaan lähes kaiken

Ou­lu­lai­sen he­vos­kaup­piaan pojasta tuli suo­ma­lai­nen ra­vioh­jas­ta­ja­le­gen­da – 70 vuotta täyt­tä­vä Jorma Kontio on voit­ta­nut ural­laan lähes kaiken

07.08.2023 16:27 2
Tilaajille
Raha ei kasva puussa, oppi Nordean Oulun toimipaikan johtaja jo nuorena – 60 vuotta täyttävä Pekka Koskela toivoisi Oululta rohkeutta kaupungin kehittämiseen

Raha ei kasva puussa, oppi Nordean Oulun toi­mi­pai­kan johtaja jo nuorena – 60 vuotta täyt­tä­vä Pekka Koskela toi­voi­si Oululta roh­keut­ta kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­seen

01.08.2023 06:16 15
Tilaajille
50-vuotias Tommi Kinnunen varmistaa kirjoittajana viikkotolkulla typerän tuntuisiakin yksityiskohtia, mutta remontoinnissa hänen vahvuutensa on suurpiirteisyys

50-vuo­tias Tommi Kin­nu­nen var­mis­taa kir­joit­ta­ja­na viik­ko­tol­kul­la typerän tun­tui­sia­kin yk­si­tyis­koh­tia, mutta re­mon­toin­nis­sa hänen vah­vuu­ten­sa on suur­piir­tei­syys

14.06.2023 19:00 1
Tilaajille
Kapellimestarin johdettavana voi olla satakin soittajaa, eikä päätöksiä silloin tehdä huutoäänestyksellä

Ka­pel­li­mes­ta­rin joh­det­ta­va­na voi olla satakin soit­ta­jaa, eikä pää­tök­siä silloin tehdä huu­toää­nes­tyk­sel­lä

12.06.2023 19:00
Tilaajille
Ville Peltosesta tuli vuoden 1995 MM-kullan ja etenkin loppuottelun kolmen maalin ansiosta kansallissankari

Ville Pel­to­ses­ta tuli vuoden 1995 MM-kul­lan ja etenkin lop­puot­te­lun kolmen maalin an­sios­ta kan­sal­lis­san­ka­ri

22.05.2023 19:00 2
Tilaajille
Kansainvälisen elokuvauran luoneelle tuottaja Ilkka Matilalle Oulu ja pohjoinen on henkinen koti – Kaikki synnit -sarjassa oli mukana täkäläisiä sukulaisia ja tuttavia

Kan­sain­vä­li­sen elo­ku­vau­ran luo­neel­le tuot­ta­ja Ilkka Ma­ti­lal­le Oulu ja poh­joi­nen on hen­ki­nen koti – Kaikki synnit -sar­jas­sa oli mukana tä­kä­läi­siä su­ku­lai­sia ja tut­ta­via

22.05.2023 13:53
Tilaajille
Kun Kojon Nuku pommiin sai Euroviisuissa nolla pistettä, kotimaan keikat menivät alta: "Minun olisi kai haluttu pyytävän nöyrästi anteeksi Suomen kansalta"

Kun Kojon Nuku pommiin sai Eu­ro­vii­suis­sa nolla pis­tet­tä, ko­ti­maan keikat menivät alta: "Minun olisi kai haluttu pyy­tä­vän nöy­räs­ti an­teek­si Suomen kan­sal­ta"

08.05.2023 09:45 5
Tilaajille
90 vuotta täyttävä karjalaislähtöinen Annikki Kiukas teki pitkän työuran Oulun kansalaisopistossa: "On otettava parasta siitä, mitä elämä tuo"

90 vuotta täyt­tä­vä kar­ja­lais­läh­töi­nen Annikki Kiukas teki pitkän työuran Oulun kan­sa­lai­so­pis­tos­sa: "On otet­ta­va parasta siitä, mitä elämä tuo"

27.04.2023 09:00 3
Tilaajille
Mika Kojonkoskelle oli kysyntää ulkomailla, mutta hän halusi auttaa kotimaista mäkihyppyä kokemuksellaan

Mika Ko­jon­kos­kel­le oli ky­syn­tää ul­ko­mail­la, mutta hän halusi auttaa ko­ti­mais­ta mä­ki­hyp­pyä ko­ke­muk­sel­laan

17.04.2023 19:00
Tilaajille