Eduskuntavaalit: Kisa kan­sa­ne­des­ta­ja­pai­kois­ta on kova, näin Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­joh­ta­jat en­na­koi­vat vaalin lop­pu­tu­los­ta

Kommentti: Tyy­ty­mät­tö­myys pa­kot­taa Kärpät muu­tok­siin – ur­hei­lu­puo­len johto siirtyy uusiin käsiin

Luitko jo tämän: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin toimin avin tar­kis­tus­käyn­nin jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Merkkipäivät
Rokkari Herra Ylppö julkaisi elämänohjekirjan ja viihtyy kotona – "Pitää kehittyä ja antaa anteeksi niin itselle kuin muille kaikenlaiset sekoilut ja törttöilyt"

Rokkari Herra Ylppö jul­kai­si elä­män­oh­je­kir­jan ja viihtyy kotona – "Pitää ke­hit­tyä ja antaa an­teek­si niin itselle kuin muille kai­ken­lai­set se­koi­lut ja tört­töi­lyt"

14.03.2023 19:00 1
Tilaajille
Ruikonperän multakurkku on saanut huumoriinsa ideoita kansan parista

Rui­kon­pe­rän mul­ta­kurk­ku on saanut huu­mo­riin­sa ideoita kansan parista

14.02.2023 19:00 1
Tilaajille
"Minä olen perinteisellä tavalla kriittinen liittoutumiseen nähden" – 80 vuotta täyttävä Juhani Suomi ei jaa kansakunnan Nato-intoa

"Minä olen pe­rin­tei­sel­lä tavalla kriit­ti­nen liit­tou­tu­mi­seen nähden" – 80 vuotta täyt­tä­vä Juhani Suomi ei jaa kan­sa­kun­nan Na­to-in­toa

13.02.2023 19:00 7
Tilaajille
Pitkän linjan Oulun sähköistäjä täyttää sata vuotta – poikasena ylisoutajan töillä aloittanut Lauri Similä on ollut jouten vasta viimeiset kymmenen vuotta

Pitkän linjan Oulun säh­köis­tä­jä täyttää sata vuotta – poi­ka­se­na yli­sou­ta­jan töillä aloit­ta­nut Lauri Similä on ollut jouten vasta vii­mei­set kym­me­nen vuotta

10.02.2023 06:00 15
Tilaajille
Oululainen politiikan taustavaikuttaja Pertti Rauhio siirtyi huoltojoukkoihin – "Vaimoni päättää, mitä mieltä olemme politiikasta ja minä päätän, mitä meillä on päivälliseksi"

Ou­lu­lai­nen po­li­tii­kan taus­ta­vai­kut­ta­ja Pertti Rauhio siirtyi huol­to­jouk­koi­hin – "Vai­mo­ni päät­tää, mitä mieltä olemme po­li­tii­kas­ta ja minä päätän, mitä meillä on päi­väl­li­sek­si"

30.01.2023 10:00 9
Tilaajille
60 vuotta täyttävä Timo Rautiainen sanoo olevansa muusikkona amatööri, joka esittää uskottavasti ammattilaista

60 vuotta täyt­tä­vä Timo Rau­tiai­nen sanoo ole­van­sa muu­sik­ko­na ama­töö­ri, joka esittää us­kot­ta­vas­ti am­mat­ti­lais­ta

24.01.2023 19:00 1
Tilaajille
"Iltarukouksessa pyysin aina, että kunpa sota jo päättyisi" – Työ Lotta Svärd -perinnön ylläpitämiseksi on 90 vuotta täyttävän oululaisen Liisa Aholan keino muistuttaa, miten hyvää elämää nyt elämme

"Il­ta­ru­kouk­ses­sa pyysin aina, että kunpa sota jo päät­tyi­si" – Työ Lotta Svärd -pe­rin­nön yl­lä­pi­tä­mi­sek­si on 90 vuotta täyt­tä­vän ou­lu­lai­sen Liisa Aholan keino muis­tut­taa, miten hyvää elämää nyt elämme

23.01.2023 19:00 4
Tilaajille
Musiikin moniottelija, 70 vuotta täyttävä Kassu Halonen jos kuka tietää, miten hittikappale tehdään – ja kaava on kuulemma perin yksinkertainen

Mu­sii­kin mo­niot­te­li­ja, 70 vuotta täyt­tä­vä Kassu Halonen jos kuka tietää, miten hit­ti­kap­pa­le tehdään – ja kaava on kuu­lem­ma perin yk­sin­ker­tai­nen

23.01.2023 10:00
Tilaajille
Edes iän karttuminen ei ole houkutellut Ilkka Siréniä jättämään yrittämistä – "Työt nyt vain edelleen tulevat omalle toimistolle", 80 vuotta täyttävä oululaisinsinööri sanoo

Edes iän kart­tu­mi­nen ei ole hou­ku­tel­lut Ilkka Siréniä jät­tä­mään yrit­tä­mis­tä – "Työt nyt vain edel­leen tulevat omalle toi­mis­tol­le", 80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lais­in­si­nöö­ri sanoo

18.01.2023 08:00 13
Tilaajille
Kiinnostus tietotekniikkaan vei 60 vuotta täyttävän oululaisen Asko Vääräniemen sekä työhön Nokialle että Terwamaratonin pariin – sosiaaliset taidot ovat olleet tärkeitä niin töissä kuin vapaalla

Kiin­nos­tus tie­to­tek­niik­kaan vei 60 vuotta täyt­tä­vän ou­lu­lai­sen Asko Vää­rä­nie­men sekä työhön No­kial­le että Ter­wa­ma­ra­to­nin pariin – so­siaa­li­set taidot ovat olleet tär­kei­tä niin töissä kuin va­paal­la

17.01.2023 10:00 1
Tilaajille
Jonna Tervomaalla, 50, on alkanut moninkertainen juhlavuosi – "Sytyn, kun tekemistä on paljon"

Jonna Ter­vo­maal­la, 50, on alkanut mo­nin­ker­tai­nen juh­la­vuo­si – "Sytyn, kun te­ke­mis­tä on paljon"

06.01.2023 19:00
Tilaajille
"Rakastan tätä elämänvaihetta" – Näyttelijä Mari Rantasila harmittelee sitä, että ikääntyminen näyttää tarkoittavan naiselle muuttumista näkymättömäksi ja katoamista tapettiin

"Ra­kas­tan tätä elä­män­vai­het­ta" – Näyt­te­li­jä Mari Ran­ta­si­la har­mit­te­lee sitä, että ikään­ty­mi­nen näyttää tar­koit­ta­van nai­sel­le muut­tu­mis­ta nä­ky­mät­tö­mäk­si ja ka­toa­mis­ta ta­pet­tiin

06.01.2023 10:00 6
Tilaajille
Puurusen Tane vaihtoi pillinsä toiseen – Lentopalloverkolla vuosikymmenet tuomaroinut puhaltaa nyt musiikkia

Puu­ru­sen Tane vaihtoi pil­lin­sä toiseen – ­Len­to­pal­lo­ver­kol­la vuo­si­kym­me­net tuo­ma­roi­nut pu­hal­taa nyt mu­siik­kia

05.01.2023 19:00 2
Tilaajille
Kauppaneuvos Matti Pörhö on tavallinen ratin pyörittäjä – "En rakastu autoihin, mutta tykkään hyvistä autoista"

Kaup­pa­neu­vos Matti Pörhö on ta­val­li­nen ratin pyö­rit­tä­jä – "En rakastu au­toi­hin, mutta tykkään hyvistä au­tois­ta"

18.12.2022 10:00 13
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Irja Askola ei lapsena voinut kuvitella, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

70 vuotta täyt­tä­vä Irja Askola ei lapsena voinut ku­vi­tel­la, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

16.12.2022 19:00
Tilaajille
Näkövammainen Matti Laurila on kastanut, vihkinyt ja siunannut siinä missä näkevät kollegansakin –  oululaispappi toivoo avointa keskustelua osatyökykyisten osaamisesta

Nä­kö­vam­mai­nen Matti Laurila on kas­ta­nut, vih­ki­nyt ja siu­nan­nut siinä missä näkevät kol­le­gan­sa­kin –  ou­lu­lais­pap­pi toivoo avointa kes­kus­te­lua osa­työ­ky­kyis­ten osaa­mi­ses­ta

14.12.2022 19:00 4
Tilaajille
Insinöörienolla oli niin hieno ja kallis taskulaskin, että Raimo Hätälä päätti itsekin alkaa isona insinööriksi – pitkän uran rakennusalalla tehnyt mies on saanut seurata Oulun kehittymistä aitiopaikalta

In­si­nöö­ri­enol­la oli niin hieno ja kallis tas­ku­las­kin, että Raimo Hätälä päätti itsekin alkaa isona in­si­nöö­rik­si – pitkän uran ra­ken­nus­alal­la tehnyt mies on saanut seurata Oulun ke­hit­ty­mis­tä ai­tio­pai­kal­ta

10.12.2022 12:05 7
Tilaajille
Urheilumiehestä tuli arkkipiispa, mutta eläkkeellä aikaa on taas urheilulle ja muille harrastuksille

Ur­hei­lu­mie­hes­tä tuli ark­ki­piis­pa, mutta eläk­keel­lä aikaa on taas ur­hei­lul­le ja muille har­ras­tuk­sil­le

30.11.2022 19:00 1
Tilaajille
Sarjakuvia tekevä muusikko on opetellut elämään muutenkin kuin hetkessä – "Kun lupauduin Radiopuhelimiin, osasin katsoa ehkä vuoden päähän", oululaisyhtyeen 60 vuotta täyttävä solisti Jyrki Mäki sanoo

Sar­ja­ku­via tekevä muu­sik­ko on ope­tel­lut elämään muu­ten­kin kuin het­kes­sä – "Kun lu­pau­duin Ra­dio­pu­he­li­miin, osasin katsoa ehkä vuoden pää­hän", ou­lu­lais­yh­tyeen 60 vuotta täyt­tä­vä solisti Jyrki Mäki sanoo

27.11.2022 19:00 2
Tilaajille
Jako yleisopetukseen ja erityisopetukseen joutaa romukoppaan: "Kouluissa tarvitaan henkistä asennemuutosta ja toimintakulttuurin tarkastelua"

Jako yleis­ope­tuk­seen ja eri­tyis­ope­tuk­seen joutaa ro­mu­kop­paan: "Kou­luis­sa tar­vi­taan hen­kis­tä asen­ne­muu­tos­ta ja toi­min­ta­kult­tuu­rin tar­kas­te­lua"

12.11.2022 14:00 18
Tilaajille