Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hyvinvointi
Viimeisin 24 tuntia
Silmäaseman Oulun silmäsairaala  palvelee laajalti Pohjois-Suomea
Mainos Silmäasema

Sil­mä­ase­man Oulun sil­mä­sai­raa­la pal­ve­lee laa­jal­ti Poh­jois-Suo­mea

30.09.2023 16:53
Viikko
Liina Mäkelä, 17, toivoo kouluihin mielenterveystarkastuksia – Oululaistunut Pohteen nuorisovaltuuston puheenjohtaja tähtää politiikan huipulle

Liina Mäkelä, 17, toivoo kou­lui­hin mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Ou­lu­lais­tu­nut Pohteen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja tähtää po­li­tii­kan hui­pul­le

30.09.2023 06:00 14
Tilaajille
En osannut varautua pesän tyhjenemiseen
Kolumni

En osannut va­rau­tua pesän tyh­je­ne­mi­seen

28.09.2023 18:00 1
Tilaajille
6 valopilkkua Oulun synkkään syksyyn: Nämä asiat tuovat iloa Kalevan lukijoille

6 va­lo­pilk­kua Oulun synk­kään syk­syyn: Nämä asiat tuovat iloa Kalevan lu­ki­joil­le

28.09.2023 13:50 7
Tilaajille
Toripolliisi sai ylleen Nälkäpäivä-liivin – Punainen Risti kutsuu ihmisiä lahjoittamaan ja kerääjiksi

To­ri­pol­lii­si sai ylleen Näl­kä­päi­vä-lii­vin – Pu­nai­nen Risti kutsuu ihmisiä lah­joit­ta­maan ja ke­rää­jik­si

28.09.2023 11:04 7
Naispappeuden vastustajat vaativat omaa piispaa, joka takaisi heille vapauden kirkossa – "Nyt ratkaistaan se, haluaako kirkko pitää meidät vai sulkea ulos"

Nais­pap­peu­den vas­tus­ta­jat vaa­ti­vat omaa piis­paa, joka takaisi heille va­pau­den kir­kos­sa – "Nyt rat­kais­taan se, ha­luaa­ko kirkko pitää meidät vai sulkea ulos"

27.09.2023 14:48 73
Tilaajille
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsuus oli yhtä vuo­ris­to­ra­taa – van­hem­pie­ni liial­li­nen al­ko­ho­lin­käyt­tö vai­kut­taa elä­mäs­sä­ni yhä

23.09.2023 06:00 2
Katso kuvia Oulun intiaanikesästä – hyväntuuliset kaupunkilaiset ulkoilivat sankoin joukoin, vaatteet vähenivät kesken lenkin ja uimarannallakin riitti väkeä

Katso kuvia Oulun in­tiaa­ni­ke­säs­tä – hy­vän­tuu­li­set kau­pun­ki­lai­set ul­koi­li­vat sankoin jou­koin, vaat­teet vä­he­ni­vät kesken lenkin ja ui­ma­ran­nal­la­kin riitti väkeä

22.09.2023 17:15 12
Tilaajille
Oulun farmaseuttikoulutukselta puuttuu enää 5 miljoonaa – Pohjois-Suomen apteekkeja vaivaa pula osaajista

Oulun far­ma­seut­ti­kou­lu­tuk­sel­ta puuttuu enää 5 mil­joo­naa – Poh­jois-Suo­men ap­teek­ke­ja vaivaa pula osaa­jis­ta

21.09.2023 17:07 13
Tilaajille
Tunnistatko oireet? Tuuli Kirsikka sai tietämättään kaksi sydänkohtausta, kolmas olisi voinut olla kohtalokas
Mainos Sydänkeskus

Tun­nis­tat­ko oireet? Tuuli Kir­sik­ka sai tie­tä­mät­tään kaksi sy­dän­koh­taus­ta, kolmas olisi voinut olla koh­ta­lo­kas

21.09.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­te­taan, kuun­nel­laan ja ollaan tukena

21.09.2023 05:30
Vaikean menneisyyden ei tarvitse määrittää koko loppuelämää, uskoo psykoterapeutti Ben Furman

Vaikean men­nei­syy­den ei tar­vit­se mää­rit­tää koko lop­pue­lä­mää, uskoo psy­ko­te­ra­peut­ti Ben Furman

19.09.2023 15:00 2
Tilaajille
Pia Sillsten oli 45-vuotias saadessaan aivoinfarktin, ja se muutti hänen elämänsä – tässä aivoverenkiertohäiriöiden suurin riskitekijä ja varoitussignaalit

Pia Sills­ten oli 45-vuo­tias saa­des­saan ai­voin­fark­tin, ja se muutti hänen elä­män­sä – tässä ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riöi­den suurin ris­ki­te­ki­jä ja va­roi­tus­sig­naa­lit

18.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

16.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Sosiaalityöntekijä Senni Laine neuvoo vanhempia käymään kaupungilla katsomassa, mitä lapset siellä tekevät

So­siaa­li­työn­te­ki­jä Senni Laine neuvoo van­hem­pia käymään kau­pun­gil­la kat­so­mas­sa, mitä lapset siellä tekevät

15.09.2023 14:00
Tilaajille
Terapianavigaattori otetaan tänään käyttöön koko Pohteen alueella – "Voi olla, että palvelujen kysyntä kasvaa hetkellisesti"

Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri otetaan tänään käyt­töön koko Pohteen alueel­la – "Voi olla, että pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa het­kel­li­ses­ti"

15.09.2023 06:03 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä toi­voi­sin hoi­ta­jil­ta? – rakkaus on kor­vat­ta­vis­sa aut­ta­mi­sen haluna

12.09.2023 05:30 1
Tilaajille
”Me pidämme huolta” – Nyt työstään kertovat hoivatyöntekijät itse
Mainos Esperi-Care

”Me pidämme huolta” – Nyt työs­tään ker­to­vat hoi­va­työn­te­ki­jät itse

11.09.2023 11:35
Kinkkisessä tilanteessa oleva jätetään herkästi omiin oloihinsa rämpimään – kaikesta kohteliaisuudesta
Kolumni

Kink­ki­ses­sä ti­lan­tees­sa oleva jä­te­tään her­käs­ti omiin oloi­hin­sa räm­pi­mään – kai­kes­ta koh­te­liai­suu­des­ta

11.09.2023 06:00
Tilaajille