Hyvinvointi
Viimeisin 24 tuntia
Etätyöpaketit tulivat pysyvästi tunturikeskusten tarjontaan – Aasialaiset koodarit olivat tulossa etätöihin Leville jo ennen koronaa

Etä­työ­pa­ke­tit tulivat py­sy­väs­ti tun­tu­ri­kes­kus­ten tar­jon­taan – Aa­sia­lai­set koo­da­rit olivat tulossa etä­töi­hin Leville jo ennen koronaa

15.01.2021 19:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Suvi Röntynen

Elä­ke­put­ken pois­toon riit­tä­vä siir­ty­mä­ai­ka – kun huo­leh­di­taan työ­hy­vin­voin­nis­ta ja työssä jak­sa­mi­ses­ta, ei työn­an­ta­jan tar­vit­se miettiä onko yli 55-vuo­tias edel­leen työ­kun­toi­nen

15.12.2020 06:00 2
Tilaajille
80-vuotias Juhani on Suomen vanhimpia kaukalopallomaalivahteja – Jääharjoituksiin hän lähtee kolmesti viikossa: "Kaikki liikunta on eduksi, ja vanhana se on pakollista, että jaksaa"

80-vuo­tias Juhani on Suomen van­him­pia kau­ka­lo­pal­lo­maa­li­vah­te­ja – Jää­har­joi­tuk­siin hän lähtee kol­mes­ti vii­kos­sa: "Kaikki lii­kun­ta on eduksi, ja vanhana se on pa­kol­lis­ta, että jaksaa"

09.12.2020 06:07 3
Tilaajille
Lapsia ja nuoria ei saa unohtaa, sillä tuen tarve on nyt suurta
Kolumni Sanna Keskinen

Lapsia ja nuoria ei saa unoh­taa, sillä tuen tarve on nyt suurta

28.11.2020 18:00
Tilaajille
Suomen maailmanmestariksi valmentanut Curt Lindströmin elää nyt toista jatkoaikaa – "Voi tulla vielä kolmaskin, jos elän satavuotiaaksi"

Suomen maail­man­mes­ta­rik­si val­men­ta­nut Curt Lind­strö­min elää nyt toista jat­ko­ai­kaa – "Voi tulla vielä kol­mas­kin, jos elän sa­ta­vuo­tiaak­si"

25.11.2020 09:00
Tilaajille
Oululainen työhyvinvoinnin asiantuntija Pauliina Marjala tuntee suomalaisten suorituskeskeisyyden – "Milloin on oikeus sanoa ei kokematta ahdistusta?"

Ou­lu­lai­nen työ­hy­vin­voin­nin asian­tun­ti­ja Pau­lii­na Marjala tuntee suo­ma­lais­ten suo­ri­tus­kes­kei­syy­den – "Mil­loin on oikeus sanoa ei ko­ke­mat­ta ah­dis­tus­ta?"

27.10.2020 19:00
Tilaajille
Oululainen Eira Limingoja vaihtoi numerot hyvinvointiin – suolahoitolassa yrittäjyyttä takana jo 12  vuotta

Ou­lu­lai­nen Eira Li­min­go­ja vaihtoi numerot hy­vin­voin­tiin – suo­la­hoi­to­las­sa yrit­tä­jyyt­tä takana jo 12 vuotta

26.10.2020 18:00
Tilaajille
Väitöstutkimus: Alkoholin käyttö näkyy älysormusten keräämässä tiedossa – ihmisten leposyke on usein kohonnut viikonloppuöisin

Väi­tös­tut­ki­mus: Al­ko­ho­lin käyttö näkyy äly­sor­mus­ten ke­rää­mäs­sä tie­dos­sa – ih­mis­ten le­po­sy­ke on usein ko­hon­nut vii­kon­lop­pu­öi­sin

13.10.2020 12:42 6
Oululle luotiin ennaltaehkäisevä ikääntymispoliittinen ohjelma, näin kommentoi Seppo Lipponen, 81: ”Hiukan skeptinen olo tästä tuli”

Oululle luotiin en­nal­ta­eh­käi­se­vä ikään­ty­mis­po­liit­ti­nen oh­jel­ma, näin kom­men­toi Seppo Lip­po­nen, 81: ”Hiukan skep­ti­nen olo tästä tuli”

10.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Puheenaihe: Onko etäopiskelu riski nuorten hyvinvoinnille? "Etäopiskelu vaatii hyviä opiskelutaitoja"

Pu­hee­nai­he: Onko etä­opis­ke­lu riski nuorten hy­vin­voin­nil­le? "E­täo­pis­ke­lu vaatii hyviä opis­ke­lu­tai­to­ja"

13.09.2020 08:00
Tilaajille
Oulun kaupunki avaa hyvinvointipisteen Ideaparkiin syyskuun alussa

Oulun kau­pun­ki avaa hy­vin­voin­ti­pis­teen Idea­par­kiin syys­kuun alussa

26.08.2020 10:55
Lukijalta Mielipide Esa Iivonen, Kirsi Pollari, Tiina Ristikari

Lasten ja nuorten hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­ses­sa tar­vi­taan voi­ma­va­ro­ja

21.08.2020 06:30
Tilaajille
Liian lupaava terveysväite kestää harvoin kriittistä tarkastelua – Tämän muistisäännön avulla tunnistat, milloin väite on melko varmasti huuhaata

Liian lupaava ter­veys­väi­te kestää harvoin kriit­tis­tä tar­kas­te­lua – Tämän muis­ti­sään­nön avulla tun­nis­tat, milloin väite on melko var­mas­ti huu­haa­ta

17.08.2020 07:00
Tilaajille
Taiteellako hyvinvointia työpaikoille?
Kolumni Tiina Tolonen

Tai­teel­la­ko hy­vin­voin­tia työ­pai­koil­le?

03.08.2020 12:00
Tilaajille