Palkanmaksu: OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin

Energiansäästö: Oulu säästää mer­kit­tä­väs­ti sam­mut­ta­mal­la kou­lu­jen il­man­vaih­don yöllä

Pohde: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vanhustenhoito
Muistisairaat ansaitsevat hyvää kohtelua - eivät rallia hoitopaikasta toiseen
Pääkirjoitus

Muis­ti­sai­raat an­sait­se­vat hyvää koh­te­lua - eivät rallia hoi­to­pai­kas­ta toiseen

09.07.2023 20:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­kään, että äitini rie­po­tel­laan hen­gil­tä – Pohde pa­kot­taa muis­ti­sai­raan ja hänen omai­sen­sa epä­in­hi­mil­li­seen temp­pu­ra­taan

01.07.2023 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­don ti­lan­ne­ku­va on armoton – robotti toi­vot­taa hyvät päivät, ja jatkaa matkaa valot vilk­kuen

13.06.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­dos­sa hen­ki­lös­tö­pu­la on to­si­asia – hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­seen ka­joa­mal­la saadaan palk­ka­ku­lut ta­lous­ar­vios­sa ma­ta­lam­mal­le ta­sol­le, mutta to­del­li­suus pal­jas­tuu vii­veel­lä

03.06.2023 05:29 1
Tilaajille
Lämmityskaapelin kärähtäminen säikäytti Sallassa – hoivakodille hälytettiin varalta toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä

Läm­mi­tys­kaa­pe­lin kä­räh­tä­mi­nen säi­käyt­ti Sal­las­sa – hoi­va­ko­dil­le hä­ly­tet­tiin varalta tois­ta­kym­men­tä pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä

13.04.2023 22:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika huo­leh­tia van­huk­sis­tam­me

02.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nan huo­len­pi­to ontuu – ym­mär­räm­me­kö pitkään elä­nei­den arvon?

19.02.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­ti­kot, nyt huomio yksin asuviin van­huk­siin!

05.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on ikään­ty­neen oi­keus­tur­va, mihin me kuu­lum­me, jos ei oman sote-yk­sik­köm­me pe­rus­hoi­toon?

16.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mi­sis­tä on kyse – sote-uu­dis­tus uhkaa jäädä van­hus­ten koh­dal­la puo­li­tie­hen

11.01.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muutos haastaa ikä­ih­mis­ten hoidon tu­le­vai­suut­ta – avus­ta­ja­tun­nit yksi it­se­näi­sen asu­mi­sen mah­dol­lis­ta­ja

27.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omaiset eivät kaipaa syyl­lis­tä­jiä – jos kotona asu­mi­nen ei ole enää mah­dol­lis­ta, on pit­kä­ai­kais­hoi­toon siir­ty­mi­nen luon­te­va osa muis­ti­sai­raan hoi­to­pol­kua

23.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Eläimet piristävät vanhuksia Tervolassa – "Sellaiset asukkaat, jotka eivät kauheasti puhu, saattavat eläimen kohdatessaan alkaa ihan spontaanisti kertomaan juttuja"

Eläimet pi­ris­tä­vät van­huk­sia Ter­vo­las­sa – "Sel­lai­set asuk­kaat, jotka eivät kau­heas­ti puhu, saat­ta­vat eläimen koh­da­tes­saan alkaa ihan spon­taa­nis­ti ker­to­maan jut­tu­ja"

10.07.2022 15:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin panisin omais­hoi­det­ta­van tut­ki­muk­sie­ni ajaksi?

11.06.2022 04:30 2
Tilaajille
Arvio: Koe-eläimilläkin on paremmat oltavat kuin lapsilla Laura Mannisen lempeästi hoksauttavassa satiirissa

Arvio: Koe-eläi­mil­lä­kin on pa­rem­mat oltavat kuin lap­sil­la Laura Man­ni­sen lem­peäs­ti hok­saut­ta­vas­sa sa­tii­ris­sa

29.05.2022 17:35 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos kuuluu teille kai­kil­le – ja oikea palkka myös!

01.05.2022 07:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten arjen hoi­vas­sa kes­keis­tä on koh­taa­mi­nen – kaa­va­mai­sis­ta hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sis­ta luo­vut­ta­va

04.04.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­ra­ne­vat­ko pal­ve­lut? Pää­sen­kö lää­kä­riin?

12.01.2022 02:00 1
Tilaajille
Korona-aikana hoivakoteja valvottu osin etätarkastuksin – käynnit kohteissa ovat vähentyneet

Ko­ro­na-ai­ka­na hoi­va­ko­te­ja val­vot­tu osin etä­tar­kas­tuk­sin – käynnit koh­teis­sa ovat vä­hen­ty­neet

31.12.2021 06:00
Tilaajille
Suomeen on tulossa jopa 20 000 ulkomaista hoitajaa tällä vuosikymmenellä – "Pienissä kunnissa olisimme jo nyt pulassa ilman heitä", sanoo Attendon Pohjois-Suomen aluejohtaja

Suomeen on tulossa jopa 20 000 ul­ko­mais­ta hoi­ta­jaa tällä vuo­si­kym­me­nel­lä – "Pie­nis­sä kun­nis­sa oli­sim­me jo nyt pulassa ilman heitä", sanoo At­ten­don Poh­jois-Suo­men alue­joh­ta­ja

13.11.2021 11:30 42
Tilaajille