Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vanhustenhoito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli van­huk­sis­ta

30.11.2023 05:30 5
Hyvinvointialueet keksivät kääntää vanhusten yhteisöllisen asumisen säästökeinoksi – "Sitä sen ei pitäisi olla"

Hy­vin­voin­ti­alueet kek­si­vät kääntää van­hus­ten yh­tei­söl­li­sen asu­mi­sen sääs­tö­kei­nok­si – "Sitä sen ei pitäisi olla"

25.10.2023 18:30 15
Tilaajille
Kun ikäihminen aiheuttaa ongelmia taloyhtiössä, pitääkö tehdä huoli-ilmoitus vai häätöuhkaus? – Kokeneella oululaisella isännöitsijällä on päättäväinen ratkaisu

Kun ikä­ih­mi­nen ai­heut­taa on­gel­mia ta­loyh­tiös­sä, pitääkö tehdä huo­li-il­moi­tus vai hää­töuh­kaus? – Ko­ke­neel­la ou­lu­lai­sel­la isän­nöit­si­jäl­lä on päät­tä­väi­nen rat­kai­su

15.10.2023 18:30 30
Tilaajille
Esperi Care suunnittelee kahta palvelukotia Ouluun, Nuottasaareen ja Hiukkavaaraan

Esperi Care suun­nit­te­lee kahta pal­ve­lu­ko­tia Ouluun, Nuot­ta­saa­reen ja Hiuk­ka­vaa­raan

10.10.2023 19:42 2
Tilaajille
Muistisairaat ansaitsevat hyvää kohtelua - eivät rallia hoitopaikasta toiseen
Pääkirjoitus

Muis­ti­sai­raat an­sait­se­vat hyvää koh­te­lua - eivät rallia hoi­to­pai­kas­ta toiseen

09.07.2023 20:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­kään, että äitini rie­po­tel­laan hen­gil­tä – Pohde pa­kot­taa muis­ti­sai­raan ja hänen omai­sen­sa epä­in­hi­mil­li­seen temp­pu­ra­taan

01.07.2023 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­don ti­lan­ne­ku­va on armoton – robotti toi­vot­taa hyvät päivät, ja jatkaa matkaa valot vilk­kuen

13.06.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­dos­sa hen­ki­lös­tö­pu­la on to­si­asia – hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­seen ka­joa­mal­la saadaan palk­ka­ku­lut ta­lous­ar­vios­sa ma­ta­lam­mal­le ta­sol­le, mutta to­del­li­suus pal­jas­tuu vii­veel­lä

03.06.2023 05:29 1
Tilaajille
Lämmityskaapelin kärähtäminen säikäytti Sallassa – hoivakodille hälytettiin varalta toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä

Läm­mi­tys­kaa­pe­lin kä­räh­tä­mi­nen säi­käyt­ti Sal­las­sa – hoi­va­ko­dil­le hä­ly­tet­tiin varalta tois­ta­kym­men­tä pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä

13.04.2023 22:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika huo­leh­tia van­huk­sis­tam­me

02.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nan huo­len­pi­to ontuu – ym­mär­räm­me­kö pitkään elä­nei­den arvon?

19.02.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­ti­kot, nyt huomio yksin asuviin van­huk­siin!

05.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on ikään­ty­neen oi­keus­tur­va, mihin me kuu­lum­me, jos ei oman sote-yk­sik­köm­me pe­rus­hoi­toon?

16.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mi­sis­tä on kyse – sote-uu­dis­tus uhkaa jäädä van­hus­ten koh­dal­la puo­li­tie­hen

11.01.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muutos haastaa ikä­ih­mis­ten hoidon tu­le­vai­suut­ta – avus­ta­ja­tun­nit yksi it­se­näi­sen asu­mi­sen mah­dol­lis­ta­ja

27.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omaiset eivät kaipaa syyl­lis­tä­jiä – jos kotona asu­mi­nen ei ole enää mah­dol­lis­ta, on pit­kä­ai­kais­hoi­toon siir­ty­mi­nen luon­te­va osa muis­ti­sai­raan hoi­to­pol­kua

23.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Eläimet piristävät vanhuksia Tervolassa – "Sellaiset asukkaat, jotka eivät kauheasti puhu, saattavat eläimen kohdatessaan alkaa ihan spontaanisti kertomaan juttuja"

Eläimet pi­ris­tä­vät van­huk­sia Ter­vo­las­sa – "Sel­lai­set asuk­kaat, jotka eivät kau­heas­ti puhu, saat­ta­vat eläimen koh­da­tes­saan alkaa ihan spon­taa­nis­ti ker­to­maan jut­tu­ja"

10.07.2022 15:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin panisin omais­hoi­det­ta­van tut­ki­muk­sie­ni ajaksi?

11.06.2022 04:30 2
Tilaajille
Arvio: Koe-eläimilläkin on paremmat oltavat kuin lapsilla Laura Mannisen lempeästi hoksauttavassa satiirissa

Arvio: Koe-eläi­mil­lä­kin on pa­rem­mat oltavat kuin lap­sil­la Laura Man­ni­sen lem­peäs­ti hok­saut­ta­vas­sa sa­tii­ris­sa

29.05.2022 17:35 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos kuuluu teille kai­kil­le – ja oikea palkka myös!

01.05.2022 07:30 1
Tilaajille