poliittinen kielenkäyttö
Herätys tolkun ihmiset
Kolumni Juha Sipilä

Herätys tolkun ihmiset

12.01.2021 18:00 22
Tilaajille
Uskallammeko uudistua?
Kolumni Hanna Sarkkinen

Us­kal­lam­me­ko uu­dis­tua?

29.12.2020 20:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eveliina Leskelä

Joskus po­li­tii­kan tempo hir­vit­tää – onko po­li­tii­kas­sa sijaa luot­ta­muk­sel­le ja ym­mär­ryk­sel­le?

19.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kai­kil­le tilaa osal­lis­tua po­liit­ti­seen pää­tök­sen­te­koon – ensi kevään kun­ta­vaa­lit tulee käydä ilman vi­ha­pu­het­ta

22.11.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Asial­li­seen ja kun­nioit­ta­vaan käyt­täy­ty­mi­seen Oulun val­tuus­tos­sa

20.11.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Hänninen

Val­tuus­ton kokous ei ollut Oululle eikä val­tuus­to­työn arvolle kun­niak­si – tu­le­vis­sa ko­kouk­sis­sa puu­tu­taan her­käs­ti kaik­keen epä­asial­li­seen käy­tök­seen

17.11.2020 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Terho Lipsonen

Jul­ki­sen pää­tök­sen­teon ki­pu­pis­tei­tä

24.10.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Alaraasakka

Puheen ym­mär­tä­mi­nen – tök­ki­mis­tä ja ta­hal­lis­ta vää­rin­ym­mär­tä­mis­tä

05.10.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Harri Hietajärvi

Po­liit­ti­sen puheen syvin olemus

18.09.2020 06:15
Tilaajille